|ZPĚT |  Navigace

 | MENU | 

|  E-úřední deska | - dokumentů: 42

Obec Lutín - Oznámení o konání výběrového řízení na "Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace obce Lutín"

vyvěšeno: 2017-12-15


Volba prezidenta republiky - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové voleb. komise

vyvěšeno: 2017-12-13


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání ZO, které se uskuteční 18.12.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín

vyvěšeno: 2017-12-11


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - Nebezpečí o vánocích a na silvestra

vyvěšeno: 2017-12-11


Obec Lutín - Rozpočtové opatření č. 8/2017

vyvěšeno: 2017-12-08


Obecní úřad Lutín - Jmenování zapisovatelek - OVK, Voba prezidenta republiky

vyvěšeno: 2017-12-08


Magistrát města Olomouce - Rozhodnutí č.j. SMOL/274225/2017/OS/PK/Urb ze dne 28.11.2017 - úplná uzavírka silnice III/5709 mezi Topolany a Hněvotínem, termín: 1.12. - 31. 12. 2017 (max. 7 dnů)

vyvěšeno: 2017-12-01


KIDSOK - Zveřejnění nových jízdních řádů veřejné linkové dopravy v Olomouckém kraji s platností od 1. 1. 2018

vyvěšeno: 2017-12-01


Výběrové řízení na pracovní pozici tajemník/tajemnice OÚ Lutín

vyvěšeno: 2017-12-01


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - nebezpečí požárů od svíček

vyvěšeno: 2017-11-22


Volba prezidenta republiky - Počet členů okr. volebních komisí, Informace o počtu a sídle okr. volebních komisí

vyvěšeno: 2017-11-08


Česká republika - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu, KPÚ pro Olomoucký kraj

vyvěšeno: 2017-11-01


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2017

vyvěšeno: 2017-11-01


Sdružení obcí Střední Moravy - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů

vyvěšeno: 2017-10-17


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2017

vyvěšeno: 2017-10-11


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Olomouc - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění

vyvěšeno: 2017-09-11


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2017

vyvěšeno: 2017-08-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2017

vyvěšeno: 2017-08-11


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2017

vyvěšeno: 2017-07-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín

vyvěšeno: 2017-07-12


Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH na rok 2017

vyvěšeno: 2017-07-07


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín x Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2017-07-03


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí

vyvěšeno: 2017-06-12


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2017

vyvěšeno: 2017-06-08


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2017

vyvěšeno: 2017-05-17


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín

vyvěšeno: 2017-05-05


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín

vyvěšeno: 2017-04-20


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2017

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Rozpočtový výhled Obce Lutín/tis. Kč

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Rozvaha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Výkaz 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Příloha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - FIN 2-12 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ust. § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2017-02-23


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2016-09-12


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2016-05-16


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a TJ Sigma Lutín z.s.

vyvěšeno: 2016-04-27


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2016-03-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-12-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-08-24


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2015-05-12


archiv úřední desky...  | nahoru...

 

  |ZPĚT | 

www.lutin.cz  - hostuje: www.sigmasoft.cz