Vítejte, dnes je 12. 12. 2019 a svátek má  Simona

ÚVOD

AKTUALITY

OBECNÍ ÚŘAD »

POPLATKY - OBEC »

NAŠE OBEC »

FOTOGALERIE »

OBECNÍ KNIHOVNA

FIRMY a SLUŽBY

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ZŠ a MŠ LUTÍN

HASIČI TŘEBČÍN

INZERCE

DISKUSE, KOMENTÁŘE

E-MAIL

 

NavigaceÚvod > Naše obec > památky v obci

Památky v obci a okolí

V obci jsou dvě nemovité kulturní památky v okrese Olomouc s celostátním významem. Jedná se o sochu anděla na křižovatce silnic do Třebčína a Slatinic a kapli sv. Floriána u silnice do Olšan u bývalého vojenského skladiště (Magacíny). Další památkou je kaple Nanebevzetí Panny Marie. Nejcennější gotické památky – kamenná Pieta z počátku 15. století, dřevěné sochy Madony s děťátkem z poloviny 15. století a Madony se svatozáří z poloviny 16. století jsou od počátku 60-tých let umístěny v zabezpečených výstavních prostorách hradu ve Šternberku a v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

socha anděla

 

Socha anděla

Socha se nachází v západní části obce u rozcestí silnice do Slatinic a Třebčína, parc. č. 523. Stojí na mohutném zděném hranolovém podstavci se soklem, ukončeným profilovanou římsou. Je osazen nízkým podstavec zdobeným kartuší s rokajem. Nad ním kamenná socha klečícího anděla s velkými křídly, držícího v rukách vysoký kovový kříž. Na zděném podstavci vzadu v čtvercové vpadlině nápis: "Postaveno nákladem obce L.P. 1898." Na zadní straně soklu nad kartuší letopočet 1788 a pod ní v rozích kryptogram O: /L : F:/.

 

Kaple sv. Floriána

kaple sv. FloriánaKaple se nachází na jižním okraji obce, asi 100 metrů vpravo od silnice do Olšan, parc. č. 366. Volně stojící kaple je vybudována na čtvercovém půdorysu s obloukovým závěrem. Nad vstupem se segmentovým záklenkem se vypíná trojúhelníkový štít. Fasáda, ukončená profilovanou oběžnou římsou, byla členěna hladkými pilastry s římsovými hlavicemi. Nad kaplí se vypíná polygonální věžička, po obvodu prolomená půlválcovými nikami s konchami, ukončená dřevěnou polygonální lucernou a plechovou cibulovou střechou. Makovice i vrcholový kříž dnes chybí. Polygonální lucerna je opatřena zbytkem dřevěných žaluzií. V interiéru, zaklenutém konchou, je zachován zbytek zděného oltáře s dřevěnou menzou. Přední stranu oltáře prolamuje mělká obdélná vpadlina. Mobiliář ani zvon se nedochoval. Odstraněna byla také vstupní ozdobná mříž. Kaple je chráněnou kulturní památkou, zapsanou ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Pochází z první poloviny 19. století a je typologicky ojedinělým dokladem pronikání empírové architektury do drobných rustikálních sakrálních staveb. Bohužel, kaple se v současné době nachází v havarijním stavu. V budoucnu je však možná její rekonstrukce.

 

Kaple Nanebevzetíkaple Nanebevzetí Panny Marie Panny Marie

Kaple byla postavena v roce 1756, rekonstrukce proběhly v letech 1930 a 1999. Slavnostní vysvěcení kaple Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie v Lutíně proběhlo 27. srpna 1999. Byla to velká slavnost. Po více jak půl roku trvající opravě byla místní kaple zpřístupněna veřejnosti a začala znovu plnit svůj účel. Oltář slavnostně vysvětil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner a koncelebrovali i P. Petr Gatnar, arcibiskupův sekretář, P. Antonín Ptáček, P. Eduard Krumpolc, P. Oldřich Ulman a jáhen Ing. arch. Tomáš Černoušek. Mezi pozvanými hosty byl též Ing. Jan Březina, přednosta Okresního úřadu Olomouc, zastoupený Mgr. Marií Mazánkovou, vedoucí kanceláře přednosty, zástupci zhotovitelů, starostky a starostové z obcí mikroregionu, Obecní rada a zastupitelstvo Lutína a zástupci věřících. Pěvecký sbor při obřadu řídil P. Josef Olejník. Mše byla sloužena v kapli za hojné účasti jak lutínských občanů, tak obyvatel okolních obcí. Byla to vzácná příležitost, zvláště pro naše starší spoluobčany, spatřit na vlastní oči arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Mons. Jana Graubnera v naší obci. (obecní zpravodaj č. 24/1999)

 

Kaple sv. Floriána v Třebčíně

kaple sv. Floriána v Třebčíně

Mezi památky regionálního a místního významu patří i kaple sv. Floriána v Třebčíně. Zajímavostí je i pomník obětem světových válek z r. 1928 kde ženská figura je prací sochaře Julia Pelikána. Přírodní zvláštnosti v okolí nejsou, je snad možné jen připomenout, že na návrší za „Magacínou“ byly zjištěny zbytky dřívějšího osídlení. Hlavní cyklotrasy jdou i mimo obec, ale tím, že silnice vedou z obce do sedmi směrů, je bohaté spojení využívané též cyklisty a to značně do lázní ve Slatinicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

|  VYHLEDÁVÁNÍ |

 

 

|  LETECKÉ SNÍMKY |

Lutín

Třebčín

celá kategorie...

 

INZERCE |

Pronájem garáže

2019-11-27


Skříňová postel

2019-11-26


Odpolední úklid, 105 Kč/hod

2019-11-25


celá kategorie... | vložit inzerát...

 

ANKETA |

 

POČASÍ |

TOPlist

od září 2003

 přesný čas

Olomoucký kraj

 

Rodinné centrum Klásek

 

DUHA Křišťál Lutín

 

Databáze firem Evropské databanky

 

Obvodní oddělení PČR Lutín

hosting zdarma poskytuje: SIGMA SOFT spol. s r.o.

vypnout nebo zapnout grafiku stránek...

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti