Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 

  • Lutín
  • Třebčín
  • Lutín
  • Třebčín

Projekty a dotace EU


Projekt - 5.1a - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín


Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009520

Popis projektu: Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci základní školy v obci Lutín. Jedná se o budovu ZŠ na adrese ul. Školní č. p. 80, Lutín 783 49, parcela č. st. 101, katastrální území Lutín [689122]. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí výměna otvorových výplní. Součástí opatření je řízené větrání s rekuperací. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy, snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2, snížit spotřeby energie a dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy.

Výsledek projektu: Projekt předpokládá úsporu emisí CO2 a celkové energie min. o 60%, a dosažení minimálně parametrů energetické náročnosti definované § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt - 5.1b - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín


Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009521

Popis projektu: Jedná se o zajištění řízeného větrání s rekuperací ve všech kmenových třídách základní školy Lutín.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace nuceného větrání s využitím odpadního tepla včetně regulace pomocí čidel na základě koncentrace CO2 v dané místnosti.

Výsledek projektu: Zajištění příslušnými hygienickými normami požadovaného množství výměny vzduchu v pobytových místnostech.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK NA TŘEBČÍNSKÉ ULICI V LUTÍNĚ


Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010330

Popis projektu: Projekt řeší vybudování zpomalovacího ostrůvku s přechodovým místem pro chodce na ulici Třebčínská v obci Lutín.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na bezpečnost chodců v intravilánu obce, kteří se pohybují v blízkosti poměrně silně frekventované komunikace č. III/57013. Realizací projektu dojde ke zpomalení automobilové dopravy na frekventované pozemní komunikaci nebezpečné pro zranitelné účastníky a dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v této části obce.

Výsledek projektu: V důsledku realizace projektu je očekáváno zpomalení automobilového provozu na ulici Třebčínská a vytvoření bezpečnějšího místa pro přecházení chodců včetně bezbariérových úprav.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt - MODERNIZACE ZŠ LUTÍN


CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007804 je spolufinancován Evropskou unií.
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Konkrétním cílem projektu je modernizovat/vytvořit odbornou učebnu pro výuku informatiky a cizích jazyků (počítačově-jazyková učebna) v ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 |kategorie: Naše obec → Projekty a dotace EU  | nahoru | 

Projekty a dotace EU


Projekt - 5.1a - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín


Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009520

Popis projektu: Projekt je zaměřen na energeticky úspornou renovaci základní školy v obci Lutín. Jedná se o budovu ZŠ na adrese ul. Školní č. p. 80, Lutín 783 49, parcela č. st. 101, katastrální území Lutín [689122]. Základem opatření je zateplení svislých a vodorovných konstrukcí výměna otvorových výplní. Součástí opatření je řízené větrání s rekuperací. Jedná se komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný na dvou žádostech.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy, snížit emise skleníkových plynů, zejména CO2, snížit spotřeby energie a dosáhnout požadovaného energetického standardu budovy.

Výsledek projektu: Projekt předpokládá úsporu emisí CO2 a celkové energie min. o 60%, a dosažení minimálně parametrů energetické náročnosti definované § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt - 5.1b - Energeticky - úsporná opatření na obj. ZŠ Lutín


Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009521

Popis projektu: Jedná se o zajištění řízeného větrání s rekuperací ve všech kmenových třídách základní školy Lutín.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace nuceného větrání s využitím odpadního tepla včetně regulace pomocí čidel na základě koncentrace CO2 v dané místnosti.

Výsledek projektu: Zajištění příslušnými hygienickými normami požadovaného množství výměny vzduchu v pobytových místnostech.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt - ZPOMALOVACÍ OSTRŮVEK NA TŘEBČÍNSKÉ ULICI V LUTÍNĚ


Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010330

Popis projektu: Projekt řeší vybudování zpomalovacího ostrůvku s přechodovým místem pro chodce na ulici Třebčínská v obci Lutín.

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na bezpečnost chodců v intravilánu obce, kteří se pohybují v blízkosti poměrně silně frekventované komunikace č. III/57013. Realizací projektu dojde ke zpomalení automobilové dopravy na frekventované pozemní komunikaci nebezpečné pro zranitelné účastníky a dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v této části obce.

Výsledek projektu: V důsledku realizace projektu je očekáváno zpomalení automobilového provozu na ulici Třebčínská a vytvoření bezpečnějšího místa pro přecházení chodců včetně bezbariérových úprav.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt - MODERNIZACE ZŠ LUTÍN


CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007804 je spolufinancován Evropskou unií.
Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Konkrétním cílem projektu je modernizovat/vytvořit odbornou učebnu pro výuku informatiky a cizích jazyků (počítačově-jazyková učebna) v ZŠ v Lutíně.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 |kategorie: Naše obec → Projekty a dotace EU  | nahoru |