|ZPĚT |  Navigace

 | MENU | 

|  E-úřední deska | - dokumentů: 17

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

vyvěšeno: 2017-02-24


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení č.j. 203 Ex 34361/16-48 ze dne 21.2.2017, Dražební vyhláška o prvedení elektronické dražby nemovité věci

vyvěšeno: 2017-02-23


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ust. § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2017-02-23


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. SÚ/173/2017 ze dne 16.2.2017 "Stavební úpravy ulice Pohoršov - Lutín"

vyvěšeno: 2017-02-20


Obec Ústín - Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - pracovní místo ředitel Mateřské školy Ústín

vyvěšeno: 2017-02-15


KÚOK, Odbor životníh prostředí a zemědělství : Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Intenzifikace výroby ve společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN" zařazeného v kategorii II, ve smyslu z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - č.j. KUOK 17318/2017 ze dne 8.2.2017

vyvěšeno: 2017-02-15


Město Kostelec na Hané - konkurzní řízení na pracovní místo ředitel, ředitelka ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, p.o.

vyvěšeno: 2017-02-15


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 3.3.2017 - část obce Lutín - Školní 80, Zahrádky 272, 91, 9003, 9004, 905, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9016, 9017

vyvěšeno: 2017-02-08


Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. 120 EX 55315/10-106 ze dne 12. 1. 2017

vyvěšeno: 2017-01-17


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v ustanovení § 64 odst. 2 z. 256/2013 Sb.

vyvěšeno: 2016-09-12


Olomoucký kraj - poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH

vyvěšeno: 2016-06-27


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a Rodinné centrum Klásek z.s.

vyvěšeno: 2016-05-16


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a TJ Sigma Lutín z.s.

vyvěšeno: 2016-04-27


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2016-03-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-12-03


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované přehledy

vyvěšeno: 2015-08-24


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech

vyvěšeno: 2015-05-12


archiv úřední desky...  | nahoru...

 

  |ZPĚT | 

www.lutin.cz  - hostuje: www.sigmasoft.cz