Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Velký Kosíř --- >  Slatinice


17. Kašpárovec - lokalita Kašpárovec (310 m.n.m), která leží asi 300 m východním směrem od tohoto zastavení, je významná výskytem teplomilné vegetace.

Vyskytují se zde vzácné a chráněné druhy rostlin jako Lilie zlatohlávek, Zvonek moravský, Vstavač kukačka, Mochna bílá, Mochna sedmilistá, Kostřava walliská, Řimbaba chocholičnatá nebo Čilimník řezenský. Některé z rostlinných druhů zde dosahují severní hranice rozšíření.

Lokalita má rovněž velký význam pro teplomilnou faunu, zejména hmyz. Ze zástupců hmyzu se zde vyskytují např. zlatohlávci, čmeláci, vřetenušky, okáči.

V současnosti není velká část území dlouhodobě obhospodařována  a lokalita zarůstá expanzivní trávou Třtinou křovištní a různými druhy dřevin. Pro zajištění vhodných podmínek pro výskyt unikátního teplomilného společenstva je nutné potlačit rozvoj náletových dřevin a pravidelným kosením podpořit vývoj konkurenčně slabších druhů rostlin.

Vzhledem ke svému významu je lokalita navržena k vyhlášení jako přírodní památka.

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek