|ZPĚT |  Navigace

 | MENU | 

|  E-úřední deska | - dokumentů: 46

Obec Lutín - Záměr - pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Třebčíně č.p. 13

vyvěšeno: 2018-05-23


KZS Olomouckého kraje - Hasiči radí ..., vybavte automobil hasicím přístrojem

vyvěšeno: 2018-05-22


Mikroregion Kosířsko - Pozvánka na valnou hromadu Mikreregionu KOSÍŘSKO č. 4/2018 dne 1.6.2018

vyvěšeno: 2018-05-21


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2018

vyvěšeno: 2018-05-18


Svazek obcí Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion KOSÍŘSKO za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2017, IČ 70945012

vyvěšeno: 2018-05-11


KÚOK, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Uzavírka silnice III/5707 v místě mostu ev.č. 5707-1A a ramp MÚK Olšany dálnice D46

vyvěšeno: 2018-05-09


ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cečnových předpisů pro vodné a stočné

vyvěšeno: 2018-05-07


Exekutorský úřad v Rakovníku - Usnesení č.j. 087 Ex 258/09-112, 21 Nc 12847/2008-6 ze dne 2.5.2018

vyvěšeno: 2018-05-03


Exekutorský úřad v Rakovníku - Usnesení č.j. 087 Ex 258/09-111, 21 Nc 12847/2008-6 ze dne 2.5.2018

vyvěšeno: 2018-05-03


FÚ pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018

vyvěšeno: 2018-04-23


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2018

vyvěšeno: 2018-04-18


HZS Olomouckého kraje - V dubnu pamatujte na bezpečnost na silnicích!

vyvěšeno: 2018-04-16


Mikroregion Kosířsko - Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 24/2017 Sb., kterým se upravuje zákon č. 250/2000 Sb.

vyvěšeno: 2018-04-13


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2018-04-05


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Lutín, z.s.

vyvěšeno: 2018-04-05


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s.

vyvěšeno: 2018-04-05


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2017 (v tis.Kč)

vyvěšeno: 2018-04-04


Obec Lutín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2017, IČ 00299189, KÚOk, Odbor kontroly

vyvěšeno: 2018-04-04


Obec Lutín - výkaz FIN 2-12M za 2017

vyvěšeno: 2018-04-04


Obec Lutín - Rozvaha 2017

vyvěšeno: 2018-04-04


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2017

vyvěšeno: 2018-04-04


Obec Lutín - Příloha 2017

vyvěšeno: 2018-04-04


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2018

vyvěšeno: 2018-03-22


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

vyvěšeno: 2018-02-27


Mikroregion Kosířsko - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2018

vyvěšeno: 2018-01-29


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Olomouc - Aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění

vyvěšeno: 2017-09-11


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín

vyvěšeno: 2017-07-12


Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH na rok 2017

vyvěšeno: 2017-07-07


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín x Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2017-07-03


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí

vyvěšeno: 2017-06-12


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín

vyvěšeno: 2017-05-05


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín

vyvěšeno: 2017-04-20


Obec Lutín - Rozpočtový výhled Obce Lutín/tis. Kč

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Rozvaha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Výkaz 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Příloha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - FIN 2-12 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ust. § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2017-02-23


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2016-09-12


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2016-05-16


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a TJ Sigma Lutín z.s.

vyvěšeno: 2016-04-27


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2016-03-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-12-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-08-24


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2015-05-12


archiv úřední desky...  | nahoru...

 

  |ZPĚT | 

www.lutin.cz  - hostuje: www.sigmasoft.cz