Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2013


|  Archivováno je 145 dokumentů | admin | 


Usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje - účelové komunikace v areálu Sigma Lutín 

vyvěšeno: 2013-12-30 | bylo sejmuto: 2014-01-22


OÚ - Charita Olomouc - Výběrové řízení na pozici pečovatelka středisko Těšetice 

vyvěšeno: 2013-12-20 | bylo sejmuto: 2014-01-15


Obec Lutín -Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2013-12-13 | bylo sejmuto: 2014-01-03


OÚ - 8. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve čtvtek 19.12.2013 v 10,00 hodin 

vyvěšeno: 2013-12-09 | bylo sejmuto: 2014-01-03


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve čtvrtek 12.12.2013 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2013-12-03 | bylo sejmuto: 2013-12-16


OÚ - Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace - vyhlášení výběrového řízení - učitelka v MŠ 

vyvěšeno: 2013-11-26 | bylo sejmuto: 2013-12-16


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO v pátek 29.11.2013 na OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2013-11-22 | bylo sejmuto: 2013-12-02


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení o odstarnění překážek č. j. 151-3/2013 

vyvěšeno: 2013-11-20 | bylo sejmuto: 2013-12-09


OÚ - Krajská veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy č.j. 2568/2013 

vyvěšeno: 2013-11-13 | bylo sejmuto: 2013-11-29


OÚ - Magistrát města Olomouce - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu místní úpravy provozu 

vyvěšeno: 2013-10-30 | bylo sejmuto: 2013-11-15


OÚ - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory - prodejna smíšeného zboží v objektuTřebčín čp. 109 

vyvěšeno: 2013-10-18 | bylo sejmuto: 2013-11-04


Všeobecná zdravotní pojišovna - Veřejná vyhláška č.j. 2243/13 p. Pavla Borovičková, Třebčín 89, Lutín 

vyvěšeno: 2013-10-15 | bylo sejmuto: 2013-10-31


Krajská veterinární správa - mimořádné veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-10-10 | bylo sejmuto: 2013-10-29


OÚ - Oznámení o době a místě konání pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2013-10-09 | bylo sejmuto: 2013-10-29


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č.j. 2070/2013 sl. Viktorie Horanská nar. 1998, zákonný zástupce Miriam Horanská nar. 1968 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-10-22


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č.j. 2068/2013 p. Michal Horanský, nar. 1989 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-10-22


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č.j. 2067/2013 p. Miriam Horanská, nar. 1968 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-10-22


OÚ - Okresní soud v Olomouci - Usnesení č.j. 2106/2013 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-12-02


Všeobecná zdravotní pojišovna - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2013-09-27 | bylo sejmuto: 2013-10-14


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členù okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2013-09-25 | bylo sejmuto: 2013-10-29


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet a sídla volebních okrskù 

vyvěšeno: 2013-09-25 | bylo sejmuto: 2013-10-29


Krajský úřad Olomouckého kraje -Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. 2010/2013 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-10-10


Exekutorský úřad Brno - Usnesení proti povinnému Vratislavu Grulichovi, Za Ruskou 304, Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-11-22


Exekutorský úřad Brno - Usnesení proti povinnému Vratislavu Grulichovi, Za Ruskou 304, Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-11-22


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-11-22


Magistrát města Olomouc - Pozvánka na 6. veřejné Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 27.9.2013 v 10,00 hod. 

vyvěšeno: 2013-09-18 | bylo sejmuto: 2013-10-14


Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 18.9.2013 v 18. hodin v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2013-09-11 | bylo sejmuto: 2013-09-19


Magistrát města Olomouce odbor ochrany - informování občanù obce o probíhajícím cvičení  

vyvěšeno: 2013-09-09 | bylo sejmuto: 2013-09-20


SÚ - Usnesení zastavení řízení, Alice a Milan Seifertovi, Luběnice 145, plot na pozemku parc.č. 90/7 v k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-09-04 | bylo sejmuto: 2013-09-20


Krajská veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy č.j. 1849/2013 

vyvěšeno: 2013-09-04 | bylo sejmuto: 2013-09-20


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, usnesení o ustanovení opatrovníka Viktorie Horanská zákonný zástupce Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízení Viktorie Horanská, zákonný zástupce Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, usnesení o ustanovení opatrovníka p. Michal Horanský 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízení p. Michal Horanský 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost , usnesení o ustanovení opatrovníka p. Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízená p. Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


Mikroregion KOSÍØSKO - pozvánka na valnou hromadu ve čtvrtek dne 29.8.2013 na rozhledně na Velkém Kosíři od 7,30 hodin 

vyvěšeno: 2013-08-23 | bylo sejmuto: 2013-09-03


Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 

vyvěšeno: 2013-08-23 | bylo sejmuto: 2014-01-03


Mgr. Jan Žváček - Do Olympie Olomouc zdarma ve vyhlídkovém dvoupatrovém autobusu  

vyvěšeno: 2013-08-23 | bylo sejmuto: 2014-01-15


Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-08-22 | bylo sejmuto: 2013-10-29


Zemědělské družstvo Senice na Hané - Oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-08-19 | bylo sejmuto: 2013-09-03


Hasiči informují! Nebezpečí při žòových pracích 

vyvěšeno: 2013-08-09 | bylo sejmuto: 2013-10-14


Krajská veterinární správa - Mimořádné veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-08-08 | bylo sejmuto: 2013-08-26


Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Souboru změn č. 2 územního plánu obce Lutín opatřením obecné povahy č. 1/2013 

vyvěšeno: 2013-08-06 | bylo sejmuto: 2013-08-23


Obec Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti (nebytové prostory) v Třebčíně č.p. 13 

vyvěšeno: 2013-07-25 | bylo sejmuto: 2013-08-16


Olomoucký kraj - Inovační vouchery v Olomouckém kraji jdou do 2. etapy 

vyvěšeno: 2013-07-23 | bylo sejmuto: 2015-02-11


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční ve středu 10.7.2013 v 18,00 hod v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2013-07-03 | bylo sejmuto: 2013-07-12


Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Mimořádná veterinární opatření č. j. 1306/2013 

vyvěšeno: 2013-07-03 | bylo sejmuto: 2013-07-22


Krajský úřad Olomouckého kraje - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou, Milan Seifert, RNDr. Alice Seifertová, Luběnice 145 

vyvěšeno: 2013-07-02 | bylo sejmuto: 2013-07-18


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85,165 Lutín 

vyvěšeno: 2013-07-02 | bylo sejmuto: 2013-07-18


Krajská veterinární správa č. j. 1283/13 Mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-07-01 | bylo sejmuto: 2013-07-18


Zemědělské družstvo Senice na Hané č.j. 1233/2013 - Oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-06-24 | bylo sejmuto: 2013-07-10


veřejná vyhláška Obce Lutín - příjezdová komunikace k areálu Sigma Lutín 

vyvěšeno: 2013-06-18 | bylo sejmuto: 2013-07-04


SÚ Lutín 451/2012/2013, oznámení o pokračování územ. řízení, kopaná studna parc.č. 993/72 k.ú.. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-06-17 | bylo sejmuto: 2013-07-03


Krajská veterinární správa č.j. 1162/2013- Nařízení Státní veterinární správy 

vyvěšeno: 2013-06-14 | bylo sejmuto: 2013-07-01


SÚ Lutín čj. 134/2809/2012/2013 - Rozhodnutí povolení stavby RD parc. č. 276/58, 276/60 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-06-13 | bylo sejmuto: 2013-07-01


Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška RD Příkazy č.p. 95 

vyvěšeno: 2013-06-10 | bylo sejmuto: 2013-10-09


Obec Lutín - Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele(ky) Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvkové organizace 

vyvěšeno: 2013-06-06 | bylo sejmuto: 2013-06-24


Sú - Rozhodnutí Pavel Mareš Slatinice 11, č.j. 2824/2012 

vyvěšeno: 2013-05-31 | bylo sejmuto: 2013-06-19


SÚ - Rozhodnutí - Jiří Trbušek , Luběnice 99, č.j. 122/10004/13  

vyvěšeno: 2013-05-29 | bylo sejmuto: 2013-06-19


OÚ/151-6-3/2013 Veřejná vyhláška - Opravné rozhodnutí 

vyvěšeno: 2013-05-22 | bylo sejmuto: 2013-06-10


SÚ/2834/2012 Územní rozhodnutí 

vyvěšeno: 2013-05-22 | bylo sejmuto: 2013-06-10


Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření  

vyvěšeno: 2013-05-17 | bylo sejmuto: 2013-06-04


SÚ - Rozhodnutí č.j. 2784/2012/2013 ze dne 7.5.2013 

vyvěšeno: 2013-05-13 | bylo sejmuto: 2013-05-29


SÚ - Rozhodnutí č.j. 2781/2012 ze dne 7.5.2013 

vyvěšeno: 2013-05-13 | bylo sejmuto: 2013-05-29


OÚ - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Účelová komunikace parcelní čísla 222/1, 222/2, 231/1, 231/13, 231/83 

vyvěšeno: 2013-05-09 | bylo sejmuto: 2013-05-28


Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-05-07 | bylo sejmuto: 2013-06-04


OÚ - Magistrát města Olomouc - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou Splašková kanalizace a ČOV v obci Luběnice 

vyvěšeno: 2013-05-06 | bylo sejmuto: 2013-05-22


SÚ - Oznámení Mgr. Tomáš Volák Radkov 81, - žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

vyvěšeno: 2013-05-02 | bylo sejmuto: 2013-05-20


Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace  

vyvěšeno: 2013-05-02 | bylo sejmuto: 2013-06-17


Tisková zpráva - Novinky v placení daně z nemovitosti 

vyvěšeno: 2013-04-29 | bylo sejmuto: 2013-06-04


Exekutorský úřad Plzeò - Usnesení proti povinnému: Petr Skácelík, Slatinice 50 

vyvěšeno: 2013-04-26 | bylo sejmuto: 2013-07-12


Evropská unie a Evropský sociální fond - veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2013-04-25 | bylo sejmuto: 2014-01-03


OÚ - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 2.5.2013 

vyvěšeno: 2013-04-24 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2013-04-24 | bylo sejmuto: 2013-05-09


Oú - Upozornění -poplatky za komunální odpad 

vyvěšeno: 2013-04-24 | bylo sejmuto: 2013-06-17


Krajký úřad Olomouckého kraje - pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2013-04-19 | bylo sejmuto: 2013-05-02


Magistrát města Olomouc - stavební povolení - místní komunikace Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky 

vyvěšeno: 2013-04-17 | bylo sejmuto: 2013-05-02


Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-04-17 | bylo sejmuto: 2013-05-02


SÚ - Územní rozhodnutí Horstav Olomouc 

vyvěšeno: 2013-04-17 | bylo sejmuto: 2013-05-02


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-04-16 | bylo sejmuto: 2013-05-02


Hasiči informují - nebezpečí při vypalování trávy 

vyvěšeno: 2013-04-12 | bylo sejmuto: 2013-07-22


SÚ - Pavel Mareš Slatinice - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-04-11 | bylo sejmuto: 2013-04-26


SÚ - Milan a Alice Seifertovi Luběnice - výzva k podání vyjádření k odvolání veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2013-04-11 | bylo sejmuto: 2013-04-26


SÚ - Jiří Trbušek - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-04-11 | bylo sejmuto: 2013-04-27


Magistrát města Olomouc - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2013-04-05 | bylo sejmuto: 2013-04-19


SÚ -Rozhodnutí o umístění stavby Lutín U Parku - nové NNk, kabelové vedení NN-0,4kV 

vyvěšeno: 2013-04-04 | bylo sejmuto: 2013-04-22


SÚ - Rozhodnutí - Žádost o stavební povolení na stavbu stavební úpravy haly, parc. č. 198/4, 197/8, st.291/1, 291/2 v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-03-29 | bylo sejmuto: 2013-04-15


OÚ - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-04


OÚ- Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-04


Státní veterinární správa - Mimořádné veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-09


OÚ - Magistrát města Olomouc - oznámení veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-09


SÚ - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnímu ústnímu jednání  

vyvěšeno: 2013-03-20 | bylo sejmuto: 2013-04-05


SÚ - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejné ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-03-19 | bylo sejmuto: 2013-04-05


OÚ - Opravné usnesení veřejná vyhláška Luběnice - vodovod - kolaudace 

vyvěšeno: 2013-03-14 | bylo sejmuto: 2013-03-29


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční 20.3.2013 v 18 hodin v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-21


OÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOSM za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-28


OÚ - Závěrečný účet SOSM za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-28


OÚ - Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2013 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-28


OÚ - Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín 

vyvěšeno: 2013-03-12 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ - Bartoò a Partner s.r.o. - Nabídka zaměstnání 

vyvěšeno: 2013-03-12 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ Lutín - Závěrečný účet SO Mikroregion KOSÍØSKO za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-21


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby hospodářské budovy na pozemku parc č. 412/3  

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-22


OÚ Lutín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-21


OÚ Lutín - Oznámení k zveřejněnému dokumentu Závěrečný účet Mikroregionu KOSÍØSKO za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-21


Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2013 

vyvěšeno: 2013-03-05 | bylo sejmuto: 2013-03-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí - územní rozhodnutí č.j. 2164/2012 plot na pozemku parc.č. 90/7 - orná pùda v k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-03-05 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ Lutín - Návrh - Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 20103 

vyvěšeno: 2013-02-28 | bylo sejmuto: 2013-03-15


SÚ Lutín Oznámení o zahájení společného územního řízení a stavební řízení veřejnou vyhláškou - přístavba a stavební úprava haly . parc. 198/4, 197/8, st. 291/1, 291/2 v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-02-27 | bylo sejmuto: 2013-03-14


OU Lutín - Oznámení o zahájení správního řízení č.j.151-5/2013 

vyvěšeno: 2013-02-25 | bylo sejmuto: 2013-03-12


OU Lutín - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. 151-4/2013/La 

vyvěšeno: 2013-02-25 | bylo sejmuto: 2013-03-12


Oznámení - zahájení společného územního řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2013-02-20 | bylo sejmuto: 2013-03-08


Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-02-20 | bylo sejmuto: 2013-03-07


Rozhodnutí - Územní rozhodnutí 

vyvěšeno: 2013-02-20 | bylo sejmuto: 2013-03-07


MmOl - oznámení o zahájení stavebního řízení - Lutín - výstavba chodníku ul. U kapličky SO 101 - Zpevněné plochy 

vyvěšeno: 2013-02-18 | bylo sejmuto: 2013-03-05


SÚ Lutín čj. 2455/2012 - Územní rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 276/53, 276/11, 1027/2 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-02-15 | bylo sejmuto: 2013-03-04


Informace o záměru Olomouckého kraje odpordat nemovitý majetek - část pozemku parc. č. 42 v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-02-15 | bylo sejmuto: 2013-05-03


Magistrát města Olomouce - veřejné projednání návrhu souboru změn č. 2 územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-14 | bylo sejmuto: 2013-05-03


Usnesení o nařízení elektr. dražebního jednání parc. č. 309 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-14 | bylo sejmuto: 2013-06-10


Usnesení o nařízení elektron. dražebního jednání parc. č. 312 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-14 | bylo sejmuto: 2013-06-10


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-02-12 | bylo sejmuto: 2013-05-03


Usnesení č. 2/2013 Rady Obce ze dne 30.1.2013 

vyvěšeno: 2013-02-11 | bylo sejmuto: 2013-03-20


Plán investiční výstavby na r. 2013 

vyvěšeno: 2013-02-04 | bylo sejmuto: 2013-02-20


Oznámení o zahájení správníhho řízení - účelová komunikace - žadatel John Crane Sigma 

vyvěšeno: 2013-02-01 | bylo sejmuto: 2013-02-20


Oznámení o zahájení správního řízení - účelová komunikace parc. .č. 222/1, 222/2 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-01 | bylo sejmuto: 2013-02-20


Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky 

vyvěšeno: 2013-01-29 | bylo sejmuto: 2013-02-11


Hasiči informují - Nebezpečí pádu sněhu ze střech 

vyvěšeno: 2013-01-28 | bylo sejmuto: 2013-05-03


SÚ Lutín - 2675/2012 - Rozhodnutí o umístění stavby vedení NNk na parc. č. 89/53, 89/59, 89/56 k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-01-25 | bylo sejmuto: 2013-02-11


SÚ Lutín - 2139/2012 - Rozhodnutí o umístění stavby kop. studna parc. č. 89/56 k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-01-25 | bylo sejmuto: 2013-02-12


Celní úřad Olomouckého kraje - Uložení písemnosti pro Do Pavlínu 

vyvěšeno: 2013-01-21 | bylo sejmuto: 2013-02-14


Usnesení 1/2013 ze zasedání OR ze dne 9.1.2013 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ Lutín - 17/2672/2012/2013 - Rozhodnutí o povolení rozšíření distr. sítě NNk v k.ú. Hněvotín na parc. č. 285/1, 285/32, 382/20, 385/34, 385/38 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


Usnesení č. 25/2012 ze zasedání RO ze dne 27.12.2012 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ/18/2674/2012/2013 - Rozhodnutí o povolení rozš. sítě NNk v k.ú. Hněvotín parc. č. 993/124, 1027/3, 1027/1, 1027/2, 276/11  

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


Změna úředních hodin na pracovništích Úřadu práce České republiky 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2014-01-30


Oznámení o místě konání voleb II.kolo 

vyvěšeno: 2013-01-17 | bylo sejmuto: 2013-01-28


Zápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce 

vyvěšeno: 2013-01-15 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ Lutín - 2186/2012, oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání hospodářské budovy parc. č. 412/3 k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2013-01-15 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ Lutín - 2790/2012, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřej. jednání - vrtaná studna parc. č. 102/7 k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-01-15 | bylo sejmuto: 2013-02-04


Výsledky volby prezidenta republiky 1. kolo - 11.-12.1.2013 

vyvěšeno: 2013-01-14 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - 8/1944/2012/2013 - Územní rozhodnutí, sportovní areál Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-01-10 | bylo sejmuto: 2013-01-28


KÚOL/88937/2012 - Rozhodnutí ve věci oplocení pozemku na parc. č. 993/72 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-01-10 | bylo sejmuto: 2013-01-28


SÚ Lutín - čj. 2588/2012 - Územní rozhodnutí - kopaná studna parc. č. 45/17 k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-01-09 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - čj. 2660/2012 - Oznámení o spojení územ. a stav. řízení, nové NNk Lutín, U Parku 

vyvěšeno: 2013-01-09 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - čj. 2164/2012 - Oznámení o zahájení územ. řízení k.ú. Luběnice, oplocení parc. č. 90/7 

vyvěšeno: 2013-01-08 | bylo sejmuto: 2013-01-25


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2013


|  Archivováno je 145 dokumentů | admin | 


Usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje - účelové komunikace v areálu Sigma Lutín 

vyvěšeno: 2013-12-30 | bylo sejmuto: 2014-01-22


OÚ - Charita Olomouc - Výběrové řízení na pozici pečovatelka středisko Těšetice 

vyvěšeno: 2013-12-20 | bylo sejmuto: 2014-01-15


Obec Lutín -Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2013-12-13 | bylo sejmuto: 2014-01-03


OÚ - 8. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve čtvtek 19.12.2013 v 10,00 hodin 

vyvěšeno: 2013-12-09 | bylo sejmuto: 2014-01-03


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve čtvrtek 12.12.2013 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2013-12-03 | bylo sejmuto: 2013-12-16


OÚ - Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace - vyhlášení výběrového řízení - učitelka v MŠ 

vyvěšeno: 2013-11-26 | bylo sejmuto: 2013-12-16


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍØSKO v pátek 29.11.2013 na OÚ Těšetice 

vyvěšeno: 2013-11-22 | bylo sejmuto: 2013-12-02


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení o odstarnění překážek č. j. 151-3/2013 

vyvěšeno: 2013-11-20 | bylo sejmuto: 2013-12-09


OÚ - Krajská veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy č.j. 2568/2013 

vyvěšeno: 2013-11-13 | bylo sejmuto: 2013-11-29


OÚ - Magistrát města Olomouce - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu místní úpravy provozu 

vyvěšeno: 2013-10-30 | bylo sejmuto: 2013-11-15


OÚ - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory - prodejna smíšeného zboží v objektuTřebčín čp. 109 

vyvěšeno: 2013-10-18 | bylo sejmuto: 2013-11-04


Všeobecná zdravotní pojišovna - Veřejná vyhláška č.j. 2243/13 p. Pavla Borovičková, Třebčín 89, Lutín 

vyvěšeno: 2013-10-15 | bylo sejmuto: 2013-10-31


Krajská veterinární správa - mimořádné veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-10-10 | bylo sejmuto: 2013-10-29


OÚ - Oznámení o době a místě konání pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2013-10-09 | bylo sejmuto: 2013-10-29


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č.j. 2070/2013 sl. Viktorie Horanská nar. 1998, zákonný zástupce Miriam Horanská nar. 1968 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-10-22


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č.j. 2068/2013 p. Michal Horanský, nar. 1989 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-10-22


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí č.j. 2067/2013 p. Miriam Horanská, nar. 1968 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-10-22


OÚ - Okresní soud v Olomouci - Usnesení č.j. 2106/2013 

vyvěšeno: 2013-10-02 | bylo sejmuto: 2013-12-02


Všeobecná zdravotní pojišovna - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2013-09-27 | bylo sejmuto: 2013-10-14


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet členù okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2013-09-25 | bylo sejmuto: 2013-10-29


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - počet a sídla volebních okrskù 

vyvěšeno: 2013-09-25 | bylo sejmuto: 2013-10-29


Krajský úřad Olomouckého kraje -Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.j. 2010/2013 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-10-10


Exekutorský úřad Brno - Usnesení proti povinnému Vratislavu Grulichovi, Za Ruskou 304, Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-11-22


Exekutorský úřad Brno - Usnesení proti povinnému Vratislavu Grulichovi, Za Ruskou 304, Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-11-22


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2013-09-24 | bylo sejmuto: 2013-11-22


Magistrát města Olomouc - Pozvánka na 6. veřejné Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 27.9.2013 v 10,00 hod. 

vyvěšeno: 2013-09-18 | bylo sejmuto: 2013-10-14


Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 18.9.2013 v 18. hodin v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2013-09-11 | bylo sejmuto: 2013-09-19


Magistrát města Olomouce odbor ochrany - informování občanù obce o probíhajícím cvičení  

vyvěšeno: 2013-09-09 | bylo sejmuto: 2013-09-20


SÚ - Usnesení zastavení řízení, Alice a Milan Seifertovi, Luběnice 145, plot na pozemku parc.č. 90/7 v k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-09-04 | bylo sejmuto: 2013-09-20


Krajská veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy č.j. 1849/2013 

vyvěšeno: 2013-09-04 | bylo sejmuto: 2013-09-20


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, usnesení o ustanovení opatrovníka Viktorie Horanská zákonný zástupce Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízení Viktorie Horanská, zákonný zástupce Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, usnesení o ustanovení opatrovníka p. Michal Horanský 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízení p. Michal Horanský 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost , usnesení o ustanovení opatrovníka p. Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


OÚ - Oznámení o možnosti převzít písemnost, oznámení o zahájení správního řízená p. Miriam Horanská 

vyvěšeno: 2013-09-02 | bylo sejmuto: 2013-09-19


Mikroregion KOSÍØSKO - pozvánka na valnou hromadu ve čtvrtek dne 29.8.2013 na rozhledně na Velkém Kosíři od 7,30 hodin 

vyvěšeno: 2013-08-23 | bylo sejmuto: 2013-09-03


Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 

vyvěšeno: 2013-08-23 | bylo sejmuto: 2014-01-03


Mgr. Jan Žváček - Do Olympie Olomouc zdarma ve vyhlídkovém dvoupatrovém autobusu  

vyvěšeno: 2013-08-23 | bylo sejmuto: 2014-01-15


Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-08-22 | bylo sejmuto: 2013-10-29


Zemědělské družstvo Senice na Hané - Oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-08-19 | bylo sejmuto: 2013-09-03


Hasiči informují! Nebezpečí při žòových pracích 

vyvěšeno: 2013-08-09 | bylo sejmuto: 2013-10-14


Krajská veterinární správa - Mimořádné veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-08-08 | bylo sejmuto: 2013-08-26


Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Souboru změn č. 2 územního plánu obce Lutín opatřením obecné povahy č. 1/2013 

vyvěšeno: 2013-08-06 | bylo sejmuto: 2013-08-23


Obec Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti (nebytové prostory) v Třebčíně č.p. 13 

vyvěšeno: 2013-07-25 | bylo sejmuto: 2013-08-16


Olomoucký kraj - Inovační vouchery v Olomouckém kraji jdou do 2. etapy 

vyvěšeno: 2013-07-23 | bylo sejmuto: 2015-02-11


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční ve středu 10.7.2013 v 18,00 hod v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2013-07-03 | bylo sejmuto: 2013-07-12


Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Mimořádná veterinární opatření č. j. 1306/2013 

vyvěšeno: 2013-07-03 | bylo sejmuto: 2013-07-22


Krajský úřad Olomouckého kraje - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou, Milan Seifert, RNDr. Alice Seifertová, Luběnice 145 

vyvěšeno: 2013-07-02 | bylo sejmuto: 2013-07-18


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85,165 Lutín 

vyvěšeno: 2013-07-02 | bylo sejmuto: 2013-07-18


Krajská veterinární správa č. j. 1283/13 Mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2013-07-01 | bylo sejmuto: 2013-07-18


Zemědělské družstvo Senice na Hané č.j. 1233/2013 - Oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-06-24 | bylo sejmuto: 2013-07-10


veřejná vyhláška Obce Lutín - příjezdová komunikace k areálu Sigma Lutín 

vyvěšeno: 2013-06-18 | bylo sejmuto: 2013-07-04


SÚ Lutín 451/2012/2013, oznámení o pokračování územ. řízení, kopaná studna parc.č. 993/72 k.ú.. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-06-17 | bylo sejmuto: 2013-07-03


Krajská veterinární správa č.j. 1162/2013- Nařízení Státní veterinární správy 

vyvěšeno: 2013-06-14 | bylo sejmuto: 2013-07-01


SÚ Lutín čj. 134/2809/2012/2013 - Rozhodnutí povolení stavby RD parc. č. 276/58, 276/60 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-06-13 | bylo sejmuto: 2013-07-01


Exekutorský úřad Litoměřice - dražební vyhláška RD Příkazy č.p. 95 

vyvěšeno: 2013-06-10 | bylo sejmuto: 2013-10-09


Obec Lutín - Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele(ky) Základní školy a Mateřské školy Lutín příspěvkové organizace 

vyvěšeno: 2013-06-06 | bylo sejmuto: 2013-06-24


Sú - Rozhodnutí Pavel Mareš Slatinice 11, č.j. 2824/2012 

vyvěšeno: 2013-05-31 | bylo sejmuto: 2013-06-19


SÚ - Rozhodnutí - Jiří Trbušek , Luběnice 99, č.j. 122/10004/13  

vyvěšeno: 2013-05-29 | bylo sejmuto: 2013-06-19


OÚ/151-6-3/2013 Veřejná vyhláška - Opravné rozhodnutí 

vyvěšeno: 2013-05-22 | bylo sejmuto: 2013-06-10


SÚ/2834/2012 Územní rozhodnutí 

vyvěšeno: 2013-05-22 | bylo sejmuto: 2013-06-10


Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření  

vyvěšeno: 2013-05-17 | bylo sejmuto: 2013-06-04


SÚ - Rozhodnutí č.j. 2784/2012/2013 ze dne 7.5.2013 

vyvěšeno: 2013-05-13 | bylo sejmuto: 2013-05-29


SÚ - Rozhodnutí č.j. 2781/2012 ze dne 7.5.2013 

vyvěšeno: 2013-05-13 | bylo sejmuto: 2013-05-29


OÚ - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Účelová komunikace parcelní čísla 222/1, 222/2, 231/1, 231/13, 231/83 

vyvěšeno: 2013-05-09 | bylo sejmuto: 2013-05-28


Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-05-07 | bylo sejmuto: 2013-06-04


OÚ - Magistrát města Olomouc - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou Splašková kanalizace a ČOV v obci Luběnice 

vyvěšeno: 2013-05-06 | bylo sejmuto: 2013-05-22


SÚ - Oznámení Mgr. Tomáš Volák Radkov 81, - žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

vyvěšeno: 2013-05-02 | bylo sejmuto: 2013-05-20


Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace  

vyvěšeno: 2013-05-02 | bylo sejmuto: 2013-06-17


Tisková zpráva - Novinky v placení daně z nemovitosti 

vyvěšeno: 2013-04-29 | bylo sejmuto: 2013-06-04


Exekutorský úřad Plzeò - Usnesení proti povinnému: Petr Skácelík, Slatinice 50 

vyvěšeno: 2013-04-26 | bylo sejmuto: 2013-07-12


Evropská unie a Evropský sociální fond - veřejně prospěšné práce 

vyvěšeno: 2013-04-25 | bylo sejmuto: 2014-01-03


OÚ - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín dne 2.5.2013 

vyvěšeno: 2013-04-24 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2013-04-24 | bylo sejmuto: 2013-05-09


Oú - Upozornění -poplatky za komunální odpad 

vyvěšeno: 2013-04-24 | bylo sejmuto: 2013-06-17


Krajký úřad Olomouckého kraje - pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2013-04-19 | bylo sejmuto: 2013-05-02


Magistrát města Olomouc - stavební povolení - místní komunikace Lutín - výstavba chodníku ul. U Kapličky 

vyvěšeno: 2013-04-17 | bylo sejmuto: 2013-05-02


Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2013-04-17 | bylo sejmuto: 2013-05-02


SÚ - Územní rozhodnutí Horstav Olomouc 

vyvěšeno: 2013-04-17 | bylo sejmuto: 2013-05-02


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-04-16 | bylo sejmuto: 2013-05-02


Hasiči informují - nebezpečí při vypalování trávy 

vyvěšeno: 2013-04-12 | bylo sejmuto: 2013-07-22


SÚ - Pavel Mareš Slatinice - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-04-11 | bylo sejmuto: 2013-04-26


SÚ - Milan a Alice Seifertovi Luběnice - výzva k podání vyjádření k odvolání veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2013-04-11 | bylo sejmuto: 2013-04-26


SÚ - Jiří Trbušek - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-04-11 | bylo sejmuto: 2013-04-27


Magistrát města Olomouc - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2013-04-05 | bylo sejmuto: 2013-04-19


SÚ -Rozhodnutí o umístění stavby Lutín U Parku - nové NNk, kabelové vedení NN-0,4kV 

vyvěšeno: 2013-04-04 | bylo sejmuto: 2013-04-22


SÚ - Rozhodnutí - Žádost o stavební povolení na stavbu stavební úpravy haly, parc. č. 198/4, 197/8, st.291/1, 291/2 v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-03-29 | bylo sejmuto: 2013-04-15


OÚ - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-04


OÚ- Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-04


Státní veterinární správa - Mimořádné veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-09


OÚ - Magistrát města Olomouc - oznámení veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2013-03-25 | bylo sejmuto: 2013-04-09


SÚ - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnímu ústnímu jednání  

vyvěšeno: 2013-03-20 | bylo sejmuto: 2013-04-05


SÚ - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejné ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-03-19 | bylo sejmuto: 2013-04-05


OÚ - Opravné usnesení veřejná vyhláška Luběnice - vodovod - kolaudace 

vyvěšeno: 2013-03-14 | bylo sejmuto: 2013-03-29


Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, které se uskuteční 20.3.2013 v 18 hodin v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-21


OÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOSM za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-28


OÚ - Závěrečný účet SOSM za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-28


OÚ - Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2013 

vyvěšeno: 2013-03-13 | bylo sejmuto: 2013-03-28


OÚ - Veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Lutín 

vyvěšeno: 2013-03-12 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ - Bartoò a Partner s.r.o. - Nabídka zaměstnání 

vyvěšeno: 2013-03-12 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ Lutín - Závěrečný účet SO Mikroregion KOSÍØSKO za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-21


SÚ Lutín - Rozhodnutí o umístění stavby hospodářské budovy na pozemku parc č. 412/3  

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-22


OÚ Lutín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-21


OÚ Lutín - Oznámení k zveřejněnému dokumentu Závěrečný účet Mikroregionu KOSÍØSKO za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-03-06 | bylo sejmuto: 2013-03-21


Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2013 

vyvěšeno: 2013-03-05 | bylo sejmuto: 2013-03-20


SÚ Lutín - Rozhodnutí - územní rozhodnutí č.j. 2164/2012 plot na pozemku parc.č. 90/7 - orná pùda v k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-03-05 | bylo sejmuto: 2013-05-03


OÚ Lutín - Návrh - Rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 20103 

vyvěšeno: 2013-02-28 | bylo sejmuto: 2013-03-15


SÚ Lutín Oznámení o zahájení společného územního řízení a stavební řízení veřejnou vyhláškou - přístavba a stavební úprava haly . parc. 198/4, 197/8, st. 291/1, 291/2 v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-02-27 | bylo sejmuto: 2013-03-14


OU Lutín - Oznámení o zahájení správního řízení č.j.151-5/2013 

vyvěšeno: 2013-02-25 | bylo sejmuto: 2013-03-12


OU Lutín - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. 151-4/2013/La 

vyvěšeno: 2013-02-25 | bylo sejmuto: 2013-03-12


Oznámení - zahájení společného územního řízení a stavebního řízení veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2013-02-20 | bylo sejmuto: 2013-03-08


Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 

vyvěšeno: 2013-02-20 | bylo sejmuto: 2013-03-07


Rozhodnutí - Územní rozhodnutí 

vyvěšeno: 2013-02-20 | bylo sejmuto: 2013-03-07


MmOl - oznámení o zahájení stavebního řízení - Lutín - výstavba chodníku ul. U kapličky SO 101 - Zpevněné plochy 

vyvěšeno: 2013-02-18 | bylo sejmuto: 2013-03-05


SÚ Lutín čj. 2455/2012 - Územní rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 276/53, 276/11, 1027/2 k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-02-15 | bylo sejmuto: 2013-03-04


Informace o záměru Olomouckého kraje odpordat nemovitý majetek - část pozemku parc. č. 42 v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-02-15 | bylo sejmuto: 2013-05-03


Magistrát města Olomouce - veřejné projednání návrhu souboru změn č. 2 územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-14 | bylo sejmuto: 2013-05-03


Usnesení o nařízení elektr. dražebního jednání parc. č. 309 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-14 | bylo sejmuto: 2013-06-10


Usnesení o nařízení elektron. dražebního jednání parc. č. 312 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-14 | bylo sejmuto: 2013-06-10


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 

vyvěšeno: 2013-02-12 | bylo sejmuto: 2013-05-03


Usnesení č. 2/2013 Rady Obce ze dne 30.1.2013 

vyvěšeno: 2013-02-11 | bylo sejmuto: 2013-03-20


Plán investiční výstavby na r. 2013 

vyvěšeno: 2013-02-04 | bylo sejmuto: 2013-02-20


Oznámení o zahájení správníhho řízení - účelová komunikace - žadatel John Crane Sigma 

vyvěšeno: 2013-02-01 | bylo sejmuto: 2013-02-20


Oznámení o zahájení správního řízení - účelová komunikace parc. .č. 222/1, 222/2 k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2013-02-01 | bylo sejmuto: 2013-02-20


Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky 

vyvěšeno: 2013-01-29 | bylo sejmuto: 2013-02-11


Hasiči informují - Nebezpečí pádu sněhu ze střech 

vyvěšeno: 2013-01-28 | bylo sejmuto: 2013-05-03


SÚ Lutín - 2675/2012 - Rozhodnutí o umístění stavby vedení NNk na parc. č. 89/53, 89/59, 89/56 k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-01-25 | bylo sejmuto: 2013-02-11


SÚ Lutín - 2139/2012 - Rozhodnutí o umístění stavby kop. studna parc. č. 89/56 k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-01-25 | bylo sejmuto: 2013-02-12


Celní úřad Olomouckého kraje - Uložení písemnosti pro Do Pavlínu 

vyvěšeno: 2013-01-21 | bylo sejmuto: 2013-02-14


Usnesení 1/2013 ze zasedání OR ze dne 9.1.2013 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ Lutín - 17/2672/2012/2013 - Rozhodnutí o povolení rozšíření distr. sítě NNk v k.ú. Hněvotín na parc. č. 285/1, 285/32, 382/20, 385/34, 385/38 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


Usnesení č. 25/2012 ze zasedání RO ze dne 27.12.2012 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ/18/2674/2012/2013 - Rozhodnutí o povolení rozš. sítě NNk v k.ú. Hněvotín parc. č. 993/124, 1027/3, 1027/1, 1027/2, 276/11  

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2013-02-04


Změna úředních hodin na pracovništích Úřadu práce České republiky 

vyvěšeno: 2013-01-18 | bylo sejmuto: 2014-01-30


Oznámení o místě konání voleb II.kolo 

vyvěšeno: 2013-01-17 | bylo sejmuto: 2013-01-28


Zápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce 

vyvěšeno: 2013-01-15 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ Lutín - 2186/2012, oznámení zahájení územ. řízení a pozvání k úst. jednání hospodářské budovy parc. č. 412/3 k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2013-01-15 | bylo sejmuto: 2013-02-04


SÚ Lutín - 2790/2012, oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřej. jednání - vrtaná studna parc. č. 102/7 k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2013-01-15 | bylo sejmuto: 2013-02-04


Výsledky volby prezidenta republiky 1. kolo - 11.-12.1.2013 

vyvěšeno: 2013-01-14 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - 8/1944/2012/2013 - Územní rozhodnutí, sportovní areál Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-01-10 | bylo sejmuto: 2013-01-28


KÚOL/88937/2012 - Rozhodnutí ve věci oplocení pozemku na parc. č. 993/72 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2013-01-10 | bylo sejmuto: 2013-01-28


SÚ Lutín - čj. 2588/2012 - Územní rozhodnutí - kopaná studna parc. č. 45/17 k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2013-01-09 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - čj. 2660/2012 - Oznámení o spojení územ. a stav. řízení, nové NNk Lutín, U Parku 

vyvěšeno: 2013-01-09 | bylo sejmuto: 2013-01-25


SÚ Lutín - čj. 2164/2012 - Oznámení o zahájení územ. řízení k.ú. Luběnice, oplocení parc. č. 90/7 

vyvěšeno: 2013-01-08 | bylo sejmuto: 2013-01-25


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |