Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2016


|  Archivováno je 126 dokumentů | admin | 


MM Olomouc, odbor stavební, Veřejná vyhláška - Sdělení k podnětu na vydání opatření obecné povahy č.j. SMOL/267275/2016/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2016-12-30 | bylo sejmuto: 2017-01-17


Obec Lutín-záměr na pronájem nebytových prostor Lutín, Na Záhumení 51 

vyvěšeno: 2016-12-29 | bylo sejmuto: 2017-01-14


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu v roce 2017 

vyvěšeno: 2016-12-23 | bylo sejmuto: 2017-01-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. OU/3079/16 ze dne 20.12.2016 "Lutín, Olomoucká, Růžová - úprava VNN, KNN" 

vyvěšeno: 2016-12-22 | bylo sejmuto: 2017-01-09


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 278/2016 ze dne 19. 12. 2016 - prodloužení místní komunikace na pozemku parc.č. 89/1 a parc.č. 89/59 v k. ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2016-12-21 | bylo sejmuto: 2017-01-06


OÚ Lutín - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 22.12.2016 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-12-15 | bylo sejmuto: 2016-12-23


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85, 165 Lutín, vč. pozemků pod objekty parc.č. st.pl. 105/1, 105/2 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2016-12-14 | bylo sejmuto: 2016-12-30


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územního řízení č.j. OÚ/3437/16 ze dne 12.12.2016 

vyvěšeno: 2016-12-14 | bylo sejmuto: 2016-12-30


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují "Nebezpečí o vánocích a na silvestra" 

vyvěšeno: 2016-12-12 | bylo sejmuto: 2016-12-31


MM Olomouc, veř. vyhláška, Oznámení o zahájení staveb. řízení "Stavební úpravy silnice II/448 -průtah obcí Ústín" č.. SMOL/273025/2016/OS/PK/Sim 

vyvěšeno: 2016-12-06 | bylo sejmuto: 2016-12-22


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12.1.2017 - Lutín, v lokalitě Zahrádky 

vyvěšeno: 2016-12-05 | bylo sejmuto: 2017-01-12


Státní veterinární správa - Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele 

vyvěšeno: 2016-12-05 | bylo sejmuto: 2016-12-19


Exekutorský úřad Praha - JUDr. M. Smékal, Dražební vyhláška 081 EX 13777/12-145 ze dne 1. 12. 2016 

vyvěšeno: 2016-12-02 | bylo sejmuto: 2017-01-16


OÚ - Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 

vyvěšeno: 2016-11-30 | bylo sejmuto: 2016-12-31


SÚ Lutín - Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 261/16 umístění stavby v k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2016-11-29 | bylo sejmuto: 2016-12-15


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 230/16 o výměře cca 46 m2 

vyvěšeno: 2016-11-25 | bylo sejmuto: 2016-12-12


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 230/16 o výměře cca 66 m2 

vyvěšeno: 2016-11-25 | bylo sejmuto: 2016-12-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení řízení - Lutín, Na Záhumení, U Parku - úprava VNN, KNN 

vyvěšeno: 2016-11-23 | bylo sejmuto: 2016-12-09


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územního řízení č.j. OÚ/3189/16 ze dne 15.11.2016 - Obec Ústín - stavba podélného parkovacího stání, chodníku, osvětlení přechodu pro chodce 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3190/16 ze dne 16.11.2016- Obec Ústín - stavba chodníku, parkovacího zálivu, parkovacího stání a místní komunikace 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Příloha k Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3190/16 ze dne 16. 11. 2016 - katastrální situační výkres nové stavby 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Příloha k Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3189/16 ze dne 15.11.2016 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. OÚ/3079/16 ze dne 7.11.2016 "Rekonstrukce místní komunikace" - umístění objektù 

vyvěšeno: 2016-11-07 | bylo sejmuto: 2016-11-23


KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška, Oznámení - opakované veřejné projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a upraveného Vyhodocení vlivù Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území 

vyvěšeno: 2016-11-04 | bylo sejmuto: 2016-12-15


Dražební společnost MORAVA s.r.o. - Dražební vyhláška č. 814-DD/16 - Rodinný dùm Třebčín 

vyvěšeno: 2016-10-26 | bylo sejmuto: 2016-11-24


OÚ Lutín - Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 11.10.2016 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2016-10-19 | bylo sejmuto: 2016-11-04


OÚ Lutín - Usnesení z 12. zasedání ZO Lutín, konaného dne 11.10.2016 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2016-10-19 | bylo sejmuto: 2016-11-04


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, Třebčín - celá obec, 16.11.2016 od 7:30 do 12:30 

vyvěšeno: 2016-10-19 | bylo sejmuto: 2016-11-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. OÚ/2899/16 ze dne 14.10.2016 

vyvěšeno: 2016-10-14 | bylo sejmuto: 2016-10-31


SÚ Lutín - Usnesení č. 232/2016 , Zastavení řízení - Obec Luběnice - park. stání, chodníky, vjezdy, autobusový záliv 

vyvěšeno: 2016-10-12 | bylo sejmuto: 2016-10-31


Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje - Protokol o bezchybném převzetí výsledkù hlasování ve volebním okrsku 1 - 4 v obci Lutín Českým statistickým úřadem 

vyvěšeno: 2016-10-10 | bylo sejmuto: 2016-10-26


Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje, konaných ve dnech 7.-8. 10. 2016 v Lutíně 

vyvěšeno: 2016-10-10 | bylo sejmuto: 2016-10-26


Územní rozhodnutí - umístění stavby rekonstrukce a výstavba chodníkù v obci Těšetice, část Rataje 

vyvěšeno: 2016-10-07 | bylo sejmuto: 2016-10-24


Oznámení o zahájení územního řízení NELL PROJEKT- parkovací stání,chodníky,vjezdy v k.ú.Luběnice 

vyvěšeno: 2016-10-07 | bylo sejmuto: 2016-10-24


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání, které se uskuteční 11.10.2016 v 18.00 hod. v Třebčíně 

vyvěšeno: 2016-10-03 | bylo sejmuto: 2016-10-12


Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška - povinná Drahomíra Dlouhá, bytem Lutín 

vyvěšeno: 2016-10-03 | bylo sejmuto: 2016-11-12


Rada obce Lutín vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti (NP) v Lutíně č.p. 122 

vyvěšeno: 2016-10-03 | bylo sejmuto: 2016-10-19


OÚ - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajù 

vyvěšeno: 2016-09-20 | bylo sejmuto: 2016-10-10


Magistrát města Olommouce, odbor stavební - Rozhodnutí č.j. SMOL/200618/2016/OS/PK/Urb ze dne 12.9.2016 , "Uzavírka silnice č. III/44814 v obci Luběnice" 

vyvěšeno: 2016-09-16 | bylo sejmuto: 2016-10-03


SÚ Lutín - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí - č.j. SÚ/1561/2016 - rekonstrukce a výstavba chodníkù v obvci Těšetice, místní část Rataje 

vyvěšeno: 2016-09-12 | bylo sejmuto: 2016-09-29


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-09-12 | bylo sejmuto: 2016-09-29


Exekutorský úřad Zlín - Dražební vyhláška č.j. 177 EX 430/14-95 ze dne 6.9.2016 

vyvěšeno: 2016-09-09 | bylo sejmuto: 2016-11-04


Obec Lutín - Záměr - prodej části pozemku parc.č. 150/6 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2016-09-09 | bylo sejmuto: 2016-09-26


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2016-09-07 | bylo sejmuto: 2016-11-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - Veř. vyhl. - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. K Trati a Za Rybníčkem v obci Lutín 

vyvěšeno: 2016-08-26 | bylo sejmuto: 2016-09-12


Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 15.8.2016 v Lutíně 

vyvěšeno: 2016-08-23 | bylo sejmuto: 2016-09-08


Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 15.8.2016 v Lutíně 

vyvěšeno: 2016-08-23 | bylo sejmuto: 2016-09-08


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - Veřejná vyhláška - Popatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2016-08-19 | bylo sejmuto: 2016-09-05


ZD Senice na Hané - Oznámení aplikace  

vyvěšeno: 2016-08-17 | bylo sejmuto: 2016-09-17


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-08-11 | bylo sejmuto: 2016-09-30


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 15.8.2016 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-08-08 | bylo sejmuto: 2016-08-16


OÚ - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - počet členù okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2016-08-02 | bylo sejmuto: 2016-10-10


OÚ - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - počty a sídla volebních okrskù v obci Lutín 

vyvěšeno: 2016-08-02 | bylo sejmuto: 2016-10-10


Stavební úřad Lutín - oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - rekonstrukce a výstavba chodníkù v obci Těšetice, místní část Rataje 

vyvěšeno: 2016-07-25 | bylo sejmuto: 2016-08-10


Veřejnoprávní smlouva s Městem Olomouc 

vyvěšeno: 2016-07-22 | bylo sejmuto: 2016-08-28


ARRIVA MORAVA - uzavírka silnice Čelechovice n/Hané - Kaple 

vyvěšeno: 2016-07-20 | bylo sejmuto: 2016-12-01


OÚ - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - vedoucí stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2016-07-15 | bylo sejmuto: 2016-08-03


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-07-15 | bylo sejmuto: 2016-08-31


OÚ - Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 23.6.2016 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2016-07-01 | bylo sejmuto: 2016-07-19


OÚ - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 23.6.2016 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2016-07-01 | bylo sejmuto: 2016-07-19


OÚ - Exekutorský úřad Kroměříž - elektronická dražba 

vyvěšeno: 2016-07-01 | bylo sejmuto: 2016-08-03


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - platební výměr za komunální odpad 

vyvěšeno: 2016-06-28 | bylo sejmuto: 2016-07-14


Olomoucký kraj - poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2016-06-27 | bylo sejmuto: 2017-06-28


OÚ - Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2016-06-22 | bylo sejmuto: 2016-07-26


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - aplikace 

vyvěšeno: 2016-06-21 | bylo sejmuto: 2016-08-03


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2016 v 18,00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2016-06-16 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na sil. č. III/44925 a MK v obci Lutín - Třebčín "Rekonstrukce místní komunikace za nádražím, Třeb 

vyvěšeno: 2016-06-15 | bylo sejmuto: 2016-07-01


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-06-15 | bylo sejmuto: 2016-08-31


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka- zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Radek Tesař roč. 1970 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Radek Tesař roč. 1970 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Martina Crháková, roč. 1988 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Václav Štejdíř, roč. 1986 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Radek Tesař roč 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-07-01


OÚ - Exekutorský úřad Praha - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2016-06-03 | bylo sejmuto: 2016-07-25


OÚ - Stavební úřad Lutín - územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace komunikace K Floriánku - Hněvotín" na parc. č. 1066/2, 1067 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2016-06-01 | bylo sejmuto: 2016-06-17


OÚ - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - vedoucí stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2016-05-31 | bylo sejmuto: 2016-06-20


OÚ - Veřejná výhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Martina Crháková, r. 1988 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Václav Štejdíř, r. 1986 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Martina Crháková r. 1988 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství - usnesení o provedení dùkazu ohledáním nemovitostí 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Martina Crháková r. 1988 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Václav Štejdíř, r. 1986 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Václav Štejdíř, r. 1986 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - výběrové řízení 

vyvěšeno: 2016-05-16 | bylo sejmuto: 2016-06-29


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2016-05-16 | bylo sejmuto: 2019-05-17


Jak vyřídit cestovní doklady pro děti 

vyvěšeno: 2016-05-13 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhù daní od 1.3.2016 

vyvěšeno: 2016-05-10 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2016-05-04 | bylo sejmuto: 2016-05-20


OÚ - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - vedoucí stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2016-05-03 | bylo sejmuto: 2016-05-24


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2016-04-29 | bylo sejmuto: 2016-05-31


OÚ - HASIČI INFORMUJÍ 

vyvěšeno: 2016-04-27 | bylo sejmuto: 2016-05-04


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a TJ Sigma Lutín z.s. 

vyvěšeno: 2016-04-27 | bylo sejmuto: 2019-04-28


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2016-04-18 | bylo sejmuto: 2016-05-04


OÚ - Zemědělské družstvo Olšany - Hablov - oznámení 

vyvěšeno: 2016-04-18 | bylo sejmuto: 2016-05-04


OÚ - Sběrný dvùr odpadù Lutín, Slatinická 46 (areál bývalého zemědělského družstva) 

vyvěšeno: 2016-04-14 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2015 

vyvěšeno: 2016-04-12 | bylo sejmuto: 2016-04-27


OÚ - Zemědělské družstvo Těšetice - oznámení 

vyvěšeno: 2016-04-06 | bylo sejmuto: 2016-04-22


OÚ - Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 22.3.2016 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-04-01 | bylo sejmuto: 2016-04-18


OÚ - Zápis z 9. zasedání Zastuúpitelstva Obce Lutín, konaného dne 22.3.2016 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-04-01 | bylo sejmuto: 2016-04-18


OÚ - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lutín 

vyvěšeno: 2016-03-30 | bylo sejmuto: 2016-04-15


OÚ - Státní veterinární správa - nařízení Státní veterinární správy 

vyvěšeno: 2016-03-30 | bylo sejmuto: 2016-04-15


OÚ - Ústřední veterinární správa - sdělení o opravě zřejmé nesprávnosti v Nařízení Státní veterinární správy 

vyvěšeno: 2016-03-30 | bylo sejmuto: 2016-04-15


OÚ - Záměr na prodej pozemku parc. č. 496 v k.ú. Třebčín o výměře 32m2, který je ve vlastnictví Obce Lutín  

vyvěšeno: 2016-03-24 | bylo sejmuto: 2016-04-11


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Třebčín o velikosti 5m2, který je ve výhradním vlastnictví Obce Lutín  

vyvěšeno: 2016-03-24 | bylo sejmuto: 2016-04-11


OÚ - Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2016-03-23 | bylo sejmuto: 2016-04-08


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání  

vyvěšeno: 2016-03-21 | bylo sejmuto: 2016-05-27


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2015 

vyvěšeno: 2016-03-18 | bylo sejmuto: 2016-04-04


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivù Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouc 

vyvěšeno: 2016-03-17 | bylo sejmuto: 2016-05-13


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 22.3.2016 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-03-15 | bylo sejmuto: 2016-03-23


OÚ - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - přepravní prùzkum 

vyvěšeno: 2016-03-11 | bylo sejmuto: 2016-04-08


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronické dražby 

vyvěšeno: 2016-03-10 | bylo sejmuto: 2016-04-18


OÚ - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2016 

vyvěšeno: 2016-03-04 | bylo sejmuto: 2016-03-22


OÚ - Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Třebčín - prodloužení stoky jednotné kanalizace, vodovodního řadu a účelové komunikace" 

vyvěšeno: 2016-03-03 | bylo sejmuto: 2016-03-21


OÚ - Pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst na sídlišti v Lutíně na období od 1.7.2016 do 30.6.2019 

vyvěšeno: 2016-03-01 | bylo sejmuto: 2016-05-02


OÚ - informace občanùm a podávání podnětu k novému Územnímu plánu 

vyvěšeno: 2016-02-26 | bylo sejmuto: 2016-04-01


OÚ - Stavební úřad Lutín - oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí - revitalizace komunikace K Floriánku - Hněvotín parc. č. 1066/2, 1067 

vyvěšeno: 2016-02-19 | bylo sejmuto: 2016-03-09


OÚ - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 

vyvěšeno: 2016-02-10 | bylo sejmuto: 2016-02-26


OÚ - Rozpočet Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2016 - návrh 

vyvěšeno: 2016-02-09 | bylo sejmuto: 2016-02-24


OÚ - Informace pro občany ČR, kteří mají adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny 

vyvěšeno: 2016-02-02 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Exekutorský úřad Brno - Usnesení  

vyvěšeno: 2016-01-25 | bylo sejmuto: 2016-04-22


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - veřejná vyhláška - usnesení 

vyvěšeno: 2016-01-21 | bylo sejmuto: 2016-02-08


OÚ - Cenová kalkulace vodného a stočného na rok 2016 

vyvěšeno: 2016-01-20 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Tříkrálová sbírka pro rok 2016 

vyvěšeno: 2016-01-15 | bylo sejmuto: 2016-02-19


OÚ - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - národní plán povodí Dunaje 

vyvěšeno: 2016-01-14 | bylo sejmuto: 2016-02-02


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - rozhodnutí 

vyvěšeno: 2016-01-14 | bylo sejmuto: 2016-02-02


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí v zimním období 

vyvěšeno: 2016-01-13 | bylo sejmuto: 2016-04-11


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2016


|  Archivováno je 126 dokumentů | admin | 


MM Olomouc, odbor stavební, Veřejná vyhláška - Sdělení k podnětu na vydání opatření obecné povahy č.j. SMOL/267275/2016/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2016-12-30 | bylo sejmuto: 2017-01-17


Obec Lutín-záměr na pronájem nebytových prostor Lutín, Na Záhumení 51 

vyvěšeno: 2016-12-29 | bylo sejmuto: 2017-01-14


Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu v roce 2017 

vyvěšeno: 2016-12-23 | bylo sejmuto: 2017-01-09


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. OU/3079/16 ze dne 20.12.2016 "Lutín, Olomoucká, Růžová - úprava VNN, KNN" 

vyvěšeno: 2016-12-22 | bylo sejmuto: 2017-01-09


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 278/2016 ze dne 19. 12. 2016 - prodloužení místní komunikace na pozemku parc.č. 89/1 a parc.č. 89/59 v k. ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2016-12-21 | bylo sejmuto: 2017-01-06


OÚ Lutín - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 22.12.2016 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-12-15 | bylo sejmuto: 2016-12-23


Obec Lutín - Záměr na pronájem nebytových prostor ul. U Parku č.p. 85, 165 Lutín, vč. pozemků pod objekty parc.č. st.pl. 105/1, 105/2 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2016-12-14 | bylo sejmuto: 2016-12-30


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územního řízení č.j. OÚ/3437/16 ze dne 12.12.2016 

vyvěšeno: 2016-12-14 | bylo sejmuto: 2016-12-30


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují "Nebezpečí o vánocích a na silvestra" 

vyvěšeno: 2016-12-12 | bylo sejmuto: 2016-12-31


MM Olomouc, veř. vyhláška, Oznámení o zahájení staveb. řízení "Stavební úpravy silnice II/448 -průtah obcí Ústín" č.. SMOL/273025/2016/OS/PK/Sim 

vyvěšeno: 2016-12-06 | bylo sejmuto: 2016-12-22


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12.1.2017 - Lutín, v lokalitě Zahrádky 

vyvěšeno: 2016-12-05 | bylo sejmuto: 2017-01-12


Státní veterinární správa - Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele 

vyvěšeno: 2016-12-05 | bylo sejmuto: 2016-12-19


Exekutorský úřad Praha - JUDr. M. Smékal, Dražební vyhláška 081 EX 13777/12-145 ze dne 1. 12. 2016 

vyvěšeno: 2016-12-02 | bylo sejmuto: 2017-01-16


OÚ - Státní veterinární správa - Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 

vyvěšeno: 2016-11-30 | bylo sejmuto: 2016-12-31


SÚ Lutín - Rozhodnutí Územní rozhodnutí č. 261/16 umístění stavby v k.ú. Luběnice 

vyvěšeno: 2016-11-29 | bylo sejmuto: 2016-12-15


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 230/16 o výměře cca 46 m2 

vyvěšeno: 2016-11-25 | bylo sejmuto: 2016-12-12


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 230/16 o výměře cca 66 m2 

vyvěšeno: 2016-11-25 | bylo sejmuto: 2016-12-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení řízení - Lutín, Na Záhumení, U Parku - úprava VNN, KNN 

vyvěšeno: 2016-11-23 | bylo sejmuto: 2016-12-09


SÚ Lutín - Oznámení o zahájení územního řízení č.j. OÚ/3189/16 ze dne 15.11.2016 - Obec Ústín - stavba podélného parkovacího stání, chodníku, osvětlení přechodu pro chodce 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3190/16 ze dne 16.11.2016- Obec Ústín - stavba chodníku, parkovacího zálivu, parkovacího stání a místní komunikace 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Příloha k Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3190/16 ze dne 16. 11. 2016 - katastrální situační výkres nové stavby 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Příloha k Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3189/16 ze dne 15.11.2016 

vyvěšeno: 2016-11-16 | bylo sejmuto: 2016-12-02


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. OÚ/3079/16 ze dne 7.11.2016 "Rekonstrukce místní komunikace" - umístění objektù 

vyvěšeno: 2016-11-07 | bylo sejmuto: 2016-11-23


KÚOK, Odbor strategického rozvoje kraje - Veřejná vyhláška, Oznámení - opakované veřejné projednání upraveného návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a upraveného Vyhodocení vlivù Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území 

vyvěšeno: 2016-11-04 | bylo sejmuto: 2016-12-15


Dražební společnost MORAVA s.r.o. - Dražební vyhláška č. 814-DD/16 - Rodinný dùm Třebčín 

vyvěšeno: 2016-10-26 | bylo sejmuto: 2016-11-24


OÚ Lutín - Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 11.10.2016 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2016-10-19 | bylo sejmuto: 2016-11-04


OÚ Lutín - Usnesení z 12. zasedání ZO Lutín, konaného dne 11.10.2016 v Třebčíně 

vyvěšeno: 2016-10-19 | bylo sejmuto: 2016-11-04


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, Třebčín - celá obec, 16.11.2016 od 7:30 do 12:30 

vyvěšeno: 2016-10-19 | bylo sejmuto: 2016-11-17


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. OÚ/2899/16 ze dne 14.10.2016 

vyvěšeno: 2016-10-14 | bylo sejmuto: 2016-10-31


SÚ Lutín - Usnesení č. 232/2016 , Zastavení řízení - Obec Luběnice - park. stání, chodníky, vjezdy, autobusový záliv 

vyvěšeno: 2016-10-12 | bylo sejmuto: 2016-10-31


Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje - Protokol o bezchybném převzetí výsledkù hlasování ve volebním okrsku 1 - 4 v obci Lutín Českým statistickým úřadem 

vyvěšeno: 2016-10-10 | bylo sejmuto: 2016-10-26


Výsledky voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje, konaných ve dnech 7.-8. 10. 2016 v Lutíně 

vyvěšeno: 2016-10-10 | bylo sejmuto: 2016-10-26


Územní rozhodnutí - umístění stavby rekonstrukce a výstavba chodníkù v obci Těšetice, část Rataje 

vyvěšeno: 2016-10-07 | bylo sejmuto: 2016-10-24


Oznámení o zahájení územního řízení NELL PROJEKT- parkovací stání,chodníky,vjezdy v k.ú.Luběnice 

vyvěšeno: 2016-10-07 | bylo sejmuto: 2016-10-24


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání, které se uskuteční 11.10.2016 v 18.00 hod. v Třebčíně 

vyvěšeno: 2016-10-03 | bylo sejmuto: 2016-10-12


Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška - povinná Drahomíra Dlouhá, bytem Lutín 

vyvěšeno: 2016-10-03 | bylo sejmuto: 2016-11-12


Rada obce Lutín vyhlašuje Záměr na pronájem části nemovitosti (NP) v Lutíně č.p. 122 

vyvěšeno: 2016-10-03 | bylo sejmuto: 2016-10-19


OÚ - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajù 

vyvěšeno: 2016-09-20 | bylo sejmuto: 2016-10-10


Magistrát města Olommouce, odbor stavební - Rozhodnutí č.j. SMOL/200618/2016/OS/PK/Urb ze dne 12.9.2016 , "Uzavírka silnice č. III/44814 v obci Luběnice" 

vyvěšeno: 2016-09-16 | bylo sejmuto: 2016-10-03


SÚ Lutín - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí - č.j. SÚ/1561/2016 - rekonstrukce a výstavba chodníkù v obvci Těšetice, místní část Rataje 

vyvěšeno: 2016-09-12 | bylo sejmuto: 2016-09-29


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-09-12 | bylo sejmuto: 2016-09-29


Exekutorský úřad Zlín - Dražební vyhláška č.j. 177 EX 430/14-95 ze dne 6.9.2016 

vyvěšeno: 2016-09-09 | bylo sejmuto: 2016-11-04


Obec Lutín - Záměr - prodej části pozemku parc.č. 150/6 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2016-09-09 | bylo sejmuto: 2016-09-26


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostù 

vyvěšeno: 2016-09-07 | bylo sejmuto: 2016-11-16


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - Veř. vyhl. - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. K Trati a Za Rybníčkem v obci Lutín 

vyvěšeno: 2016-08-26 | bylo sejmuto: 2016-09-12


Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 15.8.2016 v Lutíně 

vyvěšeno: 2016-08-23 | bylo sejmuto: 2016-09-08


Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 15.8.2016 v Lutíně 

vyvěšeno: 2016-08-23 | bylo sejmuto: 2016-09-08


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - Veřejná vyhláška - Popatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2016-08-19 | bylo sejmuto: 2016-09-05


ZD Senice na Hané - Oznámení aplikace  

vyvěšeno: 2016-08-17 | bylo sejmuto: 2016-09-17


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-08-11 | bylo sejmuto: 2016-09-30


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva Obce, které se uskuteční v pondělí 15.8.2016 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-08-08 | bylo sejmuto: 2016-08-16


OÚ - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - počet členù okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2016-08-02 | bylo sejmuto: 2016-10-10


OÚ - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - počty a sídla volebních okrskù v obci Lutín 

vyvěšeno: 2016-08-02 | bylo sejmuto: 2016-10-10


Stavební úřad Lutín - oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - rekonstrukce a výstavba chodníkù v obci Těšetice, místní část Rataje 

vyvěšeno: 2016-07-25 | bylo sejmuto: 2016-08-10


Veřejnoprávní smlouva s Městem Olomouc 

vyvěšeno: 2016-07-22 | bylo sejmuto: 2016-08-28


ARRIVA MORAVA - uzavírka silnice Čelechovice n/Hané - Kaple 

vyvěšeno: 2016-07-20 | bylo sejmuto: 2016-12-01


OÚ - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - vedoucí stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2016-07-15 | bylo sejmuto: 2016-08-03


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-07-15 | bylo sejmuto: 2016-08-31


OÚ - Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 23.6.2016 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2016-07-01 | bylo sejmuto: 2016-07-19


OÚ - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 23.6.2016 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2016-07-01 | bylo sejmuto: 2016-07-19


OÚ - Exekutorský úřad Kroměříž - elektronická dražba 

vyvěšeno: 2016-07-01 | bylo sejmuto: 2016-08-03


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - platební výměr za komunální odpad 

vyvěšeno: 2016-06-28 | bylo sejmuto: 2016-07-14


Olomoucký kraj - poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2016-06-27 | bylo sejmuto: 2017-06-28


OÚ - Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Lutín 

vyvěšeno: 2016-06-22 | bylo sejmuto: 2016-07-26


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - aplikace 

vyvěšeno: 2016-06-21 | bylo sejmuto: 2016-08-03


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2016 v 18,00 hod. v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2016-06-16 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na sil. č. III/44925 a MK v obci Lutín - Třebčín "Rekonstrukce místní komunikace za nádražím, Třeb 

vyvěšeno: 2016-06-15 | bylo sejmuto: 2016-07-01


OÚ - !HASIČI INFORMUJÍ! 

vyvěšeno: 2016-06-15 | bylo sejmuto: 2016-08-31


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka- zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Radek Tesař roč. 1970 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Radek Tesař roč. 1970 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Martina Crháková, roč. 1988 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Václav Štejdíř, roč. 1986 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-06-24


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Výzva účastníkùm řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Radek Tesař roč 

vyvěšeno: 2016-06-08 | bylo sejmuto: 2016-07-01


OÚ - Exekutorský úřad Praha - dražební vyhláška 

vyvěšeno: 2016-06-03 | bylo sejmuto: 2016-07-25


OÚ - Stavební úřad Lutín - územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou - rozhodnutí o umístění stavby "Revitalizace komunikace K Floriánku - Hněvotín" na parc. č. 1066/2, 1067 v k.ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2016-06-01 | bylo sejmuto: 2016-06-17


OÚ - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - vedoucí stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2016-05-31 | bylo sejmuto: 2016-06-20


OÚ - Veřejná výhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o místu trvalého pobytu - Martina Crháková, r. 1988 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - usnesení o ustanovení opatrovníka - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Václav Štejdíř, r. 1986 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Martina Crháková r. 1988 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství - usnesení o provedení dùkazu ohledáním nemovitostí 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Martina Crháková r. 1988 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - oznámení o zahájení správního řízení - zrušení údaje o místě trvalého pobytu - Václav Štejdíř, r. 1986 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - výzva účastníka řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladùm rozhodnutí - Václav Štejdíř, r. 1986 

vyvěšeno: 2016-05-20 | bylo sejmuto: 2016-06-07


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - výběrové řízení 

vyvěšeno: 2016-05-16 | bylo sejmuto: 2016-06-29


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2016-05-16 | bylo sejmuto: 2019-05-17


Jak vyřídit cestovní doklady pro děti 

vyvěšeno: 2016-05-13 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhù daní od 1.3.2016 

vyvěšeno: 2016-05-10 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 

vyvěšeno: 2016-05-04 | bylo sejmuto: 2016-05-20


OÚ - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka - vedoucí stavebního úřadu 

vyvěšeno: 2016-05-03 | bylo sejmuto: 2016-05-24


OÚ - Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška 

vyvěšeno: 2016-04-29 | bylo sejmuto: 2016-05-31


OÚ - HASIČI INFORMUJÍ 

vyvěšeno: 2016-04-27 | bylo sejmuto: 2016-05-04


OÚ - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín a TJ Sigma Lutín z.s. 

vyvěšeno: 2016-04-27 | bylo sejmuto: 2019-04-28


OÚ - Zemědělské družstvo Senice na Hané - oznámení aplikace 

vyvěšeno: 2016-04-18 | bylo sejmuto: 2016-05-04


OÚ - Zemědělské družstvo Olšany - Hablov - oznámení 

vyvěšeno: 2016-04-18 | bylo sejmuto: 2016-05-04


OÚ - Sběrný dvùr odpadù Lutín, Slatinická 46 (areál bývalého zemědělského družstva) 

vyvěšeno: 2016-04-14 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2015 

vyvěšeno: 2016-04-12 | bylo sejmuto: 2016-04-27


OÚ - Zemědělské družstvo Těšetice - oznámení 

vyvěšeno: 2016-04-06 | bylo sejmuto: 2016-04-22


OÚ - Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 22.3.2016 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-04-01 | bylo sejmuto: 2016-04-18


OÚ - Zápis z 9. zasedání Zastuúpitelstva Obce Lutín, konaného dne 22.3.2016 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-04-01 | bylo sejmuto: 2016-04-18


OÚ - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažïování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lutín 

vyvěšeno: 2016-03-30 | bylo sejmuto: 2016-04-15


OÚ - Státní veterinární správa - nařízení Státní veterinární správy 

vyvěšeno: 2016-03-30 | bylo sejmuto: 2016-04-15


OÚ - Ústřední veterinární správa - sdělení o opravě zřejmé nesprávnosti v Nařízení Státní veterinární správy 

vyvěšeno: 2016-03-30 | bylo sejmuto: 2016-04-15


OÚ - Záměr na prodej pozemku parc. č. 496 v k.ú. Třebčín o výměře 32m2, který je ve vlastnictví Obce Lutín  

vyvěšeno: 2016-03-24 | bylo sejmuto: 2016-04-11


OÚ - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Třebčín o velikosti 5m2, který je ve výhradním vlastnictví Obce Lutín  

vyvěšeno: 2016-03-24 | bylo sejmuto: 2016-04-11


OÚ - Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2016-03-23 | bylo sejmuto: 2016-04-08


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání  

vyvěšeno: 2016-03-21 | bylo sejmuto: 2016-05-27


OÚ - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2015 

vyvěšeno: 2016-03-18 | bylo sejmuto: 2016-04-04


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivù Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouc 

vyvěšeno: 2016-03-17 | bylo sejmuto: 2016-05-13


OÚ - Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční v úterý 22.3.2016 v 18,00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2016-03-15 | bylo sejmuto: 2016-03-23


OÚ - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - přepravní prùzkum 

vyvěšeno: 2016-03-11 | bylo sejmuto: 2016-04-08


OÚ - Exekutorský úřad Brno - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronické dražby 

vyvěšeno: 2016-03-10 | bylo sejmuto: 2016-04-18


OÚ - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2016 

vyvěšeno: 2016-03-04 | bylo sejmuto: 2016-03-22


OÚ - Stavební úřad Lutín - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "Třebčín - prodloužení stoky jednotné kanalizace, vodovodního řadu a účelové komunikace" 

vyvěšeno: 2016-03-03 | bylo sejmuto: 2016-03-21


OÚ - Pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst na sídlišti v Lutíně na období od 1.7.2016 do 30.6.2019 

vyvěšeno: 2016-03-01 | bylo sejmuto: 2016-05-02


OÚ - informace občanùm a podávání podnětu k novému Územnímu plánu 

vyvěšeno: 2016-02-26 | bylo sejmuto: 2016-04-01


OÚ - Stavební úřad Lutín - oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí - revitalizace komunikace K Floriánku - Hněvotín parc. č. 1066/2, 1067 

vyvěšeno: 2016-02-19 | bylo sejmuto: 2016-03-09


OÚ - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 

vyvěšeno: 2016-02-10 | bylo sejmuto: 2016-02-26


OÚ - Rozpočet Mikroregionu KOSÍØSKO na rok 2016 - návrh 

vyvěšeno: 2016-02-09 | bylo sejmuto: 2016-02-24


OÚ - Informace pro občany ČR, kteří mají adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny 

vyvěšeno: 2016-02-02 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Exekutorský úřad Brno - Usnesení  

vyvěšeno: 2016-01-25 | bylo sejmuto: 2016-04-22


OÚ - Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - veřejná vyhláška - usnesení 

vyvěšeno: 2016-01-21 | bylo sejmuto: 2016-02-08


OÚ - Cenová kalkulace vodného a stočného na rok 2016 

vyvěšeno: 2016-01-20 | bylo sejmuto: 2016-12-31


OÚ - Tříkrálová sbírka pro rok 2016 

vyvěšeno: 2016-01-15 | bylo sejmuto: 2016-02-19


OÚ - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - národní plán povodí Dunaje 

vyvěšeno: 2016-01-14 | bylo sejmuto: 2016-02-02


OÚ - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - zrušení údaje o místu trvalého pobytu p. Pavlu Sedláčkovi, Třebčín 110 - rozhodnutí 

vyvěšeno: 2016-01-14 | bylo sejmuto: 2016-02-02


OÚ - Hasiči informují - nebezpečí v zimním období 

vyvěšeno: 2016-01-13 | bylo sejmuto: 2016-04-11


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

| kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |