|ZPĚT |  Navigace

 | MENU | 

|  E-úřední deska | - dokumentů: 30

Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání dne 29.6.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín

vyvěšeno: 2017-06-21


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Lubomír Mikulka, r. 1994- Rozhodnutí ve věci č.j. OÚ/EO/1913/2017/Se

vyvěšeno: 2017-06-20


ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12. 7. 2017, Lutín, Na Sídlišti 280 - 296

vyvěšeno: 2017-06-19


ZD Senice na Hané - Informace o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch

vyvěšeno: 2017-06-19


SÚ Lutín - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.j. SÚ/117/38/2017 ze dne 16.6.2017

vyvěšeno: 2017-06-16


Statutární město Olomouc - Nařízení č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC - JIH"

vyvěšeno: 2017-06-14


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/102/463/2017 ze dne 5.6.2017

vyvěšeno: 2017-06-13


HASIČI INFORMUJÍ - Nebezpečí použití otevřeného ohně

vyvěšeno: 2017-06-12


Obec Lutín - Záměr na pronájem bytu v rodinném domě č.p. 1 v Lutíně na pozemku parc.č. st. 54, k. ú. Lutín, na dobu určitou - jeden rok

vyvěšeno: 2017-06-12


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí

vyvěšeno: 2017-06-12


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2017

vyvěšeno: 2017-06-08


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2017

vyvěšeno: 2017-05-17


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín

vyvěšeno: 2017-05-05


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín

vyvěšeno: 2017-04-20


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2017

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Rozpočtový výhled Obce Lutín/tis. Kč

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Rozvaha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Výkaz 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Příloha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - FIN 2-12 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ust. § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2017-02-23


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2016-09-12


Olomoucký kraj - poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH

vyvěšeno: 2016-06-27


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2016-05-16


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a TJ Sigma Lutín z.s.

vyvěšeno: 2016-04-27


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2016-03-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-12-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-08-24


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2015-05-12


archiv úřední desky...  | nahoru...

 

  |ZPĚT | 

www.lutin.cz  - hostuje: www.sigmasoft.cz