Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2009


|  Archivováno je 291 dokumentů | admin | 


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/306/2660/2009 z 18.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-22 | bylo sejmuto: 2010-01-07


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Spurný, r. 1970 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2009-12-21 | bylo sejmuto: 2010-01-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2886/2009 z 15.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-16 | bylo sejmuto: 2010-01-04


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavel Spurný, Lutín, Břízová 189 

vyvěšeno: 2009-12-14 | bylo sejmuto: 2010-01-04


MAS Region HANÁ - vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektù k dotační podpoře v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 

vyvěšeno: 2009-12-14 | bylo sejmuto: 2010-01-21


Obec Lutín - veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2009 soubor změn č. 1 územního plánu obce Lutín 

vyvěšeno: 2009-12-11 | bylo sejmuto: 2010-01-04


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2009-12-11 | bylo sejmuto: 2010-01-04


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 2/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psù na veřejném prostranství v obci Lutín a vymezují prostory pro volné pobíhání psù. 

vyvěšeno: 2009-12-11 | bylo sejmuto: 2010-01-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/295/2244/2009 z 3.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-09 | bylo sejmuto: 2010-01-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/299/1386/2009 z 8. 12. 2009 

vyvěšeno: 2009-12-09 | bylo sejmuto: 2010-01-04


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2849/2009 z 3. 12. 2009 

vyvěšeno: 2009-12-07 | bylo sejmuto: 2009-12-28


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Petr Staněk, Lutín, Školní 203 a Pavel Spurný, Lutín, Břízová 189 

vyvěšeno: 2009-12-07 | bylo sejmuto: 2009-12-28


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 10.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-03 | bylo sejmuto: 2009-12-11


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Jaromír Kolomazník, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-12-02 | bylo sejmuto: 2009-12-02


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 9. 12. 2009 

vyvěšeno: 2009-12-02 | bylo sejmuto: 2009-12-03


11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-12-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2366/2009 z 27.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-30 | bylo sejmuto: 2009-12-16


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Jaromír Kolomazník, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-11-27 | bylo sejmuto: 2009-12-15


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/2672/2009 z 24.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-26 | bylo sejmuto: 2009-12-14


Záměr na prodej objektu 182-185 

vyvěšeno: 2009-11-26 | bylo sejmuto: 2009-12-14


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/285/2406/2009 z 23. 11. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-24 | bylo sejmuto: 2009-12-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2670/2009 z 23.11.2009 "Vodovod Lutín, propojení Lutín - Třebčín" 

vyvěšeno: 2009-11-24 | bylo sejmuto: 2009-12-09


Statutární měslo Olomouc - veř. vyhláška Veronika Hrbková, r. 1981 

vyvěšeno: 2009-11-20 | bylo sejmuto: 2009-12-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společného územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2637/2009 z 18.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-19 | bylo sejmuto: 2009-12-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2634/2009 z 18.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-19 | bylo sejmuto: 2009-12-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/283/2329/2009 z 12.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-16 | bylo sejmuto: 2009-12-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2660/2009 z 11. 11. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-12 | bylo sejmuto: 2009-11-30


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/280/2401/2009 z 11. 11. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-12 | bylo sejmuto: 2009-11-30


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Spurný, r. 1970, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2009-11-09 | bylo sejmuto: 2009-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Spurný, r. 1970 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2009-11-09 | bylo sejmuto: 2009-11-25


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/69/1960/05/06 ze dne 20. 3. 2006 

vyvěšeno: 2009-11-06 | bylo sejmuto: 2009-11-23


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Rùžička, r. 1978, - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2009-11-06 | bylo sejmuto: 2009-11-24


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Ivo Tesař, r. 1960 

vyvěšeno: 2009-11-06 | bylo sejmuto: 2009-11-24


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1386/2009 z 30.10.2009 

vyvěšeno: 2009-11-03 | bylo sejmuto: 2009-11-19


SÚ Lutín - Výzva pro vyjádření k podaném odvolání SÚ/2442/2009 z 30. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-03 | bylo sejmuto: 2009-11-19


Okresní soud v Olomouc - Dražební vyhláška 41E 789/2009-29 z 26.10.2009 

vyvěšeno: 2009-11-03 | bylo sejmuto: 2009-11-23


SÚ Lutín - Vyrozumění SÚ/2244/2009 - změna 27. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/269/2306/2009 z 21. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Ivo Tesař, r. 1960 - výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkl. rozh. 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Rùžička, r. 1978 - výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkl. rozh. 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Tomíček, r. 1978, rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaroslav Tomíček, r. 1978 

vyvěšeno: 2009-10-21 | bylo sejmuto: 2009-11-06


Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, 26. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-19 | bylo sejmuto: 2009-10-29


SU Lutín - Rozhodnutí SÚ/245/2106/2009 z 9.10.2009 

vyvěšeno: 2009-10-16 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/262/2182/2009 z 14. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-16 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/2288/2009 z 9. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-14 | bylo sejmuto: 2009-10-30


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/2406/2009 z 13. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-14 | bylo sejmuto: 2009-10-30


SIMACEK HS, spol. s r.o. - nabídka práce 

vyvěšeno: 2009-10-13 | bylo sejmuto: 2009-10-29


Celní úřad Prostějov - Oznámení o uložení písemnosti, Michal Gruškovský, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-10-12 | bylo sejmuto: 2009-10-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/241/2015/2009 z 7.10.2009 

vyvěšeno: 2009-10-09 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/239/2026/2009 z 7.10.2009 

vyvěšeno: 2009-10-09 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2401/2009 z 7. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-09 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/236/2017/2009 z 2. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-06 | bylo sejmuto: 2009-10-22


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/232/1828/2009 z 25. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-29 | bylo sejmuto: 2009-10-19


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/222/1245/2009 z 21. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-25 | bylo sejmuto: 2009-10-13


ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny: Třebčín dne 20.10.09 a 22.10.09 

vyvěšeno: 2009-09-25 | bylo sejmuto: 2009-10-29


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/224/1036/2009 z 23.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-24 | bylo sejmuto: 2009-10-12


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/2329/2009 z 23. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-24 | bylo sejmuto: 2009-10-12


Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2009-09-24 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - veř. vyhláška, Pavel Rùžička, r. 1978 

vyvěšeno: 2009-09-23 | bylo sejmuto: 2009-10-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - veř. vyhl. Ivo Tesař, r. 1960 

vyvěšeno: 2009-09-23 | bylo sejmuto: 2009-10-09


Obec Lutín - Záměr na směnu pozemku p.č. 169/16 za pozemky p.č. 205/9, 212/51 a 319/1 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2009-09-23 | bylo sejmuto: 2009-10-09


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2306/2009 z 16. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-18 | bylo sejmuto: 2009-10-05


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/223/1906/2009 z 16.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-18 | bylo sejmuto: 2009-10-05


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/221/1831/2009 z 16. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-18 | bylo sejmuto: 2009-10-05


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání SÚ/2244/2009 z 15. 9. 2009  

vyvěšeno: 2009-09-16 | bylo sejmuto: 2009-10-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/220/1857/2009 z 15. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-16 | bylo sejmuto: 2009-10-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Tomíček, r. 1978 - Oznámení o zahájení správního řízení, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2009-09-16 | bylo sejmuto: 2009-10-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/215/1879/2009 z 11.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/216/1787/2009 z 11.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/217/1773/2009 z 10.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/69/1690/05/06 z 20.3.2006 

vyvěšeno: 2009-09-09 | bylo sejmuto: 2009-09-25


SÚ Lutín - Oznámení o spoj. územ. a staveb. řízení ... SÚ/2106/2009 z 4. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-07 | bylo sejmuto: 2009-09-23


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/2182/2009 z 4. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-07 | bylo sejmuto: 2009-09-23


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-09-07 | bylo sejmuto: 2009-09-23


MmO - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Soubor změn č. 1 územního plánu obce Lutín 

vyvěšeno: 2009-09-04 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/212/1722/2009 z 2.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-03 | bylo sejmuto: 2009-09-21


Celní úřad Ústí nad Labem - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pech, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2009-09-03 | bylo sejmuto: 2009-09-21


Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 

vyvěšeno: 2009-09-03 | bylo sejmuto: 2010-11-01


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Nikola Janù, Lutín, Na Sídlišti 292 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-18


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor č.p. 185 v Lutíně 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-18


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemkù 243/67, 243/68, 327/2, 327/4, 328 vše v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-18


Sběr zeleného odpadu v sobotu 19. září 2009 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-11-12


KUOk - Připomínkové řízení k jízdním řádùm autobusové dopravy 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-23


TS města Olomouce - sběrová sobota 3. 10. 2009 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-10-05


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Nikola Janù, Lutín, Na Sídlišti 292 

vyvěšeno: 2009-08-31 | bylo sejmuto: 2009-09-16


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení .. SÚ/2026/2009 z 26. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-28 | bylo sejmuto: 2009-09-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení ... SÚ/2015/2009 z 26.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Miroslav Pazdera, Lutín, Na Sídlišti 291 

vyvěšeno: 2009-08-27 | bylo sejmuto: 2010-01-21


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení ... SÚ/2017/2009 z 24. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace a počtu a sídle OVK a počtu členù OVK 

vyvěšeno: 2009-08-25 | bylo sejmuto: 2009-09-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/204/996/2009 z 20.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/206/1511/2009 z 20. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/208/1720/2009 z 21.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1828/2009 z 19.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - vyměření daně z nemovitosti na rok 2009 

vyvěšeno: 2009-08-21 | bylo sejmuto: 2009-09-23


Regenerace panelového sídliště - upozornění na výstavbu 

vyvěšeno: 2009-08-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Martin Rùžek, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-08-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení ... SÚ/1245/2009 z 11. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/195/1674/2009 z 12. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/194/1695/2009 z 11. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Petr Kurfürst, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-08-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1906/2009 z 7. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Stavební povolení "Lutín - chodník pro pěší na ulici Záhumení" 

vyvěšeno: 2009-08-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/1831/2009 z 6.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Lutín - Revitalizace obytné zóny - ul. Rùžová 

vyvěšeno: 2009-08-07 | bylo sejmuto: 2009-11-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení SÚ/1857/2009 z 4. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1787/2009 z 4.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1879/2009 z 4.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Povodně 2009 - veřejná sbírka Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-08-05 | bylo sejmuto: 2010-03-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/190/2698/2008/2009 z 31.7.2009 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/191/1107/2009 z 3. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1036/2009 z 30.7.2009 

vyvěšeno: 2009-08-03 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Uložení písemnosti - Jiří Doležel. Lutín 203 

vyvěšeno: 2009-07-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - rozhodnutí o umístění stavby kabelové vedení v k.ú. Lípy 

vyvěšeno: 2009-07-28 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - uložení písemnosti J. Genčurová, Lutín 292 

vyvěšeno: 2009-07-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oznámení o zahájení územního řízení kopané studny v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2009-07-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Uložení písemnosti Miroslav Pazdera, Lutín 291 

vyvěšeno: 2009-07-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2009-07-24 | bylo sejmuto: 2010-11-01


SÚ Lutín - Oznámení o spojeném územním a stavebním řízení 

vyvěšeno: 2009-07-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Jitka Genčurová, Lutín, Na sídlišti 292 

vyvěšeno: 2009-07-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/172/1409/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/996/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. úsem. řízení ... SÚ/1722/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/173/1479/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/171/60/2009 z 8. 7. 2009 

vyvěšeno: 2009-07-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Zd. Bednárek, Ing. J. Geletič, P. Sedláček 

vyvěšeno: 2009-07-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Z. Bednárek, J. Geletič, P. Sedláček 

vyvěšeno: 2009-07-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/165/1284/2009 z 29. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/164/1331/2009 z 26.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/163/1209/2009 z 25. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Návrh výroku územ. rozhodnutí SÚ/1588/2009  

vyvěšeno: 2009-06-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1501/2009 z 24. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/158/2347/2008/2009 z 19. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Návrh výroku územ. rozhodnutí SÚ/1587/2009 z 23.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/160/1163/2009 z 19.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Návrh jízdních řádù drážní dopravy tratí Olomouckého kraje na období 2009/2010 

vyvěšeno: 2009-06-23 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2009-06-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - stavební povolení prodloužení plynovodu v Hněvotíně 

vyvěšeno: 2009-06-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2009-06-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2009-06-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Magistrát města Olomouce - Stavební povlení "Třebčín - oprava komunikace lokality Domky" 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Magistrát města Olomouce - Oznámení o zahájení staveb. řízení "Lutín - chodník pro pěší na ulici Záhumení" 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí sÚ/148/1099/2009 z 16.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1461/2009 z 15.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/147/944/2009 z 15. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1511/2009 z 16,. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/140/1191/2009 z 11.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/145/981/2009 z 11. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/144/992/2009 z 11. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/142/602/2009 z 10. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Zastavení řízení SÚ/143/1037/2009 z 11.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-11 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška Obce Lutín č. 1/2009 o vymezení prostor pro volné pobíhání psù a stanovení pravidel pro pohyb psù na veřejném prostranství 

vyvěšeno: 2009-06-11 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1479/2009 z 10.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-11 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1409/2009 z 9.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oprava SÚ/1331/2009 - op. ze dne 8. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oprava SÚ/1284/2009-op. ze dne 8. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Výsledky voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 5.-6.6.2009 v Lutíně 

vyvěšeno: 2009-06-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Městs. úř. Boskovice - veř. vyhláška - Jiří Doležel, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-06-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti územ. rozhod. vydaného pod č.j. SÚ/69/1690/05/06 ze dne 20.3.2006 veř. vyhláškou  

vyvěšeno: 2009-06-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


KÚOK - Oznámení o zahájení veř. projednání návrhu Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby nerostných surovin ST1 - ST6 na území Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-06-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/128/986/2009 z 27.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/130/533/2009 z 28. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/133/600/2009 z 29. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - MBG-AM spol. s r.o. "v likvidaci", Jana Sigmunda 79, 783 49 Lutín 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 2009-11-06


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Petr Kurfürst, Školní 203, 783 49 Lutín 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 10. června 2009 

vyvěšeno: 2009-05-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/125/757/2009 z 25.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1369/2009 z 26. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondřej Kovařík, r. 1988 

vyvěšeno: 2009-05-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Veronika Hrbková, r. 1981 

vyvěšeno: 2009-05-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/603/2009 z 25.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška František Korenný, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2009-05-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/122/756/2009 z 21. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/117/700/2009 z 18. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1331/2009 z 22. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1284/2009 z 22. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1209/2009 z 20.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/118/845/2009 z 20.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. staveb. řízení SÚ/1308/2009 z 20. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Ministerstvo ŽP - návrh koncepce Plán oblasti Povodí Moravy vč. vyhodnocení vlivù této koncepce na životní prostředí 

vyvěšeno: 2009-05-20 | bylo sejmuto: 2011-02-21


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

vyvěšeno: 2009-05-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu - parc. č. 301/11 k.ú. Lutín - vodní plochy 

vyvěšeno: 2009-05-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1163/2009 z 13.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1165/2009 z 13.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/1037/2009 z 5.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/1099/2009 z 6. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/111/680/2009 z 6. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1107/2009 z 6. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejné očkování psù proti vzteklině 

vyvěšeno: 2009-05-06 | bylo sejmuto: 2010-05-03


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1191/2009 z 5.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Nabídka pozemkù k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

vyvěšeno: 2009-05-06 | bylo sejmuto: 2010-02-24


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc. č. 46/1 v k. ú. Lutín o velikosti 51 m2 

vyvěšeno: 2009-05-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. řízení ... SÚ/944/2009 z 28.4.2009 "Komunikace a technické sítě pro výstavbu 72 RD - Hněvotín - SO 01 veř. osvětlení 

vyvěšeno: 2009-04-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SU Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/992/2009  

vyvěšeno: 2009-04-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/981/2009 z 29.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/602/2009 z 27.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/600/2009 z 23.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Oznámení o zahájení staveb. řízení "Třebčín - oprava komunikace lokality Domky" z 22. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Stavební povolení SmOl/OPK/79/208/2009/Vr ze dne 20. 4. 2009 "Regenerace panelového sídliště Lutín - II. a VI. etapa" 

vyvěšeno: 2009-04-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/87/592/2009 z 21. 4. 2009 Hněvotín, přeložka VN č. 07, Niessner, VNV ... 

vyvěšeno: 2009-04-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/88/598/2009 z 21.4.2009  

vyvěšeno: 2009-04-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/757/2009 z 22. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/85/568/2009 z 20. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí - stavební povolení SÚ/84/2864/2008 z 15.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondřej Kovařík, r. 1988, Lutín, Na Sídlišti 296 

vyvěšeno: 2009-04-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Veronika Hrbková, r. 1981, Lutín, Rùžová 175 

vyvěšeno: 2009-04-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Obec Lutín - Záměr na prodej objektu Třebčín č.p. 13 a části pozemku st.pl. 16 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2009-04-16 | bylo sejmuto: 2010-02-24


Mag. města Olomouce - Oznámení o uložení daòové písemnosti : Oláh Gustav, r. 1974 

vyvěšeno: 2009-04-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/986/2009 z 9.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-15 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 2/2009 z 8.4.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí 

vyvěšeno: 2009-04-15 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Městs. úř. Boskovice - veř. vyhláška Jiří Doležel, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-04-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Výzva SÚ/76/533/2009 z 8. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-09 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/845/2009 z 8. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-09 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/75/436/2009 z 6. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/756/2009 z 3. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/700/2009 z 3.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Upozornění Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-04-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/72/149/2009 z 1. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/71/188/2009 z 31.3.2009 

vyvěšeno: 2009-04-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/70/432/2009 z 31.3.2009 

vyvěšeno: 2009-04-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/67/260/2009 z 27.3.2009 

vyvěšeno: 2009-04-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Poplatky za komunální odpad 

vyvěšeno: 2009-03-31 | bylo sejmuto: 2010-06-09


Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle okr. volebních komisí a počtu členù okr. volební komise 

vyvěšeno: 2009-03-31 | bylo sejmuto: 2010-10-18


Sběrová sobota 4.4.2009 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2009-03-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/680/2009 ze dne 25. 3. 2009 

vyvěšeno: 2009-03-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Celní úřad Zlín - Oznámení o uložení písemnosti, Martin Svoboda, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-03-27 | bylo sejmuto: 2009-11-03


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Ing. Jiří Geletič, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-03-25 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - Oznámení o doložení nových podkladù k územ. řízení SÚ/2347/2008/2009 z 23. 3. 2009 

vyvěšeno: 2009-03-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška AG Metal, spol. s r.o., J. Sigmunda 79, Lutín 

vyvěšeno: 2009-03-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhl. Zdeněk Bednárek, Lutín, Na Sídlišti 208, Ing. Jiří Geletič, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-03-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Závěrečný účet SOSM za rok 2008, Rozpočet SOSM pro rok 2009, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2008 

vyvěšeno: 2009-03-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení SÚ/598/2009 z 12.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Zápis dětí do mateřinky v Lutíně dne 19. května 2009 

vyvěšeno: 2009-03-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení SÚ/592/2009 z 11.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Dražební vyhláška - D 25/2008 z 10.3.2009, dlužník Jíří Menšík 

vyvěšeno: 2009-03-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Stavební povolení SÚ/47/181/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení staveb. řízení SÚ/2864/2008/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/533/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/44/1810/2008/2009 z 27.2.2009 

vyvěšeno: 2009-03-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lutín, 11. 3. 2009 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 2011-01-21


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/568/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhlášku 103 Ex 02528/04-66 z 26.2.2009 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m. Olomouce - Oznámení o zaháj. staveb. řízení "Regenerace panelového sídliště Lutín - II. a VI. etapa 

vyvěšeno: 2009-03-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mikroregion Kosířsko na rok 2009 - návrh rozpočtu 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Kosířsko za rok 2008 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/188/2009 z 20.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/149/2009 z 24.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/436/2009 z 24. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/432/2009 z 24.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Exekutorský úřad Olomouc - Dražební vyhláška - Miroslav Pazdera 

vyvěšeno: 2009-02-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/40/6/2009 z 18. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2008 

vyvěšeno: 2009-02-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2009 

vyvěšeno: 2009-02-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/39/2942/2008/2009 z 17. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/26/3104/2008/2009 z 26. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/30/3139/2008/2009 z 28. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - SÚ/3089/2008/2009 z 21. 1. 2009 Územní rozhodnutí 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/260/2009 z 16.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/35/2401/2008/2009 z 13. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/24/2633/2008/2009 z 20. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/23/644/2008 z 19. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/21/2623/2008/2009 z 19. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/1810/2008/2009 z 16. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - publikace "Doma bezpečně" 

vyvěšeno: 2009-02-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Výbor Honebního společenství Slatinice - oprava termínu konání valné hromady 

vyvěšeno: 2009-02-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Oznámení o konání valné hromady Výboru Honebního společenství Slatinice 

vyvěšeno: 2009-02-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


3. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/6/2009 z 13. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Petr Sedláček, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 2010-02-22


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Staněk, r. 1983 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejně prospěšné práce I - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 

vyvěšeno: 2009-01-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/9/2899/2008/2009 z 9.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/8/2785/2008/2009 z 8.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/7/2345/2008 z 7.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/5/2996/2008/2009 z 7.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/3/2751/2008/2009 z 6.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/3003/2008 z 5.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oprava - oznámení o zaháj. územ. řízení ... SÚ/2942/2008 z 5.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mikroregion Kosířsko - Rozpočtové provizorium - období 1-3/2009 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Staněk, r. 1983 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Rozhodnutí "Výstavba 15 RD Ústín - inženýrské sítě - kanalizace, vodovod a ČOV" 

vyvěšeno: 2009-01-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - František Korenný, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2009-01-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení SÚ/3139/2008 z 18. 12. 2008 

vyvěšeno: 2009-01-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/2942/2008 z 17. 12. 2008 

vyvěšeno: 2009-01-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení SÚ/3104/2008 z 17. 12. 2008 

vyvěšeno: 2009-01-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


KÚOK - Oznámení návrhu Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám veřejnosti 

vyvěšeno: 2009-01-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2009


|  Archivováno je 291 dokumentů | admin | 


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/306/2660/2009 z 18.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-22 | bylo sejmuto: 2010-01-07


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Spurný, r. 1970 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2009-12-21 | bylo sejmuto: 2010-01-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2886/2009 z 15.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-16 | bylo sejmuto: 2010-01-04


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavel Spurný, Lutín, Břízová 189 

vyvěšeno: 2009-12-14 | bylo sejmuto: 2010-01-04


MAS Region HANÁ - vyhlašuje 5. výzvu k předkládání projektù k dotační podpoře v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 

vyvěšeno: 2009-12-14 | bylo sejmuto: 2010-01-21


Obec Lutín - veřejná vyhláška - Oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2009 soubor změn č. 1 územního plánu obce Lutín 

vyvěšeno: 2009-12-11 | bylo sejmuto: 2010-01-04


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2009-12-11 | bylo sejmuto: 2010-01-04


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 2/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psù na veřejném prostranství v obci Lutín a vymezují prostory pro volné pobíhání psù. 

vyvěšeno: 2009-12-11 | bylo sejmuto: 2010-01-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/295/2244/2009 z 3.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-09 | bylo sejmuto: 2010-01-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/299/1386/2009 z 8. 12. 2009 

vyvěšeno: 2009-12-09 | bylo sejmuto: 2010-01-04


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2849/2009 z 3. 12. 2009 

vyvěšeno: 2009-12-07 | bylo sejmuto: 2009-12-28


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Petr Staněk, Lutín, Školní 203 a Pavel Spurný, Lutín, Břízová 189 

vyvěšeno: 2009-12-07 | bylo sejmuto: 2009-12-28


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 10.12.2009 

vyvěšeno: 2009-12-03 | bylo sejmuto: 2009-12-11


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Jaromír Kolomazník, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-12-02 | bylo sejmuto: 2009-12-02


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 9. 12. 2009 

vyvěšeno: 2009-12-02 | bylo sejmuto: 2009-12-03


11. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-12-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2366/2009 z 27.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-30 | bylo sejmuto: 2009-12-16


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Jaromír Kolomazník, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-11-27 | bylo sejmuto: 2009-12-15


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/2672/2009 z 24.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-26 | bylo sejmuto: 2009-12-14


Záměr na prodej objektu 182-185 

vyvěšeno: 2009-11-26 | bylo sejmuto: 2009-12-14


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/285/2406/2009 z 23. 11. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-24 | bylo sejmuto: 2009-12-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2670/2009 z 23.11.2009 "Vodovod Lutín, propojení Lutín - Třebčín" 

vyvěšeno: 2009-11-24 | bylo sejmuto: 2009-12-09


Statutární měslo Olomouc - veř. vyhláška Veronika Hrbková, r. 1981 

vyvěšeno: 2009-11-20 | bylo sejmuto: 2009-12-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společného územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2637/2009 z 18.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-19 | bylo sejmuto: 2009-12-07


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2634/2009 z 18.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-19 | bylo sejmuto: 2009-12-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/283/2329/2009 z 12.11.2009 

vyvěšeno: 2009-11-16 | bylo sejmuto: 2009-12-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2660/2009 z 11. 11. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-12 | bylo sejmuto: 2009-11-30


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/280/2401/2009 z 11. 11. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-12 | bylo sejmuto: 2009-11-30


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Spurný, r. 1970, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2009-11-09 | bylo sejmuto: 2009-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Spurný, r. 1970 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2009-11-09 | bylo sejmuto: 2009-11-25


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/69/1960/05/06 ze dne 20. 3. 2006 

vyvěšeno: 2009-11-06 | bylo sejmuto: 2009-11-23


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Pavel Rùžička, r. 1978, - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2009-11-06 | bylo sejmuto: 2009-11-24


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Ivo Tesař, r. 1960 

vyvěšeno: 2009-11-06 | bylo sejmuto: 2009-11-24


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1386/2009 z 30.10.2009 

vyvěšeno: 2009-11-03 | bylo sejmuto: 2009-11-19


SÚ Lutín - Výzva pro vyjádření k podaném odvolání SÚ/2442/2009 z 30. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-11-03 | bylo sejmuto: 2009-11-19


Okresní soud v Olomouc - Dražební vyhláška 41E 789/2009-29 z 26.10.2009 

vyvěšeno: 2009-11-03 | bylo sejmuto: 2009-11-23


SÚ Lutín - Vyrozumění SÚ/2244/2009 - změna 27. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/269/2306/2009 z 21. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Ivo Tesař, r. 1960 - výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkl. rozh. 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavel Rùžička, r. 1978 - výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkl. rozh. 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Tomíček, r. 1978, rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2009-10-29 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaroslav Tomíček, r. 1978 

vyvěšeno: 2009-10-21 | bylo sejmuto: 2009-11-06


Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, 26. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-19 | bylo sejmuto: 2009-10-29


SU Lutín - Rozhodnutí SÚ/245/2106/2009 z 9.10.2009 

vyvěšeno: 2009-10-16 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/262/2182/2009 z 14. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-16 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/2288/2009 z 9. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-14 | bylo sejmuto: 2009-10-30


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/2406/2009 z 13. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-14 | bylo sejmuto: 2009-10-30


SIMACEK HS, spol. s r.o. - nabídka práce 

vyvěšeno: 2009-10-13 | bylo sejmuto: 2009-10-29


Celní úřad Prostějov - Oznámení o uložení písemnosti, Michal Gruškovský, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-10-12 | bylo sejmuto: 2009-10-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/241/2015/2009 z 7.10.2009 

vyvěšeno: 2009-10-09 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/239/2026/2009 z 7.10.2009 

vyvěšeno: 2009-10-09 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2401/2009 z 7. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-09 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/236/2017/2009 z 2. 10. 2009 

vyvěšeno: 2009-10-06 | bylo sejmuto: 2009-10-22


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/232/1828/2009 z 25. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-29 | bylo sejmuto: 2009-10-19


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/222/1245/2009 z 21. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-25 | bylo sejmuto: 2009-10-13


ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny: Třebčín dne 20.10.09 a 22.10.09 

vyvěšeno: 2009-09-25 | bylo sejmuto: 2009-10-29


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/224/1036/2009 z 23.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-24 | bylo sejmuto: 2009-10-12


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/2329/2009 z 23. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-24 | bylo sejmuto: 2009-10-12


Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2009-09-24 | bylo sejmuto: 2009-11-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - veř. vyhláška, Pavel Rùžička, r. 1978 

vyvěšeno: 2009-09-23 | bylo sejmuto: 2009-10-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - veř. vyhl. Ivo Tesař, r. 1960 

vyvěšeno: 2009-09-23 | bylo sejmuto: 2009-10-09


Obec Lutín - Záměr na směnu pozemku p.č. 169/16 za pozemky p.č. 205/9, 212/51 a 319/1 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2009-09-23 | bylo sejmuto: 2009-10-09


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2306/2009 z 16. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-18 | bylo sejmuto: 2009-10-05


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/223/1906/2009 z 16.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-18 | bylo sejmuto: 2009-10-05


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/221/1831/2009 z 16. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-18 | bylo sejmuto: 2009-10-05


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání SÚ/2244/2009 z 15. 9. 2009  

vyvěšeno: 2009-09-16 | bylo sejmuto: 2009-10-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/220/1857/2009 z 15. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-16 | bylo sejmuto: 2009-10-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Tomíček, r. 1978 - Oznámení o zahájení správního řízení, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2009-09-16 | bylo sejmuto: 2009-10-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/215/1879/2009 z 11.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/216/1787/2009 z 11.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/217/1773/2009 z 10.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-14 | bylo sejmuto: 2009-09-30


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/69/1690/05/06 z 20.3.2006 

vyvěšeno: 2009-09-09 | bylo sejmuto: 2009-09-25


SÚ Lutín - Oznámení o spoj. územ. a staveb. řízení ... SÚ/2106/2009 z 4. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-07 | bylo sejmuto: 2009-09-23


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/2182/2009 z 4. 9. 2009 

vyvěšeno: 2009-09-07 | bylo sejmuto: 2009-09-23


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-09-07 | bylo sejmuto: 2009-09-23


MmO - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Soubor změn č. 1 územního plánu obce Lutín 

vyvěšeno: 2009-09-04 | bylo sejmuto: 2009-10-27


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/212/1722/2009 z 2.9.2009 

vyvěšeno: 2009-09-03 | bylo sejmuto: 2009-09-21


Celní úřad Ústí nad Labem - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pech, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2009-09-03 | bylo sejmuto: 2009-09-21


Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 

vyvěšeno: 2009-09-03 | bylo sejmuto: 2010-11-01


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Nikola Janù, Lutín, Na Sídlišti 292 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-18


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor č.p. 185 v Lutíně 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-18


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemkù 243/67, 243/68, 327/2, 327/4, 328 vše v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-18


Sběr zeleného odpadu v sobotu 19. září 2009 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-11-12


KUOk - Připomínkové řízení k jízdním řádùm autobusové dopravy 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-09-23


TS města Olomouce - sběrová sobota 3. 10. 2009 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2009-09-02 | bylo sejmuto: 2009-10-05


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Nikola Janù, Lutín, Na Sídlišti 292 

vyvěšeno: 2009-08-31 | bylo sejmuto: 2009-09-16


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení .. SÚ/2026/2009 z 26. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-28 | bylo sejmuto: 2009-09-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení ... SÚ/2015/2009 z 26.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Miroslav Pazdera, Lutín, Na Sídlišti 291 

vyvěšeno: 2009-08-27 | bylo sejmuto: 2010-01-21


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení ... SÚ/2017/2009 z 24. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace a počtu a sídle OVK a počtu členù OVK 

vyvěšeno: 2009-08-25 | bylo sejmuto: 2009-09-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/204/996/2009 z 20.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/206/1511/2009 z 20. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/208/1720/2009 z 21.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1828/2009 z 19.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - vyměření daně z nemovitosti na rok 2009 

vyvěšeno: 2009-08-21 | bylo sejmuto: 2009-09-23


Regenerace panelového sídliště - upozornění na výstavbu 

vyvěšeno: 2009-08-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Martin Rùžek, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-08-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení ... SÚ/1245/2009 z 11. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/195/1674/2009 z 12. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/194/1695/2009 z 11. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Petr Kurfürst, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-08-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1906/2009 z 7. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Stavební povolení "Lutín - chodník pro pěší na ulici Záhumení" 

vyvěšeno: 2009-08-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/1831/2009 z 6.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Lutín - Revitalizace obytné zóny - ul. Rùžová 

vyvěšeno: 2009-08-07 | bylo sejmuto: 2009-11-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení SÚ/1857/2009 z 4. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1787/2009 z 4.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1879/2009 z 4.8.2009 

vyvěšeno: 2009-08-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Povodně 2009 - veřejná sbírka Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-08-05 | bylo sejmuto: 2010-03-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Marek Kumaj, r. 1982 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/190/2698/2008/2009 z 31.7.2009 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/191/1107/2009 z 3. 8. 2009 

vyvěšeno: 2009-08-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1036/2009 z 30.7.2009 

vyvěšeno: 2009-08-03 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Uložení písemnosti - Jiří Doležel. Lutín 203 

vyvěšeno: 2009-07-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - rozhodnutí o umístění stavby kabelové vedení v k.ú. Lípy 

vyvěšeno: 2009-07-28 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - uložení písemnosti J. Genčurová, Lutín 292 

vyvěšeno: 2009-07-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oznámení o zahájení územního řízení kopané studny v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2009-07-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Uložení písemnosti Miroslav Pazdera, Lutín 291 

vyvěšeno: 2009-07-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2009-07-24 | bylo sejmuto: 2010-11-01


SÚ Lutín - Oznámení o spojeném územním a stavebním řízení 

vyvěšeno: 2009-07-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Jitka Genčurová, Lutín, Na sídlišti 292 

vyvěšeno: 2009-07-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/172/1409/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/996/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. úsem. řízení ... SÚ/1722/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/173/1479/2009 z 10.7.2009 

vyvěšeno: 2009-07-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/171/60/2009 z 8. 7. 2009 

vyvěšeno: 2009-07-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Zd. Bednárek, Ing. J. Geletič, P. Sedláček 

vyvěšeno: 2009-07-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Z. Bednárek, J. Geletič, P. Sedláček 

vyvěšeno: 2009-07-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/165/1284/2009 z 29. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/164/1331/2009 z 26.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/163/1209/2009 z 25. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Návrh výroku územ. rozhodnutí SÚ/1588/2009  

vyvěšeno: 2009-06-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1501/2009 z 24. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/158/2347/2008/2009 z 19. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Návrh výroku územ. rozhodnutí SÚ/1587/2009 z 23.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/160/1163/2009 z 19.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Návrh jízdních řádù drážní dopravy tratí Olomouckého kraje na období 2009/2010 

vyvěšeno: 2009-06-23 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2009-06-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - stavební povolení prodloužení plynovodu v Hněvotíně 

vyvěšeno: 2009-06-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2009-06-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2009-06-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Magistrát města Olomouce - Stavební povlení "Třebčín - oprava komunikace lokality Domky" 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Magistrát města Olomouce - Oznámení o zahájení staveb. řízení "Lutín - chodník pro pěší na ulici Záhumení" 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí sÚ/148/1099/2009 z 16.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1461/2009 z 15.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/147/944/2009 z 15. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1511/2009 z 16,. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/140/1191/2009 z 11.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/145/981/2009 z 11. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/144/992/2009 z 11. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/142/602/2009 z 10. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Zastavení řízení SÚ/143/1037/2009 z 11.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-11 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška Obce Lutín č. 1/2009 o vymezení prostor pro volné pobíhání psù a stanovení pravidel pro pohyb psù na veřejném prostranství 

vyvěšeno: 2009-06-11 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1479/2009 z 10.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-11 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1409/2009 z 9.6.2009 

vyvěšeno: 2009-06-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oprava SÚ/1331/2009 - op. ze dne 8. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - oprava SÚ/1284/2009-op. ze dne 8. 6. 2009 

vyvěšeno: 2009-06-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Výsledky voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 5.-6.6.2009 v Lutíně 

vyvěšeno: 2009-06-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Městs. úř. Boskovice - veř. vyhláška - Jiří Doležel, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-06-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti územ. rozhod. vydaného pod č.j. SÚ/69/1690/05/06 ze dne 20.3.2006 veř. vyhláškou  

vyvěšeno: 2009-06-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


KÚOK - Oznámení o zahájení veř. projednání návrhu Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované těžby nerostných surovin ST1 - ST6 na území Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-06-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/128/986/2009 z 27.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/130/533/2009 z 28. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/133/600/2009 z 29. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - MBG-AM spol. s r.o. "v likvidaci", Jana Sigmunda 79, 783 49 Lutín 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 2009-11-06


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Petr Kurfürst, Školní 203, 783 49 Lutín 

vyvěšeno: 2009-05-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 10. června 2009 

vyvěšeno: 2009-05-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/125/757/2009 z 25.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1369/2009 z 26. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondřej Kovařík, r. 1988 

vyvěšeno: 2009-05-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Veronika Hrbková, r. 1981 

vyvěšeno: 2009-05-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/603/2009 z 25.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška František Korenný, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2009-05-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/122/756/2009 z 21. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/117/700/2009 z 18. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1331/2009 z 22. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1284/2009 z 22. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1209/2009 z 20.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/118/845/2009 z 20.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. staveb. řízení SÚ/1308/2009 z 20. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Ministerstvo ŽP - návrh koncepce Plán oblasti Povodí Moravy vč. vyhodnocení vlivù této koncepce na životní prostředí 

vyvěšeno: 2009-05-20 | bylo sejmuto: 2011-02-21


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

vyvěšeno: 2009-05-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu - parc. č. 301/11 k.ú. Lutín - vodní plochy 

vyvěšeno: 2009-05-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1163/2009 z 13.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1165/2009 z 13.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/1037/2009 z 5.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/1099/2009 z 6. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/111/680/2009 z 6. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/1107/2009 z 6. 5. 2009 

vyvěšeno: 2009-05-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejné očkování psù proti vzteklině 

vyvěšeno: 2009-05-06 | bylo sejmuto: 2010-05-03


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/1191/2009 z 5.5.2009 

vyvěšeno: 2009-05-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Nabídka pozemkù k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

vyvěšeno: 2009-05-06 | bylo sejmuto: 2010-02-24


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc. č. 46/1 v k. ú. Lutín o velikosti 51 m2 

vyvěšeno: 2009-05-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. řízení ... SÚ/944/2009 z 28.4.2009 "Komunikace a technické sítě pro výstavbu 72 RD - Hněvotín - SO 01 veř. osvětlení 

vyvěšeno: 2009-04-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SU Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/992/2009  

vyvěšeno: 2009-04-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/981/2009 z 29.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení ... SÚ/602/2009 z 27.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/600/2009 z 23.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Oznámení o zahájení staveb. řízení "Třebčín - oprava komunikace lokality Domky" z 22. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Stavební povolení SmOl/OPK/79/208/2009/Vr ze dne 20. 4. 2009 "Regenerace panelového sídliště Lutín - II. a VI. etapa" 

vyvěšeno: 2009-04-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/87/592/2009 z 21. 4. 2009 Hněvotín, přeložka VN č. 07, Niessner, VNV ... 

vyvěšeno: 2009-04-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/88/598/2009 z 21.4.2009  

vyvěšeno: 2009-04-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/757/2009 z 22. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-22 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/85/568/2009 z 20. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-21 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí - stavební povolení SÚ/84/2864/2008 z 15.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondřej Kovařík, r. 1988, Lutín, Na Sídlišti 296 

vyvěšeno: 2009-04-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Veronika Hrbková, r. 1981, Lutín, Rùžová 175 

vyvěšeno: 2009-04-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Obec Lutín - Záměr na prodej objektu Třebčín č.p. 13 a části pozemku st.pl. 16 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2009-04-16 | bylo sejmuto: 2010-02-24


Mag. města Olomouce - Oznámení o uložení daòové písemnosti : Oláh Gustav, r. 1974 

vyvěšeno: 2009-04-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/986/2009 z 9.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-15 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Nařízení KVS pro Olomoucký kraj č. 2/2009 z 8.4.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - katarální horečky ovcí 

vyvěšeno: 2009-04-15 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Městs. úř. Boskovice - veř. vyhláška Jiří Doležel, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-04-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Výzva SÚ/76/533/2009 z 8. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-09 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/845/2009 z 8. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-09 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/75/436/2009 z 6. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/756/2009 z 3. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení ... SÚ/700/2009 z 3.4.2009 

vyvěšeno: 2009-04-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Upozornění Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-04-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/72/149/2009 z 1. 4. 2009 

vyvěšeno: 2009-04-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/71/188/2009 z 31.3.2009 

vyvěšeno: 2009-04-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/70/432/2009 z 31.3.2009 

vyvěšeno: 2009-04-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/67/260/2009 z 27.3.2009 

vyvěšeno: 2009-04-01 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Poplatky za komunální odpad 

vyvěšeno: 2009-03-31 | bylo sejmuto: 2010-06-09


Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle okr. volebních komisí a počtu členù okr. volební komise 

vyvěšeno: 2009-03-31 | bylo sejmuto: 2010-10-18


Sběrová sobota 4.4.2009 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2009-03-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/680/2009 ze dne 25. 3. 2009 

vyvěšeno: 2009-03-27 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Celní úřad Zlín - Oznámení o uložení písemnosti, Martin Svoboda, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-03-27 | bylo sejmuto: 2009-11-03


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Ing. Jiří Geletič, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-03-25 | bylo sejmuto: 2009-11-03


SÚ Lutín - Oznámení o doložení nových podkladù k územ. řízení SÚ/2347/2008/2009 z 23. 3. 2009 

vyvěšeno: 2009-03-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška AG Metal, spol. s r.o., J. Sigmunda 79, Lutín 

vyvěšeno: 2009-03-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhl. Zdeněk Bednárek, Lutín, Na Sídlišti 208, Ing. Jiří Geletič, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-03-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Závěrečný účet SOSM za rok 2008, Rozpočet SOSM pro rok 2009, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSM za rok 2008 

vyvěšeno: 2009-03-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení SÚ/598/2009 z 12.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Zápis dětí do mateřinky v Lutíně dne 19. května 2009 

vyvěšeno: 2009-03-13 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení SÚ/592/2009 z 11.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Dražební vyhláška - D 25/2008 z 10.3.2009, dlužník Jíří Menšík 

vyvěšeno: 2009-03-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Stavební povolení SÚ/47/181/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení staveb. řízení SÚ/2864/2008/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/533/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/44/1810/2008/2009 z 27.2.2009 

vyvěšeno: 2009-03-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lutín, 11. 3. 2009 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 2011-01-21


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení SÚ/568/2009 z 3.3.2009 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhlášku 103 Ex 02528/04-66 z 26.2.2009 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Pozemkový fond ČR - Oznámení o zamýšleném převodu 

vyvěšeno: 2009-03-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m. Olomouce - Oznámení o zaháj. staveb. řízení "Regenerace panelového sídliště Lutín - II. a VI. etapa 

vyvěšeno: 2009-03-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mikroregion Kosířsko na rok 2009 - návrh rozpočtu 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Kosířsko za rok 2008 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/188/2009 z 20.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/149/2009 z 24.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/436/2009 z 24. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/432/2009 z 24.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-25 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Exekutorský úřad Olomouc - Dražební vyhláška - Miroslav Pazdera 

vyvěšeno: 2009-02-24 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/40/6/2009 z 18. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2008 

vyvěšeno: 2009-02-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2009 

vyvěšeno: 2009-02-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/39/2942/2008/2009 z 17. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/26/3104/2008/2009 z 26. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/30/3139/2008/2009 z 28. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - SÚ/3089/2008/2009 z 21. 1. 2009 Územní rozhodnutí 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/260/2009 z 16.2.2009 

vyvěšeno: 2009-02-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/35/2401/2008/2009 z 13. 2. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/24/2633/2008/2009 z 20. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/23/644/2008 z 19. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/21/2623/2008/2009 z 19. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/1810/2008/2009 z 16. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-02-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - publikace "Doma bezpečně" 

vyvěšeno: 2009-02-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Výbor Honebního společenství Slatinice - oprava termínu konání valné hromady 

vyvěšeno: 2009-02-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Oznámení o konání valné hromady Výboru Honebního společenství Slatinice 

vyvěšeno: 2009-02-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


3. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení SÚ/6/2009 z 13. 1. 2009 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Petr Sedláček, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 2010-02-22


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Staněk, r. 1983 

vyvěšeno: 2009-01-30 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Veřejně prospěšné práce I - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 

vyvěšeno: 2009-01-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/9/2899/2008/2009 z 9.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/8/2785/2008/2009 z 8.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/7/2345/2008 z 7.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/5/2996/2008/2009 z 7.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/3/2751/2008/2009 z 6.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-26 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/3003/2008 z 5.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oprava - oznámení o zaháj. územ. řízení ... SÚ/2942/2008 z 5.1.2009 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mikroregion Kosířsko - Rozpočtové provizorium - období 1-3/2009 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Petr Staněk, r. 1983 

vyvěšeno: 2009-01-23 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Mag.m.Olomouce - Rozhodnutí "Výstavba 15 RD Ústín - inženýrské sítě - kanalizace, vodovod a ČOV" 

vyvěšeno: 2009-01-14 | bylo sejmuto: 0000-00-00


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - František Korenný, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2009-01-07 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení SÚ/3139/2008 z 18. 12. 2008 

vyvěšeno: 2009-01-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/2942/2008 z 17. 12. 2008 

vyvěšeno: 2009-01-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení SÚ/3104/2008 z 17. 12. 2008 

vyvěšeno: 2009-01-06 | bylo sejmuto: 0000-00-00


KÚOK - Oznámení návrhu Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám veřejnosti 

vyvěšeno: 2009-01-05 | bylo sejmuto: 0000-00-00


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |