Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Velký Kosíř  --- >  Čechy pod Kosířem  - km 4


7. Vysychavá doubrava - Teplá a vysychavá stanoviště jižních svahů si uchovala porosty teplomilných doubrav. Z pařezů pokácených stromů vyrazily mladé letorosty a tak vznikly tzv. pařeziny. Poznáme je podle kmenů, na kterých dodnes u země zřetelně vidíme původní pařezy.

Pouze na dubech roste opadavá poloparazitická rostlina podobná jmelí - ochmet evropský.

Brzy na jaře vyraší pod ještě bezlistými stromy na teplé osluněné půdě, z podzemních cibulek a oddenků, první pestré jarní květy.

 

 

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek