Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Čelechovice --- > Velký Kosíř  - km 0,5


2. Čelechovický devon -  Před 370 milióny lety zde teplý příboj mělkého devonského moře omýval korálové útesy. Ve vápencových sedimentech z té doby se nacházejí zkamenělé pozůstatky zástupců všech živočišných skupin prvohorních moří. K nejdůležitějším patří trsy tabulátních korálů, rohům a kalichům podobné rugosní korály, samostatně žijící korál Calceola sandalina, trsy stromatopor, ramenonožci, lilijice, mechovky, plži, mlži a skořepnatci.

Nálezy zkamenělin z těchto míst lze zhlédnout v expozici v Muzeu Prostějovska.

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek