Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2010


|  Archivováno je 289 dokumentů | admin | 


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/267/2610/2010 z 22.12.2010 

vyvěšeno: 2010-12-27 | bylo sejmuto: 2011-01-12


Městský úřad Prostějov - veř. vyhláška Oznámení řízení o změně 3. územního plánu obce Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2010-12-27 | bylo sejmuto: 2011-01-27


OÚ Lutín - svoz komunálního odpadu 24. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-21 | bylo sejmuto: 2010-12-27


23.12.2010 - uzavřen Obecní úřad v Lutíně 

vyvěšeno: 2010-12-21 | bylo sejmuto: 2010-12-27


SÚ Lutín - Usnesení - Oprava zřejmých nesprávností SÚ/264/2362/2010 z 20.12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-21 | bylo sejmuto: 2011-01-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí o povolení změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/311/2043/2008 ze dne 5. 11. 2008 a změny stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou z 14.12.2010 

vyvěšeno: 2010-12-15 | bylo sejmuto: 2011-01-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/255/2362/2010 z 6. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psù 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování odpadù 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/2514/2010 z 8. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-09 | bylo sejmuto: 2010-12-27


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení veř. vyhláškou SÚ/2923/2010 z 7. 12. 2010 "Bystročice - komunikace a veřejné plochy hanáckého Mírova" 

vyvěšeno: 2010-12-08 | bylo sejmuto: 2010-12-27


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/257/2528/2010 z 7. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-08 | bylo sejmuto: 2010-12-27


Městský úřad Kroměříž - veř. vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jan Hejtman, nar. 1988 

vyvěšeno: 2010-12-03 | bylo sejmuto: 2010-12-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/2585/2010 z 1.12.2010 

vyvěšeno: 2010-12-02 | bylo sejmuto: 2010-12-20


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 8. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-01 | bylo sejmuto: 2010-12-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/250/2525/2010 z 31. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-01 | bylo sejmuto: 2010-12-17


Obec Lutín - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 416 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2010-12-01 | bylo sejmuto: 2010-12-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/249/2505/2010 z 29.11.2010 Hněvotín - přeložka NNv 

vyvěšeno: 2010-11-30 | bylo sejmuto: 2010-12-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2769/2010 z 23.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-24 | bylo sejmuto: 2010-12-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a povzání k úst. jednání SÚ/2792/2010 z 23.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-24 | bylo sejmuto: 2010-12-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/244/2416/2010 z 22.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-23 | bylo sejmuto: 2010-12-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/243/2215/2010 z 19.11.2010 "Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o. - III. etapa" 

vyvěšeno: 2010-11-22 | bylo sejmuto: 2010-12-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/242/2086/2010 z 19.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-22 | bylo sejmuto: 2010-12-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/241/2197/2010 z 18. 11. 2010 "Hněvotín - rekonstrukce NNv" 

vyvěšeno: 2010-11-19 | bylo sejmuto: 2010-12-06


SÚ Lutín- Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2753/2010 z 16. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-19 | bylo sejmuto: 2010-12-06


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - R. Špalková, Třebčín 48, Iveta Navrátilová, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/2771/2010 z 15.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tereza Orbanová, r. 2010 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Orbanová, r. 1981 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


SÚ Lutín - Návrh - výroku územního rozhodnutí č.j. SÚ/2807/2010 z 15. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-16 | bylo sejmuto: 2010-12-02


Finanční úřad Olomouc - veř. vyhláška Ing. Jiří Geletič 

vyvěšeno: 2010-11-16 | bylo sejmuto: 2010-12-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/237/1930/2010 z 9. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-12 | bylo sejmuto: 2010-11-29


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Lenka Orbanová, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-11-10 | bylo sejmuto: 2010-11-29


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Tereza Orbanová, r. 2010 - zákon. zástupce Lenka Orbanová, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-11-10 | bylo sejmuto: 2010-11-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2712/2010 z 9. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-09 | bylo sejmuto: 2010-11-25


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2610/2010 z 4. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-05 | bylo sejmuto: 2010-11-23


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/311/2043/2008 ze dne 5. 11. 2008 územního řízení a řízení o změně stavby před jejím dokončením veřejnou  

vyvěšeno: 2010-11-04 | bylo sejmuto: 2010-11-22


Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 10.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-03 | bylo sejmuto: 2010-11-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení č.j. SÚ/2528/2010 ze dne 2. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-03 | bylo sejmuto: 2010-11-19


KUOK, Odbor strategického rozvoje kraje - Rozhdnutí doručované veř. vyhláškou č.j. KUOK/103819/2010 z 1. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-03 | bylo sejmuto: 2010-11-19


Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 17787/09-50 ze dne 27. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-01 | bylo sejmuto: 2010-12-08


Městský úřad Prostějov - Oznámení řízení o změně č. 3 územního plánu obce Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2010-10-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2525/2010 z 26. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-27 | bylo sejmuto: 2010-11-12


SÚ Lutín - sdělení - změna termínu veř. jednání ve věci územ. řízení pro stavbu voliéry na poz. parc. č. 152/2 v k. ú. Luběnice - žadtel Pavel a Jiřina Matiášovi, Luběnice 77 

vyvěšeno: 2010-10-25 | bylo sejmuto: 2010-11-10


KUOk - Oznámení o změně termínu konání ústního veř. jednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2010-10-25 | bylo sejmuto: 2010-11-24


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/213/1678/2010 

vyvěšeno: 2010-10-22 | bylo sejmuto: 2010-11-08


Sběr zeleného odpadu 30.10.2010 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2505/2010 z 18. 10. 2010 "Hněvotín - přeložka NNv" 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-08


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Lubomír Vyroubal, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-08


MmOlomouce - Oznámení o předávání lesních hospodářských osnov č.j. SMOl/ŽP/55/14614/2010/Čí ze dne 4. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2362/2010 z 13. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-18 | bylo sejmuto: 2010-11-03


Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Lutín ze dne 15. - 16. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-16 | bylo sejmuto: 2010-11-12


Volební účast - volby do Zastupitelstva Obce Lutín dne 15. - 16. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-16 | bylo sejmuto: 2010-11-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2416/2010 z 12.10.2010  

vyvěšeno: 2010-10-13 | bylo sejmuto: 2010-10-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení veř. vyhláškou SÚ/2197/2010 z 11.10.2010 "Hněvotín - rekonstrukce NNv" 

vyvěšeno: 2010-10-12 | bylo sejmuto: 2010-10-29


ČEZ Distribuce, a.s. Děčín - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2010-10-11 | bylo sejmuto: 2010-11-18


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ustanovení opatrovníka - Lence Orbanové, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - ozn. o zaháj. řízení - Lenka Orbanová, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - ozn. zah. řízení - T. Orbanové, r. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ustanovení opatrovníka T. Orbanové, r. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2086/2010 z 7. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


KÚOk - veř. vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


KÚOk - Připomínkové řízení k jízdním řádùm autobusové dopravy 

vyvěšeno: 2010-10-06 | bylo sejmuto: 2010-10-19


MŽP - Závěr zjišovacího řízení Název: Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 - 2013 (výhled do roku 2016) a Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého  

vyvěšeno: 2010-10-06 | bylo sejmuto: 2010-10-22


Statutární město Olomouc, Městská policie - veř. vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Bednárek, r. 1946  

vyvěšeno: 2010-10-04 | bylo sejmuto: 2010-10-21


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/209/1/2010 - 2. část 

vyvěšeno: 2010-09-30 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SU Lutin - Územní rozhodnutí SÚ/209/1/2010 z 29.9.2010 - 1. část 

vyvěšeno: 2010-09-30 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/206/921/2010 z 27. 9. 2010 - 2. část 

vyvěšeno: 2010-09-29 | bylo sejmuto: 2010-10-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/206/921/2010 z 27. 9.2010 - 1. část 

vyvěšeno: 2010-09-29 | bylo sejmuto: 2010-10-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/200/1949/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/201/1941/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/202/1399/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. 389/2036/2006 ze dne 18. 10. 2006 -- čj. SÚ/203/2015/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2215/2010 z 22.9.2010 

vyvěšeno: 2010-09-23 | bylo sejmuto: 2010-10-11


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Oláh Gustav, Lutín, Školní 100 

vyvěšeno: 2010-09-22 | bylo sejmuto: 2010-10-08


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/2130/2010 z 16. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-20 | bylo sejmuto: 2010-10-06


ZŠ Lutín pořádá SBÌR STARÉHO PAPÍRU - 6. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-20 | bylo sejmuto: 2010-10-08


Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 z 15. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-16 | bylo sejmuto: 2010-10-04


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Jiří Doležel, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-09-16 | bylo sejmuto: 2010-10-04


Celní úřad Brno - Oznámení o uložení písemnosti - Antonín Petrásek, Lutín, Na Sídlišti 288 

vyvěšeno: 2010-09-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy veř. vyhláškou č.j. SÚ/2249/2010 z 13.9.2010 

vyvěšeno: 2010-09-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy veř. vyhláškou č.j. SÚ/2248/2010 z 13.9.2010 

vyvěšeno: 2010-09-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/186/307/2010 ze dne 27.8.2010 

vyvěšeno: 2010-09-10 | bylo sejmuto: 2010-09-29


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Jaroslav Tomíček, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-09-10 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí "Třebčín - Za Nádražím - rozšíření veřejného osvětlení"  

vyvěšeno: 2010-09-09 | bylo sejmuto: 2010-09-29


Celní úřad Prostějov - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pech, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-09-07 | bylo sejmuto: 2010-10-08


ČEZ Distribuce a.s. Děčín - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14. 9. a 17. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-06 | bylo sejmuto: 2010-09-29


Dražby.net s.r.o. Olomouc - Dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2010-09-03 | bylo sejmuto: 2010-10-13


MORAVOLEN HOLDING a.s. Šumperk - Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby 

vyvěšeno: 2010-09-03 | bylo sejmuto: 2010-10-15


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1930/2010 z 31. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-02 | bylo sejmuto: 2010-09-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/187/1758/2010 z 30.8.2010 

vyvěšeno: 2010-09-01 | bylo sejmuto: 2010-09-17


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Iveta Navrátilová, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-09-01 | bylo sejmuto: 2011-01-12


Zastupitelstvo obce Lutín - veřejné zasedání dne 8. 9. 2010 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2010-08-31 | bylo sejmuto: 2010-09-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/185/1238/2010 z 26. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-27 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/184/1492/2010 z 25.8.2010 1. část 

vyvěšeno: 2010-08-26 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/184/1492/2010 z 25. 8. 2010 2. část 

vyvěšeno: 2010-08-26 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a opakované pozvání k veř. úst. jednání SÚ/921/2010 z 24. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-25 | bylo sejmuto: 2010-09-10


FÚ Olomouc - veřejná vyhláška - Jarmila Doleželová, Lutín, Rùžová 174 

vyvěšeno: 2010-08-24 | bylo sejmuto: 2010-09-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/183/1710/2010 z 20.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-23 | bylo sejmuto: 2010-09-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/182/1654/2010 z 19. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-20 | bylo sejmuto: 2010-09-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/181/1795/2010 z 19. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-20 | bylo sejmuto: 2010-09-06


JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - Dražební vyhláška - č.j. 067 EX 615/08-180 z 17.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-20 | bylo sejmuto: 2010-10-21


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. 389/2036/2006 ze dne 18. 10. 2006 veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2010-08-19 | bylo sejmuto: 2010-09-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/179/1674/2010 z 17.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-18 | bylo sejmuto: 2010-09-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/180/1597/2010 z 17.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-18 | bylo sejmuto: 2010-09-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/176/1596/2010 z 12. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-17 | bylo sejmuto: 2010-09-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1399/2010 z 12.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-13 | bylo sejmuto: 2010-08-30


OÚ Lutín - Volby do zastupitelstva obce 2010 - Informace o počtu a sídle okr. voleb. komisí a počtu členù okr. voleb. komise 

vyvěšeno: 2010-08-12 | bylo sejmuto: 2010-10-18


ZVS - Údržba vodního toku Deštná 

vyvěšeno: 2010-08-11 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1949/2010 z 9. 8. 2010  

vyvěšeno: 2010-08-10 | bylo sejmuto: 2010-08-26


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1941/2010 z 9. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-10 | bylo sejmuto: 2010-08-26


Obec Lutín - Sběrová sobota 23.10.2010 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2010-08-09 | bylo sejmuto: 2010-10-25


SÚ Lutín - Výzva k podání vyjádření k odvolání, stavba RD parc. č. 993/68, 993/127 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-08-05 | bylo sejmuto: 2010-08-23


MM Olomouc - veřejná vyhláška, vydání staveb. povolení vodovod Lutín-Třebčín 

vyvěšeno: 2010-08-04 | bylo sejmuto: 2010-08-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 993/77, 993/127 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-30 | bylo sejmuto: 2010-08-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby dřevěného přístřešku k RD na parc. č. 615/5 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-30 | bylo sejmuto: 2010-08-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí na změnu územního rozh. "Dostavba výrob. areálu Edwards s.r.o. - I. etapa" 

vyvěšeno: 2010-07-28 | bylo sejmuto: 2010-08-13


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení - Obec Hněvotín. komunikace 

vyvěšeno: 2010-07-28 | bylo sejmuto: 2010-08-13


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení - přístavba dílny MB TOOL Třebčín 

vyvěšeno: 2010-07-27 | bylo sejmuto: 2010-08-12


FÚ Olomouc - Oznámení o uložení písemnosti - R. Špalková , Třebčín 48 

vyvěšeno: 2010-07-26 | bylo sejmuto: 2010-08-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/166/1408/2010 z 22.7.2010 "Lutín U Kapličky Ordoš - nové vedení NNk" 

vyvěšeno: 2010-07-23 | bylo sejmuto: 2010-08-09


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení .. SÚ/1812/2010 z 21.7.2010 "Třebčín - Za Nádražím - rozšíření veřejného osvětlení" 

vyvěšeno: 2010-07-22 | bylo sejmuto: 2010-08-09


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/921/2010 "Fotovoltaická elektrárna Lutín" 

vyvěšeno: 2010-07-21 | bylo sejmuto: 2010-08-06


Celní úřad Ústí nad Labem - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pech, r. 1966, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-07-21 | bylo sejmuto: 2010-08-06


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1758/2010 z 20.7.2010 

vyvěšeno: 2010-07-20 | bylo sejmuto: 2010-08-05


Obec Lutín - Volby 10/2010 - Oznámení počtu členù zastupitelstva obce a potřebný počet podpisù na peticích k podpoře kandidátní listiny 

vyvěšeno: 2010-07-20 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1710/2010 z 14.7.2010 

vyvěšeno: 2010-07-16 | bylo sejmuto: 2010-08-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1795/2010 z 15.7.2010 

vyvěšeno: 2010-07-16 | bylo sejmuto: 2010-08-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1674/2010 z 14.7.2010 - "Přístavba rodinného domu Hněvotín 15 na parc. č. st. 67 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-15 | bylo sejmuto: 2010-08-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/160/1263/2010 z 9.7.2010  

vyvěšeno: 2010-07-14 | bylo sejmuto: 2010-07-30


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1492/2010 z 9. 7. 2010 

vyvěšeno: 2010-07-13 | bylo sejmuto: 2010-07-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/162/2831/2009/2010 z 12. 7. 2010 - Obec Slatinice - rozšíření veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 743/1, 743/2, 745, 769/3, 865 v k. ú. Slatinice na Hané, na pozemku par 

vyvěšeno: 2010-07-13 | bylo sejmuto: 2010-07-29


HZS Olomouckého kraje - Upozornění hasičù pro období zvýšečného nebezpečí vzniku požárù 

vyvěšeno: 2010-07-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1597/2010 z 12. 7. 2010 "Zahradnický objekt" - parc.č. 993/32 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-12 | bylo sejmuto: 2010-07-28


SÚ Lutín - Rozhodnutí sÚ/161/1111/2010 z 12. 7. 2010 "Fotovoltaická elektrárna Žerùvky" - pozem. parc. č. 69,267 v k. ú. Žerùvky 

vyvěšeno: 2010-07-12 | bylo sejmuto: 2010-07-28


Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko k návrhu koncepce "Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji" 

vyvěšeno: 2010-07-12 | bylo sejmuto: 2010-07-28


SÚ Lutín - Usnesení - zastavení spr. řízení umístění stavby parc. č. 993/32 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-08 | bylo sejmuto: 2010-07-26


SÚ Lutín - Rozhodnutí o povolení skladu nářadí na parc. č. 141 v k.ú. Těšetice 

vyvěšeno: 2010-07-08 | bylo sejmuto: 2010-07-26


SÚ Lutín - Oznámení o spojení úz. a stav. řízení na parc. č. 439/17 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-07 | bylo sejmuto: 2010-07-23


KÚOk - Návrh jízdních řádù drážní osobní dopravy 

vyvěšeno: 2010-07-02 | bylo sejmuto: 2010-07-16


OÚ Lutín - 1.7.-9.7.2010 omezený provoz CzechPoint-u 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-07-12


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/151/936/2010 z 30.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-07-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1596/2010 z 30. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-07-16


Mag.m.Olomouce - Oznámení veř. vyhláškou "Vodovod Lutín, propojení Lutín - Třebčín", č.j. SMOl/ŽP/55/8512/2010/Poš ze dne 25. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-08-02


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, povinná: Adriana Sedláčková, Lutín, Na Sídlišti 295 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-12-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/145/1023/2010 ze dne 24. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-29 | bylo sejmuto: 2010-07-14


Oznámení Zemědělského družstva Senice na Hané 

vyvěšeno: 2010-06-25 | bylo sejmuto: 2010-07-12


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Libor Dočkal, r. 1971 "Usnesení o ustanovení opatrovníka" 

vyvěšeno: 2010-06-24 | bylo sejmuto: 2010-07-12


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Libor Dočkal, r. 1971 "Oznámení o zahájení správního řízení" 

vyvěšeno: 2010-06-24 | bylo sejmuto: 2010-07-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení změny územ. rozhodnutí a změny stavby před dokončením pozvání k veř. úst. jednání SÚ/307/2010 z 23. 7. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-24 | bylo sejmuto: 2010-07-12


15. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, 28. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-23 | bylo sejmuto: 2010-06-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1432/2010 z 22. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-23 | bylo sejmuto: 2010-07-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1465/2010 z 21.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-22 | bylo sejmuto: 2010-07-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/143/1148/2010 z 21.6.2010 - kùlna na parc. č. 94/14 v k. ú. Vojnice 

vyvěšeno: 2010-06-22 | bylo sejmuto: 2010-07-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/141/2972/2009/2010 z 18.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-21 | bylo sejmuto: 2010-07-08


Stanovení počtu členù Zastupitelstva Obce Lutín pro volební období 2010 - 2014 

vyvěšeno: 2010-06-18 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/138/1221/2010 z 16.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-17 | bylo sejmuto: 2010-07-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/139/1081/2010 z 16.6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-17 | bylo sejmuto: 2010-07-07


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. změny územ. rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením a pozvání k veř. úst. jednání ze dne 15.6.2010 "Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o. - I. ETAPA" 

vyvěšeno: 2010-06-16 | bylo sejmuto: 2010-07-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1411/2010 z 14. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-16 | bylo sejmuto: 2010-07-02


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1408/2010 z 14.6.2010 "Lutín U Kapličky Ordoš - NNk" 

vyvěšeno: 2010-06-16 | bylo sejmuto: 2010-07-02


FÚ Jeseník - veř. vyhláška - Jaroslav Tomíček, 9.4.1978, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-06-11 | bylo sejmuto: 2010-06-28


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 16. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-09 | bylo sejmuto: 2010-06-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/130/410/2010 z 2.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-07 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/133/643/2010 z 4.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-07 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/136/411/2010 z 4. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-07 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby a staveb. povolení SÚ/126/824/2010 z 31.5.2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jedání SÚ/1111/2010 z 1. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1263/2010 z 1.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


KÚOk, odbor život. prostředí a zemědělství - Závěr zjišovacího řízení "Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. - fáze III." z 26. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


SÚ Lutín - Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení SÚ/119/811/2010 z 25. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1246/2010 z 27. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Ing. Jiří Geletič, Školní 203, Lutín; Karel Löhndorf, Slatinická 260, Lutín  

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


Celní úřad Brno - Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Rùžička, Školní 203, Lutín 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2009 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-17


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Lutín a místní části Třebčín - 28. - 29. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-07-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1236/2010 z 26.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-27 | bylo sejmuto: 2010-07-23


FÚ Litovel - veř. vyhláška, Miroslav Pazdera, Lutín, Na Sídlišti 291 

vyvěšeno: 2010-05-27 | bylo sejmuto: 2010-06-14


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Jiří Suchánek, r. 1980 - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2010-05-26 | bylo sejmuto: 2010-05-27


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1238/2010 z 25.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-26 | bylo sejmuto: 2010-06-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/118/638/2010 z 25. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-26 | bylo sejmuto: 2010-06-11


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - David Hájek, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-05-24 | bylo sejmuto: 2010-06-09


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/105/541/2010 z 11. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-13 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1148/2010 z 12. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-13 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1221/2010 z 12. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-13 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1023/2010 z 7.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-12 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1/2010 z 11. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-12 | bylo sejmuto: 2010-05-31


Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 103 Ex 15299/07-41 z 7.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-11 | bylo sejmuto: 2010-05-24


Finanční úřad Olomouc - veř. vyhláška - Jarmila Doleželová, Lutín, Rùžová 192 

vyvěšeno: 2010-05-07 | bylo sejmuto: 2010-05-25


ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. - nabídka práce: palič, svářeč, brusič, formíř 

vyvěšeno: 2010-05-07 | bylo sejmuto: 2010-06-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1081/2010 z 5. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-06 | bylo sejmuto: 2010-05-24


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení společného územního a staveb. řízení veř. vyhláškou SÚ/2972/2009/2010 z 5.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-05 | bylo sejmuto: 2010-05-21


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 

vyvěšeno: 2010-05-05 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/98/599/2010 z 3. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-04 | bylo sejmuto: 2010-05-20


Arko Technology, a.s. Brno - Prùměrné hodnoty ukazatelù pitné vody za rok 2009 

vyvěšeno: 2010-05-03 | bylo sejmuto: 2010-05-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/643/2010 z 28. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-29 | bylo sejmuto: 2010-05-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/936/2010 z 27.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-28 | bylo sejmuto: 2010-05-14


Městský úřad Hranice - veř. vyhláška - Jiří Zatloukal, r. 1965, Lutín, Na Sídlišti 289 

vyvěšeno: 2010-04-27 | bylo sejmuto: 2010-05-13


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/932/2010 z 26.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-27 | bylo sejmuto: 2010-05-13


KÚOk - Zahájení zjišovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišovacího řízení záměru "Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. - fáze III." 

vyvěšeno: 2010-04-27 | bylo sejmuto: 2010-05-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/88/109/2010 z 23. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-23 | bylo sejmuto: 2010-05-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/863/2010 z 22.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-23 | bylo sejmuto: 2010-05-11


Kontrola a čistění komínù na tuhá a plynná paliva 

vyvěšeno: 2010-04-22 | bylo sejmuto: 2010-12-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/638/2010 z 20. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-21 | bylo sejmuto: 2010-05-07


Zápis dětí do mateřinky v Lutíně 

vyvěšeno: 2010-04-19 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/811/2010 z 13. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-16 | bylo sejmuto: 2010-05-03


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/824/2010 z 13. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-16 | bylo sejmuto: 2010-05-03


Celní úřad Břeclav - Oznámení o uložení písemnosti, Miroslav Pazdera, Lutín, Na Sídlišti 291 

vyvěšeno: 2010-04-16 | bylo sejmuto: 2010-05-04


MAS Region HANÁ - školení pro žadatele 6. výzvy k předkládání projektù 

vyvěšeno: 2010-04-15 | bylo sejmuto: 2010-04-21


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/82/332/2010 z 14.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-15 | bylo sejmuto: 2010-05-03


OÚ Lutín přijme pracovnici(ka) na úklidové práce 

vyvěšeno: 2010-04-14 | bylo sejmuto: 2010-05-03


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/2831/2009/2010 z 8. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-12 | bylo sejmuto: 2010-06-09


PF ČR - Nabídka pozemkù k náhradním restitucím - katastr Třebčín 

vyvěšeno: 2010-04-12 | bylo sejmuto: 2010-05-12


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/79/336/2010 z 7. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-08 | bylo sejmuto: 2010-04-26


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/747/2010 z 8. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-08 | bylo sejmuto: 2010-04-26


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/76/334/2010 z 6. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-07 | bylo sejmuto: 2010-04-23


KÚOk - Zahájení zjišovacího řízení "Pracoviště povrchových úprav" 

vyvěšeno: 2010-04-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


Návrh změny jízdních řádù 

vyvěšeno: 2010-03-31 | bylo sejmuto: 2010-04-07


SÚ Lutín - Oznámení SÚ/599/2010 z 29.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-31 | bylo sejmuto: 2010-04-15


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/541/2010 z 30.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-31 | bylo sejmuto: 2010-04-16


PF ČR - Veřejná nabídka pozemkù určených k prodeji uveřejněná pozemkovým fondem ČR dne 26.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-26 | bylo sejmuto: 2010-04-26


FÚ Olomouc - Vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 

vyvěšeno: 2010-03-24 | bylo sejmuto: 2010-04-26


OÚ Lutín - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle okr. voleb. komisí a počtu členù OVK 

vyvěšeno: 2010-03-24 | bylo sejmuto: 2010-05-31


Nařízení Krajské veter. správy pro Olomoucký kraj č. 1/2010 ze dne 17. 3. 2010 o mimořádných veter. opatřeních proti nebezpečné nákaze - varroaze včel 

vyvěšeno: 2010-03-22 | bylo sejmuto: 2010-04-07


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/57/113/2010 z 18. 3. 2010  

vyvěšeno: 2010-03-22 | bylo sejmuto: 2010-04-07


KÚOk, ŽP - Žádost o vydání integrovaného povolení na zařízení společnosti ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. Brno, "ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. provoz Jana Sigmunda 79, Lutín" 

vyvěšeno: 2010-03-19 | bylo sejmuto: 2010-04-20


Celní úřad Prostějov - Oznámení o uložení písemnosti - Michal Gruškovský, Lutín, Slatinická 260 

vyvěšeno: 2010-03-17 | bylo sejmuto: 2010-04-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/332/2010 z 10.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-12 | bylo sejmuto: 2010-03-30


Technické služby města Olomouce - Sběrová sobota 27.3.2010 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2010-03-10 | bylo sejmuto: 2010-03-29


ZD Senice na Hané - Oznámení o aplikaci přípravku Lanirát Micro 

vyvěšeno: 2010-03-08 | bylo sejmuto: 2010-03-24


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Věra Zamykalová, r. 1986, oznámení o zahájení řízení, usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2010-03-04 | bylo sejmuto: 2010-03-22


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Christina Davydovová, r. 2003, Oznámení o zahájení správ. řízení, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2010-03-04 | bylo sejmuto: 2010-03-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/410/2010 z 2.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-03 | bylo sejmuto: 2010-03-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/411/2010 z 1.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-03 | bylo sejmuto: 2010-03-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/336/2010 z 2. 3. 2010 

vyvěšeno: 2010-03-03 | bylo sejmuto: 2010-03-19


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, 10.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 2010-03-11


12. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO dne 12.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 2010-03-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/48/90/2010 z 1.3.2010 - kopaná studna na pozemku parc. č. 249/1 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 2010-03-18


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/40/6/2010 z 25.2.2010 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/46/3069/2009/2010 z 25.2.2010 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/334/2010 z 25. 2. 2010 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


Celní úřad Brno - Oznámení o uložení písemnosti - Antonín Petrásek, Lutín, Na Sídlišti 288 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/41/44/2010 z 24. 2.2010 

vyvěšeno: 2010-02-25 | bylo sejmuto: 2010-03-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/38/2849/2009/2010 z 23.2.2010 

vyvěšeno: 2010-02-25 | bylo sejmuto: 2010-03-15


Zelená dotace = jistota úspory - 25. 2. 2010 v 17.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-23 | bylo sejmuto: 2010-03-19


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Miroslav Fiala, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-10


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí " Slatinice, m.č. Lípy technická infrastruktura - prodloužení veř. stl plynovodu a vodovodu" 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/36/2672/2009/2010 z 22.2.2010 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-10


Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2010 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-11


SÚ Lutín - stavební povolení "Rozšíření distribuční sítě - 8RD ul. Třebčínská, Lutín" 

vyvěšeno: 2010-02-18 | bylo sejmuto: 2010-03-08


Finanční úřad Olomouc - veřejná vyhláška, Jaromír Kolomazník, Školní 203, Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-18 | bylo sejmuto: 2010-03-08


SÚ Lutín Rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o. I. etapa" 

vyvěšeno: 2010-02-17 | bylo sejmuto: 2010-03-05


Závěrečný účet Mikroregion Kosířsko za rok 2009 

vyvěšeno: 2010-02-17 | bylo sejmuto: 2010-03-05


Celní správa - doručení vyhláškou M. Gruškovský, Slatinická 260, Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-16 | bylo sejmuto: 2010-03-04


Obec Lutín - oznámení 

vyvěšeno: 2010-02-16 | bylo sejmuto: 2010-03-04


Výroční zpráva o poskytování informací 2009 

vyvěšeno: 2010-02-12 | bylo sejmuto: 2010-03-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/264/2010 z 10. 2. 2010 

vyvěšeno: 2010-02-11 | bylo sejmuto: 2010-03-01


Město Hranice - veř. vyhláška - oznámení o uložení daòových písemností č.j. 102-2399/2010/Ma - pro Jiřího Zatloukala, Lutín, Na Sídlišti 289 

vyvěšeno: 2010-02-05 | bylo sejmuto: 2010-02-22


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení veřj. vyhláškou SÚ/109/2010 z 1. 2. 2010 

vyvěšeno: 2010-02-05 | bylo sejmuto: 2010-02-22


PF ČR - Nabídka pozemkù k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

vyvěšeno: 2010-02-05 | bylo sejmuto: 2010-03-09


FÚ Olomouc - veř. vyhláška, Karel Löhndorf, Lutín, Slatinická 260 

vyvěšeno: 2010-02-03 | bylo sejmuto: 2010-02-19


Úřad práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2010-02-03 | bylo sejmuto: 2010-11-01


Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišovacího řízení - Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 

vyvěšeno: 2010-02-02 | bylo sejmuto: 2010-02-18


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Zdeněk Bednárek, Lutín, Ing. Jiří Geletič, Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-02 | bylo sejmuto: 2010-02-18


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení veř. vyhláškou SÚ/113/2010 z 27.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-29 | bylo sejmuto: 2010-02-16


OÚ Lutín - veř. vyhláška č.j. 233/2010/Vla ze dne 28.1.2010 - Oznámení o možnosti převzít písemnost  

vyvěšeno: 2010-01-29 | bylo sejmuto: 2010-02-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí ze dne 22.1.2010 o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/270/2090/2007 ze dne 12. 11. 2007 

vyvěšeno: 2010-01-28 | bylo sejmuto: 2010-02-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/44/2010 z 20.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-22 | bylo sejmuto: 2010-02-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/90/2010 z 21.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-22 | bylo sejmuto: 2010-02-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/13_2886_2009_2010 z 19.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-20 | bylo sejmuto: 2010-02-05


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2536/2009/2010 z 19.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-20 | bylo sejmuto: 2010-02-05


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/3069/2009/2010 z 15.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/6/2010 z 15.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/4/2288/2009/2010 z 11.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/8/2366/2009/2010 z 12.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/6/2634/2009/2010 z 12. 1. 2010 

vyvěšeno: 2010-01-15 | bylo sejmuto: 2010-02-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/7/2637/2009/2010 z 12.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-14 | bylo sejmuto: 2010-02-01


Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2010 

vyvěšeno: 2010-01-13 | bylo sejmuto: 2010-01-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a staveb. řízení a opakované pozvání k ústnímu jednání .. SÚ/2849/2009 - op. z 12. 1. 2010 

vyvěšeno: 2010-01-13 | bylo sejmuto: 2010-01-29


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/5/2670/2009/2010 z 12.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-13 | bylo sejmuto: 2010-01-29


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení společ. územ a staveb. řízení SÚ/3058/2009/2010 ze dne 8.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-11 | bylo sejmuto: 2010-01-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení ... SÚ/2672/2009-op. ze dne 6. 1. 2010 

vyvěšeno: 2010-01-07 | bylo sejmuto: 2010-01-25


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení společ. územ. a staveb. řízení SÚ/2990/2009 ze dne 4.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-07 | bylo sejmuto: 2010-01-25


OÚ Lutín - Poplatek za pronájem parkovacích míst na sídlišti 

vyvěšeno: 2010-01-05 | bylo sejmuto: 2011-02-01


OÚ Lutín - upozornění pro držitele psù - splatnost poplatku ze psù do 15. února 2010 

vyvěšeno: 2010-01-05 | bylo sejmuto: 2011-02-21


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2010


|  Archivováno je 289 dokumentů | admin | 


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/267/2610/2010 z 22.12.2010 

vyvěšeno: 2010-12-27 | bylo sejmuto: 2011-01-12


Městský úřad Prostějov - veř. vyhláška Oznámení řízení o změně 3. územního plánu obce Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2010-12-27 | bylo sejmuto: 2011-01-27


OÚ Lutín - svoz komunálního odpadu 24. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-21 | bylo sejmuto: 2010-12-27


23.12.2010 - uzavřen Obecní úřad v Lutíně 

vyvěšeno: 2010-12-21 | bylo sejmuto: 2010-12-27


SÚ Lutín - Usnesení - Oprava zřejmých nesprávností SÚ/264/2362/2010 z 20.12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-21 | bylo sejmuto: 2011-01-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí o povolení změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/311/2043/2008 ze dne 5. 11. 2008 a změny stavby před jejím dokončením veřejnou vyhláškou z 14.12.2010 

vyvěšeno: 2010-12-15 | bylo sejmuto: 2011-01-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/255/2362/2010 z 6. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psù 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování odpadù 

vyvěšeno: 2010-12-13 | bylo sejmuto: 2011-01-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/2514/2010 z 8. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-09 | bylo sejmuto: 2010-12-27


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení veř. vyhláškou SÚ/2923/2010 z 7. 12. 2010 "Bystročice - komunikace a veřejné plochy hanáckého Mírova" 

vyvěšeno: 2010-12-08 | bylo sejmuto: 2010-12-27


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/257/2528/2010 z 7. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-08 | bylo sejmuto: 2010-12-27


Městský úřad Kroměříž - veř. vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Jan Hejtman, nar. 1988 

vyvěšeno: 2010-12-03 | bylo sejmuto: 2010-12-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/2585/2010 z 1.12.2010 

vyvěšeno: 2010-12-02 | bylo sejmuto: 2010-12-20


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 8. 12. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-01 | bylo sejmuto: 2010-12-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/250/2525/2010 z 31. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-12-01 | bylo sejmuto: 2010-12-17


Obec Lutín - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 416 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2010-12-01 | bylo sejmuto: 2010-12-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/249/2505/2010 z 29.11.2010 Hněvotín - přeložka NNv 

vyvěšeno: 2010-11-30 | bylo sejmuto: 2010-12-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2769/2010 z 23.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-24 | bylo sejmuto: 2010-12-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a povzání k úst. jednání SÚ/2792/2010 z 23.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-24 | bylo sejmuto: 2010-12-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/244/2416/2010 z 22.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-23 | bylo sejmuto: 2010-12-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/243/2215/2010 z 19.11.2010 "Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o. - III. etapa" 

vyvěšeno: 2010-11-22 | bylo sejmuto: 2010-12-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/242/2086/2010 z 19.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-22 | bylo sejmuto: 2010-12-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/241/2197/2010 z 18. 11. 2010 "Hněvotín - rekonstrukce NNv" 

vyvěšeno: 2010-11-19 | bylo sejmuto: 2010-12-06


SÚ Lutín- Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2753/2010 z 16. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-19 | bylo sejmuto: 2010-12-06


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - R. Špalková, Třebčín 48, Iveta Navrátilová, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/2771/2010 z 15.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tereza Orbanová, r. 2010 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lenka Orbanová, r. 1981 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2010-11-18 | bylo sejmuto: 2010-12-06


SÚ Lutín - Návrh - výroku územního rozhodnutí č.j. SÚ/2807/2010 z 15. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-16 | bylo sejmuto: 2010-12-02


Finanční úřad Olomouc - veř. vyhláška Ing. Jiří Geletič 

vyvěšeno: 2010-11-16 | bylo sejmuto: 2010-12-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/237/1930/2010 z 9. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-12 | bylo sejmuto: 2010-11-29


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Lenka Orbanová, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-11-10 | bylo sejmuto: 2010-11-29


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzvu účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Tereza Orbanová, r. 2010 - zákon. zástupce Lenka Orbanová, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-11-10 | bylo sejmuto: 2010-11-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2712/2010 z 9. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-09 | bylo sejmuto: 2010-11-25


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2610/2010 z 4. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-05 | bylo sejmuto: 2010-11-23


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/311/2043/2008 ze dne 5. 11. 2008 územního řízení a řízení o změně stavby před jejím dokončením veřejnou  

vyvěšeno: 2010-11-04 | bylo sejmuto: 2010-11-22


Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 10.11.2010 

vyvěšeno: 2010-11-03 | bylo sejmuto: 2010-11-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení č.j. SÚ/2528/2010 ze dne 2. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-03 | bylo sejmuto: 2010-11-19


KUOK, Odbor strategického rozvoje kraje - Rozhdnutí doručované veř. vyhláškou č.j. KUOK/103819/2010 z 1. 11. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-03 | bylo sejmuto: 2010-11-19


Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 17787/09-50 ze dne 27. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-11-01 | bylo sejmuto: 2010-12-08


Městský úřad Prostějov - Oznámení řízení o změně č. 3 územního plánu obce Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2010-10-29 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2525/2010 z 26. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-27 | bylo sejmuto: 2010-11-12


SÚ Lutín - sdělení - změna termínu veř. jednání ve věci územ. řízení pro stavbu voliéry na poz. parc. č. 152/2 v k. ú. Luběnice - žadtel Pavel a Jiřina Matiášovi, Luběnice 77 

vyvěšeno: 2010-10-25 | bylo sejmuto: 2010-11-10


KUOk - Oznámení o změně termínu konání ústního veř. jednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2010-10-25 | bylo sejmuto: 2010-11-24


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/213/1678/2010 

vyvěšeno: 2010-10-22 | bylo sejmuto: 2010-11-08


Sběr zeleného odpadu 30.10.2010 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2505/2010 z 18. 10. 2010 "Hněvotín - přeložka NNv" 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-08


FÚ Olomouc - veř. vyhláška Lubomír Vyroubal, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-08


MmOlomouce - Oznámení o předávání lesních hospodářských osnov č.j. SMOl/ŽP/55/14614/2010/Čí ze dne 4. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-21 | bylo sejmuto: 2010-11-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2362/2010 z 13. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-18 | bylo sejmuto: 2010-11-03


Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Lutín ze dne 15. - 16. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-16 | bylo sejmuto: 2010-11-12


Volební účast - volby do Zastupitelstva Obce Lutín dne 15. - 16. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-16 | bylo sejmuto: 2010-11-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/2416/2010 z 12.10.2010  

vyvěšeno: 2010-10-13 | bylo sejmuto: 2010-10-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení veř. vyhláškou SÚ/2197/2010 z 11.10.2010 "Hněvotín - rekonstrukce NNv" 

vyvěšeno: 2010-10-12 | bylo sejmuto: 2010-10-29


ČEZ Distribuce, a.s. Děčín - Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2010-10-11 | bylo sejmuto: 2010-11-18


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ustanovení opatrovníka - Lence Orbanové, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - ozn. o zaháj. řízení - Lenka Orbanová, r. 1981 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - ozn. zah. řízení - T. Orbanové, r. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ustanovení opatrovníka T. Orbanové, r. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2086/2010 z 7. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 2010-10-25


KÚOk - veř. vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2010-10-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


KÚOk - Připomínkové řízení k jízdním řádùm autobusové dopravy 

vyvěšeno: 2010-10-06 | bylo sejmuto: 2010-10-19


MŽP - Závěr zjišovacího řízení Název: Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 - 2013 (výhled do roku 2016) a Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého  

vyvěšeno: 2010-10-06 | bylo sejmuto: 2010-10-22


Statutární město Olomouc, Městská policie - veř. vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Bednárek, r. 1946  

vyvěšeno: 2010-10-04 | bylo sejmuto: 2010-10-21


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/209/1/2010 - 2. část 

vyvěšeno: 2010-09-30 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SU Lutin - Územní rozhodnutí SÚ/209/1/2010 z 29.9.2010 - 1. část 

vyvěšeno: 2010-09-30 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/206/921/2010 z 27. 9. 2010 - 2. část 

vyvěšeno: 2010-09-29 | bylo sejmuto: 2010-10-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/206/921/2010 z 27. 9.2010 - 1. část 

vyvěšeno: 2010-09-29 | bylo sejmuto: 2010-10-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/200/1949/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/201/1941/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/202/1399/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. 389/2036/2006 ze dne 18. 10. 2006 -- čj. SÚ/203/2015/2010 z 23. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-24 | bylo sejmuto: 2010-10-11


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2215/2010 z 22.9.2010 

vyvěšeno: 2010-09-23 | bylo sejmuto: 2010-10-11


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Oláh Gustav, Lutín, Školní 100 

vyvěšeno: 2010-09-22 | bylo sejmuto: 2010-10-08


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/2130/2010 z 16. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-20 | bylo sejmuto: 2010-10-06


ZŠ Lutín pořádá SBÌR STARÉHO PAPÍRU - 6. 10. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-20 | bylo sejmuto: 2010-10-08


Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 z 15. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-16 | bylo sejmuto: 2010-10-04


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Jiří Doležel, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-09-16 | bylo sejmuto: 2010-10-04


Celní úřad Brno - Oznámení o uložení písemnosti - Antonín Petrásek, Lutín, Na Sídlišti 288 

vyvěšeno: 2010-09-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy veř. vyhláškou č.j. SÚ/2249/2010 z 13.9.2010 

vyvěšeno: 2010-09-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy veř. vyhláškou č.j. SÚ/2248/2010 z 13.9.2010 

vyvěšeno: 2010-09-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/186/307/2010 ze dne 27.8.2010 

vyvěšeno: 2010-09-10 | bylo sejmuto: 2010-09-29


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Jaroslav Tomíček, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-09-10 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí "Třebčín - Za Nádražím - rozšíření veřejného osvětlení"  

vyvěšeno: 2010-09-09 | bylo sejmuto: 2010-09-29


Celní úřad Prostějov - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pech, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-09-07 | bylo sejmuto: 2010-10-08


ČEZ Distribuce a.s. Děčín - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14. 9. a 17. 9. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-06 | bylo sejmuto: 2010-09-29


Dražby.net s.r.o. Olomouc - Dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2010-09-03 | bylo sejmuto: 2010-10-13


MORAVOLEN HOLDING a.s. Šumperk - Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby 

vyvěšeno: 2010-09-03 | bylo sejmuto: 2010-10-15


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1930/2010 z 31. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-09-02 | bylo sejmuto: 2010-09-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/187/1758/2010 z 30.8.2010 

vyvěšeno: 2010-09-01 | bylo sejmuto: 2010-09-17


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Iveta Navrátilová, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-09-01 | bylo sejmuto: 2011-01-12


Zastupitelstvo obce Lutín - veřejné zasedání dne 8. 9. 2010 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2010-08-31 | bylo sejmuto: 2010-09-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/185/1238/2010 z 26. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-27 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/184/1492/2010 z 25.8.2010 1. část 

vyvěšeno: 2010-08-26 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/184/1492/2010 z 25. 8. 2010 2. část 

vyvěšeno: 2010-08-26 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a opakované pozvání k veř. úst. jednání SÚ/921/2010 z 24. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-25 | bylo sejmuto: 2010-09-10


FÚ Olomouc - veřejná vyhláška - Jarmila Doleželová, Lutín, Rùžová 174 

vyvěšeno: 2010-08-24 | bylo sejmuto: 2010-09-09


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/183/1710/2010 z 20.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-23 | bylo sejmuto: 2010-09-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/182/1654/2010 z 19. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-20 | bylo sejmuto: 2010-09-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/181/1795/2010 z 19. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-20 | bylo sejmuto: 2010-09-06


JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - Dražební vyhláška - č.j. 067 EX 615/08-180 z 17.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-20 | bylo sejmuto: 2010-10-21


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení - změny územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. 389/2036/2006 ze dne 18. 10. 2006 veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2010-08-19 | bylo sejmuto: 2010-09-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/179/1674/2010 z 17.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-18 | bylo sejmuto: 2010-09-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/180/1597/2010 z 17.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-18 | bylo sejmuto: 2010-09-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/176/1596/2010 z 12. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-17 | bylo sejmuto: 2010-09-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1399/2010 z 12.8.2010 

vyvěšeno: 2010-08-13 | bylo sejmuto: 2010-08-30


OÚ Lutín - Volby do zastupitelstva obce 2010 - Informace o počtu a sídle okr. voleb. komisí a počtu členù okr. voleb. komise 

vyvěšeno: 2010-08-12 | bylo sejmuto: 2010-10-18


ZVS - Údržba vodního toku Deštná 

vyvěšeno: 2010-08-11 | bylo sejmuto: 2010-09-13


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1949/2010 z 9. 8. 2010  

vyvěšeno: 2010-08-10 | bylo sejmuto: 2010-08-26


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1941/2010 z 9. 8. 2010 

vyvěšeno: 2010-08-10 | bylo sejmuto: 2010-08-26


Obec Lutín - Sběrová sobota 23.10.2010 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2010-08-09 | bylo sejmuto: 2010-10-25


SÚ Lutín - Výzva k podání vyjádření k odvolání, stavba RD parc. č. 993/68, 993/127 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-08-05 | bylo sejmuto: 2010-08-23


MM Olomouc - veřejná vyhláška, vydání staveb. povolení vodovod Lutín-Třebčín 

vyvěšeno: 2010-08-04 | bylo sejmuto: 2010-08-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 993/77, 993/127 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-30 | bylo sejmuto: 2010-08-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby dřevěného přístřešku k RD na parc. č. 615/5 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-30 | bylo sejmuto: 2010-08-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí na změnu územního rozh. "Dostavba výrob. areálu Edwards s.r.o. - I. etapa" 

vyvěšeno: 2010-07-28 | bylo sejmuto: 2010-08-13


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení - Obec Hněvotín. komunikace 

vyvěšeno: 2010-07-28 | bylo sejmuto: 2010-08-13


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení - přístavba dílny MB TOOL Třebčín 

vyvěšeno: 2010-07-27 | bylo sejmuto: 2010-08-12


FÚ Olomouc - Oznámení o uložení písemnosti - R. Špalková , Třebčín 48 

vyvěšeno: 2010-07-26 | bylo sejmuto: 2010-08-11


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/166/1408/2010 z 22.7.2010 "Lutín U Kapličky Ordoš - nové vedení NNk" 

vyvěšeno: 2010-07-23 | bylo sejmuto: 2010-08-09


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení .. SÚ/1812/2010 z 21.7.2010 "Třebčín - Za Nádražím - rozšíření veřejného osvětlení" 

vyvěšeno: 2010-07-22 | bylo sejmuto: 2010-08-09


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/921/2010 "Fotovoltaická elektrárna Lutín" 

vyvěšeno: 2010-07-21 | bylo sejmuto: 2010-08-06


Celní úřad Ústí nad Labem - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Pech, r. 1966, Lutín, Slatinická 261 

vyvěšeno: 2010-07-21 | bylo sejmuto: 2010-08-06


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1758/2010 z 20.7.2010 

vyvěšeno: 2010-07-20 | bylo sejmuto: 2010-08-05


Obec Lutín - Volby 10/2010 - Oznámení počtu členù zastupitelstva obce a potřebný počet podpisù na peticích k podpoře kandidátní listiny 

vyvěšeno: 2010-07-20 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1710/2010 z 14.7.2010 

vyvěšeno: 2010-07-16 | bylo sejmuto: 2010-08-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1795/2010 z 15.7.2010 

vyvěšeno: 2010-07-16 | bylo sejmuto: 2010-08-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1674/2010 z 14.7.2010 - "Přístavba rodinného domu Hněvotín 15 na parc. č. st. 67 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-15 | bylo sejmuto: 2010-08-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/160/1263/2010 z 9.7.2010  

vyvěšeno: 2010-07-14 | bylo sejmuto: 2010-07-30


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1492/2010 z 9. 7. 2010 

vyvěšeno: 2010-07-13 | bylo sejmuto: 2010-07-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/162/2831/2009/2010 z 12. 7. 2010 - Obec Slatinice - rozšíření veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 743/1, 743/2, 745, 769/3, 865 v k. ú. Slatinice na Hané, na pozemku par 

vyvěšeno: 2010-07-13 | bylo sejmuto: 2010-07-29


HZS Olomouckého kraje - Upozornění hasičù pro období zvýšečného nebezpečí vzniku požárù 

vyvěšeno: 2010-07-13 | bylo sejmuto: 2010-09-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1597/2010 z 12. 7. 2010 "Zahradnický objekt" - parc.č. 993/32 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-12 | bylo sejmuto: 2010-07-28


SÚ Lutín - Rozhodnutí sÚ/161/1111/2010 z 12. 7. 2010 "Fotovoltaická elektrárna Žerùvky" - pozem. parc. č. 69,267 v k. ú. Žerùvky 

vyvěšeno: 2010-07-12 | bylo sejmuto: 2010-07-28


Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko k návrhu koncepce "Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji" 

vyvěšeno: 2010-07-12 | bylo sejmuto: 2010-07-28


SÚ Lutín - Usnesení - zastavení spr. řízení umístění stavby parc. č. 993/32 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-08 | bylo sejmuto: 2010-07-26


SÚ Lutín - Rozhodnutí o povolení skladu nářadí na parc. č. 141 v k.ú. Těšetice 

vyvěšeno: 2010-07-08 | bylo sejmuto: 2010-07-26


SÚ Lutín - Oznámení o spojení úz. a stav. řízení na parc. č. 439/17 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-07-07 | bylo sejmuto: 2010-07-23


KÚOk - Návrh jízdních řádù drážní osobní dopravy 

vyvěšeno: 2010-07-02 | bylo sejmuto: 2010-07-16


OÚ Lutín - 1.7.-9.7.2010 omezený provoz CzechPoint-u 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-07-12


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/151/936/2010 z 30.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-07-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1596/2010 z 30. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-07-16


Mag.m.Olomouce - Oznámení veř. vyhláškou "Vodovod Lutín, propojení Lutín - Třebčín", č.j. SMOl/ŽP/55/8512/2010/Poš ze dne 25. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-08-02


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku, povinná: Adriana Sedláčková, Lutín, Na Sídlišti 295 

vyvěšeno: 2010-06-30 | bylo sejmuto: 2010-12-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/145/1023/2010 ze dne 24. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-29 | bylo sejmuto: 2010-07-14


Oznámení Zemědělského družstva Senice na Hané 

vyvěšeno: 2010-06-25 | bylo sejmuto: 2010-07-12


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Libor Dočkal, r. 1971 "Usnesení o ustanovení opatrovníka" 

vyvěšeno: 2010-06-24 | bylo sejmuto: 2010-07-12


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Libor Dočkal, r. 1971 "Oznámení o zahájení správního řízení" 

vyvěšeno: 2010-06-24 | bylo sejmuto: 2010-07-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení změny územ. rozhodnutí a změny stavby před dokončením pozvání k veř. úst. jednání SÚ/307/2010 z 23. 7. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-24 | bylo sejmuto: 2010-07-12


15. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, 28. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-23 | bylo sejmuto: 2010-06-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1432/2010 z 22. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-23 | bylo sejmuto: 2010-07-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1465/2010 z 21.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-22 | bylo sejmuto: 2010-07-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/143/1148/2010 z 21.6.2010 - kùlna na parc. č. 94/14 v k. ú. Vojnice 

vyvěšeno: 2010-06-22 | bylo sejmuto: 2010-07-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/141/2972/2009/2010 z 18.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-21 | bylo sejmuto: 2010-07-08


Stanovení počtu členù Zastupitelstva Obce Lutín pro volební období 2010 - 2014 

vyvěšeno: 2010-06-18 | bylo sejmuto: 2010-10-18


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/138/1221/2010 z 16.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-17 | bylo sejmuto: 2010-07-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/139/1081/2010 z 16.6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-17 | bylo sejmuto: 2010-07-07


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. změny územ. rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením a pozvání k veř. úst. jednání ze dne 15.6.2010 "Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o. - I. ETAPA" 

vyvěšeno: 2010-06-16 | bylo sejmuto: 2010-07-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1411/2010 z 14. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-16 | bylo sejmuto: 2010-07-02


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1408/2010 z 14.6.2010 "Lutín U Kapličky Ordoš - NNk" 

vyvěšeno: 2010-06-16 | bylo sejmuto: 2010-07-02


FÚ Jeseník - veř. vyhláška - Jaroslav Tomíček, 9.4.1978, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-06-11 | bylo sejmuto: 2010-06-28


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 16. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-09 | bylo sejmuto: 2010-06-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/130/410/2010 z 2.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-07 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/133/643/2010 z 4.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-07 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/136/411/2010 z 4. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-07 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí o umístění stavby a staveb. povolení SÚ/126/824/2010 z 31.5.2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jedání SÚ/1111/2010 z 1. 6. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1263/2010 z 1.6.2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


KÚOk, odbor život. prostředí a zemědělství - Závěr zjišovacího řízení "Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. - fáze III." z 26. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-06-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


SÚ Lutín - Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení SÚ/119/811/2010 z 25. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1246/2010 z 27. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Ing. Jiří Geletič, Školní 203, Lutín; Karel Löhndorf, Slatinická 260, Lutín  

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


Celní úřad Brno - Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Rùžička, Školní 203, Lutín 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-16


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2009 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-06-17


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Lutín a místní části Třebčín - 28. - 29. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-31 | bylo sejmuto: 2010-07-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1236/2010 z 26.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-27 | bylo sejmuto: 2010-07-23


FÚ Litovel - veř. vyhláška, Miroslav Pazdera, Lutín, Na Sídlišti 291 

vyvěšeno: 2010-05-27 | bylo sejmuto: 2010-06-14


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Jiří Suchánek, r. 1980 - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2010-05-26 | bylo sejmuto: 2010-05-27


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1238/2010 z 25.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-26 | bylo sejmuto: 2010-06-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/118/638/2010 z 25. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-26 | bylo sejmuto: 2010-06-11


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - David Hájek, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-05-24 | bylo sejmuto: 2010-06-09


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/105/541/2010 z 11. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-13 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1148/2010 z 12. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-13 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1221/2010 z 12. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-13 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1023/2010 z 7.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-12 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1/2010 z 11. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-12 | bylo sejmuto: 2010-05-31


Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 103 Ex 15299/07-41 z 7.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-11 | bylo sejmuto: 2010-05-24


Finanční úřad Olomouc - veř. vyhláška - Jarmila Doleželová, Lutín, Rùžová 192 

vyvěšeno: 2010-05-07 | bylo sejmuto: 2010-05-25


ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. - nabídka práce: palič, svářeč, brusič, formíř 

vyvěšeno: 2010-05-07 | bylo sejmuto: 2010-06-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1081/2010 z 5. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-06 | bylo sejmuto: 2010-05-24


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení společného územního a staveb. řízení veř. vyhláškou SÚ/2972/2009/2010 z 5.5.2010 

vyvěšeno: 2010-05-05 | bylo sejmuto: 2010-05-21


Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 

vyvěšeno: 2010-05-05 | bylo sejmuto: 2010-05-31


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/98/599/2010 z 3. 5. 2010 

vyvěšeno: 2010-05-04 | bylo sejmuto: 2010-05-20


Arko Technology, a.s. Brno - Prùměrné hodnoty ukazatelù pitné vody za rok 2009 

vyvěšeno: 2010-05-03 | bylo sejmuto: 2010-05-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/643/2010 z 28. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-29 | bylo sejmuto: 2010-05-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/936/2010 z 27.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-28 | bylo sejmuto: 2010-05-14


Městský úřad Hranice - veř. vyhláška - Jiří Zatloukal, r. 1965, Lutín, Na Sídlišti 289 

vyvěšeno: 2010-04-27 | bylo sejmuto: 2010-05-13


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/932/2010 z 26.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-27 | bylo sejmuto: 2010-05-13


KÚOk - Zahájení zjišovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišovacího řízení záměru "Dostavba výrobního areálu EDWARDS, s.r.o. - fáze III." 

vyvěšeno: 2010-04-27 | bylo sejmuto: 2010-05-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/88/109/2010 z 23. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-23 | bylo sejmuto: 2010-05-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/863/2010 z 22.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-23 | bylo sejmuto: 2010-05-11


Kontrola a čistění komínù na tuhá a plynná paliva 

vyvěšeno: 2010-04-22 | bylo sejmuto: 2010-12-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/638/2010 z 20. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-21 | bylo sejmuto: 2010-05-07


Zápis dětí do mateřinky v Lutíně 

vyvěšeno: 2010-04-19 | bylo sejmuto: 2010-06-23


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/811/2010 z 13. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-16 | bylo sejmuto: 2010-05-03


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/824/2010 z 13. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-16 | bylo sejmuto: 2010-05-03


Celní úřad Břeclav - Oznámení o uložení písemnosti, Miroslav Pazdera, Lutín, Na Sídlišti 291 

vyvěšeno: 2010-04-16 | bylo sejmuto: 2010-05-04


MAS Region HANÁ - školení pro žadatele 6. výzvy k předkládání projektù 

vyvěšeno: 2010-04-15 | bylo sejmuto: 2010-04-21


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/82/332/2010 z 14.4.2010 

vyvěšeno: 2010-04-15 | bylo sejmuto: 2010-05-03


OÚ Lutín přijme pracovnici(ka) na úklidové práce 

vyvěšeno: 2010-04-14 | bylo sejmuto: 2010-05-03


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení ... SÚ/2831/2009/2010 z 8. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-12 | bylo sejmuto: 2010-06-09


PF ČR - Nabídka pozemkù k náhradním restitucím - katastr Třebčín 

vyvěšeno: 2010-04-12 | bylo sejmuto: 2010-05-12


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/79/336/2010 z 7. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-08 | bylo sejmuto: 2010-04-26


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/747/2010 z 8. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-08 | bylo sejmuto: 2010-04-26


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/76/334/2010 z 6. 4. 2010 

vyvěšeno: 2010-04-07 | bylo sejmuto: 2010-04-23


KÚOk - Zahájení zjišovacího řízení "Pracoviště povrchových úprav" 

vyvěšeno: 2010-04-02 | bylo sejmuto: 2010-06-18


Návrh změny jízdních řádù 

vyvěšeno: 2010-03-31 | bylo sejmuto: 2010-04-07


SÚ Lutín - Oznámení SÚ/599/2010 z 29.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-31 | bylo sejmuto: 2010-04-15


SÚ Lutín - Oznámení zaháj. územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/541/2010 z 30.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-31 | bylo sejmuto: 2010-04-16


PF ČR - Veřejná nabídka pozemkù určených k prodeji uveřejněná pozemkovým fondem ČR dne 26.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-26 | bylo sejmuto: 2010-04-26


FÚ Olomouc - Vyhláška - Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 

vyvěšeno: 2010-03-24 | bylo sejmuto: 2010-04-26


OÚ Lutín - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Informace o počtu a sídle okr. voleb. komisí a počtu členù OVK 

vyvěšeno: 2010-03-24 | bylo sejmuto: 2010-05-31


Nařízení Krajské veter. správy pro Olomoucký kraj č. 1/2010 ze dne 17. 3. 2010 o mimořádných veter. opatřeních proti nebezpečné nákaze - varroaze včel 

vyvěšeno: 2010-03-22 | bylo sejmuto: 2010-04-07


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/57/113/2010 z 18. 3. 2010  

vyvěšeno: 2010-03-22 | bylo sejmuto: 2010-04-07


KÚOk, ŽP - Žádost o vydání integrovaného povolení na zařízení společnosti ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. Brno, "ROUČKA SLÉVÁRNA, a.s. provoz Jana Sigmunda 79, Lutín" 

vyvěšeno: 2010-03-19 | bylo sejmuto: 2010-04-20


Celní úřad Prostějov - Oznámení o uložení písemnosti - Michal Gruškovský, Lutín, Slatinická 260 

vyvěšeno: 2010-03-17 | bylo sejmuto: 2010-04-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/332/2010 z 10.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-12 | bylo sejmuto: 2010-03-30


Technické služby města Olomouce - Sběrová sobota 27.3.2010 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2010-03-10 | bylo sejmuto: 2010-03-29


ZD Senice na Hané - Oznámení o aplikaci přípravku Lanirát Micro 

vyvěšeno: 2010-03-08 | bylo sejmuto: 2010-03-24


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Věra Zamykalová, r. 1986, oznámení o zahájení řízení, usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2010-03-04 | bylo sejmuto: 2010-03-22


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Christina Davydovová, r. 2003, Oznámení o zahájení správ. řízení, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2010-03-04 | bylo sejmuto: 2010-03-22


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/410/2010 z 2.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-03 | bylo sejmuto: 2010-03-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/411/2010 z 1.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-03 | bylo sejmuto: 2010-03-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/336/2010 z 2. 3. 2010 

vyvěšeno: 2010-03-03 | bylo sejmuto: 2010-03-19


Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, 10.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 2010-03-11


12. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO dne 12.3.2010 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 2010-03-15


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/48/90/2010 z 1.3.2010 - kopaná studna na pozemku parc. č. 249/1 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2010-03-02 | bylo sejmuto: 2010-03-18


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/40/6/2010 z 25.2.2010 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/46/3069/2009/2010 z 25.2.2010 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/334/2010 z 25. 2. 2010 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


Celní úřad Brno - Oznámení o uložení písemnosti - Antonín Petrásek, Lutín, Na Sídlišti 288 

vyvěšeno: 2010-03-01 | bylo sejmuto: 2010-03-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/41/44/2010 z 24. 2.2010 

vyvěšeno: 2010-02-25 | bylo sejmuto: 2010-03-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/38/2849/2009/2010 z 23.2.2010 

vyvěšeno: 2010-02-25 | bylo sejmuto: 2010-03-15


Zelená dotace = jistota úspory - 25. 2. 2010 v 17.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-23 | bylo sejmuto: 2010-03-19


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Miroslav Fiala, Lutín, Školní 203 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-10


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí " Slatinice, m.č. Lípy technická infrastruktura - prodloužení veř. stl plynovodu a vodovodu" 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/36/2672/2009/2010 z 22.2.2010 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-10


Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2010 

vyvěšeno: 2010-02-22 | bylo sejmuto: 2010-03-11


SÚ Lutín - stavební povolení "Rozšíření distribuční sítě - 8RD ul. Třebčínská, Lutín" 

vyvěšeno: 2010-02-18 | bylo sejmuto: 2010-03-08


Finanční úřad Olomouc - veřejná vyhláška, Jaromír Kolomazník, Školní 203, Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-18 | bylo sejmuto: 2010-03-08


SÚ Lutín Rozhodnutí o umístění stavby "Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o. I. etapa" 

vyvěšeno: 2010-02-17 | bylo sejmuto: 2010-03-05


Závěrečný účet Mikroregion Kosířsko za rok 2009 

vyvěšeno: 2010-02-17 | bylo sejmuto: 2010-03-05


Celní správa - doručení vyhláškou M. Gruškovský, Slatinická 260, Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-16 | bylo sejmuto: 2010-03-04


Obec Lutín - oznámení 

vyvěšeno: 2010-02-16 | bylo sejmuto: 2010-03-04


Výroční zpráva o poskytování informací 2009 

vyvěšeno: 2010-02-12 | bylo sejmuto: 2010-03-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/264/2010 z 10. 2. 2010 

vyvěšeno: 2010-02-11 | bylo sejmuto: 2010-03-01


Město Hranice - veř. vyhláška - oznámení o uložení daòových písemností č.j. 102-2399/2010/Ma - pro Jiřího Zatloukala, Lutín, Na Sídlišti 289 

vyvěšeno: 2010-02-05 | bylo sejmuto: 2010-02-22


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení veřj. vyhláškou SÚ/109/2010 z 1. 2. 2010 

vyvěšeno: 2010-02-05 | bylo sejmuto: 2010-02-22


PF ČR - Nabídka pozemkù k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR 

vyvěšeno: 2010-02-05 | bylo sejmuto: 2010-03-09


FÚ Olomouc - veř. vyhláška, Karel Löhndorf, Lutín, Slatinická 260 

vyvěšeno: 2010-02-03 | bylo sejmuto: 2010-02-19


Úřad práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 Veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2010-02-03 | bylo sejmuto: 2010-11-01


Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišovacího řízení - Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji 

vyvěšeno: 2010-02-02 | bylo sejmuto: 2010-02-18


FÚ Olomouc - veř. vyhláška - Zdeněk Bednárek, Lutín, Ing. Jiří Geletič, Lutín 

vyvěšeno: 2010-02-02 | bylo sejmuto: 2010-02-18


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územ. řízení veř. vyhláškou SÚ/113/2010 z 27.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-29 | bylo sejmuto: 2010-02-16


OÚ Lutín - veř. vyhláška č.j. 233/2010/Vla ze dne 28.1.2010 - Oznámení o možnosti převzít písemnost  

vyvěšeno: 2010-01-29 | bylo sejmuto: 2010-02-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí ze dne 22.1.2010 o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/270/2090/2007 ze dne 12. 11. 2007 

vyvěšeno: 2010-01-28 | bylo sejmuto: 2010-02-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/44/2010 z 20.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-22 | bylo sejmuto: 2010-02-08


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/90/2010 z 21.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-22 | bylo sejmuto: 2010-02-08


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/13_2886_2009_2010 z 19.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-20 | bylo sejmuto: 2010-02-05


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2536/2009/2010 z 19.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-20 | bylo sejmuto: 2010-02-05


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/3069/2009/2010 z 15.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/6/2010 z 15.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/4/2288/2009/2010 z 11.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/8/2366/2009/2010 z 12.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-18 | bylo sejmuto: 2010-02-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/6/2634/2009/2010 z 12. 1. 2010 

vyvěšeno: 2010-01-15 | bylo sejmuto: 2010-02-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/7/2637/2009/2010 z 12.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-14 | bylo sejmuto: 2010-02-01


Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2010 

vyvěšeno: 2010-01-13 | bylo sejmuto: 2010-01-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a staveb. řízení a opakované pozvání k ústnímu jednání .. SÚ/2849/2009 - op. z 12. 1. 2010 

vyvěšeno: 2010-01-13 | bylo sejmuto: 2010-01-29


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/5/2670/2009/2010 z 12.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-13 | bylo sejmuto: 2010-01-29


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení společ. územ a staveb. řízení SÚ/3058/2009/2010 ze dne 8.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-11 | bylo sejmuto: 2010-01-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení ... SÚ/2672/2009-op. ze dne 6. 1. 2010 

vyvěšeno: 2010-01-07 | bylo sejmuto: 2010-01-25


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení společ. územ. a staveb. řízení SÚ/2990/2009 ze dne 4.1.2010 

vyvěšeno: 2010-01-07 | bylo sejmuto: 2010-01-25


OÚ Lutín - Poplatek za pronájem parkovacích míst na sídlišti 

vyvěšeno: 2010-01-05 | bylo sejmuto: 2011-02-01


OÚ Lutín - upozornění pro držitele psù - splatnost poplatku ze psù do 15. února 2010 

vyvěšeno: 2010-01-05 | bylo sejmuto: 2011-02-21


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |