Naučná stezka Velký Kosíř

Panoramatický pohled Malého Kosíře

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Velký Kosíř --- >  Slatinice


16. Ptactvo v zemědělské krajině - Zemědělská krajina zahrnuje celou řadu biotopů, které se liší vegetací a intenzitou využívání člověkem. Podle toho se také liší složení ptačího společenstva. Mozaikovitá krajina s menšími políčky, starými ovocnými sady a pásy keřů a stromů na mezích, tak je můžeme vidět v okolí tohoto místa, se vyznačuje vysokou druhovou pestrostí (biodiverzitou) ptactva. Hnízdí tu mnohé druhy obývající obecně lesní biotopy, např. Strakapoud velký, Krutihlav obecný, Budníček menší, Sedmihlásek hajní, Kos černý, Drozd zpěvný, Pěnkava obecná, Sýkory, Brhlík lesní. Kromě nich jsou tu ale také druhy patřící mezi typické obyvatele křovinných porostů - Pěnice hnědokřídlá, Pěnice pokřovní, Rákosník zpěvný, Ťuhýk obecný, Strnad obecný a další.

Ptáci, kteří obývali původní stepní prostředí a dnes se přizpůsobili životu na polích, loukách nebo úhorech, jsou např. Skřivan polní, Koroptev polní nebo Křepelka obecná. Tyto druhy můžeme pak často vidět i v typické jednotvárné zemědělské krajině Hané s velkými lány polí, pokud nejsou příliš intenzivně ošetřována hnojivy a pesticidy. Takový typ krajiny můžeme vidět v okolí Kosíře. 

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek