zpěv ptáků... 

Přírodní park Velký Kosíř

 

- přírodní park (940 ha) - izolovaný lesní smrkový a dubový komplex s příměsí akátu a vtroušené jedle se stejnojmenným nejvyšším vrcholem Hané (442 m), nazývaným humorně "Hanácký Mont Blanc". Na vrcholu mohyla na památku Františka Palackého. V jeho blízkosti vrcholu výšinné prehistorické sídliště eneolitické kultury nálevkovitých pohárů o rozloze asi 7 ha s patrnými zbytky valů. Pod nimi mohylové eneolitické pohřebiště z počáteční fáze kanelované keramiky (3500 až 2500 let př. n. l.). V 15. - 18. stol. na jižních svazích rozsáhlé vinohrady, spravované ve dvou celcích - kosteleckém a smržickém. Každý z nich měl vlastní horenské právo, např. díl kostelecký od r. 1558; vinice zanikly v 19. stol.

Projděte se naučnou stezkou přes Velký Kosíř >>

 

Nemáte nainstalován Java Virtual Machine

Panoramatický pohled vrcholu Velký Kosíř - jaro

statický obrázek zde

Panoramatický pohled vrcholu Velký Kosíř - zima

statický obrázek zde

fotografie jsou z roku 2004


 

Přírodní park Velký Kosíř o rozloze 19,6 km2 zahrnuje masív Velkého Kosíře. Rozkládá se na katastrálních územích Slatinice, Drahanovice, Lhota pod Kosířem, Slatinky, Čelechovice na Hané, Stařechovice, Čechy pod Kosířem a Služín.

 

Posláním přírodního parku je zachovat typický krajinný ráz s jeho přírodními, estetickými a krajinnými hodnotami. Tyto jsou zastoupeny lokalitami teplomilných chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejvýznamnější jsou Přírodní rezervace Malý Kosíř, Národní přírodní památka Růžičkův lom,  Přírodní rezervace Andělova zmola, Přírodní památka Studený kout. Parkem Vás provede naučná stezka vedoucí po vyznačených stávajících turistických stezkách.

 

Přírodní park Velký Kosíř byl vyhlášen okresními úřady Olomouc a Prostějov v roce 2000.

 

Děkujeme, že se chováte v tomto území k přírodě šetrně a ohleduplně.

 

OKÚ Olomouc, RŽP

OKÚ Prostějov, RŽP

texty – viz informační tabule

Počet návštěvníků: 


v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek - optimalizováno pro Internet Explorer!