Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Třebčín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín
 • letecký pohled na Lutín

Historie obce


Historické osobnosti Lutína


Význačnou osobností je Ludvík Sigmund rodák z Třebčína, který v r. 1868 položil základy pozdějšímu rozmachu obce v pumpařství, když se stal pomocníkem lutínského studnaře Tomáše Vychodila. V r. 1876 byl již majitelem pumpařské živnosti a pracoval společně se syny Janem a Františkem. Právě tito dva Sigmundové rozšířili podnik tak, že byl známým nejen v okolí, ale v celé tehdejší republice a brali si příklad a samozřejmě i soutěžili s Baťou ze Zlína.

 

Dalším význačným pokračovatelem rodu byl tehdejší ředitel podniku Ing. Jan Sigmund (syn Jana), kterému se podařilo těsně před olomouc-gruntaa okupací ještě některé stroje zaslat bratrovi do Anglie na rozjezd výroby filiálky v Newcastlu. Zřejmě i toto byl jeden z důvodů proč byl zatčen a v r. 1942 popraven v Kounicových kolejích v Brně. Na budově Společenského domu Sigmy (postaveného ve 30-tých letech) byla v r. 1992 odhalena Ing. Janu Sigmundovi pamětní deska.
 

Karel Dostál-Lutinov – význačnou osobností je i kněz, spisovatel i politik Lutinov narozen 1871 v Prostějově. Jeho otec je rodák z Lutína a pseudonym „Lutinov“ si zvolil Karel Dostál právě podle naší obce. Byl knězem, který však velkou část svého života věnoval literární činnosti a veřejné práci. Byl člen tzv. „Katolické moderny“ a jeho fara byla také domovem pro mnohé umělce, hlavně malíře a sochaře. Žil neobyčejně rušným životem a zemřel předčasně r. 1923 - odkaz na životopis otevření odkazu v novém okně....

 

PhDr. Antonín Přichystal se narodil r. 1921 v Třebčíně a po studiu na reálce v Prostějově a na Masarykově univerzitě v Brně nastoupil jako učitel na základní škole v Šumvaldě. Od r. 1950 působil v Olomouci jako učitel na pedagogické škole a institutu a od r. 1964 nejdříve jako odborný asistent a následně jako vedoucí katedry dějepisu na pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 1972 byl ředitelem Státní vědecké knihovny v Olomouci. V období let 1950-1964 žil v Třebčíně a na odpočinku roku 1986 vypracoval pro Třebčín stručné dějiny „Pohledy do minulosti a současnosti Třebčína.“ K rodišti měl vřelý vztah a byl zapojen i do veřejného života.

 

Čestní občané obce

 

Augustin Nesňal – první čestný občan Třebčína se narodil 1847 v Beňově u Přerova. První „rechtor“ samostatné místní školy kde působil nepřetržitě 34 roky. Měl velký podíl nejen na vybudování obecní školy, ale i na rozvoji společenského a kulturního života obce. Byl vážen také pro své morální zásady. Zemřel v r. 1906.

 

Jan Vychodil - Narodil se roku 1848 v Třebčíně a byl po studiích vysvěcen 1874 na kněze. Byl kaplanem na Velehradě a zabýval se úlohou věrozvěstů Cyrila a Metoděje při šíření křesťanství na Moravě a významem Velehradu. Často publikoval a v roce 1909 vysvětil v Třebčíně novou školu. Na odpočinku v Třebčíně zemřel r. 1926. Rodný dům odkázal Matici cyrilometodějské na mateřskou školku.

 

Jan Kašpar - Narodil se ve Vojnicích r. 1861 a působil jako farář. Od roku 1923 žil na odpočinku v Třebčíně a i když slepý dále se věnoval náboženskému životu a byl velmi oblíben. Před svou smrtí odkázal značný majetek ve výši 32.000,- Kč obci ve které roku 1931 zemřel.

 

Rudolf Mlčoch - Třebčínský rodák (1880) měl hlavní zásluhu na založení Politické strany československého živnostenstva v Prostějově roku 1908. Byl i nadále politicky činný – člen revolučního Národního výboru ( 1918 – 1920 ), poslanec za stranu živnostenskou ( do r. 1925 ), ministr veřejných prací (1925 – 1926 ), ministr železnic ( 1929 – 1932 ) a ministr obchodu ( 1937 – 1938 ). Zemřel 1948 v Praze. Jeho životopis otevření odkazu v novém okně... - foto zdeotevření odkazu v novém okně...

 

Dr.h.c. Jaroslav Kvapil – básník, dramatik, význačný divadelní režisér a politicky významný činitel domácího odboje v obou světových válkách. Narodil se v Chudenicích u Klatov a jeho otec, lékař Dr. Ignác Kvapil, pocházel z Lutína. (Ocenění obce obdržel do r. 1949.)

 

Ing. Miroslav Sigmund Dr. h.c. – narozen 10. března 1907 v Lutíně. Syn Jana Sigmunda, jednoho z tvůrců rozmachu rodinného podniku na čerpadla. Ve třicátých letech vystudoval brněnskou techniku a v r. 1937 odjel do Anglie založit filiálku podniku Sigmund Pumpy. Ve válce významně přispěl k obraně Anglie výrobou účinných hasičských stříkaček a kulometů. Po válce krátce navštívil Lutín a zůstal natrvalo v Anglii v Newcastlu. Lutín znovu navštívil až v roce 1990. Roku 1993 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lutín. Při stém výročí fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně byl 5. prosince 2000 Ing. Miroslavu Sigmundovi udělen čestný doktorát.
- viz historické fotografie

 

Josef Řezáč – děkan ve Slatinicích a český kanovník kroměřížské kapituly. Vzácný přítel lutínské národní školy vyučoval náboženství od r. 1930 včetně let válečných a i přes svůj vysoký věk docházel za II. sv. války do Lutína pěšky. Zasluhuje uznání pro vlastenecký postoj za okupace a morální podporu obyvatel. Český občanem jmenován do r. 1946.

 

Julius Pelikán - Životopis významného sochaře otevření odkazu v novém okně..., autor pomníku obětem válek v Lutíně (vedle kaple) - foto zde otevření odkazu v novém okně.... Synem Julia Pelikána byl Jiří Pelikán, pozdější politik, ředitel Československé televize a vydavatel exilového časopisu Listy. Jeho životopis otevření odkazu v novém okně... - foto zde otevření odkazu v novém okně....

 

Za vyhledání zajímavých odkazů děkujeme Jakubu Kratochvílovi, redaktoru časopisu Třetí věk, www.tretivek.cz otevření odkazu v novém okně...

 


| kategorie: Naše obec → Historie obce  | nahoru | 

Historie obce


Historické osobnosti Lutína


Význačnou osobností je Ludvík Sigmund rodák z Třebčína, který v r. 1868 položil základy pozdějšímu rozmachu obce v pumpařství, když se stal pomocníkem lutínského studnaře Tomáše Vychodila. V r. 1876 byl již majitelem pumpařské živnosti a pracoval společně se syny Janem a Františkem. Právě tito dva Sigmundové rozšířili podnik tak, že byl známým nejen v okolí, ale v celé tehdejší republice a brali si příklad a samozřejmě i soutěžili s Baťou ze Zlína.

 

Dalším význačným pokračovatelem rodu byl tehdejší ředitel podniku Ing. Jan Sigmund (syn Jana), kterému se podařilo těsně před olomouc-gruntaa okupací ještě některé stroje zaslat bratrovi do Anglie na rozjezd výroby filiálky v Newcastlu. Zřejmě i toto byl jeden z důvodů proč byl zatčen a v r. 1942 popraven v Kounicových kolejích v Brně. Na budově Společenského domu Sigmy (postaveného ve 30-tých letech) byla v r. 1992 odhalena Ing. Janu Sigmundovi pamětní deska.
 

Karel Dostál-Lutinov – význačnou osobností je i kněz, spisovatel i politik Lutinov narozen 1871 v Prostějově. Jeho otec je rodák z Lutína a pseudonym „Lutinov“ si zvolil Karel Dostál právě podle naší obce. Byl knězem, který však velkou část svého života věnoval literární činnosti a veřejné práci. Byl člen tzv. „Katolické moderny“ a jeho fara byla také domovem pro mnohé umělce, hlavně malíře a sochaře. Žil neobyčejně rušným životem a zemřel předčasně r. 1923 - odkaz na životopis otevření odkazu v novém okně....

 

PhDr. Antonín Přichystal se narodil r. 1921 v Třebčíně a po studiu na reálce v Prostějově a na Masarykově univerzitě v Brně nastoupil jako učitel na základní škole v Šumvaldě. Od r. 1950 působil v Olomouci jako učitel na pedagogické škole a institutu a od r. 1964 nejdříve jako odborný asistent a následně jako vedoucí katedry dějepisu na pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 1972 byl ředitelem Státní vědecké knihovny v Olomouci. V období let 1950-1964 žil v Třebčíně a na odpočinku roku 1986 vypracoval pro Třebčín stručné dějiny „Pohledy do minulosti a současnosti Třebčína.“ K rodišti měl vřelý vztah a byl zapojen i do veřejného života.

 

Čestní občané obce

 

Augustin Nesňal – první čestný občan Třebčína se narodil 1847 v Beňově u Přerova. První „rechtor“ samostatné místní školy kde působil nepřetržitě 34 roky. Měl velký podíl nejen na vybudování obecní školy, ale i na rozvoji společenského a kulturního života obce. Byl vážen také pro své morální zásady. Zemřel v r. 1906.

 

Jan Vychodil - Narodil se roku 1848 v Třebčíně a byl po studiích vysvěcen 1874 na kněze. Byl kaplanem na Velehradě a zabýval se úlohou věrozvěstů Cyrila a Metoděje při šíření křesťanství na Moravě a významem Velehradu. Často publikoval a v roce 1909 vysvětil v Třebčíně novou školu. Na odpočinku v Třebčíně zemřel r. 1926. Rodný dům odkázal Matici cyrilometodějské na mateřskou školku.

 

Jan Kašpar - Narodil se ve Vojnicích r. 1861 a působil jako farář. Od roku 1923 žil na odpočinku v Třebčíně a i když slepý dále se věnoval náboženskému životu a byl velmi oblíben. Před svou smrtí odkázal značný majetek ve výši 32.000,- Kč obci ve které roku 1931 zemřel.

 

Rudolf Mlčoch - Třebčínský rodák (1880) měl hlavní zásluhu na založení Politické strany československého živnostenstva v Prostějově roku 1908. Byl i nadále politicky činný – člen revolučního Národního výboru ( 1918 – 1920 ), poslanec za stranu živnostenskou ( do r. 1925 ), ministr veřejných prací (1925 – 1926 ), ministr železnic ( 1929 – 1932 ) a ministr obchodu ( 1937 – 1938 ). Zemřel 1948 v Praze. Jeho životopis otevření odkazu v novém okně... - foto zdeotevření odkazu v novém okně...

 

Dr.h.c. Jaroslav Kvapil – básník, dramatik, význačný divadelní režisér a politicky významný činitel domácího odboje v obou světových válkách. Narodil se v Chudenicích u Klatov a jeho otec, lékař Dr. Ignác Kvapil, pocházel z Lutína. (Ocenění obce obdržel do r. 1949.)

 

Ing. Miroslav Sigmund Dr. h.c. – narozen 10. března 1907 v Lutíně. Syn Jana Sigmunda, jednoho z tvůrců rozmachu rodinného podniku na čerpadla. Ve třicátých letech vystudoval brněnskou techniku a v r. 1937 odjel do Anglie založit filiálku podniku Sigmund Pumpy. Ve válce významně přispěl k obraně Anglie výrobou účinných hasičských stříkaček a kulometů. Po válce krátce navštívil Lutín a zůstal natrvalo v Anglii v Newcastlu. Lutín znovu navštívil až v roce 1990. Roku 1993 mu bylo uděleno čestné občanství obce Lutín. Při stém výročí fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně byl 5. prosince 2000 Ing. Miroslavu Sigmundovi udělen čestný doktorát.
- viz historické fotografie

 

Josef Řezáč – děkan ve Slatinicích a český kanovník kroměřížské kapituly. Vzácný přítel lutínské národní školy vyučoval náboženství od r. 1930 včetně let válečných a i přes svůj vysoký věk docházel za II. sv. války do Lutína pěšky. Zasluhuje uznání pro vlastenecký postoj za okupace a morální podporu obyvatel. Český občanem jmenován do r. 1946.

 

Julius Pelikán - Životopis významného sochaře otevření odkazu v novém okně..., autor pomníku obětem válek v Lutíně (vedle kaple) - foto zde otevření odkazu v novém okně.... Synem Julia Pelikána byl Jiří Pelikán, pozdější politik, ředitel Československé televize a vydavatel exilového časopisu Listy. Jeho životopis otevření odkazu v novém okně... - foto zde otevření odkazu v novém okně....

 

Za vyhledání zajímavých odkazů děkujeme Jakubu Kratochvílovi, redaktoru časopisu Třetí věk, www.tretivek.cz otevření odkazu v novém okně...

 


| kategorie: Naše obec → Historie obce  | nahoru |