Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Čelechovice --- > Velký Kosíř  - km 2


4. Pravěké osídlení - Archeologické nálezy ze zdejšího okolí pocházejí z různých dob a kultur a dokládají hojné osídlení kraje již od dob mladšího paleolitu (40 000 až 10 000 př.n.l.).

Mohylová pohřebiště eneolotická (4000 až 3000 př.n.l.) patří k nejnápadnějším. Zahrnují mohyly s mohutným kamenným pláštěm, kostrové pohřby v kamenných skříňkách a žárové pohřby. Minulé doby jsou doloženy bohatými nálezy keramiky, kamennými i bronzovými sekyrami, jehlicemi, náramky a sponami. Keltské osídlení (500 př.n.l. až 0) bylo ve Stařechovicích.

 

 

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek