Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Velký Kosíř --- >  Slatinice


14. Přírodní památka "U tří sadů" - Nacházíme se nedaleko pověstmi opředeného místa, odnepaměti zvaného "U tří sadů" (podle tří kamenných hranečníků sadů).

Chráněný lesní porost zde tvoří významnou botanickou lokalitu na severovýchodních svazích Velkého Kosíře (442 m n. m). Geologický podklad tvoří spodnokarbonské zvrásnělé usazeniny, především droby a břidlice.

V minulosti byl téměř celý masív Kosíře porostlý převážně teplomilnými acidofilními doubravami, v nichž dominoval dub, příměs tvořily habr, lípa, jeřáby a na nejsušších lokalitách borovice. V podrostu těchto doubrav se vyskytuje bohaté spektrum teplomilné květeny. V současnosti je většina stanoviště původních doubrav přeměněna na nepůvodní monokultury smrku a borovice, přesto se na mnoha místech Kosíře intenzívně přirozeně zmlazuje dub zimní, což je významným předpokladem pro budoucí úpravu druhové skladby lesů směrem k přírodě blízké.

Na této botanické lokalitě se vyskytuje celá řada zajímavých druhů rostlin: přísně chráněný Lýkovec vonný, Čilimník řezenský, Čilimník nízký, Hvozdík kartouzek, Jaterník podléška, Kociánek dvoudomý, Kostřava ovčí, Mochna bílá, Prvosenka jarní, Strdivka nicí, Svízel ochlupený, Vřes obecný a další. Jakékoliv poškozování rostlin je v chráněném území samozřejmě zakázáno!

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek