Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2017


|  Archivováno je 191 dokumentů | admin | 


Magistrát města Olomouce - Stavební povolení č.j. SMOL/285538/2017/OS/PK/Vra ze dne 11.12.2017 "Řešení cyklistické dorpavy Lutín - Třebčín, část První" SO 101.1 - Cyklistická stezka Lutín - Třebčín 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-05


Magistrát města Olomouce, Stavební povolení č.j. SMOL/288415/2017/OS/PK/Vra ze dne 11.12.2017 "Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín - Třebčín (II. etapa)" 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-05


Obec Lutín - Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, dne 18.12.2017 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-08


Obec Lutín - Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, dne 18.12.2017 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-08


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu v roce 2018 

vyvěšeno: 2017-12-19 | bylo sejmuto: 2018-01-04


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2017-12-19 | bylo sejmuto: 2018-01-04


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2018 

vyvěšeno: 2017-12-18 | bylo sejmuto: 2018-01-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení, "Rekonstrukce místní komunikace v Žerůvkách od kapličky", č.j. SÚ/3728/2017 

vyvěšeno: 2017-12-18 | bylo sejmuto: 2018-01-03


Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání volby PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY  

vyvěšeno: 2017-12-18 | bylo sejmuto: 2018-01-14


Obec Lutín - Oznámení o konání výběrového řízení na "Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace obce Lutín" 

vyvěšeno: 2017-12-15 | bylo sejmuto: 2018-01-24


Volba prezidenta republiky - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové voleb. komise 

vyvěšeno: 2017-12-13 | bylo sejmuto: 2017-12-21


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání ZO, které se uskuteční 18.12.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-12-11 | bylo sejmuto: 2017-12-19


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - Nebezpečí o vánocích a na silvestra 

vyvěšeno: 2017-12-11 | bylo sejmuto: 2017-12-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření č. 8/2017 

vyvěšeno: 2017-12-08 | bylo sejmuto: 2018-03-31


Obecní úřad Lutín - Jmenování zapisovatelek - OVK, Voba prezidenta republiky 

vyvěšeno: 2017-12-08 | bylo sejmuto: 2017-12-25


Magistrát města Olomouce - Rozhodnutí č.j. SMOL/274225/2017/OS/PK/Urb ze dne 28.11.2017 - úplná uzavírka silnice III/5709 mezi Topolany a Hněvotínem, termín: 1.12. - 31. 12. 2017 (max. 7 dnů) 

vyvěšeno: 2017-12-01 | bylo sejmuto: 2017-12-18


KIDSOK - Zveřejnění nových jízdních řádů veřejné linkové dopravy v Olomouckém kraji s platností od 1. 1. 2018 

vyvěšeno: 2017-12-01 | bylo sejmuto: 2017-12-31


Výběrové řízení na pracovní pozici tajemník/tajemnice OÚ Lutín 

vyvěšeno: 2017-12-01 | bylo sejmuto: 2017-12-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 8/2017 dne 1.12.2017 od 8.00 hod. na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2017-11-24 | bylo sejmuto: 2017-12-02


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 15.11.2017 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-11-24 | bylo sejmuto: 2017-12-11


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Třebčín dne 11.12.2017 - č.p. 106, 87, 88, 90, 91, 92, 94. 

vyvěšeno: 2017-11-22 | bylo sejmuto: 2017-12-12


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - nebezpečí požárů od svíček 

vyvěšeno: 2017-11-22 | bylo sejmuto: 2017-12-31


MmOlomouc, odbor stavební - Veřejná vyhláška č.j. SMOL/266989/2017/OS/PK/Urb ze dne 20.11.2017, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích 

vyvěšeno: 2017-11-21 | bylo sejmuto: 2017-12-06


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční 15.11.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2017-11-16


Volba prezidenta republiky - Počet členů okr. volebních komisí, Informace o počtu a sídle okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2018-01-28


Magistrát města Olomouce, Veřejná vyhláška č.j. SMOL/256988/2017/OS/PK/Urb ze dne 7. 11. 2017, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2017-11-24


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Veřejná vyhláška č.j. 66595/2017-MZE-16212, Opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2017-11-24


ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2017-11-22


Česká republika - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu, KPÚ pro Olomoucký kraj 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2018-02-07


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2017 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2018-03-31


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 193/2017 ze dne 31. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2017-11-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 204/2017 ze dne 25.10.2017, sp.zn. SÚ/2085/17, č.j. OU/3403/17 

vyvěšeno: 2017-10-27 | bylo sejmuto: 2017-11-13


ČSÚ - Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1, 2, 3, 4 v obci Lutín pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-10-21 | bylo sejmuto: 2017-11-06


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. st. 143 v k. ú. Lutín, jehož součástí je objekt č.p. 122 - ulice Olomoucká, Lutín dle stanovených podmínek prodeje 

vyvěšeno: 2017-10-17 | bylo sejmuto: 2017-11-02


Sdružení obcí Střední Moravy - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 

vyvěšeno: 2017-10-17 | bylo sejmuto: 2017-12-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 7/2017, která se koná v pátek dne 20.10.2017 od 8.00 hodin na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2017-10-13 | bylo sejmuto: 2017-10-21


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2017 

vyvěšeno: 2017-10-11 | bylo sejmuto: 2018-03-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3157/2017 ze dne 9.10.2017 - "Optická síť FTTH Ústín" 

vyvěšeno: 2017-10-11 | bylo sejmuto: 2017-10-26


ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc - Přepravní opatření 45/2017 - úplná uzavírka silnice II/449 - II. etapa 

vyvěšeno: 2017-10-11 | bylo sejmuto: 2017-11-13


Obec Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-10-04 | bylo sejmuto: 2017-10-22


Magistrát města Olomouce - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín - Třebčín (II. etapa", č.j. SMOL/224553/2017/OS/PK/Vra ze dne 2.10.2017 

vyvěšeno: 2017-10-04 | bylo sejmuto: 2017-10-20


Magistrát města Olomouce - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Řešení cyklistické dopravy Lutín - Třebčín, část první" SO 101.1 - Cyklistická stezka Lutín - Třebčín, č.j. SMOL/225940/2017/OS/PK/Vra ze dne 3. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-10-04 | bylo sejmuto: 2017-10-20


Zápis + Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 20.9.2017 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2017-09-27 | bylo sejmuto: 2017-10-13


Záměr Obce Lutín - na prodej části pozemku parc.č. 182/13 v k. ú. Lutín o výměře 67 m2 

vyvěšeno: 2017-09-22 | bylo sejmuto: 2017-10-09


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2017-09-19 | bylo sejmuto: 2017-10-05


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise - 27. 9. 2017 v 16:00 hod. 

vyvěšeno: 2017-09-18 | bylo sejmuto: 2017-09-29


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č.j. 55197/2017-MZE-16212 

vyvěšeno: 2017-09-18 | bylo sejmuto: 2017-10-04


Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání, které se uskuteční dne 20.9. 2017 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2017-09-13 | bylo sejmuto: 2017-09-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu dne 22. 9. 2017 od 8.00 hod. na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2017-09-13 | bylo sejmuto: 2017-09-23


Obec Lutín - Veřejná výzva - Oznámení na obsazení pracovního místa správce majetku obce 

vyvěšeno: 2017-09-11 | bylo sejmuto: 2017-10-02


SU Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/2085/17, č.j. OU/2718/17 ze dne 6.9.2017 

vyvěšeno: 2017-09-06 | bylo sejmuto: 2017-09-22


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely provést realizaci přípojky STL plynovodu na pozemkuparc.č. 294 - ostatní plocha a realizaci přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc.č. 293 - ostatní plocha v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-31 | bylo sejmuto: 2017-09-16


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2017 

vyvěšeno: 2017-08-30 | bylo sejmuto: 2018-03-31


SÚ Lutín - Rozhodnutí Územní rozhodnutí č.158/2017, umístění stavby v k.ú. Slatinice  

vyvěšeno: 2017-08-25 | bylo sejmuto: 2017-09-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 161/2017, umístění stavby k.ú. SLatinice 

vyvěšeno: 2017-08-25 | bylo sejmuto: 2017-09-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení sp. zn.: SÚ/1990/17, č.j. OU/2510/17 

vyvěšeno: 2017-08-23 | bylo sejmuto: 2017-09-08


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26. 9. 2017 - celá obec Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-18 | bylo sejmuto: 2017-09-27


SÚ Lutín - Rozhodnutí č. 157/2017 - oprava zřejmých nesprávností, sp.zn. SÚ/3049/16, č.j. OU/2400/17 

vyvěšeno: 2017-08-16 | bylo sejmuto: 2017-09-01


Obec Lutín - Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úřadu tajemník/tajemnice obecního úřadu Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-15 | bylo sejmuto: 2017-09-16


Obec Lutín - Veřejná výzva - Oznámení na obsazení pracovního místa správce majetku obce 

vyvěšeno: 2017-08-15 | bylo sejmuto: 2017-09-11


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. 684/3, k. ú. Hněvotín, o výměře 820 m2, který je ve vlastnictví obce Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-14 | bylo sejmuto: 2017-08-30


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely provést realizaci zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení, rozpojovací skříně, přípojkové skříně na pozemcích parc.č. 101/4, 293, 279, 111/6, 258/3, 258/17, 258/55, 265/6,266/4, 323/1, 324/1, 259/4 zapsaných na LV 10001, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-14 | bylo sejmuto: 2017-08-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2017 

vyvěšeno: 2017-08-11 | bylo sejmuto: 2018-03-31


ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu č.j. SPU 350855/2017/521103/Köh ze dne 31.7.2017 

vyvěšeno: 2017-08-02 | bylo sejmuto: 2017-11-01


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 - Stanovení počtu členů okr. volební komise, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 

vyvěšeno: 2017-08-02 | bylo sejmuto: 2017-10-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2017 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2018-03-31


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavlu Slováčkovi, r. 1964 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2017-08-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavlu Slováčkovi, r. 1964 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2017-08-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavlu Slováčkovi, r. 1964, Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2017-08-16


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. 150/6 v k. ú. Lutín o výměře 163 m2 

vyvěšeno: 2017-07-28 | bylo sejmuto: 2017-08-14


ČEZ Disdtribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29. 8. 2017  

vyvěšeno: 2017-07-27 | bylo sejmuto: 2017-08-30


Záměr na prodej objektu čp. 122 v Lutíně (bývalá ovoce a zelenina) 

vyvěšeno: 2017-07-26 | bylo sejmuto: 2017-08-14


Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely provést realizaci výstavby kabel. vedení NN 

vyvěšeno: 2017-07-26 | bylo sejmuto: 2017-08-14


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.8.2017 

vyvěšeno: 2017-07-13 | bylo sejmuto: 2017-08-11


Hasiči informují! Prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2017-07-12 | bylo sejmuto: 2017-08-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín 

vyvěšeno: 2017-07-12 | bylo sejmuto: 2020-07-13


Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-07-07 | bylo sejmuto: 2018-07-08


Zápis + Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 29.6.2017 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-07-07 | bylo sejmuto: 2017-07-24


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín x Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2017-07-03 | bylo sejmuto: 2020-07-04


ARRIVA MORAVA a.s. - Přepravní opatření 27/2017, "Úplná uzavírka silnice II/449" 

vyvěšeno: 2017-06-30 | bylo sejmuto: 2017-12-10


SVS - Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR SVS/2017/078992-M ze dne 28.6.2017 

vyvěšeno: 2017-06-28 | bylo sejmuto: 2017-07-14


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2017 která se koná ve středu 28. 6. 2017 

vyvěšeno: 2017-06-26 | bylo sejmuto: 2017-06-29


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání dne 29.6.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-06-21 | bylo sejmuto: 2017-06-30


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Lubomír Mikulka, r. 1994- Rozhodnutí ve věci č.j. OÚ/EO/1913/2017/Se 

vyvěšeno: 2017-06-20 | bylo sejmuto: 2017-07-07


ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12. 7. 2017, Lutín, Na Sídlišti 280 - 296 

vyvěšeno: 2017-06-19 | bylo sejmuto: 2017-07-13


ZD Senice na Hané - Informace o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch 

vyvěšeno: 2017-06-19 | bylo sejmuto: 2017-07-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.j. SÚ/117/38/2017 ze dne 16.6.2017 

vyvěšeno: 2017-06-16 | bylo sejmuto: 2017-07-03


Statutární město Olomouc - Nařízení č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC - JIH" 

vyvěšeno: 2017-06-14 | bylo sejmuto: 2017-06-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/102/463/2017 ze dne 5.6.2017 

vyvěšeno: 2017-06-13 | bylo sejmuto: 2017-06-29


HASIČI INFORMUJÍ - Nebezpečí použití otevřeného ohně 

vyvěšeno: 2017-06-12 | bylo sejmuto: 2017-06-28


Obec Lutín - Záměr na pronájem bytu v rodinném domě č.p. 1 v Lutíně na pozemku parc.č. st. 54, k. ú. Lutín, na dobu určitou - jeden rok 

vyvěšeno: 2017-06-12 | bylo sejmuto: 2017-06-28


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí 

vyvěšeno: 2017-06-12 | bylo sejmuto: 2018-05-31


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2017 

vyvěšeno: 2017-06-08 | bylo sejmuto: 2018-03-31


České dráhy, a.s. - Výlukový jízdní řád platný od 5.6. - 9. 6. 2017 na trati 273 Prostějov - Červenka 

vyvěšeno: 2017-06-02 | bylo sejmuto: 2017-06-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/1639/17, sp.zn. SÚ/1484/17 ze dne 2. 6. 2017 

vyvěšeno: 2017-06-02 | bylo sejmuto: 2017-06-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1638/17, sp.zn. SÚ/620/17 ze dne 2. 6. 2017 

vyvěšeno: 2017-06-02 | bylo sejmuto: 2017-06-19


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 31. 5. 2017, č.j. OÚ/EO/1609/2017/Se 

vyvěšeno: 2017-05-31 | bylo sejmuto: 2017-06-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Oznámení o zahájení správního řízení OÚ/EO/1420/2017/Se ze dne 15.5.2017 

vyvěšeno: 2017-05-31 | bylo sejmuto: 2017-06-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Výzvu účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OÚ/EO/1612/2017/Se ze dne 31. 5. 2017 

vyvěšeno: 2017-05-31 | bylo sejmuto: 2017-06-16


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - zpevněného sjezdu a přípojek na pozemcích parc.č. 472/2 - ostat. plocha a 413/1 - ost. plocha v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2017-05-23 | bylo sejmuto: 2017-06-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/93/80/2017  

vyvěšeno: 2017-05-18 | bylo sejmuto: 2017-06-05


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2017 

vyvěšeno: 2017-05-17 | bylo sejmuto: 2018-03-31


Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Výlukový jízdní řád platný od 15.5. do 2.6.2017 

vyvěšeno: 2017-05-16 | bylo sejmuto: 2017-06-03


Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška č.j. SMOL/110672/2017/OS/PK/Urb Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2017-05-10 | bylo sejmuto: 2017-05-26


OÚ Bohuslavice - vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice, okr. Prostějov, p.o. 

vyvěšeno: 2017-05-09 | bylo sejmuto: 2017-06-08


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín 

vyvěšeno: 2017-05-05 | bylo sejmuto: 2020-05-06


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-05 | bylo sejmuto: 2017-06-06


OÚ Lutín - Usnesení ZO Lutín č. 15 ze dne 25.4.2017 

vyvěšeno: 2017-05-04 | bylo sejmuto: 2017-05-22


OÚ Lutín - Zápis ze zasedání ZO Lutín č. 15, konaného dne 25.4.2017 

vyvěšeno: 2017-05-04 | bylo sejmuto: 2017-05-22


KÚOK - Veřejná vyhláška, Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2B Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje , č.j. KUOK 41993/2017, KÚOK/41993/2017/OSR/495 ze dne 28.4.2017 

vyvěšeno: 2017-05-03 | bylo sejmuto: 2017-05-19


ZD Olšany - Hablov - Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin, datum aplikace 4.5.-9.5.2017 

vyvěšeno: 2017-05-03 | bylo sejmuto: 2017-05-19


Mikroregion KOSÍŘSKO - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územ. samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2 - 12 M 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Hlavní kniha účetnictví, rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Inventarizační zpráva souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Příloha 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Rozvaha - sestaveno k 31. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolního svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


OÚ Lutín - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - platební výměr za komunální odpad r. 2016 

vyvěšeno: 2017-04-27 | bylo sejmuto: 2017-05-15


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - Veřejná vyhláška SMOL/098744/2017/OS/PK/Urb ze dne 24.4.2017, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2017-04-26 | bylo sejmuto: 2017-05-12


FÚ pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 

vyvěšeno: 2017-04-26 | bylo sejmuto: 2017-05-30


SÚ Lutín - č.j. SÚ/38/2017 Územní řízení - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí - sportovní areál Hněvotín 

vyvěšeno: 2017-04-26 | bylo sejmuto: 2017-05-12


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely výstavby zařízení distribuční soustavy 

vyvěšeno: 2017-04-25 | bylo sejmuto: 2017-05-11


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín 

vyvěšeno: 2017-04-20 | bylo sejmuto: 2020-04-21


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/76/173/2017 ze dne 12.4.2017, "Stavební úpravy ulice Pohoršov - Lutín" 

vyvěšeno: 2017-04-20 | bylo sejmuto: 2017-05-09


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání ZO, které se uskuteční 25.4.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-04-18 | bylo sejmuto: 2017-04-26


SOSM - Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Závěrečný účet za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - KÚ Olomouckého kraje - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOSM za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - výkaz zisku a ztráty 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Přehled o peněžních tocích 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Příloha 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Rozvaha - bilance 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


Ministerstvo dopravy - Odbor pozemních komunikací, Rozhodnutí č.j. 33/2017-120-STSP/4 ze dne 7.4.2017 

vyvěšeno: 2017-04-11 | bylo sejmuto: 2017-04-27


OÚ Lutín - Zápis ze 14. zasedání ZO Lutín, konaného dne 21. 3. 2017 

vyvěšeno: 2017-03-30 | bylo sejmuto: 2017-04-19


OÚ Lutín - Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 14 ze dne 21.3.2017 

vyvěšeno: 2017-03-30 | bylo sejmuto: 2017-04-19


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - Vyhodnocení extenzity varroázy, č.j. SVS/2017/005383-G 

vyvěšeno: 2017-03-29 | bylo sejmuto: 2017-04-18


Farma Bystročice - Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin Nurelle D na pozemcích v k. ú. Bystročice 

vyvěšeno: 2017-03-29 | bylo sejmuto: 2017-04-18


Zemědělské družstvo Těšetice - Oznámení o použití přípravku INSODEX 480 EC na ochranu rostlin v k. ú. Luběnice a Rataje 

vyvěšeno: 2017-03-29 | bylo sejmuto: 2017-04-18


SÚ Lutín - č.j. OU/463/2017 ze dne 23.3.2017, Oznámení zahájení územního řízení, "REKO MS OL Slatinice - IV. etapa" 

vyvěšeno: 2017-03-27 | bylo sejmuto: 2017-04-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. SÚ/80/2017 ze dne 21.3.2017 stavba: "Řešení cyklistické dopravy Lutín - Třebčín" - část první 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2017-04-10


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2018-03-31


Obec Lutín - Rozpočtový výhled Obce Lutín/tis. Kč 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2020-03-31


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2018-06-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 56/2017 ze dne 21. 3. 2017 - rozhodnutí o umístění stavby veř. přístupné účel. komunikace s obratištěm včetněparkovacích stání a vjezdů na pozemku parc.č. 848 - ostatní plocha a 606/1 -ostatní plocha a prodloužení veřejné kanalizace pro splaškové vody na pozemku parc.č. 606/1 to vše v k. ú. Slatinice na Hané 

vyvěšeno: 2017-03-22 | bylo sejmuto: 2017-04-07


KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUOK 26237/2017 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí "Intenzifikace výroby e společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN"  

vyvěšeno: 2017-03-22 | bylo sejmuto: 2017-04-07


SÚ Lutín - č.j. SÚ/38/2017 ze dne 15. 3. 2017 Oznámení zahájení územ. řízení - změny územního rozhodnutí č.j. SÚ/85/213/2007 veř. vyhláškou 

vyvěšeno: 2017-03-16 | bylo sejmuto: 2017-04-03


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání ZO, které se uskuteční 21.3.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-03-14 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Státní veterinární správa - nařízení SVS č.j. SVS/2017/029979-G - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 1. 1. 2017 

vyvěšeno: 2017-03-13 | bylo sejmuto: 2017-03-29


Mikroregion Kosířsko - Návrh rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-03-08 | bylo sejmuto: 2017-03-24


Mikroregion Kosířsko - Střednědobý finanční výhled - Mikroregionu KOSÍŘSKO na roky 2017 - 2020 

vyvěšeno: 2017-03-08 | bylo sejmuto: 2017-03-24


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Obec Lutín - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Obec Lutín - Informace o schváleném rozpočtu 2016 a skutečném plnění rozpočtu 2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Obec Lutín - Rozvaha 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - Výkaz 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - Příloha 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - FIN 2-12 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely výstavby STL přípojky plynu na pozemku parc.č. 258/48 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2017-03-02 | bylo sejmuto: 2017-03-20


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-02-24 | bylo sejmuto: 2017-03-17


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení č.j. 203 Ex 34361/16-48 ze dne 21.2.2017, Dražební vyhláška o prvedení elektronické dražby nemovité věci 

vyvěšeno: 2017-02-23 | bylo sejmuto: 2017-04-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. SÚ/173/2017 ze dne 16.2.2017 "Stavební úpravy ulice Pohoršov - Lutín" 

vyvěšeno: 2017-02-20 | bylo sejmuto: 2017-03-08


Obec Ústín - Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - pracovní místo ředitel Mateřské školy Ústín 

vyvěšeno: 2017-02-15 | bylo sejmuto: 2017-04-03


KÚOK, Odbor životníh prostředí a zemědělství : Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Intenzifikace výroby ve společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN" zařazeného v kategorii II, ve smyslu z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - č.j. KUOK 17318/2017 ze dne 8.2.2017 

vyvěšeno: 2017-02-15 | bylo sejmuto: 2017-03-03


Město Kostelec na Hané - konkurzní řízení na pracovní místo ředitel, ředitelka ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, p.o. 

vyvěšeno: 2017-02-15 | bylo sejmuto: 2017-03-01


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 27/2017, č.j. OU/373/17 ze dne 8. 2. 2017 

vyvěšeno: 2017-02-09 | bylo sejmuto: 2017-02-27


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 3.3.2017 - část obce Lutín - Školní 80, Zahrádky 272, 91, 9003, 9004, 905, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9016, 9017 

vyvěšeno: 2017-02-08 | bylo sejmuto: 2017-03-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. SÚ/26/3191/2016/2017 ze dne 7. 2. 2017 "Lutín, Olomoucká, Růžová - úprava VNN, KNN" 

vyvěšeno: 2017-02-08 | bylo sejmuto: 2017-02-24


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. OU/3079/2016 ze dne 27.1.2017 

vyvěšeno: 2017-02-01 | bylo sejmuto: 2017-02-17


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/010824-M ze dne 22.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-30 | bylo sejmuto: 2017-02-15


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy č.j. SVS/2017/010824-M ze dne 22.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-25 | bylo sejmuto: 2017-02-10


Tříkrálová sbírka pro rok 2017 

vyvěšeno: 2017-01-19 | bylo sejmuto: 2017-02-06


FÚ pro Olomoucký kraj - Dražební vyhláška č.j. 13933/17/3101-80542-803583 - dražba movitých věcí 

vyvěšeno: 2017-01-19 | bylo sejmuto: 2017-02-15


SVS - Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření - č.j. SVS/2017/007035-M 

vyvěšeno: 2017-01-18 | bylo sejmuto: 2017-02-03


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy - SVS/2017/007035-M ze dne 13. 1. 2017 

vyvěšeno: 2017-01-17 | bylo sejmuto: 2017-02-20


Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. 120 EX 55315/10-106 ze dne 12. 1. 2017 

vyvěšeno: 2017-01-17 | bylo sejmuto: 2017-03-23


KÚOK, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Rozhodnutí č.j. KUOK 3721/2017 ze dne 11.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-12 | bylo sejmuto: 2017-01-30


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území ČR 

vyvěšeno: 2017-01-11 | bylo sejmuto: 2017-01-27


Obec Lutín - Záměr na prodej pzemku parc.č. st. 146 v k. ú. Lutín o výměře 461 m2 

vyvěšeno: 2017-01-11 | bylo sejmuto: 2017-01-27


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. 235/4 v k. ú. Lutín o výměře 84 m2 

vyvěšeno: 2017-01-11 | bylo sejmuto: 2017-01-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. SÚ/3372/16 ze dne 5.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-10 | bylo sejmuto: 2017-01-26


SVS - Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017 č.j. SVS/2017/001478-G  

vyvěšeno: 2017-01-09 | bylo sejmuto: 2017-01-25


SVS - Výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky v ČR - informace ze dne 5.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-06 | bylo sejmuto: 2017-01-24


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/293/2874/16 ze dne 30. 12. 2016 "Lutín, Na Záhumení, U Parku - úprava VNN, KNN" 

vyvěšeno: 2017-01-05 | bylo sejmuto: 2017-01-23


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 185EX 518/15-91 ze dne 2.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-04 | bylo sejmuto: 2017-02-10


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 287/2016 ze dne 28. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-01-04 | bylo sejmuto: 2017-01-20


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 288/16 ze dne 28. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-01-04 | bylo sejmuto: 2017-01-20


OÚ - Usnesení z 13. zasedání ZO Lutín, konaného dne 22.12.2016 

vyvěšeno: 2017-01-02 | bylo sejmuto: 2017-01-18


OÚ – Zápis z 13. zasedání ZO Lutín, konaného dne 22. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-01-02 | bylo sejmuto: 2017-01-18


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2017


|  Archivováno je 191 dokumentů | admin | 


Magistrát města Olomouce - Stavební povolení č.j. SMOL/285538/2017/OS/PK/Vra ze dne 11.12.2017 "Řešení cyklistické dorpavy Lutín - Třebčín, část První" SO 101.1 - Cyklistická stezka Lutín - Třebčín 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-05


Magistrát města Olomouce, Stavební povolení č.j. SMOL/288415/2017/OS/PK/Vra ze dne 11.12.2017 "Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín - Třebčín (II. etapa)" 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-05


Obec Lutín - Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, dne 18.12.2017 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-08


Obec Lutín - Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, dne 18.12.2017 

vyvěšeno: 2017-12-21 | bylo sejmuto: 2018-01-08


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu v roce 2018 

vyvěšeno: 2017-12-19 | bylo sejmuto: 2018-01-04


Obec Lutín, Zastupitelstvo obce Lutín - Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2017-12-19 | bylo sejmuto: 2018-01-04


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2018 

vyvěšeno: 2017-12-18 | bylo sejmuto: 2018-01-03


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení, "Rekonstrukce místní komunikace v Žerůvkách od kapličky", č.j. SÚ/3728/2017 

vyvěšeno: 2017-12-18 | bylo sejmuto: 2018-01-03


Volba prezidenta ČR - Oznámení o době a místě konání volby PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY  

vyvěšeno: 2017-12-18 | bylo sejmuto: 2018-01-14


Obec Lutín - Oznámení o konání výběrového řízení na "Výběr provozovatele vodovodu a kanalizace obce Lutín" 

vyvěšeno: 2017-12-15 | bylo sejmuto: 2018-01-24


Volba prezidenta republiky - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové voleb. komise 

vyvěšeno: 2017-12-13 | bylo sejmuto: 2017-12-21


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání ZO, které se uskuteční 18.12.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-12-11 | bylo sejmuto: 2017-12-19


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - Nebezpečí o vánocích a na silvestra 

vyvěšeno: 2017-12-11 | bylo sejmuto: 2017-12-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření č. 8/2017 

vyvěšeno: 2017-12-08 | bylo sejmuto: 2018-03-31


Obecní úřad Lutín - Jmenování zapisovatelek - OVK, Voba prezidenta republiky 

vyvěšeno: 2017-12-08 | bylo sejmuto: 2017-12-25


Magistrát města Olomouce - Rozhodnutí č.j. SMOL/274225/2017/OS/PK/Urb ze dne 28.11.2017 - úplná uzavírka silnice III/5709 mezi Topolany a Hněvotínem, termín: 1.12. - 31. 12. 2017 (max. 7 dnů) 

vyvěšeno: 2017-12-01 | bylo sejmuto: 2017-12-18


KIDSOK - Zveřejnění nových jízdních řádů veřejné linkové dopravy v Olomouckém kraji s platností od 1. 1. 2018 

vyvěšeno: 2017-12-01 | bylo sejmuto: 2017-12-31


Výběrové řízení na pracovní pozici tajemník/tajemnice OÚ Lutín 

vyvěšeno: 2017-12-01 | bylo sejmuto: 2017-12-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 8/2017 dne 1.12.2017 od 8.00 hod. na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2017-11-24 | bylo sejmuto: 2017-12-02


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 15.11.2017 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-11-24 | bylo sejmuto: 2017-12-11


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Třebčín dne 11.12.2017 - č.p. 106, 87, 88, 90, 91, 92, 94. 

vyvěšeno: 2017-11-22 | bylo sejmuto: 2017-12-12


HZS Olomouckého kraje - Hasiči informují - nebezpečí požárů od svíček 

vyvěšeno: 2017-11-22 | bylo sejmuto: 2017-12-31


MmOlomouc, odbor stavební - Veřejná vyhláška č.j. SMOL/266989/2017/OS/PK/Urb ze dne 20.11.2017, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích 

vyvěšeno: 2017-11-21 | bylo sejmuto: 2017-12-06


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se uskuteční 15.11.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2017-11-16


Volba prezidenta republiky - Počet členů okr. volebních komisí, Informace o počtu a sídle okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2018-01-28


Magistrát města Olomouce, Veřejná vyhláška č.j. SMOL/256988/2017/OS/PK/Urb ze dne 7. 11. 2017, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2017-11-24


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Veřejná vyhláška č.j. 66595/2017-MZE-16212, Opatření obecné povahy 

vyvěšeno: 2017-11-08 | bylo sejmuto: 2017-11-24


ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2017-11-22


Česká republika - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu, KPÚ pro Olomoucký kraj 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2018-02-07


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2017 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2018-03-31


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 193/2017 ze dne 31. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-11-01 | bylo sejmuto: 2017-11-16


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 204/2017 ze dne 25.10.2017, sp.zn. SÚ/2085/17, č.j. OU/3403/17 

vyvěšeno: 2017-10-27 | bylo sejmuto: 2017-11-13


ČSÚ - Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1, 2, 3, 4 v obci Lutín pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-10-21 | bylo sejmuto: 2017-11-06


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. st. 143 v k. ú. Lutín, jehož součástí je objekt č.p. 122 - ulice Olomoucká, Lutín dle stanovených podmínek prodeje 

vyvěšeno: 2017-10-17 | bylo sejmuto: 2017-11-02


Sdružení obcí Střední Moravy - Rozpočtová odpovědnost - zveřejňování dokumentů 

vyvěšeno: 2017-10-17 | bylo sejmuto: 2017-12-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 7/2017, která se koná v pátek dne 20.10.2017 od 8.00 hodin na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2017-10-13 | bylo sejmuto: 2017-10-21


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2017 

vyvěšeno: 2017-10-11 | bylo sejmuto: 2018-03-31


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/3157/2017 ze dne 9.10.2017 - "Optická síť FTTH Ústín" 

vyvěšeno: 2017-10-11 | bylo sejmuto: 2017-10-26


ARRIVA MORAVA a.s., oblast Olomouc - Přepravní opatření 45/2017 - úplná uzavírka silnice II/449 - II. etapa 

vyvěšeno: 2017-10-11 | bylo sejmuto: 2017-11-13


Obec Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-10-04 | bylo sejmuto: 2017-10-22


Magistrát města Olomouce - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce mezi obcemi Lutín - Třebčín (II. etapa", č.j. SMOL/224553/2017/OS/PK/Vra ze dne 2.10.2017 

vyvěšeno: 2017-10-04 | bylo sejmuto: 2017-10-20


Magistrát města Olomouce - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Řešení cyklistické dopravy Lutín - Třebčín, část první" SO 101.1 - Cyklistická stezka Lutín - Třebčín, č.j. SMOL/225940/2017/OS/PK/Vra ze dne 3. 10. 2017 

vyvěšeno: 2017-10-04 | bylo sejmuto: 2017-10-20


Zápis + Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 20.9.2017 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2017-09-27 | bylo sejmuto: 2017-10-13


Záměr Obce Lutín - na prodej části pozemku parc.č. 182/13 v k. ú. Lutín o výměře 67 m2 

vyvěšeno: 2017-09-22 | bylo sejmuto: 2017-10-09


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2017-09-19 | bylo sejmuto: 2017-10-05


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - svolání prvního zasedání okrskové volební komise - 27. 9. 2017 v 16:00 hod. 

vyvěšeno: 2017-09-18 | bylo sejmuto: 2017-09-29


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č.j. 55197/2017-MZE-16212 

vyvěšeno: 2017-09-18 | bylo sejmuto: 2017-10-04


Zastupitelstvo Obce Lutín zve občany na zasedání, které se uskuteční dne 20.9. 2017 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2017-09-13 | bylo sejmuto: 2017-09-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu dne 22. 9. 2017 od 8.00 hod. na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2017-09-13 | bylo sejmuto: 2017-09-23


Obec Lutín - Veřejná výzva - Oznámení na obsazení pracovního místa správce majetku obce 

vyvěšeno: 2017-09-11 | bylo sejmuto: 2017-10-02


SU Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení SÚ/2085/17, č.j. OU/2718/17 ze dne 6.9.2017 

vyvěšeno: 2017-09-06 | bylo sejmuto: 2017-09-22


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely provést realizaci přípojky STL plynovodu na pozemkuparc.č. 294 - ostatní plocha a realizaci přípojky splaškové kanalizace na pozemku parc.č. 293 - ostatní plocha v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-31 | bylo sejmuto: 2017-09-16


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2017 

vyvěšeno: 2017-08-30 | bylo sejmuto: 2018-03-31


SÚ Lutín - Rozhodnutí Územní rozhodnutí č.158/2017, umístění stavby v k.ú. Slatinice  

vyvěšeno: 2017-08-25 | bylo sejmuto: 2017-09-10


SÚ Lutín - Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 161/2017, umístění stavby k.ú. SLatinice 

vyvěšeno: 2017-08-25 | bylo sejmuto: 2017-09-10


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení sp. zn.: SÚ/1990/17, č.j. OU/2510/17 

vyvěšeno: 2017-08-23 | bylo sejmuto: 2017-09-08


ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26. 9. 2017 - celá obec Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-18 | bylo sejmuto: 2017-09-27


SÚ Lutín - Rozhodnutí č. 157/2017 - oprava zřejmých nesprávností, sp.zn. SÚ/3049/16, č.j. OU/2400/17 

vyvěšeno: 2017-08-16 | bylo sejmuto: 2017-09-01


Obec Lutín - Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úřadu tajemník/tajemnice obecního úřadu Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-15 | bylo sejmuto: 2017-09-16


Obec Lutín - Veřejná výzva - Oznámení na obsazení pracovního místa správce majetku obce 

vyvěšeno: 2017-08-15 | bylo sejmuto: 2017-09-11


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. 684/3, k. ú. Hněvotín, o výměře 820 m2, který je ve vlastnictví obce Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-14 | bylo sejmuto: 2017-08-30


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely provést realizaci zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení, rozpojovací skříně, přípojkové skříně na pozemcích parc.č. 101/4, 293, 279, 111/6, 258/3, 258/17, 258/55, 265/6,266/4, 323/1, 324/1, 259/4 zapsaných na LV 10001, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2017-08-14 | bylo sejmuto: 2017-08-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2017 

vyvěšeno: 2017-08-11 | bylo sejmuto: 2018-03-31


ČR - Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu č.j. SPU 350855/2017/521103/Köh ze dne 31.7.2017 

vyvěšeno: 2017-08-02 | bylo sejmuto: 2017-11-01


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017 - Stanovení počtu členů okr. volební komise, Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 

vyvěšeno: 2017-08-02 | bylo sejmuto: 2017-10-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2017 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2018-03-31


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavlu Slováčkovi, r. 1964 - Oznámení o zahájení správního řízení 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2017-08-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavlu Slováčkovi, r. 1964 - Usnesení o ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2017-08-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Pavlu Slováčkovi, r. 1964, Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

vyvěšeno: 2017-07-31 | bylo sejmuto: 2017-08-16


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. 150/6 v k. ú. Lutín o výměře 163 m2 

vyvěšeno: 2017-07-28 | bylo sejmuto: 2017-08-14


ČEZ Disdtribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29. 8. 2017  

vyvěšeno: 2017-07-27 | bylo sejmuto: 2017-08-30


Záměr na prodej objektu čp. 122 v Lutíně (bývalá ovoce a zelenina) 

vyvěšeno: 2017-07-26 | bylo sejmuto: 2017-08-14


Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely provést realizaci výstavby kabel. vedení NN 

vyvěšeno: 2017-07-26 | bylo sejmuto: 2017-08-14


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.8.2017 

vyvěšeno: 2017-07-13 | bylo sejmuto: 2017-08-11


Hasiči informují! Prázdninová nebezpečí 

vyvěšeno: 2017-07-12 | bylo sejmuto: 2017-08-31


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebčín 

vyvěšeno: 2017-07-12 | bylo sejmuto: 2020-07-13


Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-07-07 | bylo sejmuto: 2018-07-08


Zápis + Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva Obce Lutín, konaného dne 29.6.2017 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-07-07 | bylo sejmuto: 2017-07-24


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Obec Lutín x Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2017-07-03 | bylo sejmuto: 2020-07-04


ARRIVA MORAVA a.s. - Přepravní opatření 27/2017, "Úplná uzavírka silnice II/449" 

vyvěšeno: 2017-06-30 | bylo sejmuto: 2017-12-10


SVS - Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR SVS/2017/078992-M ze dne 28.6.2017 

vyvěšeno: 2017-06-28 | bylo sejmuto: 2017-07-14


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2017 která se koná ve středu 28. 6. 2017 

vyvěšeno: 2017-06-26 | bylo sejmuto: 2017-06-29


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání dne 29.6.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-06-21 | bylo sejmuto: 2017-06-30


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Lubomír Mikulka, r. 1994- Rozhodnutí ve věci č.j. OÚ/EO/1913/2017/Se 

vyvěšeno: 2017-06-20 | bylo sejmuto: 2017-07-07


ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 12. 7. 2017, Lutín, Na Sídlišti 280 - 296 

vyvěšeno: 2017-06-19 | bylo sejmuto: 2017-07-13


ZD Senice na Hané - Informace o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch 

vyvěšeno: 2017-06-19 | bylo sejmuto: 2017-07-07


SÚ Lutín - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č.j. SÚ/117/38/2017 ze dne 16.6.2017 

vyvěšeno: 2017-06-16 | bylo sejmuto: 2017-07-03


Statutární město Olomouc - Nařízení č. 5/2017 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov "OLOMOUC - JIH" 

vyvěšeno: 2017-06-14 | bylo sejmuto: 2017-06-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/102/463/2017 ze dne 5.6.2017 

vyvěšeno: 2017-06-13 | bylo sejmuto: 2017-06-29


HASIČI INFORMUJÍ - Nebezpečí použití otevřeného ohně 

vyvěšeno: 2017-06-12 | bylo sejmuto: 2017-06-28


Obec Lutín - Záměr na pronájem bytu v rodinném domě č.p. 1 v Lutíně na pozemku parc.č. st. 54, k. ú. Lutín, na dobu určitou - jeden rok 

vyvěšeno: 2017-06-12 | bylo sejmuto: 2017-06-28


Obec Lutín - Osvědčení o úspoře emisí 

vyvěšeno: 2017-06-12 | bylo sejmuto: 2018-05-31


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2017 

vyvěšeno: 2017-06-08 | bylo sejmuto: 2018-03-31


České dráhy, a.s. - Výlukový jízdní řád platný od 5.6. - 9. 6. 2017 na trati 273 Prostějov - Červenka 

vyvěšeno: 2017-06-02 | bylo sejmuto: 2017-06-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/1639/17, sp.zn. SÚ/1484/17 ze dne 2. 6. 2017 

vyvěšeno: 2017-06-02 | bylo sejmuto: 2017-06-19


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OU/1638/17, sp.zn. SÚ/620/17 ze dne 2. 6. 2017 

vyvěšeno: 2017-06-02 | bylo sejmuto: 2017-06-19


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 31. 5. 2017, č.j. OÚ/EO/1609/2017/Se 

vyvěšeno: 2017-05-31 | bylo sejmuto: 2017-06-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Oznámení o zahájení správního řízení OÚ/EO/1420/2017/Se ze dne 15.5.2017 

vyvěšeno: 2017-05-31 | bylo sejmuto: 2017-06-16


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Výzvu účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OÚ/EO/1612/2017/Se ze dne 31. 5. 2017 

vyvěšeno: 2017-05-31 | bylo sejmuto: 2017-06-16


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - zpevněného sjezdu a přípojek na pozemcích parc.č. 472/2 - ostat. plocha a 413/1 - ost. plocha v k. ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2017-05-23 | bylo sejmuto: 2017-06-08


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/93/80/2017  

vyvěšeno: 2017-05-18 | bylo sejmuto: 2017-06-05


Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2017 

vyvěšeno: 2017-05-17 | bylo sejmuto: 2018-03-31


Správa železniční dopravní cesty, s.o. - Výlukový jízdní řád platný od 15.5. do 2.6.2017 

vyvěšeno: 2017-05-16 | bylo sejmuto: 2017-06-03


Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška č.j. SMOL/110672/2017/OS/PK/Urb Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2017-05-10 | bylo sejmuto: 2017-05-26


OÚ Bohuslavice - vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice, okr. Prostějov, p.o. 

vyvěšeno: 2017-05-09 | bylo sejmuto: 2017-06-08


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Obcí Lutín a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Třebčín 

vyvěšeno: 2017-05-05 | bylo sejmuto: 2020-05-06


ARKO TECHNOLOGY, a.s. Brno - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-05 | bylo sejmuto: 2017-06-06


OÚ Lutín - Usnesení ZO Lutín č. 15 ze dne 25.4.2017 

vyvěšeno: 2017-05-04 | bylo sejmuto: 2017-05-22


OÚ Lutín - Zápis ze zasedání ZO Lutín č. 15, konaného dne 25.4.2017 

vyvěšeno: 2017-05-04 | bylo sejmuto: 2017-05-22


KÚOK - Veřejná vyhláška, Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2B Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje , č.j. KUOK 41993/2017, KÚOK/41993/2017/OSR/495 ze dne 28.4.2017 

vyvěšeno: 2017-05-03 | bylo sejmuto: 2017-05-19


ZD Olšany - Hablov - Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin, datum aplikace 4.5.-9.5.2017 

vyvěšeno: 2017-05-03 | bylo sejmuto: 2017-05-19


Mikroregion KOSÍŘSKO - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územ. samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2 - 12 M 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Hlavní kniha účetnictví, rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Inventarizační zpráva souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Příloha 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Rozvaha - sestaveno k 31. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


Mikroregion KOSÍŘSKO - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolního svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-05-02 | bylo sejmuto: 2017-05-18


OÚ Lutín - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - platební výměr za komunální odpad r. 2016 

vyvěšeno: 2017-04-27 | bylo sejmuto: 2017-05-15


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - Veřejná vyhláška SMOL/098744/2017/OS/PK/Urb ze dne 24.4.2017, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2017-04-26 | bylo sejmuto: 2017-05-12


FÚ pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 

vyvěšeno: 2017-04-26 | bylo sejmuto: 2017-05-30


SÚ Lutín - č.j. SÚ/38/2017 Územní řízení - Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí - sportovní areál Hněvotín 

vyvěšeno: 2017-04-26 | bylo sejmuto: 2017-05-12


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely výstavby zařízení distribuční soustavy 

vyvěšeno: 2017-04-25 | bylo sejmuto: 2017-05-11


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s., Růžová 298, Lutín 

vyvěšeno: 2017-04-20 | bylo sejmuto: 2020-04-21


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/76/173/2017 ze dne 12.4.2017, "Stavební úpravy ulice Pohoršov - Lutín" 

vyvěšeno: 2017-04-20 | bylo sejmuto: 2017-05-09


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání ZO, které se uskuteční 25.4.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-04-18 | bylo sejmuto: 2017-04-26


SOSM - Návrh rozpočtu SOSM pro rok 2017 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Závěrečný účet za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - KÚ Olomouckého kraje - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOSM za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - výkaz zisku a ztráty 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Přehled o peněžních tocích 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Příloha 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


SOSM - Rozvaha - bilance 

vyvěšeno: 2017-04-12 | bylo sejmuto: 2017-04-28


Ministerstvo dopravy - Odbor pozemních komunikací, Rozhodnutí č.j. 33/2017-120-STSP/4 ze dne 7.4.2017 

vyvěšeno: 2017-04-11 | bylo sejmuto: 2017-04-27


OÚ Lutín - Zápis ze 14. zasedání ZO Lutín, konaného dne 21. 3. 2017 

vyvěšeno: 2017-03-30 | bylo sejmuto: 2017-04-19


OÚ Lutín - Usnesení z veřejného zasedání ZO č. 14 ze dne 21.3.2017 

vyvěšeno: 2017-03-30 | bylo sejmuto: 2017-04-19


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - Vyhodnocení extenzity varroázy, č.j. SVS/2017/005383-G 

vyvěšeno: 2017-03-29 | bylo sejmuto: 2017-04-18


Farma Bystročice - Oznámení o použití přípravku na ochranu rostlin Nurelle D na pozemcích v k. ú. Bystročice 

vyvěšeno: 2017-03-29 | bylo sejmuto: 2017-04-18


Zemědělské družstvo Těšetice - Oznámení o použití přípravku INSODEX 480 EC na ochranu rostlin v k. ú. Luběnice a Rataje 

vyvěšeno: 2017-03-29 | bylo sejmuto: 2017-04-18


SÚ Lutín - č.j. OU/463/2017 ze dne 23.3.2017, Oznámení zahájení územního řízení, "REKO MS OL Slatinice - IV. etapa" 

vyvěšeno: 2017-03-27 | bylo sejmuto: 2017-04-12


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. SÚ/80/2017 ze dne 21.3.2017 stavba: "Řešení cyklistické dopravy Lutín - Třebčín" - část první 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2017-04-10


Obec Lutín - Rozpočet Obce Lutín na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2018-03-31


Obec Lutín - Rozpočtový výhled Obce Lutín/tis. Kč 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2020-03-31


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-03-23 | bylo sejmuto: 2018-06-30


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 56/2017 ze dne 21. 3. 2017 - rozhodnutí o umístění stavby veř. přístupné účel. komunikace s obratištěm včetněparkovacích stání a vjezdů na pozemku parc.č. 848 - ostatní plocha a 606/1 -ostatní plocha a prodloužení veřejné kanalizace pro splaškové vody na pozemku parc.č. 606/1 to vše v k. ú. Slatinice na Hané 

vyvěšeno: 2017-03-22 | bylo sejmuto: 2017-04-07


KÚOK, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUOK 26237/2017 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí "Intenzifikace výroby e společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN"  

vyvěšeno: 2017-03-22 | bylo sejmuto: 2017-04-07


SÚ Lutín - č.j. SÚ/38/2017 ze dne 15. 3. 2017 Oznámení zahájení územ. řízení - změny územního rozhodnutí č.j. SÚ/85/213/2007 veř. vyhláškou 

vyvěšeno: 2017-03-16 | bylo sejmuto: 2017-04-03


Zastupitelstvo Obce Lutín - pozvánka na zasedání ZO, které se uskuteční 21.3.2017 v 18.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2017-03-14 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Státní veterinární správa - nařízení SVS č.j. SVS/2017/029979-G - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 1. 1. 2017 

vyvěšeno: 2017-03-13 | bylo sejmuto: 2017-03-29


Mikroregion Kosířsko - Návrh rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-03-08 | bylo sejmuto: 2017-03-24


Mikroregion Kosířsko - Střednědobý finanční výhled - Mikroregionu KOSÍŘSKO na roky 2017 - 2020 

vyvěšeno: 2017-03-08 | bylo sejmuto: 2017-03-24


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Obec Lutín - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2017 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Obec Lutín - Informace o schváleném rozpočtu 2016 a skutečném plnění rozpočtu 2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2017-03-22


Obec Lutín - Rozvaha 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - Výkaz 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - Příloha 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - FIN 2-12 12/2016 

vyvěšeno: 2017-03-03 | bylo sejmuto: 2018-06-30


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o právu provést stavbu - pro účely výstavby STL přípojky plynu na pozemku parc.č. 258/48 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2017-03-02 | bylo sejmuto: 2017-03-20


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 

vyvěšeno: 2017-02-24 | bylo sejmuto: 2017-03-17


Exekutorský úřad Přerov - Usnesení č.j. 203 Ex 34361/16-48 ze dne 21.2.2017, Dražební vyhláška o prvedení elektronické dražby nemovité věci 

vyvěšeno: 2017-02-23 | bylo sejmuto: 2017-04-20


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územ. řízení č.j. SÚ/173/2017 ze dne 16.2.2017 "Stavební úpravy ulice Pohoršov - Lutín" 

vyvěšeno: 2017-02-20 | bylo sejmuto: 2017-03-08


Obec Ústín - Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - pracovní místo ředitel Mateřské školy Ústín 

vyvěšeno: 2017-02-15 | bylo sejmuto: 2017-04-03


KÚOK, Odbor životníh prostředí a zemědělství : Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Intenzifikace výroby ve společnosti CENTRA CZ s.r.o. LUTÍN" zařazeného v kategorii II, ve smyslu z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - č.j. KUOK 17318/2017 ze dne 8.2.2017 

vyvěšeno: 2017-02-15 | bylo sejmuto: 2017-03-03


Město Kostelec na Hané - konkurzní řízení na pracovní místo ředitel, ředitelka ZŠ a MŠ Kostelec na Hané, p.o. 

vyvěšeno: 2017-02-15 | bylo sejmuto: 2017-03-01


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 27/2017, č.j. OU/373/17 ze dne 8. 2. 2017 

vyvěšeno: 2017-02-09 | bylo sejmuto: 2017-02-27


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 3.3.2017 - část obce Lutín - Školní 80, Zahrádky 272, 91, 9003, 9004, 905, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9016, 9017 

vyvěšeno: 2017-02-08 | bylo sejmuto: 2017-03-04


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. SÚ/26/3191/2016/2017 ze dne 7. 2. 2017 "Lutín, Olomoucká, Růžová - úprava VNN, KNN" 

vyvěšeno: 2017-02-08 | bylo sejmuto: 2017-02-24


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. OU/3079/2016 ze dne 27.1.2017 

vyvěšeno: 2017-02-01 | bylo sejmuto: 2017-02-17


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/010824-M ze dne 22.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-30 | bylo sejmuto: 2017-02-15


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy č.j. SVS/2017/010824-M ze dne 22.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-25 | bylo sejmuto: 2017-02-10


Tříkrálová sbírka pro rok 2017 

vyvěšeno: 2017-01-19 | bylo sejmuto: 2017-02-06


FÚ pro Olomoucký kraj - Dražební vyhláška č.j. 13933/17/3101-80542-803583 - dražba movitých věcí 

vyvěšeno: 2017-01-19 | bylo sejmuto: 2017-02-15


SVS - Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření - č.j. SVS/2017/007035-M 

vyvěšeno: 2017-01-18 | bylo sejmuto: 2017-02-03


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy - SVS/2017/007035-M ze dne 13. 1. 2017 

vyvěšeno: 2017-01-17 | bylo sejmuto: 2017-02-20


Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. 120 EX 55315/10-106 ze dne 12. 1. 2017 

vyvěšeno: 2017-01-17 | bylo sejmuto: 2017-03-23


KÚOK, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Rozhodnutí č.j. KUOK 3721/2017 ze dne 11.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-12 | bylo sejmuto: 2017-01-30


SVS - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území ČR 

vyvěšeno: 2017-01-11 | bylo sejmuto: 2017-01-27


Obec Lutín - Záměr na prodej pzemku parc.č. st. 146 v k. ú. Lutín o výměře 461 m2 

vyvěšeno: 2017-01-11 | bylo sejmuto: 2017-01-27


Obec Lutín - Záměr na prodej pozemku parc.č. 235/4 v k. ú. Lutín o výměře 84 m2 

vyvěšeno: 2017-01-11 | bylo sejmuto: 2017-01-27


SÚ Lutín - Oznámení zahájení územního řízení č.j. SÚ/3372/16 ze dne 5.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-10 | bylo sejmuto: 2017-01-26


SVS - Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017 č.j. SVS/2017/001478-G  

vyvěšeno: 2017-01-09 | bylo sejmuto: 2017-01-25


SVS - Výskyt vysocepatogenní ptačí chřipky v ČR - informace ze dne 5.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-06 | bylo sejmuto: 2017-01-24


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č.j. SÚ/293/2874/16 ze dne 30. 12. 2016 "Lutín, Na Záhumení, U Parku - úprava VNN, KNN" 

vyvěšeno: 2017-01-05 | bylo sejmuto: 2017-01-23


Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Svatopluk Šůstek - Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 185EX 518/15-91 ze dne 2.1.2017 

vyvěšeno: 2017-01-04 | bylo sejmuto: 2017-02-10


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 287/2016 ze dne 28. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-01-04 | bylo sejmuto: 2017-01-20


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 288/16 ze dne 28. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-01-04 | bylo sejmuto: 2017-01-20


OÚ - Usnesení z 13. zasedání ZO Lutín, konaného dne 22.12.2016 

vyvěšeno: 2017-01-02 | bylo sejmuto: 2017-01-18


OÚ – Zápis z 13. zasedání ZO Lutín, konaného dne 22. 12. 2016 

vyvěšeno: 2017-01-02 | bylo sejmuto: 2017-01-18


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |