Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2020


|  Archivováno je 233 dokumentů | admin | 


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2020 

vyvěšeno: 2020-12-21 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 14.12.2020 

vyvěšeno: 2020-12-17 | bylo sejmuto: 2021-01-05


Obec Lutín - Upozornění - Obecní úřad Lutín ve dnech 23.12. - 31. 12. 2020 uzavřen 

vyvěšeno: 2020-12-17 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta - Usnesení č.j. 196EX 693/13-161 ze dne 14.12.2020 - odročení dražby 

vyvěšeno: 2020-12-16 | bylo sejmuto: 2021-01-21


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o nočním klidu v roce 2021 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2021-12-15


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2021-12-15


Návrh rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na rok 2021 

vyvěšeno: 2020-12-07 | bylo sejmuto: 2020-12-21


Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na roky 2021-2024 

vyvěšeno: 2020-12-07 | bylo sejmuto: 2020-12-21


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Lutín, dne 14.12.2020 

vyvěšeno: 2020-12-04 | bylo sejmuto: 2020-12-15


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2020, dne 21. 12. 2020 

vyvěšeno: 2020-12-04 | bylo sejmuto: 2020-12-22


Exekutorský úřad Olomouc, Mgtr. Jan Valenta - Usnesení č.j. 196EX 693/13-154 o nařízení dražby 

vyvěšeno: 2020-12-03 | bylo sejmuto: 2021-01-21


Magistrát města Prostějova - veř. vyhl. PVMU 137804/2020 62 - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olšany u Prostějova za období 2015 - 2020 

vyvěšeno: 2020-11-27 | bylo sejmuto: 2020-12-15


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 14 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 19.11.2020 

vyvěšeno: 2020-11-27 | bylo sejmuto: 2020-12-15


Magistrát města Olomouce - veř. vyhl. SMOL/278589/2020/OS/PK/Vra - Společné povolení "III. etapa regenerace sídliště v Lutíně - dvůr" 

vyvěšeno: 2020-11-19 | bylo sejmuto: 2020-12-07


IDSOK - Obnovení školních spojů od 18.11.2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2020-12-31


ARKO Technology, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-12-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 č. v1190 o přijetí krizového opatření - upravuje zákaz volného pohybu osob do 20. 11. 2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-02-18


MZ ČR - Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN ze dne 16.11.2020 - upravuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prsotředků dýchacích cest 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-02-18


Usnesení Vlády ČR a mimořádná opatření MZ ČR ze dne 16. 11. 2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-02-18


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, čj. SMOL/275072/2020/OS/PK/Vla, Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích "MK umístěné na parc.č. 414/1 a 414/2 v k. ú. Třebčín" 

vyvěšeno: 2020-11-13 | bylo sejmuto: 2020-12-01


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 4/2020 dne 20.11.2020 

vyvěšeno: 2020-11-13 | bylo sejmuto: 2020-11-21


Obecní úřad Lutín - Upozornění - z technických důvodu je Obecní úřad Lutín dne 16.11.2020 uzavřen. 

vyvěšeno: 2020-11-13 | bylo sejmuto: 2020-11-18


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 14 Zastupitelstva obce Lutín, dne 19. 11. 2020 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2020-11-11 | bylo sejmuto: 2020-11-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2020 

vyvěšeno: 2020-11-03 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1113 o přijetí krizového opatření - prodloužení zákazu volného pohybu osob do 20. listopadu 2020 

vyvěšeno: 2020-11-03 | bylo sejmuto: 2020-11-18


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/263376/2020/OS/PK/Vra, Společné povolení  

vyvěšeno: 2020-11-02 | bylo sejmuto: 2020-11-19


Souhrn platných Usnesení vlády ČR - aktuální stav k 26. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-26 | bylo sejmuto: 2021-01-25


Obec Lutín - zrušení zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 29.10.2020 

vyvěšeno: 2020-10-22 | bylo sejmuto: 2020-11-05


Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření - zákaz volného pohybu osob na území celé ČR a stanovené výjimky 

vyvěšeno: 2020-10-21 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření - zákaz maloobchodního prodeje a prodej a poskytování služeb v provozovnách a stanovené výjimky těchto prodejen 

vyvěšeno: 2020-10-21 | bylo sejmuto: 2020-10-26


MZ ČR - Mimořádné opatření z 19. 10. 2020 - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ... 

vyvěšeno: 2020-10-20 | bylo sejmuto: 2020-11-18


MZ ČR - Mimořádné opatření ze dne 12.10.2020 - poskytovatelé zdravotních lužeb lůžkové péče 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2021-01-12


Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření - omezení provozu školských zařízení 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření - zákaz hromadných akcí 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2020-10-26


MZ ČR - Mimořádné opatření ze dne 12.10.2020 - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných přeostředků dýchacích cest ... 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2020-10-26


ČSÚ - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, volby do Senátu Parlamentu ČR, II. kolo, konaných ve dnech 9. a 10. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-10 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Sbírka zákonů - Částka 162 ze dne 8. 10. 2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 398 - 402 

vyvěšeno: 2020-10-09 | bylo sejmuto: 2020-01-08


Sbírka zákonů - částka 162 ze dne 8.10.2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 398 - 402 

vyvěšeno: 2020-10-09 | bylo sejmuto: 2020-10-26


OÚ Lutín - změna provozní doby na OÚ a SÚ Lutín pro veřejnost s platností od pondělí 12.10.2020 

vyvěšeno: 2020-10-09 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2020 

vyvěšeno: 2020-10-07 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku 1 - 4 - Volby do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. - 3. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-03 | bylo sejmuto: 2020-10-19


ČSU - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku 1 - 4 - Volby do zastupitelstva kraje, konané ve dnech 2. - 3. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-03 | bylo sejmuto: 2020-12-19


Sbírka zákonů - částka 158 - Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957 - o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR, Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958 o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-10-01 | bylo sejmuto: 2020-10-26


OÚ Lutín - veřejná vyhláška č.j. 2826/2020 - Výzva k odstranění vraku - osobní automobil Daewoo RZ: PRL 70-70 

vyvěšeno: 2020-10-01 | bylo sejmuto: 2020-12-02


OÚ Lutín - veřejná vyhláška č.j. 2828/2020 - Výzva k odstranění vraku - osobní automobil ŠKODA FABIA RZ: 4M4 9069 

vyvěšeno: 2020-10-01 | bylo sejmuto: 2020-12-02


SÚ Lutín - Usnesení č.j. OU/2808/20, sp.zn. SÚ/1624/20 - Ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2020-09-30 | bylo sejmuto: 2020-10-16


Obec Lutín - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa matrikářky/matrikáře 

vyvěšeno: 2020-09-24 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 13 Zastupitelstva obce Lutín, ze dne 14. 9. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-23 | bylo sejmuto: 2020-10-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Zuzana Ostrá, r. 1986 

vyvěšeno: 2020-09-22 | bylo sejmuto: 2020-10-08


ČEZ Distribuce, a.s. - "Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů" 

vyvěšeno: 2020-09-17 | bylo sejmuto: 2020-11-16


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/226904/2020/OS/PK/Vla, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK umístěná na parc.č. 414/1 a 414/2 v k.ú.Třebčín 

vyvěšeno: 2020-09-17 | bylo sejmuto: 2020-10-05


Starosta obce Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 

vyvěšeno: 2020-09-15 | bylo sejmuto: 2020-10-04


Starosta obce Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2020-09-15 | bylo sejmuto: 2020-10-11


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/223152/2020/OS/PK/Vra, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení  

vyvěšeno: 2020-09-11 | bylo sejmuto: 2020-09-30


MZ - Mimořádné opatření, čj. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dnez 9. 9. 2020 - nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 10.9.2020  

vyvěšeno: 2020-09-10 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 13 Zastupitelstva obce Lutín konané dne 14.9.2020 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-09-04 | bylo sejmuto: 2020-09-15


Skupina ČEZ - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 

vyvěšeno: 2020-09-04 | bylo sejmuto: 2020-10-03


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Ostrá, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení, č.j. OÚ/EO/2334/2020/Se ze dne 14. 8. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2020-09-21


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zuzaně Ostré, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. OÚ/EO/2558/2020 ze dne 3. 9. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2020-09-21


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zuzana Ostrá, r. 1986 - Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OÚ/EO/2562/2020/Se ze dne 3. 9. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2020-09-21


Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace na kurz bezpečné jízdy pro JSDH 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2021-09-03


MZ - Mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN ze dne 31.8.2020 - zákaz nebo omezení slavnosti, divadelního a filmového představení, sportovních a jiných shromáždění 

vyvěšeno: 2020-09-02 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Oznámení o zahájení společného úz. stavebního řízení III.etapa reg. sídliště Lutín-dvůr 

vyvěšeno: 2020-08-24 | bylo sejmuto: 2020-09-09


OU Lutín - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR - Pozvánka na první zasedání OVK 

vyvěšeno: 2020-08-21 | bylo sejmuto: 2020-09-10


OU Lutín - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR - Informace o školení vybraných členů OVK 

vyvěšeno: 2020-08-21 | bylo sejmuto: 2020-09-15


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 19.8.2020 - zákaz nebo omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání 

vyvěšeno: 2020-08-20 | bylo sejmuto: 2020-09-02


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2020 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2020-09-04


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 19. 8. 2020 - omezení provozu zdravotnických zařízení 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Ministerstvo zdravotnictví -Mimořádné opatření ze dne 19.8.2020 - nošení ochranných prostředků 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - veř. vyhláška, č.j. SMOL/188042/2020/OS/PK/PT, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2020-08-07 | bylo sejmuto: 2020-08-24


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2020 

vyvěšeno: 2020-08-05 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - část pozemku parc.č. 678/5 orná půda v k. ú. Hněvotín o výměře 150 m2 

vyvěšeno: 2020-08-03 | bylo sejmuto: 2020-08-19


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - část pozemku parc.č. 465/1 - ostatní plocha, v k. ú. Třebčín o výměře 30 m2 nově označenou jako p.č. 465/3 

vyvěšeno: 2020-08-03 | bylo sejmuto: 2020-08-19


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2020-08-03 | bylo sejmuto: 2021-08-03


VOLBY do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020 - stanovení počtu členů okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2020-07-31 | bylo sejmuto: 2020-10-12


VOLBY do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Lutín a Třebčín 

vyvěšeno: 2020-07-31 | bylo sejmuto: 2020-10-10


VOLBY do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 9. a10. 10. 2020) - informace o počtu a sídlech volebních okresů 

vyvěšeno: 2020-07-31 | bylo sejmuto: 2020-10-10


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška Opatření obecné povahy, č.j. 33784/2020-MZE-16212 

vyvěšeno: 2020-07-28 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Ministerstvo zemědělství - Příloha č. 1 k OOP č.j. 33784_2020_MZE_16212 

vyvěšeno: 2020-07-28 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Usnesení č. 135/20- ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2020-07-17 | bylo sejmuto: 2020-08-03


Obec Lutín-záměr obce na prodej části pozemku parc. č. 417/1 - ostatní plocha v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2020-07-13 | bylo sejmuto: 2020-07-29


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2020 

vyvěšeno: 2020-07-10 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení zasedání č. 12 Zastupitelstva obce Lutín, ze dne 29.6.2020 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2020-07-07 | bylo sejmuto: 2020-07-23


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě - budoucí převod částí pozemků p.č. 279, 281/3, 281/4, 283, 301/30, 301/32 vše v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-06-29 | bylo sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 268/2, k. ú. Lutín, výměra 615m2, druh pozemku - orná půda 

vyvěšeno: 2020-06-29 | bylo sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2020 

vyvěšeno: 2020-06-24 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Mikreregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-06-20 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 12 Zastupitelstva obce Lutín, dne 29. 6. 2020, KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2020-06-19 | bylo sejmuto: 2020-06-30


KÚOK - Usnesení č.j. KUOK 66737/2020, sp.zn.: KÚOK/69160/2013/ODSH-SH/7267 

vyvěšeno: 2020-06-17 | bylo sejmuto: 2020-07-03


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 3/2020, dne 2.7.2020  

vyvěšeno: 2020-06-17 | bylo sejmuto: 2020-07-03


IDSOK - Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2020/2021 

vyvěšeno: 2020-06-16 | bylo sejmuto: 2020-07-11


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 

vyvěšeno: 2020-06-09 | bylo sejmuto: 2020-07-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK, 11.6.202 od 8.00 hod. na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2020-06-08 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2020 

vyvěšeno: 2020-06-03 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 11 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.5.2020 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2020-06-01 | bylo sejmuto: 2020-06-17


MZ - Mimořádné opatření č.j. MZDR 1575/2020-19/MIN/KAN ze dne 25.5.2020 

vyvěšeno: 2020-05-27 | bylo sejmuto: 2020-08-26


OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň - Oznámení termínu provedení kompletní rekonstrukce na vybraných stožárech, vedení VVN V560/555 HO vč. odboček, 110 kV 

vyvěšeno: 2020-05-27 | bylo sejmuto: 2020-08-01


Vláda ČR - Opatření obecné povahy - usnesení vlády č. 570 ze dne 25. května 2020 

vyvěšeno: 2020-05-26 | bylo sejmuto: 2020-06-11


KUOk - Oznámení o pokračování v řízení - žádost o vyjádření, č.j. KUOK 58375/2020 KÚOK/69160/2013/ODSH-SH/7267 ze dne 26.5.2020 

vyvěšeno: 2020-05-26 | bylo sejmuto: 2020-06-11


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2019 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2019, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2020-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-25


MZ - Mimořádné opatření - Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 18.5.2020 č. 555 

vyvěšeno: 2020-05-22 | bylo sejmuto: 2020-08-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2020 

vyvěšeno: 2020-05-21 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 11 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.5.2020 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-05-12 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obecní úřad Lutín, veř. vyhláška č.j. 1340/2020, Výzva k odstranění vraku 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-07-13


Sbírka zákonů č. 80 ze dne 30.45.2020 - sdělení MPSV a usnesení vlády č. 218-222 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 81 ze dne 1.5.2020 - usnesení vlády č. 223 a 224 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 82 ze dne 4.5.2020 - usnesení vlády č. 225 - 227 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 83 ze dne 6. 5. 2020 zákon č. 228 - 231 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 84 ze dne 7.5.2020, vyhláška č. 232 a 233 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 85 ze dne 7.5.2020, zákon č. 234 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 86 ze dne 7.5.2020, usnesení vlády č. 235 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020 

vyvěšeno: 2020-05-06 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška - Stavební povolení "II/570 Slatinice - Olomouc, II. etapa, č.j. SMOL/077133/2020/OS/PK/Kra 

vyvěšeno: 2020-05-04 | bylo sejmuto: 2020-05-20


Sbírka zákonů č. 73 ze dne 27. 4. 2020, zákon č. 205 - 206 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-28 | bylo sejmuto: 2020-07-28


Sbírka zákonů č. 74 ze dne 27. 4. 2020, zákon č. 207 - 210 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-28 | bylo sejmuto: 2020-07-28


Sbírka zákonů č. 75 ze dne 27. 4. 2020, vyhláška č. 2011 2020 

vyvěšeno: 2020-04-28 | bylo sejmuto: 2020-07-28


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Lutín, z.s. 

vyvěšeno: 2020-04-27 | bylo sejmuto: 2023-04-28


Sbírka zákonů č. 72 - nařízení a usnesení vlády č. 202 - 204 ze dne 24.4.2020 

vyvěšeno: 2020-04-27 | bylo sejmuto: 2020-07-27


Sbírka zákonů č. 69, zákon 185 - 192 2020 z 24.4.2020 

vyvěšeno: 2020-04-24 | bylo sejmuto: 2020-07-24


Sbírka zákonů č. 70, usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020 

vyvěšeno: 2020-04-24 | bylo sejmuto: 2020-07-24


FÚ Olomouc - veř. vyhláška č.j. 790561/20/3100-11460-803122, - zpřístupněn k nahlédnutí Daň z nemovitých věci na rok 2020 

vyvěšeno: 2020-04-22 | bylo sejmuto: 2020-05-28


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2020-04-20 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Sbírka zákonů č. 66 ze dne 17. 4. 2020, usnesení vlády č. 178 - 179 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-20 | bylo sejmuto: 2020-07-20


Sbírka zákonů č. 62 ze dne 14.4.2020, zákon 172-174 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-15 | bylo sejmuto: 2020-07-15


HZS Olomouckého kraje - Hasiči radí, jak se chovat při pálení klestí 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-05-31


Sbírka zákonů č. 58 ze dne 9. 4. 2020, zákon č. 156 - 158 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-07-14


Sbírka zákonů č. 57 ze dne 9.4.2020, zákon č. 154 - 155 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-07-14


Sbírka zákonů č. 59 ze dne 14.4.2020, zákon 159-161 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-07-14


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2019, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2020-04-08 | bylo sejmuto: 2020-05-25


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/9 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/10 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/11 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/13 v k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Sbírka zákonů č. 56 ze dne 6. 4. 2020, zákon 150 - 153 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-07-07


Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy MZeCR 

vyvěšeno: 2020-04-06 | bylo sejmuto: 2020-04-22


Vláda ČR - Opaření obecné povahy z 1.4.2020 - o dočasném znouzavedení ochrany vnitřních hranic ČR  

vyvěšeno: 2020-04-03 | bylo sejmuto: 2020-07-02


Sbírka zákonů č. 53 ze dne 1.4.2020, zákon č. 144-145 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-02 | bylo sejmuto: 2020-07-02


Sbírka zákonů č. 52 ze dne 31.3.2020, zákon 143 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-01 | bylo sejmuto: 2020-07-01


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 2023-04-01


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/10123/2020/RED ze dne 29.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 0000-00-00


MZ ČR - Mimořádné opatření č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Sbírka zákonů ČR - Částka 51 - 140 - 142/2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 2020-06-30


MZ ČR - Mimořádné opatření Příloha č. 1 - 3 usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 348 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Finanční úřad-bezkontaktní podání daňového přiznání 

vyvěšeno: 2020-03-30 | bylo sejmuto: 2020-06-30


KHS Olomouckého kraje - Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-Co V-2 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


MZ ČR - Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


MZ ČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


HZS ČR - Informace o speciálních stránkách HZS_CR 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


OÚ Lutín - informace - splatnost poplatku za komunální odpad 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-30


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhl. Opatření obecné povahy, č.j. KHSOC/09649/2020/RED ze dne 24.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


Sbírka zákonů ČR - Částka 45 - zákon č. 122 - 128/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření  

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


KHS Olomouckého kraje - veř. výzva č.j. KHSOC/09759/2020/RED zaměstnanci - doplnění 

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


KHS Olomouckého kraje - formulář - karanténa 

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


Sbírka zákonů ČR - Částka 42 - zákon č. 109 - 110/2020 - o přijetí krizového opatření, zákon 111/2020 - o zrušení usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb., zákon č. 112/2020 - o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-06-19


Obec Lutín - Likvidace hygienických roušek 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-12-31


MV ČR - Stanovisko MV k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření, č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN ze dne 19.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-06-19


Česká pošta - oznámení 

vyvěšeno: 2020-03-19 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Sbírka zákonů ČR - Částka 40 - zákon č. 104/2020 - o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS -Co V-2, zákon č. 105/2020 - o přijetí krizového opatření  

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-19


Obec Lutín - Zápis a Usnesení zasedání číslo 10 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 9.3.2020 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-04-03


MV ČR - Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády ze dne 16.3.2020, č. 85/2020 Sb. o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Olomoucký kraj - Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 1/2020 - O přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 17.3.2020 č. 2/2020 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 247 opřijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 244 o omezení provozu dálkových vlaků Českých drah 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 245 o finančním krytí nákladů 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 246 o změně usnesení č. 237 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 250 k zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-30


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 251 o doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 252 - lázeňská léčebně rehabilitační péče 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 253 k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


KHS Olomouckého kraje, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/09179/2020/RED 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-16


Sbírka zákonů ČR - Částka 37 - zákon č. 96 - 99/2020 - o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-18


DOPORUČENÍ - OSOBÁM 70 LET 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-16


Finanční úřad pro Olomoucká kraj - Opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-16


Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


Nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


Vláda ČR - Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, Praha 15.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09068/2020/RED, veř. vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


Sbírka zákonů č. 84/2020-89/2020 o přijetí krizového opatření, sbírka zákonů č. 90/2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Oznámení OÚ Lutín - Sběrný dvůr Lutín je od 16.3.2020 uzavřen 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Oznámení starosty obce - uzavření Mateřské školy v Lutíně 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obecní úřad Lutín - upozornění seniorům 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obecní úřad Lutín - oznámení uzavření Fyzioterapie a regenerace Lutín - Bc. Pavlína Šolcová 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obecní úřad Lutín - oznámení o omezeném provozu pro veřejnost na Obecním úřadě a Stavebním úřadě v Lutíně 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Oznámení Zdravotního střediska Lutín - lékaři 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/075018/2020/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-04-01


Obecní úřad Lutín - Informace přehledně - epitemie koronaviru 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-30


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. 3. 2020, Sbírka zákonů č. 69/2020 - NOUZOVÝ STAV 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Sbírka zákonů ČR - Částka 31, - 70. Usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, 71. - 74. Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-14


Mimořádné opatření MV ČR - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, č.j. MV-48168-1/OAM-2020 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Mimořádné opatření MV ČR - příloha - hraniční obce 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/073567/2020/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-03-30


ROZPOČET OBCE LUTÍN NA ROK 2020 

vyvěšeno: 2020-03-11 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Třebčíně č.p. 13 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-03-26


Mimořádné opatření MZČR - akce, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-06-09


Mimořádné opatření MZČR - školy, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-06-09


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-03-26


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-03-26


Mimořádné opatření MZ - karanténa osoby blízké - nařízení poskytovatelům zdrav. služeb PLPDD, PLPD  

vyvěšeno: 2020-03-09 | bylo sejmuto: 2020-06-08


Mimořádné opatření MZ ČR - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-09 | bylo sejmuto: 2020-06-08


Mimořádné opatření MZČR - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-06


Mimořádné opatření MZČR - zastavení příjmu žádostí o víza Irán 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-06


Ukončení mimořádného opatření MZČR - vyjímka pro pracující v dopravě 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Mimořádné opatření MZČR - karanténa po návratu z Itálie 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 10 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 9.3.2020 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-02-28 | bylo sejmuto: 2020-03-10


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-02-28 | bylo sejmuto: 2021-03-01


Obec Lutín - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2020 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Příloha 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


SVS - Sdělení - informace o výskytu druhého ohniska vysocepatogenní aviární influenzy v ČR 

vyvěšeno: 2020-02-18 | bylo sejmuto: 2020-03-05


OMEXON GA Energo s.r.o. - Oznámení - kompletní rekonstrukce na vybraných stožárech, vedení VVN V560/555 HO vč. odboček, 110 kV 

vyvěšeno: 2020-02-13 | bylo sejmuto: 2020-07-31


Magistrát města Olomouce - veř. vyhl. č.j. SMOL/128958/2019/OS/PK/Kra, Oznámení o zahájení stavebního řízení 

vyvěšeno: 2020-02-11 | bylo sejmuto: 2020-02-27


Magistrát města Olomouce - veř. vyhl., Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/026271/2020/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2020-01-28 | bylo sejmuto: 2020-02-13


Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí č. 12/2020, sp. zn.: SÚ/3255/19, č.j. OU/159/20 

vyvěšeno: 2020-01-23 | bylo sejmuto: 2020-02-10


KVS, SVS pro Olomoucký kraj - Sdělení - aktuální nákazová situace týkající se ptačí chřipky 

vyvěšeno: 2020-01-22 | bylo sejmuto: 2020-02-07


Obec Senice na Hané - konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ v Senici na Hané, okr. Olomouc, p.o. 

vyvěšeno: 2020-01-17 | bylo sejmuto: 2020-02-29


Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhlášku o provedení elekt. dražby nemovité věci, Usnesení 203 Ex 09220/08-42 

vyvěšeno: 2020-01-14 | bylo sejmuto: 2020-03-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2019 

vyvěšeno: 2020-01-10 | bylo sejmuto: 2020-03-11


SÚ Lutín - veř. vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost, sp. zn. 1909/19, č.j. OU/74/20 

vyvěšeno: 2020-01-09 | bylo sejmuto: 2020-01-25


SÚ Lutín - veř. vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost, sp.zn. SÚ/1909/19, č.j. OU/75/20 

vyvěšeno: 2020-01-09 | bylo sejmuto: 2020-01-25


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2020 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2020-01-07 | bylo sejmuto: 2020-03-11


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2020


|  Archivováno je 233 dokumentů | admin | 


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2020 

vyvěšeno: 2020-12-21 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 14.12.2020 

vyvěšeno: 2020-12-17 | bylo sejmuto: 2021-01-05


Obec Lutín - Upozornění - Obecní úřad Lutín ve dnech 23.12. - 31. 12. 2020 uzavřen 

vyvěšeno: 2020-12-17 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta - Usnesení č.j. 196EX 693/13-161 ze dne 14.12.2020 - odročení dražby 

vyvěšeno: 2020-12-16 | bylo sejmuto: 2021-01-21


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o nočním klidu v roce 2021 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2020-12-31


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2021-12-15


Obec Lutín - Poskytnutí dotace z programu podpory investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 

vyvěšeno: 2020-12-15 | bylo sejmuto: 2021-12-15


Návrh rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na rok 2021 

vyvěšeno: 2020-12-07 | bylo sejmuto: 2020-12-21


Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Kosířsko na roky 2021-2024 

vyvěšeno: 2020-12-07 | bylo sejmuto: 2020-12-21


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 15 Zastupitelstva obce Lutín, dne 14.12.2020 

vyvěšeno: 2020-12-04 | bylo sejmuto: 2020-12-15


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2020, dne 21. 12. 2020 

vyvěšeno: 2020-12-04 | bylo sejmuto: 2020-12-22


Exekutorský úřad Olomouc, Mgtr. Jan Valenta - Usnesení č.j. 196EX 693/13-154 o nařízení dražby 

vyvěšeno: 2020-12-03 | bylo sejmuto: 2021-01-21


Magistrát města Prostějova - veř. vyhl. PVMU 137804/2020 62 - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olšany u Prostějova za období 2015 - 2020 

vyvěšeno: 2020-11-27 | bylo sejmuto: 2020-12-15


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 14 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 19.11.2020 

vyvěšeno: 2020-11-27 | bylo sejmuto: 2020-12-15


Magistrát města Olomouce - veř. vyhl. SMOL/278589/2020/OS/PK/Vra - Společné povolení "III. etapa regenerace sídliště v Lutíně - dvůr" 

vyvěšeno: 2020-11-19 | bylo sejmuto: 2020-12-07


IDSOK - Obnovení školních spojů od 18.11.2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2020-12-31


ARKO Technology, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-12-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 č. v1190 o přijetí krizového opatření - upravuje zákaz volného pohybu osob do 20. 11. 2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-02-18


MZ ČR - Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN ze dne 16.11.2020 - upravuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prsotředků dýchacích cest 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-02-18


Usnesení Vlády ČR a mimořádná opatření MZ ČR ze dne 16. 11. 2020 

vyvěšeno: 2020-11-18 | bylo sejmuto: 2021-02-18


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, čj. SMOL/275072/2020/OS/PK/Vla, Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích "MK umístěné na parc.č. 414/1 a 414/2 v k. ú. Třebčín" 

vyvěšeno: 2020-11-13 | bylo sejmuto: 2020-12-01


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 4/2020 dne 20.11.2020 

vyvěšeno: 2020-11-13 | bylo sejmuto: 2020-11-21


Obecní úřad Lutín - Upozornění - z technických důvodu je Obecní úřad Lutín dne 16.11.2020 uzavřen. 

vyvěšeno: 2020-11-13 | bylo sejmuto: 2020-11-18


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 14 Zastupitelstva obce Lutín, dne 19. 11. 2020 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2020-11-11 | bylo sejmuto: 2020-11-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2020 

vyvěšeno: 2020-11-03 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Usnesení vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 č. 1113 o přijetí krizového opatření - prodloužení zákazu volného pohybu osob do 20. listopadu 2020 

vyvěšeno: 2020-11-03 | bylo sejmuto: 2020-11-18


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/263376/2020/OS/PK/Vra, Společné povolení  

vyvěšeno: 2020-11-02 | bylo sejmuto: 2020-11-19


Souhrn platných Usnesení vlády ČR - aktuální stav k 26. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-26 | bylo sejmuto: 2021-01-25


Obec Lutín - zrušení zasedání Zastupitelstva obce Lutín dne 29.10.2020 

vyvěšeno: 2020-10-22 | bylo sejmuto: 2020-11-05


Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření - zákaz volného pohybu osob na území celé ČR a stanovené výjimky 

vyvěšeno: 2020-10-21 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření - zákaz maloobchodního prodeje a prodej a poskytování služeb v provozovnách a stanovené výjimky těchto prodejen 

vyvěšeno: 2020-10-21 | bylo sejmuto: 2020-10-26


MZ ČR - Mimořádné opatření z 19. 10. 2020 - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ... 

vyvěšeno: 2020-10-20 | bylo sejmuto: 2020-11-18


MZ ČR - Mimořádné opatření ze dne 12.10.2020 - poskytovatelé zdravotních lužeb lůžkové péče 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2021-01-12


Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření - omezení provozu školských zařízení 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření - zákaz hromadných akcí 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2020-10-26


MZ ČR - Mimořádné opatření ze dne 12.10.2020 - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných přeostředků dýchacích cest ... 

vyvěšeno: 2020-10-13 | bylo sejmuto: 2020-10-26


ČSÚ - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 - 4, volby do Senátu Parlamentu ČR, II. kolo, konaných ve dnech 9. a 10. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-10 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Sbírka zákonů - Částka 162 ze dne 8. 10. 2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 398 - 402 

vyvěšeno: 2020-10-09 | bylo sejmuto: 2020-01-08


Sbírka zákonů - částka 162 ze dne 8.10.2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 398 - 402 

vyvěšeno: 2020-10-09 | bylo sejmuto: 2020-10-26


OÚ Lutín - změna provozní doby na OÚ a SÚ Lutín pro veřejnost s platností od pondělí 12.10.2020 

vyvěšeno: 2020-10-09 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2020 

vyvěšeno: 2020-10-07 | bylo sejmuto: 2021-03-31


ČSÚ - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku 1 - 4 - Volby do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. - 3. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-03 | bylo sejmuto: 2020-10-19


ČSU - Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku 1 - 4 - Volby do zastupitelstva kraje, konané ve dnech 2. - 3. 10. 2020 

vyvěšeno: 2020-10-03 | bylo sejmuto: 2020-12-19


Sbírka zákonů - částka 158 - Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957 - o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR, Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958 o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-10-01 | bylo sejmuto: 2020-10-26


OÚ Lutín - veřejná vyhláška č.j. 2826/2020 - Výzva k odstranění vraku - osobní automobil Daewoo RZ: PRL 70-70 

vyvěšeno: 2020-10-01 | bylo sejmuto: 2020-12-02


OÚ Lutín - veřejná vyhláška č.j. 2828/2020 - Výzva k odstranění vraku - osobní automobil ŠKODA FABIA RZ: 4M4 9069 

vyvěšeno: 2020-10-01 | bylo sejmuto: 2020-12-02


SÚ Lutín - Usnesení č.j. OU/2808/20, sp.zn. SÚ/1624/20 - Ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2020-09-30 | bylo sejmuto: 2020-10-16


Obec Lutín - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa matrikářky/matrikáře 

vyvěšeno: 2020-09-24 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 13 Zastupitelstva obce Lutín, ze dne 14. 9. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-23 | bylo sejmuto: 2020-10-09


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí ve věci, Zuzana Ostrá, r. 1986 

vyvěšeno: 2020-09-22 | bylo sejmuto: 2020-10-08


ČEZ Distribuce, a.s. - "Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů" 

vyvěšeno: 2020-09-17 | bylo sejmuto: 2020-11-16


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/226904/2020/OS/PK/Vla, Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, MK umístěná na parc.č. 414/1 a 414/2 v k.ú.Třebčín 

vyvěšeno: 2020-09-17 | bylo sejmuto: 2020-10-05


Starosta obce Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 

vyvěšeno: 2020-09-15 | bylo sejmuto: 2020-10-04


Starosta obce Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 

vyvěšeno: 2020-09-15 | bylo sejmuto: 2020-10-11


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/223152/2020/OS/PK/Vra, Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení  

vyvěšeno: 2020-09-11 | bylo sejmuto: 2020-09-30


MZ - Mimořádné opatření, čj. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dnez 9. 9. 2020 - nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 10.9.2020  

vyvěšeno: 2020-09-10 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 13 Zastupitelstva obce Lutín konané dne 14.9.2020 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-09-04 | bylo sejmuto: 2020-09-15


Skupina ČEZ - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 

vyvěšeno: 2020-09-04 | bylo sejmuto: 2020-10-03


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Ostrá, r. 1986 - Oznámení o zahájení správního řízení, č.j. OÚ/EO/2334/2020/Se ze dne 14. 8. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2020-09-21


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zuzaně Ostré, r. 1986 - Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. OÚ/EO/2558/2020 ze dne 3. 9. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2020-09-21


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Zuzana Ostrá, r. 1986 - Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č.j. OÚ/EO/2562/2020/Se ze dne 3. 9. 2020 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2020-09-21


Olomoucký kraj - Poskytnutí dotace na kurz bezpečné jízdy pro JSDH 

vyvěšeno: 2020-09-03 | bylo sejmuto: 2021-09-03


MZ - Mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN ze dne 31.8.2020 - zákaz nebo omezení slavnosti, divadelního a filmového představení, sportovních a jiných shromáždění 

vyvěšeno: 2020-09-02 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Oznámení o zahájení společného úz. stavebního řízení III.etapa reg. sídliště Lutín-dvůr 

vyvěšeno: 2020-08-24 | bylo sejmuto: 2020-09-09


OU Lutín - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR - Pozvánka na první zasedání OVK 

vyvěšeno: 2020-08-21 | bylo sejmuto: 2020-09-10


OU Lutín - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR - Informace o školení vybraných členů OVK 

vyvěšeno: 2020-08-21 | bylo sejmuto: 2020-09-15


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 19.8.2020 - zákaz nebo omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání 

vyvěšeno: 2020-08-20 | bylo sejmuto: 2020-09-02


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2020 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Rada obce Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Lutíně, ul. Na Záhumení č.p. 51 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2020-09-04


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření ze dne 19. 8. 2020 - omezení provozu zdravotnických zařízení 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2020-10-26


Ministerstvo zdravotnictví -Mimořádné opatření ze dne 19.8.2020 - nošení ochranných prostředků 

vyvěšeno: 2020-08-19 | bylo sejmuto: 2020-10-13


Magistrát města Olomouce, odbor stavební - veř. vyhláška, č.j. SMOL/188042/2020/OS/PK/PT, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2020-08-07 | bylo sejmuto: 2020-08-24


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2020 

vyvěšeno: 2020-08-05 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - část pozemku parc.č. 678/5 orná půda v k. ú. Hněvotín o výměře 150 m2 

vyvěšeno: 2020-08-03 | bylo sejmuto: 2020-08-19


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - část pozemku parc.č. 465/1 - ostatní plocha, v k. ú. Třebčín o výměře 30 m2 nově označenou jako p.č. 465/3 

vyvěšeno: 2020-08-03 | bylo sejmuto: 2020-08-19


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH 

vyvěšeno: 2020-08-03 | bylo sejmuto: 2021-08-03


VOLBY do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020 - stanovení počtu členů okr. volebních komisí 

vyvěšeno: 2020-07-31 | bylo sejmuto: 2020-10-12


VOLBY do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Lutín a Třebčín 

vyvěšeno: 2020-07-31 | bylo sejmuto: 2020-10-10


VOLBY do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3. 10. 2020 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 9. a10. 10. 2020) - informace o počtu a sídlech volebních okresů 

vyvěšeno: 2020-07-31 | bylo sejmuto: 2020-10-10


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška Opatření obecné povahy, č.j. 33784/2020-MZE-16212 

vyvěšeno: 2020-07-28 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Ministerstvo zemědělství - Příloha č. 1 k OOP č.j. 33784_2020_MZE_16212 

vyvěšeno: 2020-07-28 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Usnesení č. 135/20- ustanovení opatrovníka 

vyvěšeno: 2020-07-17 | bylo sejmuto: 2020-08-03


Obec Lutín-záměr obce na prodej části pozemku parc. č. 417/1 - ostatní plocha v k.ú. Třebčín 

vyvěšeno: 2020-07-13 | bylo sejmuto: 2020-07-29


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2020 

vyvěšeno: 2020-07-10 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení zasedání č. 12 Zastupitelstva obce Lutín, ze dne 29.6.2020 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2020-07-07 | bylo sejmuto: 2020-07-23


Obec Lutín - Záměr obce uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě - budoucí převod částí pozemků p.č. 279, 281/3, 281/4, 283, 301/30, 301/32 vše v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-06-29 | bylo sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 268/2, k. ú. Lutín, výměra 615m2, druh pozemku - orná půda 

vyvěšeno: 2020-06-29 | bylo sejmuto: 2020-07-15


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2020 

vyvěšeno: 2020-06-24 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Mikreregion KOSÍŘSKO - Závěrečný účet svazku obcí MK za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-06-20 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 12 Zastupitelstva obce Lutín, dne 29. 6. 2020, KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2020-06-19 | bylo sejmuto: 2020-06-30


KÚOK - Usnesení č.j. KUOK 66737/2020, sp.zn.: KÚOK/69160/2013/ODSH-SH/7267 

vyvěšeno: 2020-06-17 | bylo sejmuto: 2020-07-03


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK č. 3/2020, dne 2.7.2020  

vyvěšeno: 2020-06-17 | bylo sejmuto: 2020-07-03


IDSOK - Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2020/2021 

vyvěšeno: 2020-06-16 | bylo sejmuto: 2020-07-11


Rada Olomouckého kraje - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek 

vyvěšeno: 2020-06-09 | bylo sejmuto: 2020-07-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu MK, 11.6.202 od 8.00 hod. na OÚ v Těšeticích 

vyvěšeno: 2020-06-08 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2020 

vyvěšeno: 2020-06-03 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 11 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.5.2020 v KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2020-06-01 | bylo sejmuto: 2020-06-17


MZ - Mimořádné opatření č.j. MZDR 1575/2020-19/MIN/KAN ze dne 25.5.2020 

vyvěšeno: 2020-05-27 | bylo sejmuto: 2020-08-26


OMEXOM GA Energo s.r.o. Plzeň - Oznámení termínu provedení kompletní rekonstrukce na vybraných stožárech, vedení VVN V560/555 HO vč. odboček, 110 kV 

vyvěšeno: 2020-05-27 | bylo sejmuto: 2020-08-01


Vláda ČR - Opatření obecné povahy - usnesení vlády č. 570 ze dne 25. května 2020 

vyvěšeno: 2020-05-26 | bylo sejmuto: 2020-06-11


KUOk - Oznámení o pokračování v řízení - žádost o vyjádření, č.j. KUOK 58375/2020 KÚOK/69160/2013/ODSH-SH/7267 ze dne 26.5.2020 

vyvěšeno: 2020-05-26 | bylo sejmuto: 2020-06-11


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2019 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2019, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2020-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-05-25 | bylo sejmuto: 2021-06-25


MZ - Mimořádné opatření - Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 18.5.2020 č. 555 

vyvěšeno: 2020-05-22 | bylo sejmuto: 2020-08-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2020 

vyvěšeno: 2020-05-21 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 11 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 20.5.2020 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-05-12 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obecní úřad Lutín, veř. vyhláška č.j. 1340/2020, Výzva k odstranění vraku 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-07-13


Sbírka zákonů č. 80 ze dne 30.45.2020 - sdělení MPSV a usnesení vlády č. 218-222 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 81 ze dne 1.5.2020 - usnesení vlády č. 223 a 224 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 82 ze dne 4.5.2020 - usnesení vlády č. 225 - 227 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 83 ze dne 6. 5. 2020 zákon č. 228 - 231 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 84 ze dne 7.5.2020, vyhláška č. 232 a 233 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 85 ze dne 7.5.2020, zákon č. 234 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Sbírka zákonů č. 86 ze dne 7.5.2020, usnesení vlády č. 235 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-05-11 | bylo sejmuto: 2020-08-10


Ministerstvo vnitra ČR - Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020 

vyvěšeno: 2020-05-06 | bylo sejmuto: 2020-06-30


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška - Stavební povolení "II/570 Slatinice - Olomouc, II. etapa, č.j. SMOL/077133/2020/OS/PK/Kra 

vyvěšeno: 2020-05-04 | bylo sejmuto: 2020-05-20


Sbírka zákonů č. 73 ze dne 27. 4. 2020, zákon č. 205 - 206 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-28 | bylo sejmuto: 2020-07-28


Sbírka zákonů č. 74 ze dne 27. 4. 2020, zákon č. 207 - 210 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-28 | bylo sejmuto: 2020-07-28


Sbírka zákonů č. 75 ze dne 27. 4. 2020, vyhláška č. 2011 2020 

vyvěšeno: 2020-04-28 | bylo sejmuto: 2020-07-28


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Lutín, z.s. 

vyvěšeno: 2020-04-27 | bylo sejmuto: 2023-04-28


Sbírka zákonů č. 72 - nařízení a usnesení vlády č. 202 - 204 ze dne 24.4.2020 

vyvěšeno: 2020-04-27 | bylo sejmuto: 2020-07-27


Sbírka zákonů č. 69, zákon 185 - 192 2020 z 24.4.2020 

vyvěšeno: 2020-04-24 | bylo sejmuto: 2020-07-24


Sbírka zákonů č. 70, usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020 

vyvěšeno: 2020-04-24 | bylo sejmuto: 2020-07-24


FÚ Olomouc - veř. vyhláška č.j. 790561/20/3100-11460-803122, - zpřístupněn k nahlédnutí Daň z nemovitých věci na rok 2020 

vyvěšeno: 2020-04-22 | bylo sejmuto: 2020-05-28


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Rodinné centrum Klásek z.s. 

vyvěšeno: 2020-04-20 | bylo sejmuto: 2023-04-21


Sbírka zákonů č. 66 ze dne 17. 4. 2020, usnesení vlády č. 178 - 179 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-20 | bylo sejmuto: 2020-07-20


Sbírka zákonů č. 62 ze dne 14.4.2020, zákon 172-174 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-15 | bylo sejmuto: 2020-07-15


HZS Olomouckého kraje - Hasiči radí, jak se chovat při pálení klestí 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-05-31


Sbírka zákonů č. 58 ze dne 9. 4. 2020, zákon č. 156 - 158 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-07-14


Sbírka zákonů č. 57 ze dne 9.4.2020, zákon č. 154 - 155 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-07-14


Sbírka zákonů č. 59 ze dne 14.4.2020, zákon 159-161 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-14 | bylo sejmuto: 2020-07-14


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2019, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2020-04-08 | bylo sejmuto: 2020-05-25


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/9 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/10 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/11 v k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Obec Lutín - Záměr obce na prodej nemovitosti - pozemek parc.č. 168/13 v k.ú. Lutín 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-05-21


Sbírka zákonů č. 56 ze dne 6. 4. 2020, zákon 150 - 153 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-07 | bylo sejmuto: 2020-07-07


Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy MZeCR 

vyvěšeno: 2020-04-06 | bylo sejmuto: 2020-04-22


Vláda ČR - Opaření obecné povahy z 1.4.2020 - o dočasném znouzavedení ochrany vnitřních hranic ČR  

vyvěšeno: 2020-04-03 | bylo sejmuto: 2020-07-02


Sbírka zákonů č. 53 ze dne 1.4.2020, zákon č. 144-145 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-02 | bylo sejmuto: 2020-07-02


Sbírka zákonů č. 52 ze dne 31.3.2020, zákon 143 2020 Sb. 

vyvěšeno: 2020-04-01 | bylo sejmuto: 2020-07-01


Obec Lutín - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sigma Lutín z.s. 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 2023-04-01


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/10123/2020/RED ze dne 29.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 0000-00-00


MZ ČR - Mimořádné opatření č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Sbírka zákonů ČR - Částka 51 - 140 - 142/2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 2020-06-30


MZ ČR - Mimořádné opatření Příloha č. 1 - 3 usnesení vlády ze dne 30. 3. 2020 č. 348 

vyvěšeno: 2020-03-31 | bylo sejmuto: 0000-00-00


Finanční úřad-bezkontaktní podání daňového přiznání 

vyvěšeno: 2020-03-30 | bylo sejmuto: 2020-06-30


KHS Olomouckého kraje - Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-Co V-2 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


MZ ČR - Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


MZ ČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


HZS ČR - Informace o speciálních stránkách HZS_CR 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-24


OÚ Lutín - informace - splatnost poplatku za komunální odpad 

vyvěšeno: 2020-03-25 | bylo sejmuto: 2020-06-30


KHS Olomouckého kraje - veř. vyhl. Opatření obecné povahy, č.j. KHSOC/09649/2020/RED ze dne 24.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


Sbírka zákonů ČR - Částka 45 - zákon č. 122 - 128/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření  

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


KHS Olomouckého kraje - veř. výzva č.j. KHSOC/09759/2020/RED zaměstnanci - doplnění 

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


KHS Olomouckého kraje - formulář - karanténa 

vyvěšeno: 2020-03-24 | bylo sejmuto: 2020-06-23


Sbírka zákonů ČR - Částka 42 - zákon č. 109 - 110/2020 - o přijetí krizového opatření, zákon 111/2020 - o zrušení usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb., zákon č. 112/2020 - o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-06-19


Obec Lutín - Likvidace hygienických roušek 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-12-31


MV ČR - Stanovisko MV k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-12-31


MZ ČR - Mimořádné opatření, č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN ze dne 19.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-20 | bylo sejmuto: 2020-06-19


Česká pošta - oznámení 

vyvěšeno: 2020-03-19 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Sbírka zákonů ČR - Částka 40 - zákon č. 104/2020 - o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS -Co V-2, zákon č. 105/2020 - o přijetí krizového opatření  

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-19


Obec Lutín - Zápis a Usnesení zasedání číslo 10 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 9.3.2020 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-04-03


MV ČR - Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády ze dne 16.3.2020, č. 85/2020 Sb. o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Olomoucký kraj - Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 1/2020 - O přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 17.3.2020 č. 2/2020 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 247 opřijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 249 o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 244 o omezení provozu dálkových vlaků Českých drah 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 245 o finančním krytí nákladů 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 246 o změně usnesení č. 237 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 250 k zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 248 o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-30


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 251 o doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 252 - lázeňská léčebně rehabilitační péče 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 č. 253 k vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí 

vyvěšeno: 2020-03-18 | bylo sejmuto: 2020-06-17


KHS Olomouckého kraje, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii, č.j. KHSOC/09179/2020/RED 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-16


Sbírka zákonů ČR - Částka 37 - zákon č. 96 - 99/2020 - o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-18


DOPORUČENÍ - OSOBÁM 70 LET 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-16


Finanční úřad pro Olomoucká kraj - Opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 

vyvěšeno: 2020-03-17 | bylo sejmuto: 2020-06-16


Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


Nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


Vláda ČR - Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, Praha 15.3.2020 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/09068/2020/RED, veř. vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Nařízení mimořádného opatření při epidemii 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-15


Sbírka zákonů č. 84/2020-89/2020 o přijetí krizového opatření, sbírka zákonů č. 90/2020 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-17


Oznámení OÚ Lutín - Sběrný dvůr Lutín je od 16.3.2020 uzavřen 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Oznámení starosty obce - uzavření Mateřské školy v Lutíně 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obecní úřad Lutín - upozornění seniorům 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obecní úřad Lutín - oznámení uzavření Fyzioterapie a regenerace Lutín - Bc. Pavlína Šolcová 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obecní úřad Lutín - oznámení o omezeném provozu pro veřejnost na Obecním úřadě a Stavebním úřadě v Lutíně 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Oznámení Zdravotního střediska Lutín - lékaři 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/075018/2020/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-04-01


Obecní úřad Lutín - Informace přehledně - epitemie koronaviru 

vyvěšeno: 2020-03-16 | bylo sejmuto: 2020-06-30


USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. 3. 2020, Sbírka zákonů č. 69/2020 - NOUZOVÝ STAV 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Sbírka zákonů ČR - Částka 31, - 70. Usnesení vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, 71. - 74. Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-14


Mimořádné opatření MV ČR - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR, č.j. MV-48168-1/OAM-2020 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Mimořádné opatření MV ČR - příloha - hraniční obce 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-06-12


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/073567/2020/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2020-03-13 | bylo sejmuto: 2020-03-30


ROZPOČET OBCE LUTÍN NA ROK 2020 

vyvěšeno: 2020-03-11 | bylo sejmuto: 2021-03-31


Obec Lutín - Záměr na pronájem části nemovitosti - nebytové prostory v Třebčíně č.p. 13 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-03-26


Mimořádné opatření MZČR - akce, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-06-09


Mimořádné opatření MZČR - školy, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-06-09


Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-03-26


Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Lutín č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vyvěšeno: 2020-03-10 | bylo sejmuto: 2020-03-26


Mimořádné opatření MZ - karanténa osoby blízké - nařízení poskytovatelům zdrav. služeb PLPDD, PLPD  

vyvěšeno: 2020-03-09 | bylo sejmuto: 2020-06-08


Mimořádné opatření MZ ČR - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN 

vyvěšeno: 2020-03-09 | bylo sejmuto: 2020-06-08


Mimořádné opatření MZČR - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-06


Mimořádné opatření MZČR - zastavení příjmu žádostí o víza Irán 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-06


Ukončení mimořádného opatření MZČR - vyjímka pro pracující v dopravě 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Mimořádné opatření MZČR - karanténa po návratu z Itálie 

vyvěšeno: 2020-03-07 | bylo sejmuto: 2020-06-05


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 10 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 9.3.2020 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2020-02-28 | bylo sejmuto: 2020-03-10


Obecní úřad Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 

vyvěšeno: 2020-02-28 | bylo sejmuto: 2021-03-01


Obec Lutín - Návrh rozpočtu Obce Lutín na rok 2020 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2020-03-11


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12M za 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


Obec Lutín - Příloha 2019 

vyvěšeno: 2020-02-21 | bylo sejmuto: 2021-06-30


SVS - Sdělení - informace o výskytu druhého ohniska vysocepatogenní aviární influenzy v ČR 

vyvěšeno: 2020-02-18 | bylo sejmuto: 2020-03-05


OMEXON GA Energo s.r.o. - Oznámení - kompletní rekonstrukce na vybraných stožárech, vedení VVN V560/555 HO vč. odboček, 110 kV 

vyvěšeno: 2020-02-13 | bylo sejmuto: 2020-07-31


Magistrát města Olomouce - veř. vyhl. č.j. SMOL/128958/2019/OS/PK/Kra, Oznámení o zahájení stavebního řízení 

vyvěšeno: 2020-02-11 | bylo sejmuto: 2020-02-27


Magistrát města Olomouce - veř. vyhl., Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/026271/2020/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2020-01-28 | bylo sejmuto: 2020-02-13


Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí č. 12/2020, sp. zn.: SÚ/3255/19, č.j. OU/159/20 

vyvěšeno: 2020-01-23 | bylo sejmuto: 2020-02-10


KVS, SVS pro Olomoucký kraj - Sdělení - aktuální nákazová situace týkající se ptačí chřipky 

vyvěšeno: 2020-01-22 | bylo sejmuto: 2020-02-07


Obec Senice na Hané - konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ v Senici na Hané, okr. Olomouc, p.o. 

vyvěšeno: 2020-01-17 | bylo sejmuto: 2020-02-29


Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhlášku o provedení elekt. dražby nemovité věci, Usnesení 203 Ex 09220/08-42 

vyvěšeno: 2020-01-14 | bylo sejmuto: 2020-03-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2019 

vyvěšeno: 2020-01-10 | bylo sejmuto: 2020-03-11


SÚ Lutín - veř. vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost, sp. zn. 1909/19, č.j. OU/74/20 

vyvěšeno: 2020-01-09 | bylo sejmuto: 2020-01-25


SÚ Lutín - veř. vyhláška, Oznámení o možnosti převzít písemnost, sp.zn. SÚ/1909/19, č.j. OU/75/20 

vyvěšeno: 2020-01-09 | bylo sejmuto: 2020-01-25


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2020 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2020-01-07 | bylo sejmuto: 2020-03-11


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |