Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Čechy pod Kosířem  --- > Čelechovice  - km 7,5


11. Ptáci - Pozorování ptáků patří k oblíbené zábavě ornitologů. Zejména sledování hnízdního chování nám vypovídá o tom, že ptačí pár je zde doma, má tady dobré úkryty, dostatek potravy a klid k vyvedení mláďat. Zbytek roku se ptáci toulají po kraji a mohou na tahu zaletět až do Afriky.

Na okolních keřích můžeme zastihnout drobné lesní pěvce, do dálky se nese ťukání strakapouda, křik sojky, pískání kroužící poštolky a zpěv žluvy hajní.

V lesích můžeme narazit na dřevěné ptačí budky pro drobné ptactvo, které nahrazují stromové dutiny doupných stromů.

 

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek