|ZPĚT |  Navigace

 | MENU | 

|  E-úřední deska | - dokumentů: 37

SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení sp. zn.: SÚ/1990/17, č.j. OU/2510/17

vyvěšeno: 2017-08-23


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26. 9. 2017 - celá obec Lutín

vyvěšeno: 2017-08-18


SÚ Lutín - Rozhodnutí č. 157/2017 - oprava zřejmých nesprávností, sp.zn. SÚ/3049/16, č.j. OU/2400/17

vyvěšeno: 2017-08-16


Obec Lutín - Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úřadu tajemník/tajemnice obecního úřadu Lutín

vyvěšeno: 2017-08-15


Obec Lutín - Veřejná výzva - Oznámení na obsazení pracovního místa správce majetku obce

vyvěšeno: 2017-08-15


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. 684/3, k. ú. Hněvotín, o výměře 820 m2, který je ve vlastnictví obce Lutín

vyvěšeno: 2017-08-14


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely provést realizaci zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení, rozpojovací skříně, přípojkové skříně na pozemcích parc.č. 101/4, 293, 279, 111/6, 258/3, 258/17, 258/55, 265/6,266/4, 323/1, 324/1, 259/4 zapsaných na LV 10001, k. ú. Lutín

vyvěšeno: 2017-08-14


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2017

vyvěšeno: 2017-08-11


ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu č.j. SPU 350855/2017/521103/Köh ze dne 31.7.2017

vyvěšeno: 2017-08-02


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 - Stanovení počtu členů okr. volební komise, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

vyvěšeno: 2017-08-02


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2017

vyvěšeno: 2017-07-31


ČEZ Disdtribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29. 8. 2017

vyvěšeno: 2017-07-27


Hasiči informují! Prázdninová nebezpečí

vyvěšeno: 2017-07-12


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín

vyvěšeno: 2017-07-12


Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH na rok 2017

vyvěšeno: 2017-07-07


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín x Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2017-07-03


ARRIVA MORAVA a.s. - Přepravní opatření 27/2017, "Úplná uzavírka silnice II/449"

vyvěšeno: 2017-06-30


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí

vyvěšeno: 2017-06-12


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2017

vyvěšeno: 2017-06-08


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2017

vyvěšeno: 2017-05-17


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín

vyvěšeno: 2017-05-05


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín

vyvěšeno: 2017-04-20


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2017

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Rozpočtový výhled Obce Lutín/tis. Kč

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016

vyvěšeno: 2017-03-23


Obec Lutín - Rozvaha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Výkaz 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - Příloha 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Obec Lutín - FIN 2-12 12/2016

vyvěšeno: 2017-03-03


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ust. § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2017-02-23


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2016-09-12


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2016-05-16


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a TJ Sigma Lutín z.s.

vyvěšeno: 2016-04-27


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2016-03-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-12-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-08-24


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2015-05-12


archiv úřední desky...  | nahoru...

 

  |ZPĚT | 

www.lutin.cz  - hostuje: www.sigmasoft.cz