Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2022


|  Uloženo je 42 dokumentů | admin | 

ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827670, parc.č. 235/3, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-05-04 | bylo sejmuto: 2022-05-25


Ústřední veterinární správa SVS - Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2022/057623-G ze dne 27.4.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-05-03 | bylo sejmuto: 2022-05-19


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 25.4.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-05-02 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Prokonzulta - Oznámení o konání dražby č. 22DR00489 konané dne 17.05.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-29 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-19 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 24 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 25. 4. 2022 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-14 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022 - příloha: situační výkres otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022, "FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2021 ze dne 29.3. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-06 | bylo sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku - parc.č. 281/3, k. ú. Lutín, o výměře cca 4m2 - za účelem umístění reklamního stojanu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-05 | bylo sejmuto: 2022-04-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh "Závěrečného účtu za rok 2021" a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2021 ze dne 28.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-04 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2022, dne 1. 4. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-24 | bylo sejmuto: 2022-04-02


Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 54/22 ze dne 21.3.2022 - rozhodnutí o umístění stavby VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv;IE-12-8007580 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-22 | bylo sejmuto: 2022-04-07


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000209 ze dne 18.3.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-21 | bylo sejmuto: 2022-04-12


Státní veterinární správa - Nařízení č.j. SVS/2022/037830-G - Mimořádná veterinární opatření ze dne 16.3.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/078675/2022/OS/PK/Vlc - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 23 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 7.3.2022 v aule ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Dušanu Gáborovi, nar. 2004, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Olze Gáborové, nar. 1978 - Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Dušana Gábora, nar. 1979 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 7. 3. 2022 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-24 | bylo sejmuto: 2022-03-08


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/636-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 2004 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/234-1/2022/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 2004 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/638-1/2022/Se - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 1979 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/228-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 1979 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/231-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Olga Gáborová, r. 1978 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - veř. vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/637-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Olga Gáborová, r. 1978 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


Magistrát města Prostějova - veř. vyhláška č.j. PVMU 24404/2022 62 ze dne 18.2.2022, Oznámení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Čelechovice na Hané otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-04-01


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000186 ze dne 17.2.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-03


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Charita Olomouc - Celkový výtěžek z tříkrálových kasiček za děkanát Olomouc otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-07 | bylo sejmuto: 2022-02-23


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, č.j. MZE-70004/2021-15121, Opatření obecné povahy č.j. MZE-70001/2021-15121 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/7 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - uzavřít pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 678/4, k. ú. Hněvotín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-20 | bylo sejmuto: 2022-02-07


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2022, dne 21. 1. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-14 | bylo sejmuto: 2022-01-24


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. 125612/2021 - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-12 | bylo sejmuto: 2022-01-28


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 22 Zastupitelstva obce Lutín, 5.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-11 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 5/22 ze dne 10.1.2022 "Optická síť Luběnice" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí č. 4/22 prodloužení platnosti územního rozhodnutí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2022 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-04-30


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000006 ze dne 6. 1. 2022, datum dražby 28.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-01-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-03-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2022


|  Uloženo je 42 dokumentů | admin | 

ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827670, parc.č. 235/3, k. ú. Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-05-04 | bylo sejmuto: 2022-05-25


Ústřední veterinární správa SVS - Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2022/057623-G ze dne 27.4.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-05-03 | bylo sejmuto: 2022-05-19


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 25.4.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-05-02 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Prokonzulta - Oznámení o konání dražby č. 22DR00489 konané dne 17.05.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-29 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-19 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 24 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 25. 4. 2022 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-14 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022 - příloha: situační výkres otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022, "FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2021 ze dne 29.3. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-06 | bylo sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku - parc.č. 281/3, k. ú. Lutín, o výměře cca 4m2 - za účelem umístění reklamního stojanu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-05 | bylo sejmuto: 2022-04-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh "Závěrečného účtu za rok 2021" a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2021 ze dne 28.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-04-04 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2022, dne 1. 4. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-24 | bylo sejmuto: 2022-04-02


Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 54/22 ze dne 21.3.2022 - rozhodnutí o umístění stavby VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv;IE-12-8007580 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-22 | bylo sejmuto: 2022-04-07


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000209 ze dne 18.3.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-21 | bylo sejmuto: 2022-04-12


Státní veterinární správa - Nařízení č.j. SVS/2022/037830-G - Mimořádná veterinární opatření ze dne 16.3.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/078675/2022/OS/PK/Vlc - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 23 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 7.3.2022 v aule ZŠ Lutín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Dušanu Gáborovi, nar. 2004, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Olze Gáborové, nar. 1978 - Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu  otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Dušana Gábora, nar. 1979 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 7. 3. 2022 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-24 | bylo sejmuto: 2022-03-08


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/636-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 2004 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/234-1/2022/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 2004 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/638-1/2022/Se - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 1979 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/228-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 1979 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/231-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Olga Gáborová, r. 1978 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - veř. vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/637-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Olga Gáborová, r. 1978 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


Magistrát města Prostějova - veř. vyhláška č.j. PVMU 24404/2022 62 ze dne 18.2.2022, Oznámení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Čelechovice na Hané otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-04-01


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000186 ze dne 17.2.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-03


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Charita Olomouc - Celkový výtěžek z tříkrálových kasiček za děkanát Olomouc otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-02-07 | bylo sejmuto: 2022-02-23


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, č.j. MZE-70004/2021-15121, Opatření obecné povahy č.j. MZE-70001/2021-15121 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/7 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - uzavřít pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 678/4, k. ú. Hněvotín otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-20 | bylo sejmuto: 2022-02-07


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2022, dne 21. 1. 2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-14 | bylo sejmuto: 2022-01-24


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. 125612/2021 - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-12 | bylo sejmuto: 2022-01-28


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 22 Zastupitelstva obce Lutín, 5.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-11 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 5/22 ze dne 10.1.2022 "Optická síť Luběnice" otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí č. 4/22 prodloužení platnosti územního rozhodnutí otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2022 - Pravidla rozpočtového provizoria otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-04-30


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000006 ze dne 6. 1. 2022, datum dražby 28.1.2022 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-01-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2021 otevření odkazu v novém okně...

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-03-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |