Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Archiv úřední desky 2022


|  Archivováno je 153 dokumentů | admin | 


KUOK - Informace k volbám - volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 

vyvěšeno: 2022-12-22 | bylo sejmuto: 2023-01-28


Obec Lutín - OZNÁMENÍ o době a místě konání volby PREZIDENTA REPUBLIKY 

vyvěšeno: 2022-12-21 | bylo sejmuto: 2023-01-15


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2023 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2022-12-19 | bylo sejmuto: 2023-04-30


KÚOK , Odbor životního prostředí a zemědělství - Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Retail park Lutín" zařazeného v kategorii II bodu 110 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, č.j. KUOK 131020/2022 

vyvěšeno: 2022-12-19 | bylo sejmuto: 2023-01-04


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Lutín, dne 12.12.2022 

vyvěšeno: 2022-12-19 | bylo sejmuto: 2023-01-04


Státní veterinární správa - Nařízení - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky 

vyvěšeno: 2022-12-16 | bylo sejmuto: 2023-01-03


Obec Lutín - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK dne 21.12.2022 a uveřejnění termínu školení 

vyvěšeno: 2022-12-15 | bylo sejmuto: 2022-12-22


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 13/2022 

vyvěšeno: 2022-12-14 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu v roce 2023 

vyvěšeno: 2022-12-14 | bylo sejmuto: 2022-12-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 6/2022, dne 20.12.2022 

vyvěšeno: 2022-12-12 | bylo sejmuto: 2022-12-21


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemku p.č. 279, o výměře 30m2 v k.ú. Lutín  

vyvěšeno: 2022-12-09 | bylo sejmuto: 2022-12-28


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2023 

vyvěšeno: 2022-12-02 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Lutín, dne 12.12.2022, KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2022-12-01 | bylo sejmuto: 2022-12-13


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2022 

vyvěšeno: 2022-11-28 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. vodního hospodářství - Rozhodnutí - veř. vyhláškou č.j. SMOL/317513/2022/OZP/VH/Pos ze dne 22. 11. 2022 " Lokalita Třebčín - Padělky - 41 RD - prodloužení vodovodu a kanalizace, vč. přípojek" 

vyvěšeno: 2022-11-24 | bylo sejmuto: 2022-12-12


Obecní úřad Lutín - Pozvánka na veřejné projednání studie nového centra obce, dne 5. 12. 2022 od 17.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-11-23 | bylo sejmuto: 2022-12-06


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 9.12.2022, Lutín, Slatinická č.p. 266, k. ú. Lutín parc.č. 105/1 

vyvěšeno: 2022-11-21 | bylo sejmuto: 2022-12-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaroslav Genčur, r. 1975 - rozhodnutí ve věci č.j. OÚ/EO/4546/2022/Se 

vyvěšeno: 2022-11-21 | bylo sejmuto: 2022-12-07


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Evžen Dittrich, r. 1975, rozhodnutí ve věci č.j. OÚ/EO/4547/2022/Se 

vyvěšeno: 2022-11-21 | bylo sejmuto: 2022-12-07


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 2 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 9.11.2022 v Lutíně 

vyvěšeno: 2022-11-16 | bylo sejmuto: 2022-12-02


Obecní úřad Lutín - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - Informace o počtu členů OVK a o počtu a sídle okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2022-11-09 | bylo sejmuto: 2023-01-29


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2022 

vyvěšeno: 2022-11-02 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 2 Zastupitelstva obce Lutín, dne 9. 11. 2022 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-11-01 | bylo sejmuto: 2022-11-10


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny - 18.11.2022 od 7:30 do 11:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-10-31 | bylo sejmuto: 2022-11-19


Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace - Volno ředitele školy - dne 18.11.2022 

vyvěšeno: 2022-10-31 | bylo sejmuto: 2022-11-19


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/290946/2022/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - důvod úpravy: v rámci stavby "Oprava žel. přejezdu P7647 Slatinice" 

vyvěšeno: 2022-10-26 | bylo sejmuto: 2022-11-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2022, dne 1.11.2022 od 8.00 hod. na OÚ ve Slatinicích 

vyvěšeno: 2022-10-24 | bylo sejmuto: 2022-11-02


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Lutín, část Třebčín - č.p. 107,110,253,257 dne 14.11.2022 

vyvěšeno: 2022-10-24 | bylo sejmuto: 2022-11-15


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z ustavujícího zasedání číslo 1 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 18. 10. 2022 

vyvěšeno: 2022-10-24 | bylo sejmuto: 2022-11-09


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.. OÚ/EO/4151/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka - J. Genčur, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška č.j. OU/4111/22, sp.zn. SÚ/814/22 ze dne 20.10.2022 "Oznámení o možnosti převzít písemnost" 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-07


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/4150/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, J. Genčur, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/4152/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka, E. Dittrichovi, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/4153/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, E. Dittrichovi, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na prodej části pozemku parcelní číslo 324/1, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2022-10-19 | bylo sejmuto: 2022-11-04


Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy - Rozhodnutí - "Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín" 

vyvěšeno: 2022-10-19 | bylo sejmuto: 2022-11-04


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2022-10-13 | bylo sejmuto: 2022-11-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2022 

vyvěšeno: 2022-10-12 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, odbor ŽP - veř. vyhláška čj. SMOL/277380/2022/OZP/VH/Pos 

vyvěšeno: 2022-10-12 | bylo sejmuto: 2022-10-31


Magistrát města Olomouce, odbor ŽP - veř. vyhláška čj. SMOL/277380/2022/OZP/VH/Pos 

vyvěšeno: 2022-10-12 | bylo sejmuto: 2022-10-31


Obecní úřad Lutín - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 18.10.2022 v aule ZŠ a MŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-10-10 | bylo sejmuto: 2022-10-19


Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 103542/2022 

vyvěšeno: 2022-10-07 | bylo sejmuto: 2022-10-24


KIDSOK - změna jízdního řádu linky 780400 Prostějov-Lutín-Olomouc 

vyvěšeno: 2022-10-05 | bylo sejmuto: 2022-10-12


Magistrát města Olomouce - registrační úřad: Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Lutín, konaných ve dnech 23.9. - 24.9.2022 

vyvěšeno: 2022-09-25 | bylo sejmuto: 2022-10-27


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 26 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 14.9.2022 

vyvěšeno: 2022-09-22 | bylo sejmuto: 2022-10-10


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - veř. vyhl. č.j. OU/3562/22, sp.zn.: SÚ/2728/22 - Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2022-09-20 | bylo sejmuto: 2022-10-06


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/250397/2022/OS/PK/Kli ze dne 19.9.2022, Společné povolení - "Cyklostezka Hněvotín - Lutín", SO 101 - Cyklostezka, SO 201 - Lávka cyklostezky 

vyvěšeno: 2022-09-20 | bylo sejmuto: 2022-10-06


MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021 ze dne 20.9.2021 

vyvěšeno: 2022-09-15 | bylo sejmuto: 2022-10-03


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2022 

vyvěšeno: 2022-09-14 | bylo sejmuto: 2023-03-31


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 

vyvěšeno: 2022-09-12 | bylo sejmuto: 2022-10-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 26 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 14.9.2022 v Aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-09-06 | bylo sejmuto: 2022-09-15


Obec Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN 

vyvěšeno: 2022-09-02 | bylo sejmuto: 2022-09-25


Magistrát města Olomouce - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/240146/2022/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2022-09-02 | bylo sejmuto: 2022-09-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2022 

vyvěšeno: 2022-08-31 | bylo sejmuto: 2023-03-31


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 160/22, č.j. OÚ/3167/22 ze dne 19.8.2022, "Optická trasa + FTTH Lutín - Luběnice" 

vyvěšeno: 2022-08-23 | bylo sejmuto: 2022-09-08


Honební společenství Hněvotín - Topolany - svolání valné hromady 7.9.2022 v 18.00 hod. do sálu kulturního domu Hněvotín 

vyvěšeno: 2022-08-22 | bylo sejmuto: 2022-09-08


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/223622/2022/OS/PK/Urb, OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích  

vyvěšeno: 2022-08-18 | bylo sejmuto: 2022-09-05


Magistrát města Prostějova - Oznámení zahájení společného řízení, č.j. PVMU 125471/2022 41,  

vyvěšeno: 2022-08-18 | bylo sejmuto: 2022-09-05


Stavební úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OU/3044/22, sp.zn.: SÚ/2728 - Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2022-08-17 | bylo sejmuto: 2022-09-02


Obec Lutín - Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN - oznámení o svolání prvního zasedání OVK a termínech školení 

vyvěšeno: 2022-08-17 | bylo sejmuto: 2022-09-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2022 

vyvěšeno: 2022-08-15 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku p.č. 280/3 o velikosti 30m2 v k.ú Třebčín 

vyvěšeno: 2022-08-10 | bylo sejmuto: 2022-08-26


Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. E. Koutníková - Usnesení č.j. 193 EXD 60/22-2 ze dne 25.7.2022, Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 

vyvěšeno: 2022-07-26 | bylo sejmuto: 2022-08-27


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/205553/2022/OS/PK/Kli, Oznámení o zahájení společného územ. a staveb. řízení "Cyklostezka Hněvotín - Lutín" 

vyvěšeno: 2022-07-26 | bylo sejmuto: 2022-08-11


Stavební úřad Lutín - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/2747/22 ze dne 20.7.2022 

vyvěšeno: 2022-07-22 | bylo sejmuto: 2022-08-08


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/201127/2022/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby "II/570 Slatinice - Olomouc" 

vyvěšeno: 2022-07-21 | bylo sejmuto: 2022-08-08


ČEZ Distribuce - Upozornění na odstávku elektřiny, dne 11.8.2022 - Lutín, Na Sídlišti č.p. 205 

vyvěšeno: 2022-07-21 | bylo sejmuto: 2022-08-12


ČEZ Distribuce - Upozornění na odstávku elektřiny dne 8. 8. 2022 - k.ú. Lutín, parc.č. 90/1 

vyvěšeno: 2022-07-20 | bylo sejmuto: 2022-08-09


Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Daněk - Usnesení o odročení dražebního jednání 229 EXD 7/22-2 ze dne 19.7.2022 

vyvěšeno: 2022-07-20 | bylo sejmuto: 2022-09-22


Obec Lutín - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN - stanovení počtu členů OVK a informace o počtu a sídlech volebních okrsků 

vyvěšeno: 2022-07-20 | bylo sejmuto: 2022-09-25


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2022 

vyvěšeno: 2022-07-18 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška, č.j. SMOL/195327/2022/OS/PK/Urb ze dne 13.7.2022, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2022-07-15 | bylo sejmuto: 2022-08-02


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2022 

vyvěšeno: 2022-07-12 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 25 Zastupitelstva obce Lutín, dne 29.6.2022 

vyvěšeno: 2022-07-08 | bylo sejmuto: 2022-07-26


KÚOK - veř. vyhláška č.j. KUOK 68856/2022 ze dne 29.6.2022, Oznámení konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  

vyvěšeno: 2022-07-01 | bylo sejmuto: 2022-08-12


Obec Lutín - Volby - Oznámení počtu členů ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN, které bude voleno ve dnech 23. a 24. září 2022 a potřebný počet podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-09-24


Obec Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/2441/2022/Chr ze dne 30.6.2022 - Oznámení o vydání Územního plánu Lutín opatřením obecné povahy č. 1/2022 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-07-16


Magistrát města Olomouce - Registrační úřad - Informace k VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-09-24


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY, sp.zn.: SÚ/2301/22, č.j. OU/2436/22 ze dne 29.6.2022 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-07-18


MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu, Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích v obci 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-07-18


Údaje o Územním plánu Lutín 

vyvěšeno: 2022-06-29 | bylo sejmuto: 2022-07-16


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060815173 

vyvěšeno: 2022-06-28 | bylo sejmuto: 2022-07-19


Obecní úřad Lutín - Upozornění - 4.7.2022 bude Obecní úřad i Stavební úřad v Lutíně uzavřen 

vyvěšeno: 2022-06-28 | bylo sejmuto: 2022-07-05


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH od Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2022-06-22 | bylo sejmuto: 2023-06-22


BIOCONT LABORATORY - Informace o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch 

vyvěšeno: 2022-06-21 | bylo sejmuto: 2022-07-07


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 25 Zastupitelstva obce Lutín, dne 29.6.2022 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-06-21 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Stavební úřad Lutín - Územní rozhodnutí č. 108/22 ze dne 16.6.2022 o umístění stavby "FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín" 

vyvěšeno: 2022-06-21 | bylo sejmuto: 2022-07-08


Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 229 EXD 07/22-1 ze dne 13.6.2022 

vyvěšeno: 2022-06-14 | bylo sejmuto: 2022-07-21


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/164702/2022/OS/PK/Urb ze dne 8.6.2022, Opatření obecké povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Důvod úpravy: realizace stavby "II/570 Slatinice - Olomouc" - rekonstrukce vozovky 

vyvěšeno: 2022-06-13 | bylo sejmuto: 2022-06-29


OU Lutín, stavební úřad- Oznámení zahájení územního řízení -Otická trasa+FTTH Lutín-Luběnice 

vyvěšeno: 2022-06-07 | bylo sejmuto: 2022-06-23


Informace registračního úřadu k volbám  

vyvěšeno: 2022-05-30 | bylo sejmuto: 2022-09-23


Prokonzulta - oznámení o konání opakované dražby č. 22DR000679 konané dne 12.07.2022 

vyvěšeno: 2022-05-26 | bylo sejmuto: 2022-07-13


JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Dražební vyhláška, Usnesení 067 EX 12449/21-90 

vyvěšeno: 2022-05-20 | bylo sejmuto: 2022-06-22


Obecní úřad Lutín - Pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst na sídlišti v Lutíně vč. grafického vyznačení lokalit s vyhrazenými parkovacími místy 

vyvěšeno: 2022-05-16 | bylo sejmuto: 2022-05-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2022 

vyvěšeno: 2022-05-11 | bylo sejmuto: 2023-03-31


MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2022- Nařízení obce, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích 

vyvěšeno: 2022-05-11 | bylo sejmuto: 2022-05-27


Mikroregion KOSÍŘSKO - závěrečný účet Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-05-09 | bylo sejmuto: 2023-06-30


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827670, parc.č. 235/3, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2022-05-04 | bylo sejmuto: 2022-05-25


Ústřední veterinární správa SVS - Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2022/057623-G ze dne 27.4.2022 

vyvěšeno: 2022-05-03 | bylo sejmuto: 2022-05-19


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 25.4.2022 

vyvěšeno: 2022-05-02 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Obec Lutín - Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství Obce Lutín za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-05-02 | bylo sejmuto: 2023-05-31


Prokonzulta - Oznámení o konání dražby č. 22DR00489 konané dne 17.05.2022 

vyvěšeno: 2022-04-29 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-04-26 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2021, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2022-04-26 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 802341/22/3100-11460-801530 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 

vyvěšeno: 2022-04-21 | bylo sejmuto: 2022-05-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2022 

vyvěšeno: 2022-04-20 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2022 

vyvěšeno: 2022-04-19 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 24 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 25. 4. 2022 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-04-14 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022, "FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín" 

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022 - příloha: situační výkres 

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2022 

vyvěšeno: 2022-04-06 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2021 ze dne 29.3. 2022 

vyvěšeno: 2022-04-06 | bylo sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku - parc.č. 281/3, k. ú. Lutín, o výměře cca 4m2 - za účelem umístění reklamního stojanu 

vyvěšeno: 2022-04-05 | bylo sejmuto: 2022-04-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh "Závěrečného účtu za rok 2021" a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2021 ze dne 28.1.2022 

vyvěšeno: 2022-04-04 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2022, dne 1. 4. 2022 

vyvěšeno: 2022-03-24 | bylo sejmuto: 2022-04-02


Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 54/22 ze dne 21.3.2022 - rozhodnutí o umístění stavby VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv;IE-12-8007580 

vyvěšeno: 2022-03-22 | bylo sejmuto: 2022-04-07


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000209 ze dne 18.3.2022 

vyvěšeno: 2022-03-21 | bylo sejmuto: 2022-04-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2022 

vyvěšeno: 2022-03-18 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/078675/2022/OS/PK/Vlc - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Státní veterinární správa - Nařízení č.j. SVS/2022/037830-G - Mimořádná veterinární opatření ze dne 16.3.2022 

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Obec Lutín - Příloha 2021 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2021 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2021 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Rozpočet obce Lutín na rok 2022 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Dušana Gábora, nar. 1979 

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Olze Gáborové, nar. 1978 - Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu  

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Dušanu Gáborovi, nar. 2004, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 23 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 7.3.2022 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-02-28 | bylo sejmuto: 2023-03-01


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 7. 3. 2022 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-02-24 | bylo sejmuto: 2022-03-08


Magistrát města Prostějova - veř. vyhláška č.j. PVMU 24404/2022 62 ze dne 18.2.2022, Oznámení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-04-01


OÚ Lutín - veř. vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/637-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Olga Gáborová, r. 1978 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/231-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Olga Gáborová, r. 1978 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/228-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 1979 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/638-1/2022/Se - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 1979 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/234-1/2022/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 2004 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/636-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 2004 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12 M 2021 (informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu) 

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2022 

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-31


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000186 ze dne 17.2.2022 

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-03


Charita Olomouc - Celkový výtěžek z tříkrálových kasiček za děkanát Olomouc 

vyvěšeno: 2022-02-07 | bylo sejmuto: 2022-02-23


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/7 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha 

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, č.j. MZE-70004/2021-15121, Opatření obecné povahy č.j. MZE-70001/2021-15121 

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - uzavřít pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 678/4, k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2022-01-20 | bylo sejmuto: 2022-02-07


Mikroregion KOSÍŘSKO - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2022 

vyvěšeno: 2022-01-17 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2022, dne 21. 1. 2022 

vyvěšeno: 2022-01-14 | bylo sejmuto: 2022-01-24


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. 125612/2021 - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4 

vyvěšeno: 2022-01-12 | bylo sejmuto: 2022-01-28


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 22 Zastupitelstva obce Lutín, 5.1.2022 

vyvěšeno: 2022-01-11 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí č. 4/22 prodloužení platnosti územního rozhodnutí 

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 5/22 ze dne 10.1.2022 "Optická síť Luběnice" 

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2022 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2021 

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-03-31


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000006 ze dne 6. 1. 2022, datum dražby 28.1.2022 

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru | 

Archiv úřední desky 2022


|  Archivováno je 153 dokumentů | admin | 


KUOK - Informace k volbám - volební stanoviště, telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky 

vyvěšeno: 2022-12-22 | bylo sejmuto: 2023-01-28


Obec Lutín - OZNÁMENÍ o době a místě konání volby PREZIDENTA REPUBLIKY 

vyvěšeno: 2022-12-21 | bylo sejmuto: 2023-01-15


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2023 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2022-12-19 | bylo sejmuto: 2023-04-30


KÚOK , Odbor životního prostředí a zemědělství - Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru "Retail park Lutín" zařazeného v kategorii II bodu 110 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, č.j. KUOK 131020/2022 

vyvěšeno: 2022-12-19 | bylo sejmuto: 2023-01-04


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Lutín, dne 12.12.2022 

vyvěšeno: 2022-12-19 | bylo sejmuto: 2023-01-04


Státní veterinární správa - Nařízení - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky 

vyvěšeno: 2022-12-16 | bylo sejmuto: 2023-01-03


Obec Lutín - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK dne 21.12.2022 a uveřejnění termínu školení 

vyvěšeno: 2022-12-15 | bylo sejmuto: 2022-12-22


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 13/2022 

vyvěšeno: 2022-12-14 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu v roce 2023 

vyvěšeno: 2022-12-14 | bylo sejmuto: 2022-12-30


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 6/2022, dne 20.12.2022 

vyvěšeno: 2022-12-12 | bylo sejmuto: 2022-12-21


Obec Lutín - Záměr na pronájem části pozemku p.č. 279, o výměře 30m2 v k.ú. Lutín  

vyvěšeno: 2022-12-09 | bylo sejmuto: 2022-12-28


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh Rozpočtu Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2023 

vyvěšeno: 2022-12-02 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Lutín, dne 12.12.2022, KSZ Třebčín 

vyvěšeno: 2022-12-01 | bylo sejmuto: 2022-12-13


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2022 

vyvěšeno: 2022-11-28 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, odd. vodního hospodářství - Rozhodnutí - veř. vyhláškou č.j. SMOL/317513/2022/OZP/VH/Pos ze dne 22. 11. 2022 " Lokalita Třebčín - Padělky - 41 RD - prodloužení vodovodu a kanalizace, vč. přípojek" 

vyvěšeno: 2022-11-24 | bylo sejmuto: 2022-12-12


Obecní úřad Lutín - Pozvánka na veřejné projednání studie nového centra obce, dne 5. 12. 2022 od 17.00 hod. v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-11-23 | bylo sejmuto: 2022-12-06


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 9.12.2022, Lutín, Slatinická č.p. 266, k. ú. Lutín parc.č. 105/1 

vyvěšeno: 2022-11-21 | bylo sejmuto: 2022-12-10


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Jaroslav Genčur, r. 1975 - rozhodnutí ve věci č.j. OÚ/EO/4546/2022/Se 

vyvěšeno: 2022-11-21 | bylo sejmuto: 2022-12-07


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Evžen Dittrich, r. 1975, rozhodnutí ve věci č.j. OÚ/EO/4547/2022/Se 

vyvěšeno: 2022-11-21 | bylo sejmuto: 2022-12-07


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 2 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 9.11.2022 v Lutíně 

vyvěšeno: 2022-11-16 | bylo sejmuto: 2022-12-02


Obecní úřad Lutín - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY - Informace o počtu členů OVK a o počtu a sídle okrskových volebních komisí 

vyvěšeno: 2022-11-09 | bylo sejmuto: 2023-01-29


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 11/2022 

vyvěšeno: 2022-11-02 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 2 Zastupitelstva obce Lutín, dne 9. 11. 2022 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-11-01 | bylo sejmuto: 2022-11-10


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny - 18.11.2022 od 7:30 do 11:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-10-31 | bylo sejmuto: 2022-11-19


Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace - Volno ředitele školy - dne 18.11.2022 

vyvěšeno: 2022-10-31 | bylo sejmuto: 2022-11-19


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/290946/2022/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - důvod úpravy: v rámci stavby "Oprava žel. přejezdu P7647 Slatinice" 

vyvěšeno: 2022-10-26 | bylo sejmuto: 2022-11-11


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 5/2022, dne 1.11.2022 od 8.00 hod. na OÚ ve Slatinicích 

vyvěšeno: 2022-10-24 | bylo sejmuto: 2022-11-02


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Lutín, část Třebčín - č.p. 107,110,253,257 dne 14.11.2022 

vyvěšeno: 2022-10-24 | bylo sejmuto: 2022-11-15


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z ustavujícího zasedání číslo 1 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 18. 10. 2022 

vyvěšeno: 2022-10-24 | bylo sejmuto: 2022-11-09


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.. OÚ/EO/4151/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka - J. Genčur, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - veř. vyhláška č.j. OU/4111/22, sp.zn. SÚ/814/22 ze dne 20.10.2022 "Oznámení o možnosti převzít písemnost" 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-07


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/4150/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, J. Genčur, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/4152/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka, E. Dittrichovi, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obecní úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/EO/4153/2022/Se, Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oznámení o zahájení správního řízení, E. Dittrichovi, r. 1975 

vyvěšeno: 2022-10-21 | bylo sejmuto: 2022-11-06


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na prodej části pozemku parcelní číslo 324/1, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2022-10-19 | bylo sejmuto: 2022-11-04


Magistrát města Prostějova, Odbor dopravy - Rozhodnutí - "Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín" 

vyvěšeno: 2022-10-19 | bylo sejmuto: 2022-11-04


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 

vyvěšeno: 2022-10-13 | bylo sejmuto: 2022-11-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 10/2022 

vyvěšeno: 2022-10-12 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, odbor ŽP - veř. vyhláška čj. SMOL/277380/2022/OZP/VH/Pos 

vyvěšeno: 2022-10-12 | bylo sejmuto: 2022-10-31


Magistrát města Olomouce, odbor ŽP - veř. vyhláška čj. SMOL/277380/2022/OZP/VH/Pos 

vyvěšeno: 2022-10-12 | bylo sejmuto: 2022-10-31


Obecní úřad Lutín - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 18.10.2022 v aule ZŠ a MŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-10-10 | bylo sejmuto: 2022-10-19


Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 103542/2022 

vyvěšeno: 2022-10-07 | bylo sejmuto: 2022-10-24


KIDSOK - změna jízdního řádu linky 780400 Prostějov-Lutín-Olomouc 

vyvěšeno: 2022-10-05 | bylo sejmuto: 2022-10-12


Magistrát města Olomouce - registrační úřad: Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Lutín, konaných ve dnech 23.9. - 24.9.2022 

vyvěšeno: 2022-09-25 | bylo sejmuto: 2022-10-27


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 26 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 14.9.2022 

vyvěšeno: 2022-09-22 | bylo sejmuto: 2022-10-10


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - veř. vyhl. č.j. OU/3562/22, sp.zn.: SÚ/2728/22 - Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2022-09-20 | bylo sejmuto: 2022-10-06


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/250397/2022/OS/PK/Kli ze dne 19.9.2022, Společné povolení - "Cyklostezka Hněvotín - Lutín", SO 101 - Cyklostezka, SO 201 - Lávka cyklostezky 

vyvěšeno: 2022-09-20 | bylo sejmuto: 2022-10-06


MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2021 ze dne 20.9.2021 

vyvěšeno: 2022-09-15 | bylo sejmuto: 2022-10-03


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 9/2022 

vyvěšeno: 2022-09-14 | bylo sejmuto: 2023-03-31


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektroměrů 

vyvěšeno: 2022-09-12 | bylo sejmuto: 2022-10-08


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 26 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 14.9.2022 v Aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-09-06 | bylo sejmuto: 2022-09-15


Obec Lutín - Oznámení o době a místě konání voleb do ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN 

vyvěšeno: 2022-09-02 | bylo sejmuto: 2022-09-25


Magistrát města Olomouce - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. SMOL/240146/2022/OS/PK/Urb 

vyvěšeno: 2022-09-02 | bylo sejmuto: 2022-09-19


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 8/2022 

vyvěšeno: 2022-08-31 | bylo sejmuto: 2023-03-31


SÚ Lutín - Územní rozhodnutí č. 160/22, č.j. OÚ/3167/22 ze dne 19.8.2022, "Optická trasa + FTTH Lutín - Luběnice" 

vyvěšeno: 2022-08-23 | bylo sejmuto: 2022-09-08


Honební společenství Hněvotín - Topolany - svolání valné hromady 7.9.2022 v 18.00 hod. do sálu kulturního domu Hněvotín 

vyvěšeno: 2022-08-22 | bylo sejmuto: 2022-09-08


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/223622/2022/OS/PK/Urb, OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích  

vyvěšeno: 2022-08-18 | bylo sejmuto: 2022-09-05


Magistrát města Prostějova - Oznámení zahájení společného řízení, č.j. PVMU 125471/2022 41,  

vyvěšeno: 2022-08-18 | bylo sejmuto: 2022-09-05


Stavební úřad Lutín - veř. vyhláška č.j. OU/3044/22, sp.zn.: SÚ/2728 - Oznámení o možnosti převzít písemnost 

vyvěšeno: 2022-08-17 | bylo sejmuto: 2022-09-02


Obec Lutín - Volby do ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN - oznámení o svolání prvního zasedání OVK a termínech školení 

vyvěšeno: 2022-08-17 | bylo sejmuto: 2022-09-20


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 7/2022 

vyvěšeno: 2022-08-15 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín na pronájem části pozemku p.č. 280/3 o velikosti 30m2 v k.ú Třebčín 

vyvěšeno: 2022-08-10 | bylo sejmuto: 2022-08-26


Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. E. Koutníková - Usnesení č.j. 193 EXD 60/22-2 ze dne 25.7.2022, Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 

vyvěšeno: 2022-07-26 | bylo sejmuto: 2022-08-27


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška č.j. SMOL/205553/2022/OS/PK/Kli, Oznámení o zahájení společného územ. a staveb. řízení "Cyklostezka Hněvotín - Lutín" 

vyvěšeno: 2022-07-26 | bylo sejmuto: 2022-08-11


Stavební úřad Lutín - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, č.j. OU/2747/22 ze dne 20.7.2022 

vyvěšeno: 2022-07-22 | bylo sejmuto: 2022-08-08


Magistrát města Olomouce, veř. vyhláška č.j. SMOL/201127/2022/OS/PK/Urb, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby "II/570 Slatinice - Olomouc" 

vyvěšeno: 2022-07-21 | bylo sejmuto: 2022-08-08


ČEZ Distribuce - Upozornění na odstávku elektřiny, dne 11.8.2022 - Lutín, Na Sídlišti č.p. 205 

vyvěšeno: 2022-07-21 | bylo sejmuto: 2022-08-12


ČEZ Distribuce - Upozornění na odstávku elektřiny dne 8. 8. 2022 - k.ú. Lutín, parc.č. 90/1 

vyvěšeno: 2022-07-20 | bylo sejmuto: 2022-08-09


Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Daněk - Usnesení o odročení dražebního jednání 229 EXD 7/22-2 ze dne 19.7.2022 

vyvěšeno: 2022-07-20 | bylo sejmuto: 2022-09-22


Obec Lutín - VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN - stanovení počtu členů OVK a informace o počtu a sídlech volebních okrsků 

vyvěšeno: 2022-07-20 | bylo sejmuto: 2022-09-25


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 6/2022 

vyvěšeno: 2022-07-18 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, odbor stavební, veř. vyhláška, č.j. SMOL/195327/2022/OS/PK/Urb ze dne 13.7.2022, Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2022-07-15 | bylo sejmuto: 2022-08-02


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 5/2022 

vyvěšeno: 2022-07-12 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Zápis a Usnesení ze zasedání číslo 25 Zastupitelstva obce Lutín, dne 29.6.2022 

vyvěšeno: 2022-07-08 | bylo sejmuto: 2022-07-26


KÚOK - veř. vyhláška č.j. KUOK 68856/2022 ze dne 29.6.2022, Oznámení konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  

vyvěšeno: 2022-07-01 | bylo sejmuto: 2022-08-12


Obec Lutín - Volby - Oznámení počtu členů ZASTUPITELSTVA OBCE LUTÍN, které bude voleno ve dnech 23. a 24. září 2022 a potřebný počet podpisů na peticích k podpoře kandidátní listiny 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-09-24


Obec Lutín - veř. vyhláška č.j. OÚ/2441/2022/Chr ze dne 30.6.2022 - Oznámení o vydání Územního plánu Lutín opatřením obecné povahy č. 1/2022 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-07-16


Magistrát města Olomouce - Registrační úřad - Informace k VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-09-24


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY, sp.zn.: SÚ/2301/22, č.j. OU/2436/22 ze dne 29.6.2022 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-07-18


MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu, Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích v obci 

vyvěšeno: 2022-06-30 | bylo sejmuto: 2022-07-18


Údaje o Územním plánu Lutín 

vyvěšeno: 2022-06-29 | bylo sejmuto: 2022-07-16


ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060815173 

vyvěšeno: 2022-06-28 | bylo sejmuto: 2022-07-19


Obecní úřad Lutín - Upozornění - 4.7.2022 bude Obecní úřad i Stavební úřad v Lutíně uzavřen 

vyvěšeno: 2022-06-28 | bylo sejmuto: 2022-07-05


Obec Lutín - Poskytnutí dotace na nákup věcného vybavení JSDH od Olomouckého kraje 

vyvěšeno: 2022-06-22 | bylo sejmuto: 2023-06-22


BIOCONT LABORATORY - Informace o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch 

vyvěšeno: 2022-06-21 | bylo sejmuto: 2022-07-07


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 25 Zastupitelstva obce Lutín, dne 29.6.2022 v Aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-06-21 | bylo sejmuto: 2022-06-30


Stavební úřad Lutín - Územní rozhodnutí č. 108/22 ze dne 16.6.2022 o umístění stavby "FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín" 

vyvěšeno: 2022-06-21 | bylo sejmuto: 2022-07-08


Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 229 EXD 07/22-1 ze dne 13.6.2022 

vyvěšeno: 2022-06-14 | bylo sejmuto: 2022-07-21


Magistrát města Olomouce - veř. vyhláška, č.j. SMOL/164702/2022/OS/PK/Urb ze dne 8.6.2022, Opatření obecké povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Důvod úpravy: realizace stavby "II/570 Slatinice - Olomouc" - rekonstrukce vozovky 

vyvěšeno: 2022-06-13 | bylo sejmuto: 2022-06-29


OU Lutín, stavební úřad- Oznámení zahájení územního řízení -Otická trasa+FTTH Lutín-Luběnice 

vyvěšeno: 2022-06-07 | bylo sejmuto: 2022-06-23


Informace registračního úřadu k volbám  

vyvěšeno: 2022-05-30 | bylo sejmuto: 2022-09-23


Prokonzulta - oznámení o konání opakované dražby č. 22DR000679 konané dne 12.07.2022 

vyvěšeno: 2022-05-26 | bylo sejmuto: 2022-07-13


JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Dražební vyhláška, Usnesení 067 EX 12449/21-90 

vyvěšeno: 2022-05-20 | bylo sejmuto: 2022-06-22


Obecní úřad Lutín - Pravidla pro přidělení vyhrazených parkovacích míst na sídlišti v Lutíně vč. grafického vyznačení lokalit s vyhrazenými parkovacími místy 

vyvěšeno: 2022-05-16 | bylo sejmuto: 2022-05-31


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 4/2022 

vyvěšeno: 2022-05-11 | bylo sejmuto: 2023-03-31


MV ČR - Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2022- Nařízení obce, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích 

vyvěšeno: 2022-05-11 | bylo sejmuto: 2022-05-27


Mikroregion KOSÍŘSKO - závěrečný účet Mikroregionu KOSÍŘSKO za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-05-09 | bylo sejmuto: 2023-06-30


ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060827670, parc.č. 235/3, k. ú. Lutín 

vyvěšeno: 2022-05-04 | bylo sejmuto: 2022-05-25


Ústřední veterinární správa SVS - Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2022/057623-G ze dne 27.4.2022 

vyvěšeno: 2022-05-03 | bylo sejmuto: 2022-05-19


Obec Lutín - Zápis a Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 25.4.2022 

vyvěšeno: 2022-05-02 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Obec Lutín - Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství Obce Lutín za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-05-02 | bylo sejmuto: 2023-05-31


Prokonzulta - Oznámení o konání dražby č. 22DR00489 konané dne 17.05.2022 

vyvěšeno: 2022-04-29 | bylo sejmuto: 2022-05-18


Obec Lutín - Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-04-26 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Závěrečný účet Obce Lutín za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2021, IČ 00299189 

vyvěšeno: 2022-04-26 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veř. vyhláška č.j. 802341/22/3100-11460-801530 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 

vyvěšeno: 2022-04-21 | bylo sejmuto: 2022-05-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 3/2022 

vyvěšeno: 2022-04-20 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 3/2022 

vyvěšeno: 2022-04-19 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 24 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 25. 4. 2022 v KSZ Třebčín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-04-14 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení, č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022, "FIS_FTTH_CZ_3017_386820_0122_Lutín" 

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Oznámení zahájení územního řízení č.j. OÚ/1123/22 ze dne 11.4.2022 - příloha: situační výkres 

vyvěšeno: 2022-04-12 | bylo sejmuto: 2022-04-28


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 2/2022 

vyvěšeno: 2022-04-06 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Obec Lutín - Návrh závěrečného účtu Obce Lutín za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lutín za rok 2021 ze dne 29.3. 2022 

vyvěšeno: 2022-04-06 | bylo sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - pronajmout část pozemku - parc.č. 281/3, k. ú. Lutín, o výměře cca 4m2 - za účelem umístění reklamního stojanu 

vyvěšeno: 2022-04-05 | bylo sejmuto: 2022-04-21


Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh "Závěrečného účtu za rok 2021" a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kosířsko za rok 2021 ze dne 28.1.2022 

vyvěšeno: 2022-04-04 | bylo sejmuto: 2022-04-26


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 2/2022, dne 1. 4. 2022 

vyvěšeno: 2022-03-24 | bylo sejmuto: 2022-04-02


Stavební úřad Lutín - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 54/22 ze dne 21.3.2022 - rozhodnutí o umístění stavby VN 1202, Těšetice - Vojnice, rek. VNv;IE-12-8007580 

vyvěšeno: 2022-03-22 | bylo sejmuto: 2022-04-07


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000209 ze dne 18.3.2022 

vyvěšeno: 2022-03-21 | bylo sejmuto: 2022-04-12


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 1/2022 

vyvěšeno: 2022-03-18 | bylo sejmuto: 2023-03-31


Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, veř. vyhláška č.j. SMOL/078675/2022/OS/PK/Vlc - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Státní veterinární správa - Nařízení č.j. SVS/2022/037830-G - Mimořádná veterinární opatření ze dne 16.3.2022 

vyvěšeno: 2022-03-17 | bylo sejmuto: 2022-04-04


Obec Lutín - Příloha 2021 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Výkaz zisku a ztráty 2021 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Rozvaha 2021 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Rozpočet obce Lutín na rok 2022 

vyvěšeno: 2022-03-15 | bylo sejmuto: 2023-04-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Dušana Gábora, nar. 1979 

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Olze Gáborové, nar. 1978 - Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu  

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obecní úřad Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost Dušanu Gáborovi, nar. 2004, Rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-30


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 23 Zastupitelstva obce Lutín, konaného dne 7.3.2022 v aule ZŠ Lutín 

vyvěšeno: 2022-03-14 | bylo sejmuto: 2022-03-31


Obec Lutín - Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 

vyvěšeno: 2022-02-28 | bylo sejmuto: 2023-03-01


Obec Lutín - Pozvánka na zasedání č. 23 Zastupitelstva obce Lutín, konané dne 7. 3. 2022 v aule ZŠ Lutín od 18:00 hod. 

vyvěšeno: 2022-02-24 | bylo sejmuto: 2022-03-08


Magistrát města Prostějova - veř. vyhláška č.j. PVMU 24404/2022 62 ze dne 18.2.2022, Oznámení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Čelechovice na Hané 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-04-01


OÚ Lutín - veř. vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/637-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Olga Gáborová, r. 1978 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/231-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Olga Gáborová, r. 1978 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/228-1/2022/Se - Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 1979 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost, č.j. OÚ/EO/638-1/2022/Se - Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 1979 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/234-1/2022/Se, Oznámení o zahájení správního řízení, Dušan Gábor, r. 2004 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


OÚ Lutín - Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j. OÚ/EO/636-1/2022/Se, Usnesení o ustanovení opatrovníka, Dušan Gábor, r. 2004 

vyvěšeno: 2022-02-23 | bylo sejmuto: 2022-03-11


Obec Lutín - Výkaz FIN 2-12 M 2021 (informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu) 

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2023-06-30


Obec Lutín - Návrh rozpočtu obce Lutín na rok 2022 

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-31


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000186 ze dne 17.2.2022 

vyvěšeno: 2022-02-18 | bylo sejmuto: 2022-03-03


Charita Olomouc - Celkový výtěžek z tříkrálových kasiček za děkanát Olomouc 

vyvěšeno: 2022-02-07 | bylo sejmuto: 2022-02-23


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín pronajmout část pozemku parc.č. 184/7 v k. ú. Lutín, druh pozemku - ostatní plocha 

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Ministerstvo zemědělství - veř. vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, č.j. MZE-70004/2021-15121, Opatření obecné povahy č.j. MZE-70001/2021-15121 

vyvěšeno: 2022-01-31 | bylo sejmuto: 2022-02-16


Obec Lutín - Záměr Obce Lutín - uzavřít pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s jednoletou výpovědní lhůtou na část pozemku parc.č. 678/4, k. ú. Hněvotín 

vyvěšeno: 2022-01-20 | bylo sejmuto: 2022-02-07


Mikroregion KOSÍŘSKO - Rozpočet Mikroregionu KOSÍŘSKO na rok 2022 

vyvěšeno: 2022-01-17 | bylo sejmuto: 2022-12-31


Mikroregion KOSÍŘSKO - Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu KOSÍŘSKO č. 1/2022, dne 21. 1. 2022 

vyvěšeno: 2022-01-14 | bylo sejmuto: 2022-01-24


Krajský úřad Olomouckého kraje - veř. vyhláška č.j. 125612/2021 - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4 

vyvěšeno: 2022-01-12 | bylo sejmuto: 2022-01-28


Obec Lutín - Zápis + Usnesení ze zasedání číslo 22 Zastupitelstva obce Lutín, 5.1.2022 

vyvěšeno: 2022-01-11 | bylo sejmuto: 2022-01-27


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí č. 4/22 prodloužení platnosti územního rozhodnutí 

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obecní úřad Lutín, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 5/22 ze dne 10.1.2022 "Optická síť Luběnice" 

vyvěšeno: 2022-01-10 | bylo sejmuto: 2022-01-26


Obec Lutín - Rozpočtové provizorium Obce Lutín na rok 2022 - Pravidla rozpočtového provizoria 

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-04-30


Obec Lutín - Rozpočtové opatření Obce Lutín č. 12/2021 

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-03-31


PROKONZULTA - Oznámení o konání opakované dražby - el. dražby dobrovolné č. 22DR000006 ze dne 6. 1. 2022, datum dražby 28.1.2022 

vyvěšeno: 2022-01-07 | bylo sejmuto: 2022-01-31


aktuální dokumenty  | archiv úřední desky |

|kategorie: Obecní úřad → Úřední deska | nahoru |