Vítejte, dnes je 14. 12. 2019 a svátek má  Lýdie

ÚVOD

AKTUALITY

OBECNÍ ÚŘAD »

POPLATKY - OBEC »

NAŠE OBEC »

FOTOGALERIE »

OBECNÍ KNIHOVNA

FIRMY a SLUŽBY

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ZŠ a MŠ LUTÍN

HASIČI TŘEBČÍN

INZERCE

DISKUSE, KOMENTÁŘE

E-MAIL

 

NavigaceÚvod > Obecní úřad > základní informace

 

POVINNÉ INFORMACE

Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

2. Důvod a způsob založení

Obec Lutín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb. (pdf), o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Personální a agendová struktura

Starosta: Ing. Jakub Chrást - statutární zástupce obce
Místostarosta: Mgr. Dalibor Kolář

3.1 Organizace zřízené obcí

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

4. Kontaktní údaje

viz obecní úřad

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Lutín

Školní 203, 783 49  Lutín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- Školní 203, 783 49  Lutín

- Olomoucká 131, 783 49  Lutín

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny v Lutíně:

Pondělí:  8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.00 hod.

Středa:    8.00 - 11.30 hod.  12.30 - 17.00 hod.

Úřední hodiny místostarosty v Třebčíně:

Středa:    13.00 - 17.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

+420 585 944 323 - další viz obecní úřad

4.5 Číslo faxu

+420 585 944 323

4.6 Adresa internetové stránky

www.lutin.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

e-podatelna.ou@lutin.cz

4.8 Další elektronické adresy:

viz obecní úřad

4.9 Datová schránka ID:

4hjbcve

5. Bankovní spojení

4070003387/6800  Sberbank.CZ

6. IČ

00299189 (plátce DPH od 1. 3. 2010)

7. DIČ

CZ00299189

8. Dokumenty

- Usnesení a zápisy Zastupitelstva Obce

- Usnesení Rady obce

- Vyhlášky a nařízení

- Ostatní dokumenty

9. Žádosti o informace

- soubor PDF (odkaz v novém okně)

10. Příjem žádostí a dalších podání

- soubor PDF (odkaz v novém okně)

11. Opravné prostředky

- soubor PDF (odkaz v novém okně)

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v sídle OÚ Lutín

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v sídle OÚ Lutín

14. Nejdůležitější předpisy

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

- zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách;

- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

- soubor PDF (odkaz v novém okně)

nebo jsou k nahlédnutí v sídle OÚ Lutín.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

- soubor PDF (odkaz v novém okně)

16. Licenční smlouvy

- soubor PDF (odkaz v novém okně)

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zprávy za předchozí období...

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Lutín

Kontakt na správce: adr.: Školní 203, Lutín

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: tomas.pavelka@sms-sluzby.cz , tel:+420 739 244 974 - viz dokument zde...
 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 

3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“).

 

5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. A ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu e-podatelna.ou@lutin.cz  zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 

6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

- viz soubor *.PDF...

 

 

|  VYHLEDÁVÁNÍ |

 

 

|  LETECKÉ SNÍMKY |

Lutín

Třebčín

celá kategorie...

 

INZERCE |

Pronájem garáže

2019-11-27


Skříňová postel

2019-11-26


Odpolední úklid, 105 Kč/hod

2019-11-25


celá kategorie... | vložit inzerát...

 

ANKETA |

 

POČASÍ |

TOPlist

od září 2003

 přesný čas

Olomoucký kraj

 

Rodinné centrum Klásek

 

DUHA Křišťál Lutín

 

Databáze firem Evropské databanky

 

Obvodní oddělení PČR Lutín

hosting zdarma poskytuje: SIGMA SOFT spol. s r.o.

vypnout nebo zapnout grafiku stránek...

 

Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti