Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín

Školství v obci


Mateřská škola

 V Lutíně existuje mateřská škola od r. 1945. Nyní v budově z poloviny 80-tých let je její kapacita cca 100 dětí přičemž je přihlášeno 87 dětí ve šk. roce 2000-2001.

http://zs.lutin.cz/ms/  otevření odkazu v novém okně...


Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Lutín, příspěvková organizace

Základní škola byla zřízena roku 1849. První školní budova postavena r. 1851 (nyní dům č.p. 1 na Školní ulici). Koncem 19. století zasáhly do poklidného rozvoje školství dvě přírodní katastrofy. Prvního srpna 1887 se snesla veliká bouře s průtrží mračen a z okolních obcí přišlo do Lutína tolik vody, že byla škola zaplavena do výšky 2 m. V obci voda zničila řadu domů a způsobila rozsáhlé škody. O druhé obecní kronika uvádí: „V květnu roku 1891 uhodil blesk do komína od učírny, rozmetal tento až po strop, řádil dále v síni a školní světnici, rozboural železná kamna a skříň a rozbil více jak polovinu okenních tabulí v učírně. Učitel Orel, který dlel právě se svou rodinou ve třídě, byl s jedním ze svých dítek bleskem omráčen a popálen. Jen ve třídě způsobil blesk ve stropě 57 větších a menších děr.“

Nová školní budova byla postavena jako dvojtřídka roku 1909. Rozšíření počtu tříd včetně sociálního zařízení a přístavby 3 bytů proběhlo v letech 1956 – 9. Tělocvična byla dokončena roku 1972 a o 7 let později byla vybudována nová budova zahrnující školní družinu, jídelnu a kuchyň. Na začátku devadesátých let zde byla škola I. stupně a všechny starší děti jezdily do škol v okolních obcích. Pavilon II. stupně byl postaven během dvou roků a slavnostně v září 1994 předán do užívání. V roce 1996 byla postavena spojovací chodba mezi budovou II. stupně a školní družinou s přízemním pavilonem praktické výuky a s aulou, sálem pro školu a obec, v prvním patře. Ve šk. r. 2000-1 navštěvuje školu 405 žáků. Základní škola v Třebčíně byla zřízena r. 1871 jako malotřídka a v r. 1909 byla postavena budova nové školy, která sloužila pro výuku až do poloviny devadesátých let (pod ZŠ Slatinice). V současné době se pro potřeby školství již nevyužívá.

http://zs.lutin.cz  otevření odkazu v novém okně...

 

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

I když výuka učňů probíhala v továrně Sigmundů již od počátku 20-tého století, opravdu kompletní učiliště bylo vybudováno ve 30-tých letech a v roce 1935 byla zahájena řádná výuka. V té době se jednalo o druhé učiliště v republice, po učilišti fy Baťa ve Zlíně, ale o vůbec první se strojírenským zaměřením. Již tehdy učiliště zahrnovalo školu, domov (pro ubytování učňů) a též bohatě vybavené dílny. Postupem času byly všechny prostory rekonstruovány a v r. 1987 zahájena školní výuka v nové budově učiliště na ulici Jana Sigmunda. Nejvyšší počet studentů, cca 650, byl v polovině devadesátých let kdy nárůst byl hlavně u nových nestrojírenských oborů. V roce 2001 navštěvuje učiliště 380 studentů a na přelomu tisíciletí dochází, i když pomalu, ke zvyšování zájmu o strojírenské profese.

http://www.sigmundovaskola.cz  otevření odkazu v novém okně...


| kategorie: Naše obec → Školství  | nahoru | 

Školství v obci


Mateřská škola

 V Lutíně existuje mateřská škola od r. 1945. Nyní v budově z poloviny 80-tých let je její kapacita cca 100 dětí přičemž je přihlášeno 87 dětí ve šk. roce 2000-2001.

http://zs.lutin.cz/ms/  otevření odkazu v novém okně...


Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Lutín, příspěvková organizace

Základní škola byla zřízena roku 1849. První školní budova postavena r. 1851 (nyní dům č.p. 1 na Školní ulici). Koncem 19. století zasáhly do poklidného rozvoje školství dvě přírodní katastrofy. Prvního srpna 1887 se snesla veliká bouře s průtrží mračen a z okolních obcí přišlo do Lutína tolik vody, že byla škola zaplavena do výšky 2 m. V obci voda zničila řadu domů a způsobila rozsáhlé škody. O druhé obecní kronika uvádí: „V květnu roku 1891 uhodil blesk do komína od učírny, rozmetal tento až po strop, řádil dále v síni a školní světnici, rozboural železná kamna a skříň a rozbil více jak polovinu okenních tabulí v učírně. Učitel Orel, který dlel právě se svou rodinou ve třídě, byl s jedním ze svých dítek bleskem omráčen a popálen. Jen ve třídě způsobil blesk ve stropě 57 větších a menších děr.“

Nová školní budova byla postavena jako dvojtřídka roku 1909. Rozšíření počtu tříd včetně sociálního zařízení a přístavby 3 bytů proběhlo v letech 1956 – 9. Tělocvična byla dokončena roku 1972 a o 7 let později byla vybudována nová budova zahrnující školní družinu, jídelnu a kuchyň. Na začátku devadesátých let zde byla škola I. stupně a všechny starší děti jezdily do škol v okolních obcích. Pavilon II. stupně byl postaven během dvou roků a slavnostně v září 1994 předán do užívání. V roce 1996 byla postavena spojovací chodba mezi budovou II. stupně a školní družinou s přízemním pavilonem praktické výuky a s aulou, sálem pro školu a obec, v prvním patře. Ve šk. r. 2000-1 navštěvuje školu 405 žáků. Základní škola v Třebčíně byla zřízena r. 1871 jako malotřídka a v r. 1909 byla postavena budova nové školy, která sloužila pro výuku až do poloviny devadesátých let (pod ZŠ Slatinice). V současné době se pro potřeby školství již nevyužívá.

http://zs.lutin.cz  otevření odkazu v novém okně...

 

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

I když výuka učňů probíhala v továrně Sigmundů již od počátku 20-tého století, opravdu kompletní učiliště bylo vybudováno ve 30-tých letech a v roce 1935 byla zahájena řádná výuka. V té době se jednalo o druhé učiliště v republice, po učilišti fy Baťa ve Zlíně, ale o vůbec první se strojírenským zaměřením. Již tehdy učiliště zahrnovalo školu, domov (pro ubytování učňů) a též bohatě vybavené dílny. Postupem času byly všechny prostory rekonstruovány a v r. 1987 zahájena školní výuka v nové budově učiliště na ulici Jana Sigmunda. Nejvyšší počet studentů, cca 650, byl v polovině devadesátých let kdy nárůst byl hlavně u nových nestrojírenských oborů. V roce 2001 navštěvuje učiliště 380 studentů a na přelomu tisíciletí dochází, i když pomalu, ke zvyšování zájmu o strojírenské profese.

http://www.sigmundovaskola.cz  otevření odkazu v novém okně...


| kategorie: Naše obec → Školství  | nahoru |