Naučná stezka Velký Kosíř

 

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 -18

 

 - mapka Naučné stezky Velký Kosíř

 

Čechy pod Kosířem  --- > Čelechovice  - km 6


9. Jižní svahy - Teplé jižní svahy Velkého Kosíře jsou porostlé zakrslými stromy a skromnou bylinnou xerotermní vegetací. Skalní podloží prvohorních sedimentů kulmu místy vystupuje na povrch. Rostou zde teplomilné rostliny, mnohé na  severním okraji svého rozšíření. K nejvzácnějším patří: Křivatec rolní, Modřenec chocholatý, Ladoňka dvoulistá, Zeměžluč menší, Plamének přímý, Lilie zlatohlavá a Bělolist rolní.

Na příkrých svazích se vyhřívá množství hmyzu a pavouků, pod kameny se skrývají Ještěrka obecná a Zmije obecná.

 

 

 

<<  zpět      dále >>

 

v roce 2004 vytvořil: Petr Vitásek