Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2011


|  Archivováno je 193 dokumentů | admin | 


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaromír Zavadil, r. 1961 

vyvěšeno: 2011-12-28 | bylo sejmuto: 2012-01-13


JUDr. Ondřej Mareš - Usnesení 124 EX 8022/10-84 - Dražební vyhláška - Eva Kulichová x Forset Colect Limited 

vyvěšeno: 2011-12-28 | bylo sejmuto: 2012-02-22


Upozornění - Obecní úřad Lutín ve dnech 23.12. a 29. - 30.12.2011 uzavřen 

vyvěšeno: 2011-12-21 | bylo sejmuto: 2012-01-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost , Denisa Zavadilová, r. 1990 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2011-12-21 | bylo sejmuto: 2012-01-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zuzana Zavadilová - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2011-12-21 | bylo sejmuto: 2012-01-06


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/2293/2011 ze dne 20. 12. 2011 

vyvěšeno: 2011-12-20 | bylo sejmuto: 2012-01-05


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2011-12-15 | bylo sejmuto: 2012-01-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/207/1840/2011 ze dne 12. 12. 2011 

vyvěšeno: 2011-12-13 | bylo sejmuto: 2011-12-29


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Denisa Zavadilová, r. 1990 - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Zavadilová, r. 1968 - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, David Dvorský, r. 1972 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, David Dvorský, r. 1972 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 14.12.2011 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2011-12-07 | bylo sejmuto: 2011-12-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/192/2053/2011 ze dne 23.11.2011 

vyvěšeno: 2011-11-30 | bylo sejmuto: 2011-12-16


VZP ČR - veř. vyhláška zn. 0026ED8911 - vydání nedoručené písemnosti, týkající se daòové exekuce - Zdeněk Bednárek, r. 1946 

vyvěšeno: 2011-11-25 | bylo sejmuto: 2012-03-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí prodloužení platnosti územ. rozhodnutí vydaného pod čj. SÚ/215/1879/2009 ze dne 11. 9. 2009 ze dne 22.11.2011 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


SÚ Lutín - Návrh výroku územ. rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. 136/493/2011 ze dne 12.8.2011 ze dne 23.11.2011 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaromír Zavadil, r. 1961 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaromír Zavadil, r. 1961, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


Dražby.net s.r.o. - Dražební vyhláška číslo D 27/2011 vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné opakované dne 20.12.2011 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-21


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/187/2065/2011 ze dne 16.11.2011 - rozhodnutí o umístění stavby: kopané studny na pozemku parc. č. 248/9 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-11-18 | bylo sejmuto: 2011-12-05


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/188/1992/2011 ze dne 16. 11. 2011 - rozhodnutí o umístění stavby: kopané studny na pozemku parc. č. 248/3 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-11-18 | bylo sejmuto: 2011-12-05


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, 23. 11. 2011 - Lutín - část ul. Na Zábraní, Na Záhumení, Školní, U Kapličky, U Parku  

vyvěšeno: 2011-11-14 | bylo sejmuto: 2011-12-05


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a s taveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1840/2011 ze dne 8. 11. 2011 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Deniza Zavadilová, r. 1990, - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Zavadilová, r. 1968 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Denisa Zavadilová, r. 1990 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-12-05


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Zavadilová, r. 1968, Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-12-05


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/175/1849/2011 ze dne 31.10.2011 

vyvěšeno: 2011-11-01 | bylo sejmuto: 2011-11-18


Občanské prùkazy - dùležité upozornění 

vyvěšeno: 2011-10-26 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/172/1700/2011 ze dne 20.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-21 | bylo sejmuto: 2011-11-07


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 24.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-17 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor - Lutín, Na Záhumení č.p. 51 

vyvěšeno: 2011-10-17 | bylo sejmuto: 2011-11-02


KUOK - Připomínkové řízení k jízdním řádùm autobusové dopravy 

vyvěšeno: 2011-10-14 | bylo sejmuto: 2011-10-26


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2053/2011 ze dne 14.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-14 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/168/1821/2011 ze dne 11.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-14 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2065/2011 ze dne 12. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-13 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1992/2011 ze dne 11. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-12 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1903/2011 ze dne 11. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-12 | bylo sejmuto: 2011-10-31


Exekutorský úřad Brno - Venkov, JUDr. Lubomír Zálešák - Usnesení 107 EX 820/09 - 85 - Dražební vyhláška, povinný Karel Löhndorf, Lutín, Slatinická 260 

vyvěšeno: 2011-10-12 | bylo sejmuto: 2012-03-19


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška 43 E 999/2010 - 20 ze dne 4. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-10 | bylo sejmuto: 2011-11-04


Studie rekonstrukce ul. K Sídlišti 

vyvěšeno: 2011-10-07 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Studie chodníku ve staré části Lutína 

vyvěšeno: 2011-10-07 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Okresní soud v Olomouci - Dražební vyhláška č.j. 43 E 986/2010-23 ze dne 4. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-07 | bylo sejmuto: 2011-11-04


Výběrové řízení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče 

vyvěšeno: 2011-10-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - č.j. SÚ/1932/2011 ze dne 30.9.2011 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/215/1879/2009 ze dne 11.9.2011 

vyvěšeno: 2011-10-03 | bylo sejmuto: 2011-10-19


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2011-10-03 | bylo sejmuto: 2011-11-16


KUOK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče 

vyvěšeno: 2011-09-30 | bylo sejmuto: 2011-11-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1849/2011 ze dne 22.9.2011 

vyvěšeno: 2011-09-23 | bylo sejmuto: 2011-10-10


21. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, dne 22. 9. 2011 - program 

vyvěšeno: 2011-09-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/156/1572/2011 ze dne 15.9.2011 

vyvěšeno: 2011-09-16 | bylo sejmuto: 2011-10-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/155/1675/2011 ze dne 14.9.2011 

vyvěšeno: 2011-09-16 | bylo sejmuto: 2011-10-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1700/2011 ze dne 14. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-03


Statutární město Olomouc, Městská policie Olomouc - veř. vyhláška č.j. SMOL/139489/MPO/VS/UVI ze dne 1.9.2011  

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-03


Dražby, net s.r.o. Olomouc - Dražební vyhláška D 27/2011 z 31. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-21


Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. antonín Dohnal - usnesení o nařízení dražebního roku - dražební vyhláška č.j. 014 EX 3968/09-46 ze dne 6. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-26


Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Antonín Dohnal - usnesení o nařízení dražebního roku č.j. 014 EX 3968/09-47 ze dne 6. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-26


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 21. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-14 | bylo sejmuto: 2011-09-22


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby SÚ/151/1627/2011 

vyvěšeno: 2011-09-12 | bylo sejmuto: 2011-09-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby SÚ/152/1369/2011 

vyvěšeno: 2011-09-12 | bylo sejmuto: 2011-09-29


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a s taveb. řízení SÚ/1821/2011  

vyvěšeno: 2011-09-01 | bylo sejmuto: 2011-09-19


KÚOk - Zveřejnění dokumentace o hodnocení vlivù záměru "Těžba štěrkopísku v k. ú. Hněvotín a protipovodòová opatření" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostředí, ve znění po 

vyvěšeno: 2011-09-01 | bylo sejmuto: 2011-09-19


Upozornění - Obecní úřad Lutín ve dnech 2.9. - 12. 9. 2011 z provozních dùvodù uzavřen 

vyvěšeno: 2011-08-30 | bylo sejmuto: 2011-09-13


Exekutorský úřad Brno - Venkov - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 137 Ex 1772/09-193 

vyvěšeno: 2011-08-26 | bylo sejmuto: 2011-11-14


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/143/610/2011 ze dne 24.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-25 | bylo sejmuto: 2011-09-13


Upozornění - Stavební úřad Lutín dne 23.8.2011 uzavřen 

vyvěšeno: 2011-08-22 | bylo sejmuto: 2011-08-25


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/136/493/2011 ze dne 12. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-17 | bylo sejmuto: 2011-09-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/137/1441/2011 ze dne 12.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-15 | bylo sejmuto: 2011-08-31


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 22979/10-31 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-22


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 31708/10-20 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-22


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/135/1422/2011 ze dne 11.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/134/1424/2011 ze dne 11.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1675/2011 ze dne 10. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-11 | bylo sejmuto: 2011-08-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1627/2011 ze dne 4. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-05 | bylo sejmuto: 2011-08-22


Exekutorský úřad Brno - venkov - JUDr. L. Zálešák - Dražební vyhláška 107 EX 725/09-69 z 2. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-04 | bylo sejmuto: 2011-09-13


Poskytnutí příspěvku na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2011-08-02 | bylo sejmuto: 2012-11-27


SÚ Lutín Rozhodnutí SÚ/127/1288/2011 

vyvěšeno: 2011-07-28 | bylo sejmuto: 2011-08-15


SÚ Lutín Oznámení SÚ/1572/2011 

vyvěšeno: 2011-07-28 | bylo sejmuto: 2011-08-15


SÚ Lutín Územní rozhodnutí SÚ/12/1322/2011 

vyvěšeno: 2011-07-28 | bylo sejmuto: 2011-08-15


SÚ Lutín - Usnesení - zastavení řízení SÚ/124/2362/2010/2011 ze dne 19.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-20 | bylo sejmuto: 2011-08-05


SÚ Lutín - Návrh - výroku územního rozhodnutí SÚ/1453/2011 ze dne 19. 7. 2011 

vyvěšeno: 2011-07-19 | bylo sejmuto: 2011-08-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územ. řízení SÚ/1523/2011 ze dne 18.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-19 | bylo sejmuto: 2011-08-04


Technické služby města Olomouce, a.s. - Sběrová sobota 22.10.2011 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2011-07-19 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 09363/10-26 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-07-18 | bylo sejmuto: 2011-07-25


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - Územní rozhodnutí SÚ/1506/2011 ze dne 14. 7. 2011 

vyvěšeno: 2011-07-15 | bylo sejmuto: 2011-08-01


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/114/1066/2011 ze dne 11.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-14 | bylo sejmuto: 2011-08-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1441/2011 ze dne 13.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-14 | bylo sejmuto: 2011-08-01


Územní rozhodnutí SÚ/1474/2011 

vyvěšeno: 2011-07-14 | bylo sejmuto: 2011-08-01


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/116/917/2011 ze dne 12.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-13 | bylo sejmuto: 2011-07-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/113/1162/2011 ze dne 4.7.2011 - rozhodnutí o umístění stavby parc. č. 204/4 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2011-07-11 | bylo sejmuto: 2011-07-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1422/2011 ze dne 8.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-11 | bylo sejmuto: 2011-07-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1424/2011 ze dne 8.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-11 | bylo sejmuto: 2011-07-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k veřej. jednání - Slatinice 

vyvěšeno: 2011-07-04 | bylo sejmuto: 2011-07-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1369/2011 ze dne 29.6.2011 

vyvěšeno: 2011-06-30 | bylo sejmuto: 2011-07-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání SÚ/493/2011 z 27. 6. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-28 | bylo sejmuto: 2011-07-14


SÚ Lutín - Rozhodnutí - SÚ/107/621/2011 ze dne 24.6.2011 

vyvěšeno: 2011-06-27 | bylo sejmuto: 2011-07-14


Oznámení o možnosti převzít písemnost - Robert Sedláček 

vyvěšeno: 2011-06-23 | bylo sejmuto: 2011-07-11


Oznámení zahájení územního řízení k.ú.Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-06-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Územní rozhodnutí SÚ/1321/2011 

vyvěšeno: 2011-06-20 | bylo sejmuto: 2011-07-07


Oznámení SÚ/1322/2011 

vyvěšeno: 2011-06-20 | bylo sejmuto: 2011-07-07


Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24. 6. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Robert Sedláček, r. 1978 - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-06-15 | bylo sejmuto: 2011-06-23


Obec Lutín - Výzva pro vlastníky křížù a sousoší v k.ú. Lutín a Třebčín 

vyvěšeno: 2011-06-14 | bylo sejmuto: 2011-12-16


Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičù a motor. vozidel - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Oračko, r. 1962 

vyvěšeno: 2011-06-13 | bylo sejmuto: 2011-07-11


Zasedání Zastupitelstva obce Lutín - středa 15. června 2011 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2011-06-07 | bylo sejmuto: 2011-06-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/91/663/2011 ze dne 2. 6. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-03 | bylo sejmuto: 2011-06-20


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1162/2011 ze dne 31.5.2011 

vyvěšeno: 2011-06-02 | bylo sejmuto: 2011-06-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/118/845/2009 ze dne 20. 5. 2009 

vyvěšeno: 2011-06-02 | bylo sejmuto: 2011-06-20


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1066/2011 z 27. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-01 | bylo sejmuto: 2011-06-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/85/793/2011 ze dne 26.5.2011 - rozšíření stávajícího veř. osvětlení na parc. č. 987/8, 1060, 976/3 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-05-27 | bylo sejmuto: 2011-06-13


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemkù parc. č. 108/10, st.pl. 238/4 a části pozemku 108/9 vše v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2011-05-20 | bylo sejmuto: 2011-06-06


Záměr na pronájem jedné místnosti a soc. zařízení v nemovitosti Třebčí 

vyvěšeno: 2011-05-20 | bylo sejmuto: 2011-06-06


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci - Roman Slezák, nar. 1959 

vyvěšeno: 2011-05-18 | bylo sejmuto: 2011-06-03


MAS Region HANÁ - pozvánka na školení pro žadatele 9. výzvy k předkládání projektù v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LE 

vyvěšeno: 2011-05-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


MAS Region HANÁ vyhlašuje 9. výzvu k předkládání projektù k dotační podpoře 

vyvěšeno: 2011-05-16 | bylo sejmuto: 2011-05-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení č.j. SÚ/917/2011 ze dne 12. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-13 | bylo sejmuto: 2011-05-30


KÚOk, Odbor strtegického rozvoje kraje - Rozhodnutí č.j. KUOK/45670/2010 ze dne 11. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-13 | bylo sejmuto: 2011-05-30


Záměr na pronájem jedné místnosti a soc. zařízení v nemovitosti Třebčín č.p. 13 

vyvěšeno: 2011-05-13 | bylo sejmuto: 2011-05-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/77/608/2011 ze dne 11. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-12 | bylo sejmuto: 2011-05-30


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/621/2011 ze dne 10. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-12 | bylo sejmuto: 2011-05-30


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/906/2011 ze dne 10. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - R. Sedláček, nar. 1978 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - R. Sedláček, nar. 1978 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Roman Slezák, r. 1959 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


Mag. m. Olomouce, odbor koncepce a rozvoje - Oznámení o projednání zadání souboru změn č. 2 územního plánu obce Lutín 

vyvěšeno: 2011-05-09 | bylo sejmuto: 2011-06-27


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/68/509/2011 ze dne 2.5.2011 

vyvěšeno: 2011-05-04 | bylo sejmuto: 2011-05-20


Veřejné očkování psù proti vzteklině - Třebčín 5. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-02 | bylo sejmuto: 2011-05-06


KÚOk - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2011-04-29 | bylo sejmuto: 2011-05-17


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání - SÚ/663/2011 ze dne 27.4.2011 

vyvěšeno: 2011-04-28 | bylo sejmuto: 2011-05-16


Upozornění - kominické práce 

vyvěšeno: 2011-04-27 | bylo sejmuto: 2011-05-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/638/2011 ze dne 20. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-21 | bylo sejmuto: 2011-05-09


MVDr. Lakomý - Veřejné očkování psù proti vzteklině 

vyvěšeno: 2011-04-20 | bylo sejmuto: 2011-05-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení - SÚ/793/2011 ze dne 19. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-20 | bylo sejmuto: 2011-05-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: SÚ/63/390/2011 ze dne 19. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-20 | bylo sejmuto: 2011-05-06


Pozvánka na zasedání ZO Lutín 

vyvěšeno: 2011-04-19 | bylo sejmuto: 2011-04-27


TS Olomouc a.s., Sběrová sobota 23. dubna 2011 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2011-04-15 | bylo sejmuto: 2011-04-26


Mag.m.Olomouce - 19. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2011-04-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 103 Ex 15349/09-43 ze dne 6. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-08 | bylo sejmuto: 2011-04-18


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Roman Slezák, nar. 1959 - Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 7. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-07 | bylo sejmuto: 2011-04-26


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/608/2011 ze dne 6. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-07 | bylo sejmuto: 2011-04-26


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení řízení - proloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/118/845/2009 ze dne 20. 5. 2009 veř. vyhláškou 

vyvěšeno: 2011-04-07 | bylo sejmuto: 2011-04-26


ČEZ Distribuce - přerušení dodávky elektřiny 5. 4. 2011 od 11.00 - 14.30 hod. v obci Lutín - část ul. Na Zábraní, Školní, U Parku, U Kapličky vč. odběrù OÚ U kapličky 14+17 a Školní 203 

vyvěšeno: 2011-04-04 | bylo sejmuto: 2011-04-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/45/268/2011 z 29. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-29 | bylo sejmuto: 2011-04-14


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veřejnému úst. jednání SÚ/509/2011 ze dne 23. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-29 | bylo sejmuto: 2011-04-14


Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2011 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2011-03-16 | bylo sejmuto: 2011-03-24


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/42/217/2011 ze dne 15. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-16 | bylo sejmuto: 2011-04-01


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/171/2011 ze dne 14. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-15 | bylo sejmuto: 2011-03-31


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání SÚ/390/2011 ze dne 14.3.2011 

vyvěšeno: 2011-03-15 | bylo sejmuto: 2011-03-31


Obec Lutín - Záměr na pronájem pozemkù parcel. č. st. 235/4 (bez objektu), 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 205/12, 205/13, 212/52, 319/1, 319/4 a část 212/51 v k. ú. Lutín - pozemky jsou součástí sporto 

vyvěšeno: 2011-03-15 | bylo sejmuto: 2011-04-06


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 15349/09-36 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-03-14 | bylo sejmuto: 2011-04-26


HZS Olomouckého kraje - Upozornění - Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu 

vyvěšeno: 2011-03-09 | bylo sejmuto: 2011-04-12


Závěrečný účet SOSM za rok 2010, Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOSM za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-03-08 | bylo sejmuto: 2011-03-24


ČSÚ - Sčítání lidu, domù a bytù 2011 - sčítací obvody a komisaři 

vyvěšeno: 2011-03-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/40/186/2011 ze dne 4. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-07 | bylo sejmuto: 2011-03-23


Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2011 

vyvěšeno: 2011-03-07 | bylo sejmuto: 2011-03-23


Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-03-07 | bylo sejmuto: 2011-03-23


SÚ/331/2011- návrh uzemního rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-03-03 | bylo sejmuto: 2011-03-21


Kolaudační rozhodnutí odkanalizování k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-03-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu,domù a bytù 2011 

vyvěšeno: 2011-03-02 | bylo sejmuto: 2011-04-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/31/4/2011 ze dne 22. 2. 2011 

vyvěšeno: 2011-02-23 | bylo sejmuto: 2011-03-11


Exekutorský úřad Jeseník - Usnesení o nařízení dražebního roku - dražební vyhláška č.j. 014 EX 3968/09-41 

vyvěšeno: 2011-02-23 | bylo sejmuto: 2011-06-15


ČSÚ - Životní podmínky 2011 - výběrové šetření v domácnostech 

vyvěšeno: 2011-02-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/26/2923/2010/2011 z 10.2.2011 "Bystročice - komunikace a veřejné plochy hanáckého Mírova" 

vyvěšeno: 2011-02-15 | bylo sejmuto: 2011-03-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/27/3039/2010/2011 z 15.2.2011 

vyvěšeno: 2011-02-15 | bylo sejmuto: 2011-03-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájenhí územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/268/2011 ze dne 10.2.2011 

vyvěšeno: 2011-02-11 | bylo sejmuto: 2011-03-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/25/2999/2010/2011 z 8. 2. 2011 

vyvěšeno: 2011-02-10 | bylo sejmuto: 2011-03-02


Mikroregion Kosířsko - Závěrečný účet za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-02-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Obec Lutín - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 184/7 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2011-02-09 | bylo sejmuto: 2011-02-25


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení veř. vyhláškou SÚ/217/2011 ze dne 7.2.2011 

vyvěšeno: 2011-02-07 | bylo sejmuto: 2011-02-23


OÚ Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-02-04 | bylo sejmuto: 2011-02-21


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společného územ. řízení a staveb. řízení SÚ/186/2011 ze dne 28.1.2011 

vyvěšeno: 2011-02-01 | bylo sejmuto: 2011-02-18


SÚ Lutín - Výzva - vyjádření k podanému odvolání SÚ/3076/2010/2011 z 25. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-26 | bylo sejmuto: 2011-02-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/120/2011 ze dne 25. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-26 | bylo sejmuto: 2011-02-11


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Prùměrné hodnoty ukazatelù pitné vody za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-01-21 | bylo sejmuto: 2011-02-21


Záměr na pronájem jedné místnosti a soc. zařízení v nemovitosti Třebčí 

vyvěšeno: 2011-01-21 | bylo sejmuto: 2011-12-19


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/17/2514/2010/2011 ze dne 19.1.2011 

vyvěšeno: 2011-01-20 | bylo sejmuto: 2011-02-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/15/2769/2010/2011 ze dne 19. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-20 | bylo sejmuto: 2011-02-07


Obec Lutín - Záměr - prodej pozemku parc. č. 506 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2011-01-18 | bylo sejmuto: 2011-02-03


Obec Lutín - Záměr - prodej části pozemku parc. č. 416 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2011-01-18 | bylo sejmuto: 2011-02-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/4/2011 ze dne 14.1.2011 

vyvěšeno: 2011-01-17 | bylo sejmuto: 2011-02-02


Mikroregion Kosířsko - Návrh rozpočtu Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2011 

vyvěšeno: 2011-01-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/2/2753/2010/2011 z 6. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-11 | bylo sejmuto: 2011-01-27


Arko Technology, a.s. Brno - Cenová kalkulace vodného a stočného na 2011 

vyvěšeno: 2011-01-11 | bylo sejmuto: 2011-02-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/6/2585/2010/2011 z 7.1.2011 

vyvěšeno: 2011-01-10 | bylo sejmuto: 2011-01-26


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/4/2712/2010/2011 z 6. 1. 2011 - 2. část 

vyvěšeno: 2011-01-07 | bylo sejmuto: 2011-01-24


SÚ lutín - Rozhodnutí SÚ/4/2712/2010/2011 z 6. 1. 2011 - 1. část 

vyvěšeno: 2011-01-07 | bylo sejmuto: 2011-01-24


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/3039/2010/2011 

vyvěšeno: 2011-01-07 | bylo sejmuto: 2011-01-24


MAS Region Haná - pozvánka na školení pro žadatele 8. výzvy k předkládání projektù ... 

vyvěšeno: 2011-01-06 | bylo sejmuto: 2011-01-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/2/2792/2010/2011 z 6.1.2011 - rozhodnutí o umístění stavby - kopaná studna na pozemku parc. č. 993/32 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-01-06 | bylo sejmuto: 2011-01-24


MAS Region HANÁ - vyhlšuje 8. výzvu k předkládání projektù k dotační podpoře v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 

vyvěšeno: 2011-01-06 | bylo sejmuto: 2011-02-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2999/2010/2011 z 4. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-05 | bylo sejmuto: 2011-01-21


Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 

vyvěšeno: 2011-01-03 | bylo sejmuto: 2012-01-24


Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 

vyvěšeno: 2011-01-03 | bylo sejmuto: 2012-01-24


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2011


|  Archivováno je 193 dokumentů | admin | 


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaromír Zavadil, r. 1961 

vyvěšeno: 2011-12-28 | bylo sejmuto: 2012-01-13


JUDr. Ondřej Mareš - Usnesení 124 EX 8022/10-84 - Dražební vyhláška - Eva Kulichová x Forset Colect Limited 

vyvěšeno: 2011-12-28 | bylo sejmuto: 2012-02-22


Upozornění - Obecní úřad Lutín ve dnech 23.12. a 29. - 30.12.2011 uzavřen 

vyvěšeno: 2011-12-21 | bylo sejmuto: 2012-01-02


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost , Denisa Zavadilová, r. 1990 - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2011-12-21 | bylo sejmuto: 2012-01-06


OU Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zuzana Zavadilová - rozhodnutí ve věci 

vyvěšeno: 2011-12-21 | bylo sejmuto: 2012-01-06


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/2293/2011 ze dne 20. 12. 2011 

vyvěšeno: 2011-12-20 | bylo sejmuto: 2012-01-05


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2011-12-15 | bylo sejmuto: 2012-01-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/207/1840/2011 ze dne 12. 12. 2011 

vyvěšeno: 2011-12-13 | bylo sejmuto: 2011-12-29


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Denisa Zavadilová, r. 1990 - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Zavadilová, r. 1968 - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, David Dvorský, r. 1972 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, David Dvorský, r. 1972 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-12-12 | bylo sejmuto: 2011-12-28


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 14.12.2011 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2011-12-07 | bylo sejmuto: 2011-12-15


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/192/2053/2011 ze dne 23.11.2011 

vyvěšeno: 2011-11-30 | bylo sejmuto: 2011-12-16


VZP ČR - veř. vyhláška zn. 0026ED8911 - vydání nedoručené písemnosti, týkající se daòové exekuce - Zdeněk Bednárek, r. 1946 

vyvěšeno: 2011-11-25 | bylo sejmuto: 2012-03-02


SÚ Lutín - Rozhodnutí prodloužení platnosti územ. rozhodnutí vydaného pod čj. SÚ/215/1879/2009 ze dne 11. 9. 2009 ze dne 22.11.2011 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


SÚ Lutín - Návrh výroku územ. rozhodnutí o změně územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. 136/493/2011 ze dne 12.8.2011 ze dne 23.11.2011 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaromír Zavadil, r. 1961 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaromír Zavadil, r. 1961, Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-09


Dražby.net s.r.o. - Dražební vyhláška číslo D 27/2011 vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné opakované dne 20.12.2011 

vyvěšeno: 2011-11-23 | bylo sejmuto: 2011-12-21


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/187/2065/2011 ze dne 16.11.2011 - rozhodnutí o umístění stavby: kopané studny na pozemku parc. č. 248/9 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-11-18 | bylo sejmuto: 2011-12-05


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/188/1992/2011 ze dne 16. 11. 2011 - rozhodnutí o umístění stavby: kopané studny na pozemku parc. č. 248/3 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-11-18 | bylo sejmuto: 2011-12-05


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, 23. 11. 2011 - Lutín - část ul. Na Zábraní, Na Záhumení, Školní, U Kapličky, U Parku  

vyvěšeno: 2011-11-14 | bylo sejmuto: 2011-12-05


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a s taveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1840/2011 ze dne 8. 11. 2011 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Deniza Zavadilová, r. 1990, - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Zavadilová, r. 1968 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-11-25


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Denisa Zavadilová, r. 1990 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-12-05


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Zavadilová, r. 1968, Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-11-09 | bylo sejmuto: 2011-12-05


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/175/1849/2011 ze dne 31.10.2011 

vyvěšeno: 2011-11-01 | bylo sejmuto: 2011-11-18


Občanské prùkazy - dùležité upozornění 

vyvěšeno: 2011-10-26 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/172/1700/2011 ze dne 20.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-21 | bylo sejmuto: 2011-11-07


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 24.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-17 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor - Lutín, Na Záhumení č.p. 51 

vyvěšeno: 2011-10-17 | bylo sejmuto: 2011-11-02


KUOK - Připomínkové řízení k jízdním řádùm autobusové dopravy 

vyvěšeno: 2011-10-14 | bylo sejmuto: 2011-10-26


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2053/2011 ze dne 14.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-14 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/168/1821/2011 ze dne 11.10.2011 

vyvěšeno: 2011-10-14 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/2065/2011 ze dne 12. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-13 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1992/2011 ze dne 11. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-12 | bylo sejmuto: 2011-10-31


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společného územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1903/2011 ze dne 11. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-12 | bylo sejmuto: 2011-10-31


Exekutorský úřad Brno - Venkov, JUDr. Lubomír Zálešák - Usnesení 107 EX 820/09 - 85 - Dražební vyhláška, povinný Karel Löhndorf, Lutín, Slatinická 260 

vyvěšeno: 2011-10-12 | bylo sejmuto: 2012-03-19


Okresní soud Olomouc - Dražební vyhláška 43 E 999/2010 - 20 ze dne 4. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-10 | bylo sejmuto: 2011-11-04


Studie rekonstrukce ul. K Sídlišti 

vyvěšeno: 2011-10-07 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Studie chodníku ve staré části Lutína 

vyvěšeno: 2011-10-07 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Okresní soud v Olomouci - Dražební vyhláška č.j. 43 E 986/2010-23 ze dne 4. 10. 2011 

vyvěšeno: 2011-10-07 | bylo sejmuto: 2011-11-04


Výběrové řízení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče 

vyvěšeno: 2011-10-04 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - č.j. SÚ/1932/2011 ze dne 30.9.2011 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti územ. rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/215/1879/2009 ze dne 11.9.2011 

vyvěšeno: 2011-10-03 | bylo sejmuto: 2011-10-19


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2011-10-03 | bylo sejmuto: 2011-11-16


KUOK - výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče 

vyvěšeno: 2011-09-30 | bylo sejmuto: 2011-11-16


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1849/2011 ze dne 22.9.2011 

vyvěšeno: 2011-09-23 | bylo sejmuto: 2011-10-10


21. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, dne 22. 9. 2011 - program 

vyvěšeno: 2011-09-19 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/156/1572/2011 ze dne 15.9.2011 

vyvěšeno: 2011-09-16 | bylo sejmuto: 2011-10-03


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/155/1675/2011 ze dne 14.9.2011 

vyvěšeno: 2011-09-16 | bylo sejmuto: 2011-10-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1700/2011 ze dne 14. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-03


Statutární město Olomouc, Městská policie Olomouc - veř. vyhláška č.j. SMOL/139489/MPO/VS/UVI ze dne 1.9.2011  

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-03


Dražby, net s.r.o. Olomouc - Dražební vyhláška D 27/2011 z 31. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-21


Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. antonín Dohnal - usnesení o nařízení dražebního roku - dražební vyhláška č.j. 014 EX 3968/09-46 ze dne 6. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-26


Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Antonín Dohnal - usnesení o nařízení dražebního roku č.j. 014 EX 3968/09-47 ze dne 6. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-15 | bylo sejmuto: 2011-10-26


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 21. 9. 2011 

vyvěšeno: 2011-09-14 | bylo sejmuto: 2011-09-22


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby SÚ/151/1627/2011 

vyvěšeno: 2011-09-12 | bylo sejmuto: 2011-09-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby SÚ/152/1369/2011 

vyvěšeno: 2011-09-12 | bylo sejmuto: 2011-09-29


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a s taveb. řízení SÚ/1821/2011  

vyvěšeno: 2011-09-01 | bylo sejmuto: 2011-09-19


KÚOk - Zveřejnění dokumentace o hodnocení vlivù záměru "Těžba štěrkopísku v k. ú. Hněvotín a protipovodòová opatření" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostředí, ve znění po 

vyvěšeno: 2011-09-01 | bylo sejmuto: 2011-09-19


Upozornění - Obecní úřad Lutín ve dnech 2.9. - 12. 9. 2011 z provozních dùvodù uzavřen 

vyvěšeno: 2011-08-30 | bylo sejmuto: 2011-09-13


Exekutorský úřad Brno - Venkov - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 137 Ex 1772/09-193 

vyvěšeno: 2011-08-26 | bylo sejmuto: 2011-11-14


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/143/610/2011 ze dne 24.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-25 | bylo sejmuto: 2011-09-13


Upozornění - Stavební úřad Lutín dne 23.8.2011 uzavřen 

vyvěšeno: 2011-08-22 | bylo sejmuto: 2011-08-25


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/136/493/2011 ze dne 12. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-17 | bylo sejmuto: 2011-09-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/137/1441/2011 ze dne 12.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-15 | bylo sejmuto: 2011-08-31


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 22979/10-31 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-22


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 31708/10-20 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-22


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/135/1422/2011 ze dne 11.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/134/1424/2011 ze dne 11.8.2011 

vyvěšeno: 2011-08-12 | bylo sejmuto: 2011-08-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1675/2011 ze dne 10. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-11 | bylo sejmuto: 2011-08-29


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/1627/2011 ze dne 4. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-05 | bylo sejmuto: 2011-08-22


Exekutorský úřad Brno - venkov - JUDr. L. Zálešák - Dražební vyhláška 107 EX 725/09-69 z 2. 8. 2011 

vyvěšeno: 2011-08-04 | bylo sejmuto: 2011-09-13


Poskytnutí příspěvku na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2011-08-02 | bylo sejmuto: 2012-11-27


SÚ Lutín Rozhodnutí SÚ/127/1288/2011 

vyvěšeno: 2011-07-28 | bylo sejmuto: 2011-08-15


SÚ Lutín Oznámení SÚ/1572/2011 

vyvěšeno: 2011-07-28 | bylo sejmuto: 2011-08-15


SÚ Lutín Územní rozhodnutí SÚ/12/1322/2011 

vyvěšeno: 2011-07-28 | bylo sejmuto: 2011-08-15


SÚ Lutín - Usnesení - zastavení řízení SÚ/124/2362/2010/2011 ze dne 19.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-20 | bylo sejmuto: 2011-08-05


SÚ Lutín - Návrh - výroku územního rozhodnutí SÚ/1453/2011 ze dne 19. 7. 2011 

vyvěšeno: 2011-07-19 | bylo sejmuto: 2011-08-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územ. řízení SÚ/1523/2011 ze dne 18.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-19 | bylo sejmuto: 2011-08-04


Technické služby města Olomouce, a.s. - Sběrová sobota 22.10.2011 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2011-07-19 | bylo sejmuto: 2011-10-25


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 09363/10-26 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-07-18 | bylo sejmuto: 2011-07-25


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - Územní rozhodnutí SÚ/1506/2011 ze dne 14. 7. 2011 

vyvěšeno: 2011-07-15 | bylo sejmuto: 2011-08-01


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/114/1066/2011 ze dne 11.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-14 | bylo sejmuto: 2011-08-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1441/2011 ze dne 13.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-14 | bylo sejmuto: 2011-08-01


Územní rozhodnutí SÚ/1474/2011 

vyvěšeno: 2011-07-14 | bylo sejmuto: 2011-08-01


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/116/917/2011 ze dne 12.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-13 | bylo sejmuto: 2011-07-29


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/113/1162/2011 ze dne 4.7.2011 - rozhodnutí o umístění stavby parc. č. 204/4 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2011-07-11 | bylo sejmuto: 2011-07-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1422/2011 ze dne 8.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-11 | bylo sejmuto: 2011-07-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/1424/2011 ze dne 8.7.2011 

vyvěšeno: 2011-07-11 | bylo sejmuto: 2011-07-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení úz. řízení a pozvání k veřej. jednání - Slatinice 

vyvěšeno: 2011-07-04 | bylo sejmuto: 2011-07-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/1369/2011 ze dne 29.6.2011 

vyvěšeno: 2011-06-30 | bylo sejmuto: 2011-07-18


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání SÚ/493/2011 z 27. 6. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-28 | bylo sejmuto: 2011-07-14


SÚ Lutín - Rozhodnutí - SÚ/107/621/2011 ze dne 24.6.2011 

vyvěšeno: 2011-06-27 | bylo sejmuto: 2011-07-14


Oznámení o možnosti převzít písemnost - Robert Sedláček 

vyvěšeno: 2011-06-23 | bylo sejmuto: 2011-07-11


Oznámení zahájení územního řízení k.ú.Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-06-20 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Územní rozhodnutí SÚ/1321/2011 

vyvěšeno: 2011-06-20 | bylo sejmuto: 2011-07-07


Oznámení SÚ/1322/2011 

vyvěšeno: 2011-06-20 | bylo sejmuto: 2011-07-07


Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 24. 6. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Robert Sedláček, r. 1978 - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-06-15 | bylo sejmuto: 2011-06-23


Obec Lutín - Výzva pro vlastníky křížù a sousoší v k.ú. Lutín a Třebčín 

vyvěšeno: 2011-06-14 | bylo sejmuto: 2011-12-16


Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičù a motor. vozidel - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Milan Oračko, r. 1962 

vyvěšeno: 2011-06-13 | bylo sejmuto: 2011-07-11


Zasedání Zastupitelstva obce Lutín - středa 15. června 2011 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2011-06-07 | bylo sejmuto: 2011-06-16


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/91/663/2011 ze dne 2. 6. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-03 | bylo sejmuto: 2011-06-20


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1162/2011 ze dne 31.5.2011 

vyvěšeno: 2011-06-02 | bylo sejmuto: 2011-06-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/118/845/2009 ze dne 20. 5. 2009 

vyvěšeno: 2011-06-02 | bylo sejmuto: 2011-06-20


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/1066/2011 z 27. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-06-01 | bylo sejmuto: 2011-06-17


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/85/793/2011 ze dne 26.5.2011 - rozšíření stávajícího veř. osvětlení na parc. č. 987/8, 1060, 976/3 v k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-05-27 | bylo sejmuto: 2011-06-13


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemkù parc. č. 108/10, st.pl. 238/4 a části pozemku 108/9 vše v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2011-05-20 | bylo sejmuto: 2011-06-06


Záměr na pronájem jedné místnosti a soc. zařízení v nemovitosti Třebčí 

vyvěšeno: 2011-05-20 | bylo sejmuto: 2011-06-06


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí ve věci - Roman Slezák, nar. 1959 

vyvěšeno: 2011-05-18 | bylo sejmuto: 2011-06-03


MAS Region HANÁ - pozvánka na školení pro žadatele 9. výzvy k předkládání projektù v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LE 

vyvěšeno: 2011-05-16 | bylo sejmuto: 0000-00-00


MAS Region HANÁ vyhlašuje 9. výzvu k předkládání projektù k dotační podpoře 

vyvěšeno: 2011-05-16 | bylo sejmuto: 2011-05-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení č.j. SÚ/917/2011 ze dne 12. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-13 | bylo sejmuto: 2011-05-30


KÚOk, Odbor strtegického rozvoje kraje - Rozhodnutí č.j. KUOK/45670/2010 ze dne 11. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-13 | bylo sejmuto: 2011-05-30


Záměr na pronájem jedné místnosti a soc. zařízení v nemovitosti Třebčín č.p. 13 

vyvěšeno: 2011-05-13 | bylo sejmuto: 2011-05-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/77/608/2011 ze dne 11. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-12 | bylo sejmuto: 2011-05-30


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/621/2011 ze dne 10. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-12 | bylo sejmuto: 2011-05-30


SÚ Lutín - Návrh výroku územního rozhodnutí SÚ/906/2011 ze dne 10. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - R. Sedláček, nar. 1978 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - R. Sedláček, nar. 1978 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Roman Slezák, r. 1959 

vyvěšeno: 2011-05-11 | bylo sejmuto: 2011-05-27


Mag. m. Olomouce, odbor koncepce a rozvoje - Oznámení o projednání zadání souboru změn č. 2 územního plánu obce Lutín 

vyvěšeno: 2011-05-09 | bylo sejmuto: 2011-06-27


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/68/509/2011 ze dne 2.5.2011 

vyvěšeno: 2011-05-04 | bylo sejmuto: 2011-05-20


Veřejné očkování psù proti vzteklině - Třebčín 5. 5. 2011 

vyvěšeno: 2011-05-02 | bylo sejmuto: 2011-05-06


KÚOk - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2011-04-29 | bylo sejmuto: 2011-05-17


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. úst. jednání - SÚ/663/2011 ze dne 27.4.2011 

vyvěšeno: 2011-04-28 | bylo sejmuto: 2011-05-16


Upozornění - kominické práce 

vyvěšeno: 2011-04-27 | bylo sejmuto: 2011-05-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/638/2011 ze dne 20. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-21 | bylo sejmuto: 2011-05-09


MVDr. Lakomý - Veřejné očkování psù proti vzteklině 

vyvěšeno: 2011-04-20 | bylo sejmuto: 2011-05-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení - SÚ/793/2011 ze dne 19. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-20 | bylo sejmuto: 2011-05-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: SÚ/63/390/2011 ze dne 19. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-20 | bylo sejmuto: 2011-05-06


Pozvánka na zasedání ZO Lutín 

vyvěšeno: 2011-04-19 | bylo sejmuto: 2011-04-27


TS Olomouc a.s., Sběrová sobota 23. dubna 2011 - nebezpečný a objemný odpad 

vyvěšeno: 2011-04-15 | bylo sejmuto: 2011-04-26


Mag.m.Olomouce - 19. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2011-04-12 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č.j. 103 Ex 15349/09-43 ze dne 6. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-08 | bylo sejmuto: 2011-04-18


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Roman Slezák, nar. 1959 - Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 7. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-07 | bylo sejmuto: 2011-04-26


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání SÚ/608/2011 ze dne 6. 4. 2011 

vyvěšeno: 2011-04-07 | bylo sejmuto: 2011-04-26


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení řízení - proloužení platnosti územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/118/845/2009 ze dne 20. 5. 2009 veř. vyhláškou 

vyvěšeno: 2011-04-07 | bylo sejmuto: 2011-04-26


ČEZ Distribuce - přerušení dodávky elektřiny 5. 4. 2011 od 11.00 - 14.30 hod. v obci Lutín - část ul. Na Zábraní, Školní, U Parku, U Kapličky vč. odběrù OÚ U kapličky 14+17 a Školní 203 

vyvěšeno: 2011-04-04 | bylo sejmuto: 2011-04-06


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/45/268/2011 z 29. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-29 | bylo sejmuto: 2011-04-14


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veřejnému úst. jednání SÚ/509/2011 ze dne 23. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-29 | bylo sejmuto: 2011-04-14


Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2011 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2011-03-16 | bylo sejmuto: 2011-03-24


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/42/217/2011 ze dne 15. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-16 | bylo sejmuto: 2011-04-01


SÚ Lutín - Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení SÚ/171/2011 ze dne 14. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-15 | bylo sejmuto: 2011-03-31


SÚ Lutín - Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ. územ. a staveb. řízení a pozvání k veř. ústnímu jednání SÚ/390/2011 ze dne 14.3.2011 

vyvěšeno: 2011-03-15 | bylo sejmuto: 2011-03-31


Obec Lutín - Záměr na pronájem pozemkù parcel. č. st. 235/4 (bez objektu), 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 205/12, 205/13, 212/52, 319/1, 319/4 a část 212/51 v k. ú. Lutín - pozemky jsou součástí sporto 

vyvěšeno: 2011-03-15 | bylo sejmuto: 2011-04-06


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení 103 Ex 15349/09-36 - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2011-03-14 | bylo sejmuto: 2011-04-26


HZS Olomouckého kraje - Upozornění - Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu 

vyvěšeno: 2011-03-09 | bylo sejmuto: 2011-04-12


Závěrečný účet SOSM za rok 2010, Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOSM za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-03-08 | bylo sejmuto: 2011-03-24


ČSÚ - Sčítání lidu, domù a bytù 2011 - sčítací obvody a komisaři 

vyvěšeno: 2011-03-08 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/40/186/2011 ze dne 4. 3. 2011 

vyvěšeno: 2011-03-07 | bylo sejmuto: 2011-03-23


Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2011 

vyvěšeno: 2011-03-07 | bylo sejmuto: 2011-03-23


Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-03-07 | bylo sejmuto: 2011-03-23


SÚ/331/2011- návrh uzemního rozhodnutí 

vyvěšeno: 2011-03-03 | bylo sejmuto: 2011-03-21


Kolaudační rozhodnutí odkanalizování k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-03-02 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu,domù a bytù 2011 

vyvěšeno: 2011-03-02 | bylo sejmuto: 2011-04-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/31/4/2011 ze dne 22. 2. 2011 

vyvěšeno: 2011-02-23 | bylo sejmuto: 2011-03-11


Exekutorský úřad Jeseník - Usnesení o nařízení dražebního roku - dražební vyhláška č.j. 014 EX 3968/09-41 

vyvěšeno: 2011-02-23 | bylo sejmuto: 2011-06-15


ČSÚ - Životní podmínky 2011 - výběrové šetření v domácnostech 

vyvěšeno: 2011-02-18 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/26/2923/2010/2011 z 10.2.2011 "Bystročice - komunikace a veřejné plochy hanáckého Mírova" 

vyvěšeno: 2011-02-15 | bylo sejmuto: 2011-03-03


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/27/3039/2010/2011 z 15.2.2011 

vyvěšeno: 2011-02-15 | bylo sejmuto: 2011-03-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájenhí územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/268/2011 ze dne 10.2.2011 

vyvěšeno: 2011-02-11 | bylo sejmuto: 2011-03-02


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/25/2999/2010/2011 z 8. 2. 2011 

vyvěšeno: 2011-02-10 | bylo sejmuto: 2011-03-02


Mikroregion Kosířsko - Závěrečný účet za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-02-10 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Obec Lutín - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 184/7 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2011-02-09 | bylo sejmuto: 2011-02-25


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení veř. vyhláškou SÚ/217/2011 ze dne 7.2.2011 

vyvěšeno: 2011-02-07 | bylo sejmuto: 2011-02-23


OÚ Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-02-04 | bylo sejmuto: 2011-02-21


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společného územ. řízení a staveb. řízení SÚ/186/2011 ze dne 28.1.2011 

vyvěšeno: 2011-02-01 | bylo sejmuto: 2011-02-18


SÚ Lutín - Výzva - vyjádření k podanému odvolání SÚ/3076/2010/2011 z 25. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-26 | bylo sejmuto: 2011-02-11


SÚ Lutín - Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/120/2011 ze dne 25. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-26 | bylo sejmuto: 2011-02-11


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Prùměrné hodnoty ukazatelù pitné vody za rok 2010 

vyvěšeno: 2011-01-21 | bylo sejmuto: 2011-02-21


Záměr na pronájem jedné místnosti a soc. zařízení v nemovitosti Třebčí 

vyvěšeno: 2011-01-21 | bylo sejmuto: 2011-12-19


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/17/2514/2010/2011 ze dne 19.1.2011 

vyvěšeno: 2011-01-20 | bylo sejmuto: 2011-02-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/15/2769/2010/2011 ze dne 19. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-20 | bylo sejmuto: 2011-02-07


Obec Lutín - Záměr - prodej pozemku parc. č. 506 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2011-01-18 | bylo sejmuto: 2011-02-03


Obec Lutín - Záměr - prodej části pozemku parc. č. 416 v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2011-01-18 | bylo sejmuto: 2011-02-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení společ. územ. řízení a staveb. řízení SÚ/4/2011 ze dne 14.1.2011 

vyvěšeno: 2011-01-17 | bylo sejmuto: 2011-02-02


Mikroregion Kosířsko - Návrh rozpočtu Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2011 

vyvěšeno: 2011-01-17 | bylo sejmuto: 0000-00-00


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/2/2753/2010/2011 z 6. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-11 | bylo sejmuto: 2011-01-27


Arko Technology, a.s. Brno - Cenová kalkulace vodného a stočného na 2011 

vyvěšeno: 2011-01-11 | bylo sejmuto: 2011-02-11


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/6/2585/2010/2011 z 7.1.2011 

vyvěšeno: 2011-01-10 | bylo sejmuto: 2011-01-26


SÚ Lutín - Rozhodnutí SÚ/4/2712/2010/2011 z 6. 1. 2011 - 2. část 

vyvěšeno: 2011-01-07 | bylo sejmuto: 2011-01-24


SÚ lutín - Rozhodnutí SÚ/4/2712/2010/2011 z 6. 1. 2011 - 1. část 

vyvěšeno: 2011-01-07 | bylo sejmuto: 2011-01-24


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání SÚ/3039/2010/2011 

vyvěšeno: 2011-01-07 | bylo sejmuto: 2011-01-24


MAS Region Haná - pozvánka na školení pro žadatele 8. výzvy k předkládání projektù ... 

vyvěšeno: 2011-01-06 | bylo sejmuto: 2011-01-13


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí SÚ/2/2792/2010/2011 z 6.1.2011 - rozhodnutí o umístění stavby - kopaná studna na pozemku parc. č. 993/32 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2011-01-06 | bylo sejmuto: 2011-01-24


MAS Region HANÁ - vyhlšuje 8. výzvu k předkládání projektù k dotační podpoře v souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 

vyvěšeno: 2011-01-06 | bylo sejmuto: 2011-02-01


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k veř. úst. jednání SÚ/2999/2010/2011 z 4. 1. 2011 

vyvěšeno: 2011-01-05 | bylo sejmuto: 2011-01-21


Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 

vyvěšeno: 2011-01-03 | bylo sejmuto: 2012-01-24


Veřejně prospěšné práce Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 

vyvěšeno: 2011-01-03 | bylo sejmuto: 2012-01-24


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |