Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2015


|  Archivováno je 135 dokumentů | admin | 


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podklad 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.12. 2015 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.12.2015 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


Obec Lutín - Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2015-12-18 | bylo sejmuto: 2016-01-05


Obecní úřad Lutín - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení a deklaraci části účelové komunikace na části pozemku parc. č. 387/35 v k.ú. Lutín, obec Lutín 

vyvěšeno: 2015-12-17 | bylo sejmuto: 2016-01-05


OÚ - Česká telekomunikační infrastruktura - vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 

vyvěšeno: 2015-12-17 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 16.12.2015 v 18,00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-12-09 | bylo sejmuto: 2015-12-17


Exekutorský úřad Praha - oznámení o konání dražebního roku (dražební vyhláška) 

vyvěšeno: 2015-12-09 | bylo sejmuto: 2016-02-19


Exekuční úřad Šumperk - Exekuční příkaz 

vyvěšeno: 2015-12-03 | bylo sejmuto: 2015-12-18


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dražebního jednání 

vyvěšeno: 2015-11-30 | bylo sejmuto: 2016-02-19


OÚ - Dne 25.11.2015 bude z technických dùvodù uzavřen obecní úřad a obecní knihovna, stavební úřad otevřen pouze 7 - 11,30 hod. 

vyvěšeno: 2015-11-23 | bylo sejmuto: 2015-11-30


OÚ - ! HASIČI INFORMUJÍ ! Nebezpečí požárù od svíček 

vyvěšeno: 2015-11-20 | bylo sejmuto: 2016-02-19


OÚ - Exekutorský úřad Brno - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání  

vyvěšeno: 2015-11-18 | bylo sejmuto: 2016-01-25


Exekutorský úřad Plzeò - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 

vyvěšeno: 2015-11-13 | bylo sejmuto: 2015-12-16


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - celá obec Lutín dne 25.11.2015 od 7,30 do 15,30 hod. 

vyvěšeno: 2015-11-04 | bylo sejmuto: 2015-11-30


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, místní část Třebčín dne 24.11.2015 od 7,30 do 15,30 hod. 

vyvěšeno: 2015-11-02 | bylo sejmuto: 2015-11-30


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Kosířsko  

vyvěšeno: 2015-10-29 | bylo sejmuto: 2015-11-18


OÚ - Úřad práce ČR - Upozornění pro držitele dočasných prùkazù osoby se zdravotním postižením (OZP) a prùkazù mimořádných výhod 

vyvěšeno: 2015-10-27 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí v topné sezóně 

vyvěšeno: 2015-10-09 | bylo sejmuto: 2016-04-14


Obec Lutín - Sběrný dvùr odpadù firmy CENTRA omezuje provozní dobu 

vyvěšeno: 2015-10-06 | bylo sejmuto: 2016-04-14


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Usnesení o převzetí správního řízení - doplnění 

vyvěšeno: 2015-10-02 | bylo sejmuto: 2015-10-20


OÚ - Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.9.2015 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-09-24 | bylo sejmuto: 2015-10-20


OÚ - Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.9. 2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-09-24 | bylo sejmuto: 2015-10-20


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při kouření 

vyvěšeno: 2015-09-15 | bylo sejmuto: 2016-01-13


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2015-09-11 | bylo sejmuto: 2015-11-18


OÚ - stavební úřad Lutín - Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 135/2015 - rozhodnutí o umístění stavby technické a dopravní infrastruktury 

vyvěšeno: 2015-09-10 | bylo sejmuto: 2015-09-29


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 16.9.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-09-09 | bylo sejmuto: 2015-09-17


OÚ - Stavební úřad Lutín - územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby Těšetice, směr Loučany - stavební úprava - vNN, kNN, IE-12-8004024 v k.ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2015-09-04 | bylo sejmuto: 2015-09-22


OÚ - Sběrný dvùr odpadù Lutín, Slatinická 46 (areál bývalého zemědělského družstva) 

vyvěšeno: 2015-09-04 | bylo sejmuto: 2016-04-14


OÚ - Stavební úřad - územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace komunikace Malý Klupoř - Hněvotín" na parc. č. 213/32, 213/31, 1140, 1153/1, 1155/2, v k.ú. Hněv 

vyvěšeno: 2015-09-03 | bylo sejmuto: 2015-09-21


OÚ - ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.9.2015 od 7,30 do 11,00 hod. ulice Olomoucká Jiří Ryšavý - Minitrans, ARKO Technology, a.s. - čistírna odpadních vod, Zahrádky 

vyvěšeno: 2015-08-24 | bylo sejmuto: 2015-09-22


OÚ - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní - evidence majetku 

vyvěšeno: 2015-08-21 | bylo sejmuto: 2015-09-08


OÚ - České dráhy - výluka v provozu Třebčín - Kostelec na Hané 

vyvěšeno: 2015-08-21 | bylo sejmuto: 2015-09-08


Magistrát města Prostějova - oznámení řízení o územním plánu Olšany u Prostějova 

vyvěšeno: 2015-08-06 | bylo sejmuto: 2015-08-24


OÚ - Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-08-17


OÚ - Exekutorský úřad Kroměříž - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - prodej nemovitých věcí  

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-09-02


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - nemovité věci 

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-09-09


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - nemovité věci 

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-09-09


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - stavba Těšetice, směr Loučany - stavební úprava - vNN, kNN, IE-12-8004024 v k.ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2015-08-03 | bylo sejmuto: 2015-08-19


OÚ - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - PN Consulting s.r.o., kterého zastupuje Zdeněk Němec - stavba technická a dopravní infrastruktura v k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2015-07-29 | bylo sejmuto: 2015-08-17


OÚ - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby Vojnice - stavební úprava NNk, NNv, IE-12-8003511 v k.ú. Vojnice u Olomouce 

vyvěšeno: 2015-07-29 | bylo sejmuto: 2015-08-17


Hasiči - varování 

vyvěšeno: 2015-07-24 | bylo sejmuto: 2015-09-22


OÚ - Usnesení ze zasedání Rady Obce Lutín ze dne 15.7.2015 

vyvěšeno: 2015-07-21 | bylo sejmuto: 2015-08-19


OÚ - Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2015-07-17 | bylo sejmuto: 2015-08-04


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parc.č. 230/41 v k.ú. Lutín o velikosti cca 14 m2 

vyvěšeno: 2015-07-17 | bylo sejmuto: 2015-08-04


OÚ - Exekutorský úřad Plzeò - Exekuční příkaz proti povinné p. Bedřiška Mrtvá 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-07-27


OÚ - Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 1.7.2015 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-07-28


OÚ - Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 1.7. 2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-07-28


OÚ - Hasiči informují - prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-09-08


OÚ - Charita Olomouc - Charitní pečovatelská služba hledá pracovníky na dohodu o provedení práce 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-09-29


OÚ - Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška - dražba nemovité věci, parcela 1592/96 k.ú. Horka nad Moravou 

vyvěšeno: 2015-07-07 | bylo sejmuto: 2015-08-07


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2015-07-07 | bylo sejmuto: 2015-08-19


OÚ - Úřad práce ČR - Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 

vyvěšeno: 2015-07-02 | bylo sejmuto: 2015-10-31


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 1.7.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-06-24 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Poskytnutí příspěvku na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2015-06-19 | bylo sejmuto: 2016-06-20


OÚ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Lutín, ulice na Záhumení č.p.- 52-66, 91, 146, 197, 202 

vyvěšeno: 2015-06-15 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Exekutorský úřad Prostějov - Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2015-06-05 | bylo sejmuto: 2015-06-22


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí stavba Revitalizace komunikace K Floriánku - Hněvotín  

vyvěšeno: 2015-06-04 | bylo sejmuto: 2015-06-22


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí Revitalizace komunikace Malý Klupoř - Hněvotín  

vyvěšeno: 2015-06-04 | bylo sejmuto: 2015-06-22


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-06-02 | bylo sejmuto: 2015-06-18


 

vyvěšeno: 2015-06-01 | bylo sejmuto: 2015-06-18


OÚ - Záměr na pronájem části nemovitosti (nebytové prostory - bývalý kabinet) v Třebčíně č.p. 13 (bývalá škola), která je ve vlastnictví Obce Lutín 

vyvěšeno: 2015-05-28 | bylo sejmuto: 2015-06-15


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2015-05-27 | bylo sejmuto: 2015-06-12


OÚ - Písemná výzva - Energetické úspory pro budovu MŠ ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-05-27 | bylo sejmuto: 2015-06-12


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-05-26 | bylo sejmuto: 2015-06-11


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-05-26 | bylo sejmuto: 2015-06-11


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-05-26 | bylo sejmuto: 2015-06-11


OÚ - !Hasiči informují! Nebezpečí proměnlivosti počasí 

vyvěšeno: 2015-05-20 | bylo sejmuto: 2015-07-10


OÚ - Písemná výzva - Energetické úspory pro budovu MŠ ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-05-14 | bylo sejmuto: 2015-06-02


OÚ - Veřejná vyhláška - Výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, p. Jan Antl, nar. 1954 

vyvěšeno: 2015-05-12 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování správního řízení, p. Jan Antl, nar. 1954 

vyvěšeno: 2015-05-12 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka, p. Jan Antl, nar. 1954 

vyvěšeno: 2015-05-12 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 27.4.2015 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-05-06 | bylo sejmuto: 2015-05-22


OÚ - Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 27.4.2015 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-05-06 | bylo sejmuto: 2015-05-22


OÚ - Provozní doba sběrného místa pro zelený a kovový odpad na obecním pozemku za areálem zemědělského družstva (ulice Pohoršov) 

vyvěšeno: 2015-05-06 | bylo sejmuto: 2016-04-14


OÚ - !Hasiči informují! Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-05-04


OÚ - stavební úřad - Rozhodnutí č. 66/2015 - změna územního rozhodnutí 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-05-15


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-05-15


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dražebního jednání 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisù pro vodné a stočné 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Státní veterinární správa - mimořádné veterinární opatření 

vyvěšeno: 2015-04-28 | bylo sejmuto: 2015-05-14


OÚ - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2015-04-28 | bylo sejmuto: 2015-05-14


OÚ - Mikroregion Kosířsko - Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-04-27 | bylo sejmuto: 2015-05-13


OÚ - Exekutorský úřad Břeclav - Dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2015-04-24 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou "Revitalizace komunikace Malý Klupoř - Hněvotín" na parc. č. 213/32, 213/31, 1140, 1153/1, 1155/2 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-05-11


OÚ - Zemědělské družstvo Olšany - Hablov - oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-05-12


OÚ - Ministerstvo zemědělství - návrh opatření obecné povahy - národní plán povodí Dunaje 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-06-24


OÚ - Ministerstvo zemdělství - Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-06-24


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 27. 4. 2015 v 18,00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-04-20 | bylo sejmuto: 2015-04-29


OÚ -ARRIVA MORAVA a.s. oblast Olomouc - přepravní opatření - úplná uzavírka silnice III/48414 - ulice Na Záhumení v obci Lutín 

vyvěšeno: 2015-04-20 | bylo sejmuto: 2015-04-29


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obci střední Moravy za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-04-09 | bylo sejmuto: 2015-04-29


OÚ - Ministerstvo zemědělství - návrh opatření obecné povahy - národní plán povodí Dunaje 

vyvěšeno: 2015-04-02 | bylo sejmuto: 2015-04-20


OÚ - Ministerstvo zemdělství - Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 

vyvěšeno: 2015-04-02 | bylo sejmuto: 2015-04-20


OÚ - Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 16.3.2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-03-25 | bylo sejmuto: 2015-04-10


OÚ - Usnesení č. 4 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 16.3.2015 

vyvěšeno: 2015-03-25 | bylo sejmuto: 2015-04-10


Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje - Usnesení 

vyvěšeno: 2015-03-24 | bylo sejmuto: 2015-04-09


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost p. Roman Koreòovský, nar. 1973 - Rozhodnutí 

vyvěšeno: 2015-03-24 | bylo sejmuto: 2015-04-09


OÚ - Rozpočet Obce Lutín na rok 2015 

vyvěšeno: 2015-03-24 | bylo sejmuto: 2016-02-24


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-03-24


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 293/8 v k.ú. Třebčín o velikosti 27 m2 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-04-03


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 419 v k.ú. Třebčín o velikosti cca 6 m2 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-04-03


OÚ - Exekutorský úřad Přerov JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-04-20


OZV č.1/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity 

vyvěšeno: 2015-03-17 | bylo sejmuto: 2015-04-02


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2015-03-16 | bylo sejmuto: 2015-04-01


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při vypalování trávy 

vyvěšeno: 2015-03-16 | bylo sejmuto: 2015-07-10


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 

vyvěšeno: 2015-03-11 | bylo sejmuto: 2015-05-04


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 16.3.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-03-09 | bylo sejmuto: 2015-03-18


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-03-09 | bylo sejmuto: 2015-03-25


OÚ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.4.2015 od 7,30 do 11,00 hod. Místní část Lutín č.p. 88, 272, 273, 277, školní družina, jídelna ZŠ a garáže za OÚ Lutín 

vyvěšeno: 2015-03-09 | bylo sejmuto: 2015-04-10


OÚ - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2015 

vyvěšeno: 2015-02-27 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení - změny územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/69/1690/05/06 ze dne 20.3.2006 a pod č.j. SÚ/2789/2133/2009 ze dne 4.11.2009 veřejnou vyhl 

vyvěšeno: 2015-02-27 | bylo sejmuto: 2015-03-18


OÚ -Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-02-26 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 18.2.2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-02-26 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 18.2.2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-02-26 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 212/40 a části pozemku parc.č. 212/41 v k.ú. Lutín o celkové výměře 128m2 

vyvěšeno: 2015-02-25 | bylo sejmuto: 2015-03-13


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 413 v k.ú. Třebčín o velikosti 30 m2 

vyvěšeno: 2015-02-25 | bylo sejmuto: 2015-03-13


OÚ - Městský úřad Litovel - Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Van Ba Nguyen, r. 1963 

vyvěšeno: 2015-02-25 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitých věcech 

vyvěšeno: 2015-02-24 | bylo sejmuto: 2015-05-12


OÚ - Veřejná vyhláška - Výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, p. Roman Koreòovský nar. 1973 

vyvěšeno: 2015-02-20 | bylo sejmuto: 2015-03-10


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení, p. Roman Koreòovský, nar. 1973 

vyvěšeno: 2015-02-20 | bylo sejmuto: 2015-03-10


OÚ - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka, p. Roman Koreòovský, nar. 1973 

vyvěšeno: 2015-02-20 | bylo sejmuto: 2015-03-10


OÚ - Exekutorský úřad Přerov JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2015-02-19 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.3.2015 od 7,30 do 15,30 hod. v ulici Třebčínská č.p. 333, 335,336 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-02-19 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při užívání topidel 

vyvěšeno: 2015-02-19 | bylo sejmuto: 2015-03-18


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 18.2.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-02-11 | bylo sejmuto: 2015-02-19


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - 14. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 20.2.2015 v 10,00 hod. v budově Magistrátu města Olomouce 

vyvěšeno: 2015-02-11 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa knihovnice obecní knihovny 

vyvěšeno: 2015-01-23 | bylo sejmuto: 2015-02-10


OÚ - Ceník a pravidla prodeje palivového dřeva z vykácených obecních stromù 

vyvěšeno: 2015-01-20 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Záměr na prodej nákladního automobilu Daewwoo - Avia včetně 2 ks kontejnerù 

vyvěšeno: 2015-01-15 | bylo sejmuto: 2015-02-02


OÚ - Tříkrálová sbírka pro rok 2015 

vyvěšeno: 2015-01-12 | bylo sejmuto: 2015-02-11


OÚ - Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 17.12.2014 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-01-06 | bylo sejmuto: 2015-01-22


OÚ - Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 17.12.2014 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-01-06 | bylo sejmuto: 2015-01-22


OÚ - Městský úřad Litovel - Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost p. Van Ba Nguyen, Na Sídlišti 285, Lutín 

vyvěšeno: 2015-01-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2015


|  Archivováno je 135 dokumentů | admin | 


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podklad 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.12. 2015 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


OÚ - Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.12.2015 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-12-22 | bylo sejmuto: 2016-01-07


Obec Lutín - Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2015-12-18 | bylo sejmuto: 2016-01-05


Obecní úřad Lutín - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení a deklaraci části účelové komunikace na části pozemku parc. č. 387/35 v k.ú. Lutín, obec Lutín 

vyvěšeno: 2015-12-17 | bylo sejmuto: 2016-01-05


OÚ - Česká telekomunikační infrastruktura - vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí 

vyvěšeno: 2015-12-17 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 16.12.2015 v 18,00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-12-09 | bylo sejmuto: 2015-12-17


Exekutorský úřad Praha - oznámení o konání dražebního roku (dražební vyhláška) 

vyvěšeno: 2015-12-09 | bylo sejmuto: 2016-02-19


Exekuční úřad Šumperk - Exekuční příkaz 

vyvěšeno: 2015-12-03 | bylo sejmuto: 2015-12-18


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dražebního jednání 

vyvěšeno: 2015-11-30 | bylo sejmuto: 2016-02-19


OÚ - Dne 25.11.2015 bude z technických dùvodù uzavřen obecní úřad a obecní knihovna, stavební úřad otevřen pouze 7 - 11,30 hod. 

vyvěšeno: 2015-11-23 | bylo sejmuto: 2015-11-30


OÚ - ! HASIČI INFORMUJÍ ! Nebezpečí požárù od svíček 

vyvěšeno: 2015-11-20 | bylo sejmuto: 2016-02-19


OÚ - Exekutorský úřad Brno - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání  

vyvěšeno: 2015-11-18 | bylo sejmuto: 2016-01-25


Exekutorský úřad Plzeò - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 

vyvěšeno: 2015-11-13 | bylo sejmuto: 2015-12-16


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - celá obec Lutín dne 25.11.2015 od 7,30 do 15,30 hod. 

vyvěšeno: 2015-11-04 | bylo sejmuto: 2015-11-30


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, místní část Třebčín dne 24.11.2015 od 7,30 do 15,30 hod. 

vyvěšeno: 2015-11-02 | bylo sejmuto: 2015-11-30


Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Kosířsko  

vyvěšeno: 2015-10-29 | bylo sejmuto: 2015-11-18


OÚ - Úřad práce ČR - Upozornění pro držitele dočasných prùkazù osoby se zdravotním postižením (OZP) a prùkazù mimořádných výhod 

vyvěšeno: 2015-10-27 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí v topné sezóně 

vyvěšeno: 2015-10-09 | bylo sejmuto: 2016-04-14


Obec Lutín - Sběrný dvùr odpadù firmy CENTRA omezuje provozní dobu 

vyvěšeno: 2015-10-06 | bylo sejmuto: 2016-04-14


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Usnesení o převzetí správního řízení - doplnění 

vyvěšeno: 2015-10-02 | bylo sejmuto: 2015-10-20


OÚ - Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.9.2015 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-09-24 | bylo sejmuto: 2015-10-20


OÚ - Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 16.9. 2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-09-24 | bylo sejmuto: 2015-10-20


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při kouření 

vyvěšeno: 2015-09-15 | bylo sejmuto: 2016-01-13


OÚ - ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2015-09-11 | bylo sejmuto: 2015-11-18


OÚ - stavební úřad Lutín - Rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 135/2015 - rozhodnutí o umístění stavby technické a dopravní infrastruktury 

vyvěšeno: 2015-09-10 | bylo sejmuto: 2015-09-29


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 16.9.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-09-09 | bylo sejmuto: 2015-09-17


OÚ - Stavební úřad Lutín - územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby Těšetice, směr Loučany - stavební úprava - vNN, kNN, IE-12-8004024 v k.ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2015-09-04 | bylo sejmuto: 2015-09-22


OÚ - Sběrný dvùr odpadù Lutín, Slatinická 46 (areál bývalého zemědělského družstva) 

vyvěšeno: 2015-09-04 | bylo sejmuto: 2016-04-14


OÚ - Stavební úřad - územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace komunikace Malý Klupoř - Hněvotín" na parc. č. 213/32, 213/31, 1140, 1153/1, 1155/2, v k.ú. Hněv 

vyvěšeno: 2015-09-03 | bylo sejmuto: 2015-09-21


OÚ - ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 16.9.2015 od 7,30 do 11,00 hod. ulice Olomoucká Jiří Ryšavý - Minitrans, ARKO Technology, a.s. - čistírna odpadních vod, Zahrádky 

vyvěšeno: 2015-08-24 | bylo sejmuto: 2015-09-22


OÚ - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa účetní - evidence majetku 

vyvěšeno: 2015-08-21 | bylo sejmuto: 2015-09-08


OÚ - České dráhy - výluka v provozu Třebčín - Kostelec na Hané 

vyvěšeno: 2015-08-21 | bylo sejmuto: 2015-09-08


Magistrát města Prostějova - oznámení řízení o územním plánu Olšany u Prostějova 

vyvěšeno: 2015-08-06 | bylo sejmuto: 2015-08-24


OÚ - Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-08-17


OÚ - Exekutorský úřad Kroměříž - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - prodej nemovitých věcí  

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-09-02


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - nemovité věci 

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-09-09


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - nemovité věci 

vyvěšeno: 2015-08-04 | bylo sejmuto: 2015-09-09


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - stavba Těšetice, směr Loučany - stavební úprava - vNN, kNN, IE-12-8004024 v k.ú. Těšetice u Olomouce 

vyvěšeno: 2015-08-03 | bylo sejmuto: 2015-08-19


OÚ - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - PN Consulting s.r.o., kterého zastupuje Zdeněk Němec - stavba technická a dopravní infrastruktura v k.ú. Slatinice 

vyvěšeno: 2015-07-29 | bylo sejmuto: 2015-08-17


OÚ - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby Vojnice - stavební úprava NNk, NNv, IE-12-8003511 v k.ú. Vojnice u Olomouce 

vyvěšeno: 2015-07-29 | bylo sejmuto: 2015-08-17


Hasiči - varování 

vyvěšeno: 2015-07-24 | bylo sejmuto: 2015-09-22


OÚ - Usnesení ze zasedání Rady Obce Lutín ze dne 15.7.2015 

vyvěšeno: 2015-07-21 | bylo sejmuto: 2015-08-19


OÚ - Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2015-07-17 | bylo sejmuto: 2015-08-04


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parc.č. 230/41 v k.ú. Lutín o velikosti cca 14 m2 

vyvěšeno: 2015-07-17 | bylo sejmuto: 2015-08-04


OÚ - Exekutorský úřad Plzeò - Exekuční příkaz proti povinné p. Bedřiška Mrtvá 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-07-27


OÚ - Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 1.7.2015 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-07-28


OÚ - Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 1.7. 2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-07-28


OÚ - Hasiči informují - prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-09-08


OÚ - Charita Olomouc - Charitní pečovatelská služba hledá pracovníky na dohodu o provedení práce 

vyvěšeno: 2015-07-10 | bylo sejmuto: 2015-09-29


OÚ - Exekutorský úřad Praha - Dražební vyhláška - dražba nemovité věci, parcela 1592/96 k.ú. Horka nad Moravou 

vyvěšeno: 2015-07-07 | bylo sejmuto: 2015-08-07


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2015-07-07 | bylo sejmuto: 2015-08-19


OÚ - Úřad práce ČR - Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 

vyvěšeno: 2015-07-02 | bylo sejmuto: 2015-10-31


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 1.7.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-06-24 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Poskytnutí příspěvku na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2015-06-19 | bylo sejmuto: 2016-06-20


OÚ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Lutín, ulice na Záhumení č.p.- 52-66, 91, 146, 197, 202 

vyvěšeno: 2015-06-15 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Exekutorský úřad Prostějov - Usnesení o nařízení dražebního jednání - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2015-06-05 | bylo sejmuto: 2015-06-22


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí stavba Revitalizace komunikace K Floriánku - Hněvotín  

vyvěšeno: 2015-06-04 | bylo sejmuto: 2015-06-22


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí Revitalizace komunikace Malý Klupoř - Hněvotín  

vyvěšeno: 2015-06-04 | bylo sejmuto: 2015-06-22


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-06-02 | bylo sejmuto: 2015-06-18


 

vyvěšeno: 2015-06-01 | bylo sejmuto: 2015-06-18


OÚ - Záměr na pronájem části nemovitosti (nebytové prostory - bývalý kabinet) v Třebčíně č.p. 13 (bývalá škola), která je ve vlastnictví Obce Lutín 

vyvěšeno: 2015-05-28 | bylo sejmuto: 2015-06-15


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření 

vyvěšeno: 2015-05-27 | bylo sejmuto: 2015-06-12


OÚ - Písemná výzva - Energetické úspory pro budovu MŠ ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-05-27 | bylo sejmuto: 2015-06-12


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-05-26 | bylo sejmuto: 2015-06-11


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-05-26 | bylo sejmuto: 2015-06-11


OÚ - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2015-05-26 | bylo sejmuto: 2015-06-11


OÚ - !Hasiči informují! Nebezpečí proměnlivosti počasí 

vyvěšeno: 2015-05-20 | bylo sejmuto: 2015-07-10


OÚ - Písemná výzva - Energetické úspory pro budovu MŠ ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-05-14 | bylo sejmuto: 2015-06-02


OÚ - Veřejná vyhláška - Výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, p. Jan Antl, nar. 1954 

vyvěšeno: 2015-05-12 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o pokračování správního řízení, p. Jan Antl, nar. 1954 

vyvěšeno: 2015-05-12 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka, p. Jan Antl, nar. 1954 

vyvěšeno: 2015-05-12 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 27.4.2015 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-05-06 | bylo sejmuto: 2015-05-22


OÚ - Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 27.4.2015 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-05-06 | bylo sejmuto: 2015-05-22


OÚ - Provozní doba sběrného místa pro zelený a kovový odpad na obecním pozemku za areálem zemědělského družstva (ulice Pohoršov) 

vyvěšeno: 2015-05-06 | bylo sejmuto: 2016-04-14


OÚ - !Hasiči informují! Nebezpečí při pálení čarodějnic 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-05-04


OÚ - stavební úřad - Rozhodnutí č. 66/2015 - změna územního rozhodnutí 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-05-15


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-05-15


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dražebního jednání 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisù pro vodné a stočné 

vyvěšeno: 2015-04-29 | bylo sejmuto: 2015-07-02


OÚ - Státní veterinární správa - mimořádné veterinární opatření 

vyvěšeno: 2015-04-28 | bylo sejmuto: 2015-05-14


OÚ - Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù 

vyvěšeno: 2015-04-28 | bylo sejmuto: 2015-05-14


OÚ - Mikroregion Kosířsko - Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-04-27 | bylo sejmuto: 2015-05-13


OÚ - Exekutorský úřad Břeclav - Dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2015-04-24 | bylo sejmuto: 2015-05-28


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou "Revitalizace komunikace Malý Klupoř - Hněvotín" na parc. č. 213/32, 213/31, 1140, 1153/1, 1155/2 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-05-11


OÚ - Zemědělské družstvo Olšany - Hablov - oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-05-12


OÚ - Ministerstvo zemědělství - návrh opatření obecné povahy - národní plán povodí Dunaje 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-06-24


OÚ - Ministerstvo zemdělství - Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 

vyvěšeno: 2015-04-22 | bylo sejmuto: 2015-06-24


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 27. 4. 2015 v 18,00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2015-04-20 | bylo sejmuto: 2015-04-29


OÚ -ARRIVA MORAVA a.s. oblast Olomouc - přepravní opatření - úplná uzavírka silnice III/48414 - ulice Na Záhumení v obci Lutín 

vyvěšeno: 2015-04-20 | bylo sejmuto: 2015-04-29


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obci střední Moravy za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-04-09 | bylo sejmuto: 2015-04-29


OÚ - Ministerstvo zemědělství - návrh opatření obecné povahy - národní plán povodí Dunaje 

vyvěšeno: 2015-04-02 | bylo sejmuto: 2015-04-20


OÚ - Ministerstvo zemdělství - Veřejná vyhláška oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 

vyvěšeno: 2015-04-02 | bylo sejmuto: 2015-04-20


OÚ - Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 16.3.2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-03-25 | bylo sejmuto: 2015-04-10


OÚ - Usnesení č. 4 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 16.3.2015 

vyvěšeno: 2015-03-25 | bylo sejmuto: 2015-04-10


Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje - Usnesení 

vyvěšeno: 2015-03-24 | bylo sejmuto: 2015-04-09


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost p. Roman Koreòovský, nar. 1973 - Rozhodnutí 

vyvěšeno: 2015-03-24 | bylo sejmuto: 2015-04-09


OÚ - Rozpočet Obce Lutín na rok 2015 

vyvěšeno: 2015-03-24 | bylo sejmuto: 2016-02-24


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-03-24


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 293/8 v k.ú. Třebčín o velikosti 27 m2 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-04-03


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 419 v k.ú. Třebčín o velikosti cca 6 m2 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-04-03


OÚ - Exekutorský úřad Přerov JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2015-03-18 | bylo sejmuto: 2015-04-20


OZV č.1/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity 

vyvěšeno: 2015-03-17 | bylo sejmuto: 2015-04-02


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 

vyvěšeno: 2015-03-16 | bylo sejmuto: 2015-04-01


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při vypalování trávy 

vyvěšeno: 2015-03-16 | bylo sejmuto: 2015-07-10


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci 

vyvěšeno: 2015-03-11 | bylo sejmuto: 2015-05-04


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na Zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 16.3.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-03-09 | bylo sejmuto: 2015-03-18


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-03-09 | bylo sejmuto: 2015-03-25


OÚ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 9.4.2015 od 7,30 do 11,00 hod. Místní část Lutín č.p. 88, 272, 273, 277, školní družina, jídelna ZŠ a garáže za OÚ Lutín 

vyvěšeno: 2015-03-09 | bylo sejmuto: 2015-04-10


OÚ - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2015 

vyvěšeno: 2015-02-27 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Stavební úřad Lutín - Oznámení zahájení územního řízení - změny územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/69/1690/05/06 ze dne 20.3.2006 a pod č.j. SÚ/2789/2133/2009 ze dne 4.11.2009 veřejnou vyhl 

vyvěšeno: 2015-02-27 | bylo sejmuto: 2015-03-18


OÚ -Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 

vyvěšeno: 2015-02-26 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 18.2.2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-02-26 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 18.2.2015 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-02-26 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 212/40 a části pozemku parc.č. 212/41 v k.ú. Lutín o celkové výměře 128m2 

vyvěšeno: 2015-02-25 | bylo sejmuto: 2015-03-13


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 413 v k.ú. Třebčín o velikosti 30 m2 

vyvěšeno: 2015-02-25 | bylo sejmuto: 2015-03-13


OÚ - Městský úřad Litovel - Veřejná vyhláška oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Van Ba Nguyen, r. 1963 

vyvěšeno: 2015-02-25 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitých věcech 

vyvěšeno: 2015-02-24 | bylo sejmuto: 2015-05-12


OÚ - Veřejná vyhláška - Výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí, p. Roman Koreòovský nar. 1973 

vyvěšeno: 2015-02-20 | bylo sejmuto: 2015-03-10


OÚ - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení, p. Roman Koreòovský, nar. 1973 

vyvěšeno: 2015-02-20 | bylo sejmuto: 2015-03-10


OÚ - Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka, p. Roman Koreòovský, nar. 1973 

vyvěšeno: 2015-02-20 | bylo sejmuto: 2015-03-10


OÚ - Exekutorský úřad Přerov JUDr. Tomáš Vrána - Usnesení dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 

vyvěšeno: 2015-02-19 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 12.3.2015 od 7,30 do 15,30 hod. v ulici Třebčínská č.p. 333, 335,336 v Lutíně 

vyvěšeno: 2015-02-19 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí při užívání topidel 

vyvěšeno: 2015-02-19 | bylo sejmuto: 2015-03-18


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční ve středu 18.2.2015 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2015-02-11 | bylo sejmuto: 2015-02-19


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - 14. veřejné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v pátek 20.2.2015 v 10,00 hod. v budově Magistrátu města Olomouce 

vyvěšeno: 2015-02-11 | bylo sejmuto: 2015-03-16


OÚ - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa knihovnice obecní knihovny 

vyvěšeno: 2015-01-23 | bylo sejmuto: 2015-02-10


OÚ - Ceník a pravidla prodeje palivového dřeva z vykácených obecních stromù 

vyvěšeno: 2015-01-20 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Záměr na prodej nákladního automobilu Daewwoo - Avia včetně 2 ks kontejnerù 

vyvěšeno: 2015-01-15 | bylo sejmuto: 2015-02-02


OÚ - Tříkrálová sbírka pro rok 2015 

vyvěšeno: 2015-01-12 | bylo sejmuto: 2015-02-11


OÚ - Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 17.12.2014 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-01-06 | bylo sejmuto: 2015-01-22


OÚ - Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín konaného dne 17.12.2014 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2015-01-06 | bylo sejmuto: 2015-01-22


OÚ - Městský úřad Litovel - Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost p. Van Ba Nguyen, Na Sídlišti 285, Lutín 

vyvěšeno: 2015-01-06 | bylo sejmuto: 2015-01-28


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |