Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Čelechovice --- > Velký Kosíř  - km 2,5


5. Lesy - Lesy pokrývaly v minulosti většinu okolní krajiny. Po poslední době ledové, v atlantickém (5500 až 3000 př.n.l.) a subboreálním (3000 až 500 př.n.l.) období zde rostly převážně duby, lípy, jilmy a javory. Lesy měly pralesní charakter, porosty byly věkově a druhově rozrůzněné, pod korunami stromů rostly hojně keře a nebyly tady cesty. Při pozdější změně podnebí převládly jedle a buky.

Lesy jsou domovem pro různé druhy lesních ptáků, savců, brouků a hub.

 

 

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek